Bankalar, girişimcilere yeni ufuklar açıyor

Bankacılık sistemi, mevduat toplayıp bunu kredi olarak dağıtmanm ötesinde birçok alanda ekonomiye destek veriyor. Bu alanlardan biri de girişimcilik. Bankacılık ekosisteminde artık ‘girişim bankacılığı9 adıyla ayn bir yapı oluşmaya başladı. Bu çatı altmda bankalar, kuluçka merkezleri kuruyor. Girişimcilere fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden pazarlamaya kadar her konuda yol gösteriyor.

Günümüzde ekonominin en önemli yapı taşlarını girişimcilik ve yenilikçilik oluşturuyor. Zira araştırmalar gösteriyor ki, girişimcilik ekosisteminin güçlendiği ülkelerde, ekonomik gelişim ortalamanın üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemini destekleyen paydaşların sayısının artması da bir o kadar önemli. Bu anlamda finans dünyasının girişimcilik ekosistemine ayrı bir ilgisinin olduğunu söylemek gerekiyor.

Artık birçok banka, kendi içlerinde kurduklan girişimcilik birimleriyle mentorluktan hızlandırma programlarına kadar birçok alanda start up ekosistemine destek veriyor. Kurdukları kuluçka merkezlerinde yetiştirdikleri girişimcilerin ürünlerini sadece Türkiye pazarına değil dünyaya açmayı hedefleyen bankalar, girişimcilik ekosistemine özel bir sinerji oluşturmaya başladılar. ‘Girişim bankacılığı’ olarak adlandırılan bu ekosistemde, girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriliyor.

Biz de bankaların start up’lara özel sundukları hizmetleri, sağladıkları destekleri araştırdık.

girisimci

ZİRVE DÜZENLİYOR

Akbank, Endeavor Demeği ile birlikte girişimcilere destek sunmak üzere toplantılar gerçekleştiriyor. İlki 2011’de yapılan ‘İyi Girişim Zirvesi’nde özel sektör, risk sermayesi ve yatırım şirketlerinin temsilcileri, iş liderleri ve akademisyenlerden oluşan konuşmacılar ile büyüme potansiyeli olan girişimciler bir araya geliyor. Liderlik, yönetim, girişimci finansmanı gibi konularda konferanslar, söyleşiler veya atölye çalışmaları yapılıyor. ‘İyi Yatırım Zirvesi’nde ise girişimcilere sermayenin yanı sıra bilgi birikimi, koçluk ve network desteği de sağlayan “Melek Yatırımcı” modeli anlatılıyor. Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ile birlikte ‘Kobiler için mini MBA’ olarak adlandırılan ‘Akbank Girişimci Geliştirme Programı yürütülüyor. Program, girişimcilere başarılı, verimli bir işletme kurmalarını sağlayacak sağlam bir altyapı sunabilmek, gerekli eğitimleri vermek ve uygulamalı proje çalışmaları gerçekleştirmek için planlandı. Akbank Girişimci Geliştirme Programı’nda Türkiye’nin her yerinden gelen KO-Bl’lere beş gün boyunca ücretsiz eğitim veriliyor. Eğitimlere halihazırda şirketleri bulunan girişimciler katılabiliyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, En-deavor Türkiye işbirliğiyle genç girişimcilik programı CaseCampus’la deneyimli akademisyenleri, öğrencileri ve güncel girişimci hikayelerini Türkçe içerikle sınıf ortamından bağımsız bir şekilde bir araya getirdiklerini söylüyor. Program, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen, 30 yaşını aşmamış üniversite lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle lisans üstü öğrencilerini başarılı Endeavor Girişimcileri’yle yepyeni ve inovatif, uygulamalı öğrenim ve networking ortamında buluşturuyor. Oğuz, “İşlerini kurmuş mezunlar CaseCam-pus’ün parçası olan MentorCampus ile Endeavor Ağı’nda yer alan uzman kişilerden mentorluk alıyor. Talent-Campus ile ekosistemdeki girişimci şirketler, melek yatırımcı ve VC şir-ketleriylekurumsal şirketlerin girişimci düşünme yapısını gerektiren bölümlerinde staj ve iş fırsatlarına erişme olanağı sağlanıyor” diye konuşuyor.

FİNTECH GİRİŞİMCİ YETİŞTİRİYOR

Yapı Kredi, 20l6’da yazılım geliştirmeyi öğrenmek ve öğrendikleri üretime katkıda bulunmak isteyen herkese açık ve ücretsiz bir program olan ‘co-de.yapıkredi’yi hayata geçirdi. Önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek devam edecek code.yapıkredi, kodlama eğitimleri ve finansal rehberlik bölümlerinden oluşan geniş kapsamlı bir platform. Co-de.yapıkredi’de kodlama eğitimleri, finansal rehberlik, kuluçka, hızlandırma ve yatırım kademelerini kapsayan özel bir destek programı sunuluyor. Code.yapıkredi ile yazılımcılar, finansal teknoloji uygulama programlama ara yüzlerine (OpenBankingAPI) de erişebilecek. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “FinTech alanında kullanıcı ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılayan yenilikçi ürünler üretmek ve kendi girişimini kurmak isteyen herkesi belirli kriterler ışığında desteklemek ana amacımız” diyor.

code.yapikredi.com.tr üzerinden sunacakları kapsamlı eğitim içeriklerinin yanı sıra fiziksel etkinliklerini de sürdürecekleri ifade eden Doğan, bugüne kadar 3 bine yakın kişinin programdan yararlandığını, 7’den 70’e farklı yaş ve eğitim gruplarındaki kişilerin ücretsiz katılabildiği bilgisini veriyor.

MENTÖRLÜ& DESTEĞİ

İş Bankası ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yönetilen Workup girişimcilik programını başlattı. Workup, tamamen ücretsiz ve seçilen ekiplerden herhangi bir hisse talebi olmayan bir girişimcilik programı. Altı ay süren programda şu an sekiz ekip yer alıyor. Ekosis-temin önde gelen kişilerinden men-törlük desteği alıyorlar. Girişimler için bir diğer önemli oluşum olan Starters-Hub tarafından yürütülen StartersHub XO hızlandırma programının da ana destekçileri arasında yer alan İş Bankası, lise ve üniversite öğrencileriyle start up’ları bir araya getiren ekosiste-min dinamik oluşumu Garaj’ın etkinliklerine ana partner olarak destek veriyor. StartersHub XO hızlandırma programında fintech, büyük veri ve mesnelerin interneti konusunda çalışan ekipler yer alıyor. Bankanın yöneticileriyle bu ekiplere birebir men-törlük veriliyor ve birlikte iş yapma fesatlan değerlendiriliyor.

İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Mehmet Fahri Can, bugüne kadar 200’ü aşkın start up ile birebir görüşmeler yaptıklarını, girişimlere işbirliği yapma, müşteri ve geniş iş ortağı ağına erişim olanağı sunduklarını söylüyor. Can, “Workup girişimcilik programımıza her yıl en az 20 girişimi dahil etmeyi planlıyoruz. Bunun yanında, programda yer alsın almasın, bankamız ve iştiraklerimizle işbirliği yapma fırsatıyla müşteri ve geniş iş ortağı ağımıza erişim olanağı sunacağımız girişim sayısını en üst seviyede tutabilmek için azami çabayı sarf ediyoruz. 2018 yılında en az 50 girişimi bu tür işbirlikleri sayesinde desteklemeyi hedefliyoruz” diyor.

İTÜ ARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

ING Bank, bu yıl fintech üzerine çalışan girişimcilerin projelerini hayata geçirmesine destek olmak üzere İTÜ ARI Teknokent’le işbirliğine gitti. Kasım ayında düzenlenecek Big Bang Girişimcilik Yanşması’nda başarılı fintech girişimcilerine ING Bank Fintech Özel Ödülü verilecek. Aynı zamanda mentorluk desteği sağlanacak. Kazananlara toplam 40 bin Euro ödül dağıtılacak ve kazananlar, bir yıl süreyle İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde özel kuluçka dönemine alınacak. Hedeflerinin burada geliştirilen fikirlerin finansal teknoloji alanında ticari ürünlere dönüşmesini sağlamak olduğunu vurgulayan ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, burada ortaya çıkacak ürünlerin dünyaya açılmasına da destek olmayı amaçladıklarını kaydediyor. Üç yıldır düzenlenen ING Hackathon’un da dijitalleşme odağı kapsamında oluşturulan bir platform olduğunu ifade eden Şamlı, sözlerini şöyle sürdürüyor:

‘‘ING Hackathon’da katılımcılara bankacılık sektörü için yenilikçi ürünler geliştirme fırsatı sunuyoruz. Geçen yıl hizmete açtığımız Orange Lab ise kurum içindeki girişimciliği, çevremizdeki finansal teknoloji ekosistemi ile bir araya getirdiğimiz yeni bir alan. Burada ING çalışanları bir yandan inovatif iş fikirlerini hayata geçirebiliyor, diğer yandan da diğer girişimciler ve finansal teknoloji şirketleriyle işbirliği yapabiliyor.”

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ

Kuveyt Türk, Workinton işbirli-ğiyle start uplar için eğitimden men-torluğa, danışmanlıktan finansal yatırıma kadar birçok desteğin ve olanağın sunulacağı Lonca Girişimcilik Merkezi’ni kurdu. Workinton’la birlikte yeni fikirlerin hayat bulmasına katkı sağlayacak Lonca Girişimcilik Merkezi’nde lonca sistemindeki usta-çırak ilişkisi, mentorlar aracılığıyla sürdürülecek. Danışmanlardan, uzmanlara, yatırımcılardan eski girişimcilere kadar girişimcilerin gelişimlerini destekleyecek tüm taraflar girişimcilerle buluşturulacak.

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, “Lonca’ya teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir bir iş fikrine sahip, bunu kendisi veya ekibiylö birlikte geliştirmeye başlamış ya da geliştirebilecek tüm girişimciler başarabildi. İlk aşamada 10 girişimci ekibi desteklenecek” diyor. Yapılacak değerlendir-‘me sonucunda seçilen girişimcilere, düzenlenecek eğitim ve etkinliklerle mentorluk ve danışmanlık yapılarak altı ay boyunca her türlü destek verilecek.

Hızlandırma programı var

Garanti Bankası’nın girişimcilik programı GarantiPartners bünyesinde, girişimcilerin özellikle iş kurma, finansmana erişim ve pazara ulaşma gibi zorlu aşamalardan geçerken kaynaklarını doğru kullanarak hızla ilerleyebilmelerine katkıda bulunuluyor. GarantiPartners Girişim Hızlandırma programına başvuran girişimler arasından yeni iş modelleri belirlenerek portföye dahil ediliyor,

GarantiPartners Girişim Hızlandırma programı kapsamında ise mentorluk, mesleki ve stratejik geliştirme konusunda eğitimler, işbirliği fırsatları, ticari referans, çeşitli danışmanlıklar, pazarlama ve PR destekleri, iş ağı kurma ve bulut hizmetleri gibi birçok alanda destek sağlanıyor. Bunun yanı sıra GarantiPartners Girişim Üssü ile de portföyde yer alan ve ihtiyaç duyan girişimlere teknik altyapıya sahip fiziki ofis imkanı da sunuluyor. Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, şunları söylüyor:

“GarantiPartners programına bugüne kadar bin 505 girişim başvuru yaptı ve bu girişimlerden 26’sı GarantiPartners portföyüne dahil oldu, destek almaya başladı. Mezun olan girişimlerden sonra halen 19 girişim GarantiPartners portföyünde çalışmalarına devam ediyor ve bunlardan 10’u faaliyetlerini GarantiPartners Girişim Üssü’nde sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde, GarantiPartners ile girişimcilere fayda sağlayacak daha fazla fırsat sunmayı hedefliyoruz.”

Bankalar girişimcilere hangi destekleri veriyor?

Akbank

Endeavor Demeği ile birlikte girişimcilere destek sunmak üzere toplantılar gerçekleştiriyor. Ayrıca CaseCampus adında genç girişimcilik programı bulunuyor.

Albaraka Türk

Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi’ni kurdu, inovasyon, yönetim ve liderlik, proje, pazarlama ve finans yönetimi, kullanıcı deneyimi tasarımı, gibi konularda destek sağlayacak.

Garanti Bankası

GarantiPartners bünyesinde, girişimcilerin özellikle iş kurma, finansmana erişim ve pazara ulaşma gibi zorlu aşamalardan geçerken kaynaklarını doğru kullanarak hızla ilerleyebilmelerine katkıda bulunuluyor.

ING Bank

Kasım ayında düzenlenecek Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda başarılı fintech girişimcilerine ING Bank Fintech Özel Ödülü verecek. Burada ortaya çıkacak ürünleri dünyaya açacak.

İş Bankası

Workup girişimcilik programını başlattı. Tamamen ücretsiz ve seçilen ekiplerden herhangi bir hisse talebi olmayan bir girişimcilik programı.

Kuveyt Türk

Workinton işbirliğlyle start up’lar için eğitimden mentorluğa, danışmanlıktan . finansal yatırıma kadar birçok desteğin ve olanağın sunulacağı Lonca J Girişimcilik Merkezi’ni kurdu.

TEB

TEB Girişim Evi’nde ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriliyor. TEB Kuluçka Merkezi’nde de girişimcilere ofis desteği sağlanıyor, yatırımcı ve müşteri buluşmaları ile projeleri tanıtma olanağı sunuyor.

Yapı Kredi

Yazılım geliştirmeyi öğrenmek ve fintech alanında girişimci yetiştirmek için herkese açık ve ücretsiz bir program olan ‘code.yapıkredi’yi hayata geçirdi.

Girişim evi kurdu

TEB, İstanbul Ataşehir’de açtığı TEB Girişim Evi’nde ücretsiz eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyor. Aynı çatı altındaki TEB Kuluçka Merkezi’nde de girişimcilere ofis desteği sağlanıyor, yatırımcı ve müşteri buluşmalarıyla projelerini tanıtma olanağı sunuluyor. Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir işbirliği yaparak Girişim Evi konseptini Anadolu’ya yaymaya başladıklarını söyleyen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz şunları söylüyor:

“İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere dokuz şehirde açtığımız TİM-TEB Girişim Evi’nde desteklediğimiz girişimcilere finansal ve finansal olmayan olanaklar sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Ankara’da hizmet açılacak TİM-TEB Girişim Evi ile birlikte bu sayı Türkiye’de 10’a ulaşacak. Bugüne kadar TEB Kuluçka Merkezi’ne 4 bin 500’e yakın yeni iş fikri geldi. Bunlardan 438’i programa kabul edildi. 53 girişimcimiz toplam 63,7 milyon TL yatırım alırken, 198 girişimcimiz de 71 milyon TL tutarında devlet desteği alma olanağı elde etti. 2018 yılında girişimcilerimizi desteklemeyi ve bu rakamların daha da artmasını sağlamayı hedefliyoruz.”

BURCU TUVAY

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir