6 Finans Kurumunun Kurum İçi Girişimcilik Programı

Bankalar ve sigorta şirketleri, hizmetlerin daha iyi, daha hızlı ve daha kolay verilmesi hedefiyle, son dönemde bünyelerinde kurum içi girişimcilik birimleri kurmaya başladı. Gerek yarışmalar, gerekse kurulan platformlarla çalışanların inovatif projeler üretmesi ve bu projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kurum İçi Girişimcilik

Biz de altı finans kurumunun kurum içi girişimcilik programlarını araştırdık.

Artık tüm sektörler aynı problemle karşı karşıya… Minimize olmuş kâr marjlan, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ve yeni nesil müşterinin hızla değişen talepleri, büyük kurumlan “dönüşmezsen ayakta kalamazsın” noktasına getirdi. Özellikle finans sektörü gibi rekabetin yoğun olduğu ve ciddi düzenlemelerle yönetilen bir pazarda kazanç elde etmek isteyen kurumlar, büyümeye devam etmek ve sürdürülebilir olmak için, yeni iş modelleri üzerinden ‘fınansal hizmetlerde öncü olma’ avantajım elde etmeyi hedefliyor. Bu şekilde hem şirket içerisindeki dönüşüm hareketini başlatmak hem de sigorta ve fınansal hizmetlerin daha iyi, daha hızlı ve daha kolay verilmesi amaçlanıyor. Bu anlamda finans sektörü kurum içi girişimciliği ajandasına aldı. Tüm çalışan-lann yaptıkları işten bağımsız olarak fikirlerini, önerilerini açıkça iletebilmelerine olanak sağlayan platformlar kuran banka ve sigorta şirketleri, çalışanlarına farklı alanlardaki fikirlerini hayata geçirme imkanı tanıyor.

Biz de kurum içi girişimcilik programlan başlatan altı finans kurumunun yeni dönem ajandalarım ve projelerini araştırdık.

kurum ici girisimcilik

BKM’NİN PROJELERİ

Örneğin Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ‘Kurumiçi Girişimcilik’ programı iki yıldır devam ediyor. Bugüne kadar çalışanlar tarafından iletilen 100’den fazla öneri oldu. Bunlar içerisinden süreç ve yeni fikir olarak ayrılan önerilerden geçen yıl biri hayata geçti. Bu yıl ise dört öneri hayata geçmek üzere… Hayata geçen proje Özlem Kasım’ın ‘Nakitsiz Üniversite Servisleri’ çalışması oldu. Proje, üniversitelerde ki-osklardan BKM Express’in ‘QR ile öde’ özelliğini kullanarak öğrenci ulaşım kartlarının dolumunun nakit kullanmaksızın gerçekleşmesini sağladı.

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Çalışmala-nmıza Özyeğin Üniversitesi ile başladık. Bu yıl da Sabancı Üniversitesi ve Işık Üniversitesi’nde aynı çalışmayı devam ettirmeyi planlıyoruz” diyor. Canko, dijital cüzdan BKM Express ve TROY gibi ürünleri geliştiren projelerin yanı sıra blockchain, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi farklı teknolojiler konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirtiyor.

FINTECH’LERLE ÇALIŞIYOR

Akbank, geçtiğimiz yılın sonunda inovasyon merkezi Akbank LAB’i kurdu. Banka, kurduğu bu yapıyla yenilikçi projelerin yanında, tüm Akbank çalışanlarını inovasyona teşvik etmeyi ve girişimci projeler üretmeyi hedefliyor. Farklı iş birimleri, kusursuz müşteri deneyimi, fınansal danışmanlık, dijital ödemeler gibi bankanın belirlediği odak alanları doğrultusunda fikir geliştiriyor ve projelendiriliyor. Başarılı bulunanlar fikirler ‘PoC’ (proof of con-cept: kavram kanıtlama) aşamasına geçiyor. Sürecin ilk aşamasında bu fikirlere uygun çözümleri bulabilmek amacıyla çok sayıda finansal teknoloji şirketi (fintech) ile iletişime geçiliyor.

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardıpıcısı Tolga Ulutaş “İletişimde olduğumuz 100’den fazla fintech bulunuyor. Bu sayede teknoloji destekli finansal hizmetleri ve yeni ürünleri bankamıza kazandırırken, en yeni teknolojileri de yakından izleme fırsatına sahip oluyoruz” diyor.

EVREKA2 YARIŞMASI

Yapı Kredi Bankası, tüm Koç Grubu çalışanlanna açık olan Evreka2 yarışmasından ortaya çıkan projeleri hayata geçiriyor. “Evreka2‘de geliştirilen projelerden yeni hizmetler, ürünler ve belki yeni şirketler yaratacağız” diyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, 2018’de Evreka2‘ye ek olarak, şirket içinde sürekli bir kurum içi girişimcilik döngüsü başlatacaklarını söylüyor.

Yapı Kredi’nin düzenlediği inovatif fikirleri geliştirmeyi hedefleyen açık inovasyon yanşması Evreka2’ye Koç Topluluğu çatısı altındaki 22 farklı şirketten toplam 422 fikir başvurusu oldu. Finale kalan 12 fikir, mentor desteği de alarak dört ay boyunca büyük finale hazırlandı. Yapı Kredi ve Koç Topluluğu yöneticilerinden oluşan jürinin oylarıyla, Koç Topluluğu birincilik ödülünü “Mavi Hesap” Setur Marina & Yapı Kredi Entegrasyonu, Yapı Kredi birincilik ödülünü de ‘Yapı Kredi Estate – Konut İhalesi” ekipleri kazanarak 30’ar bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

SAĞLAM FİKİR PLATFORMU

Kuveyt Türk çalışanlarının geliştirdiği ve yeni fikirlerin değerlendirildiği Sağlam Fikir Platformu 2009’da faaliyetine başladı. Bugüne kadar yüzlerce yeni fikir Sağlam Fikir Platformu üzerinden alınarak değerlendirildi, onlar-cası da hayata geçirildi. Hayat bulan fikirleri üreten çalışanlar ödüllendirildi. Sağlam Fikir uygulamasının ardından 2017’de kurum içi Hackathon ve Bugat-hon etkinlikleri düzenlenerek kurum içi fikir üretimi ve girişimcilik daha hareketli hale getirildi.

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, “2018 yılında, bu yıl kurum dışı girişimciler için oluşturduğumuz Lonca Girişimcilik Merkezi odağında farklı kurum içi girişimcilik projelerim hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca gelecek dönemde kurum içi girişimcilik kapsamında çalışma arkadaşlarımızın fikirlerinin ticarileştirilmesi ve şirketleştirilmesi konusuna yoğunlaşacağız” diyor.

YENİ NESİL SİGORTACILIK

Allianz Türkiye, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin ve Girişimcilik Vakfı ile işbirliği içerisinde kurum içi girişim projeleri yürütüyor. Elgin ve ekibi, kurum içi girişimcilik programında hem danışmanlık hem de hızlandırma ve in-kübasyon desteği veriyor. Girişimcilik Vakfi’nın fellow’lan ise kurum içi girişimcilerle birlikte çalışarak dış kaynaklı yeni nesil bir bakış açısını şirket içerisine taşıyor. Kurum dışındaki girişimler, start up’lar ile birlikte iş modeli geliştirmek için ise E-Tohum ile işbirliği gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 90 başvuru içerisinden belirlenen yedi iş fikrinin hızlandırma aşamasının temmuz ayında tamamlandığını söyleyen Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, bu iş fikirlerinden ikisinin kasım ayı içerisinde kuluçkayı da tamamlayıp üst yönetime son sunumlarını yaptıklarını belirtiyor. Coqui, “Allianz Türkiye’nin müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak, onların yeni nesil sigortacılık ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirecek, çalışma kültürünü ve iş süreçlerini inovasyon ile besleyeceğiz” diyor.

6 finans kurumunun girişimcilik programları

Akbank: Akbank LAB’de farklı iş birimleri, kusursuz müşteri deneyimi, finansal danışmanlık, dijital ödemeler, kredi skorlama qibi bankanın belirlediği odak alanları ve hedefler doğrultusunda fikir geliştiriyor ve bu fikirler doğru finansal hizmetleri sunmak adına projelendiriliyor.

Allianz Türkiye: Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Ihsan Elgin ve Girişimcilik Vakfı ile işbirliği içerisinde kurum içi girişim projeleri yürütüyor. Kurum dışındaki girişimler, start up’lar ile birlikte iş modeli geliştirmek için ise E-Tohum ile işbirliği gerçekleştiriliyor.

Bankalararası Kart Merkezi: Kurumiçi Girişimcilik programı iki yıldır devam ediyor. BKM Express ve Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY gibi ürünleri geliştiren projelerin yanı sıra blockchain, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi farklı teknolojiler konusunda da projeler üretiliyor.

Kuveyt Türk: 2017 yılında kurum içi Hackathon ve Bugathon etkinlikleri düzenleyerek kurum içi fikir üretimi ve girişimcilik daha hareketli hale getirildi.

Türk Ekonomi Bankası: Çalışanların fikirlerini iletebilecekleri Kıvılcım Portal’in yanı sıra her yıl düzenli olarak kurum içi ‘İcat Çıkar’ yarışması düzenliyor.

Yapı Kredi: Yapı Kredi ve tüm Koç Grubu çalışanlarına açık olan Evreka2 yarışmasından ortaya çıkan projeler hayata geçiriliyor.

“383 PROJE HAYATA GEÇTİ”

Türk Ekonomi Bankası (TEB), “Hedefe giden yolda önüne engeller çıkar! 0 zaman icat çıkar” mottosunu benimseyerek, çalışanların fikirlerini iletebilecekleri Kıvılcım Portarin yanı sıra her yıl düzenli olarak kurum içi ‘icat Çıkar’ yarışması düzenliyor. Genel müdürlükteki çalışanların yanı sıra Türkiye’deki şube çalışanlarının katıldığı yarışma kapsamında en inovatif projeler ödüllendiriliyor. Kurum içi Girişimcilik Programı’nın bu yıl dördüncüsü düzenlenecek.

Bugüne kadar banka çalışanları tarafından portala 68 bin fikir geldiğini ifade eden TEB insan Kaynaklan ve inovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nilsen Altıntaş, “Şimdiye kadar toplam 383 proje bankamızda hayata geçirildi. 593 çalışanımız ilettikleri önerileriyle ödül kazandılar. 50’den fazla proje üzerinde iş kollarımız çalışmalarını sürdürüyor” diyor.

BURCU TUVAY

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir