Bölgeye yatırım, ekonomiye destek

Çanakkale’de altın madeni yatırımı yapmaya hazırlanan Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik Ülke Müdürü Metin Demir, projenin bölge için önemli bir yatırım olacağını, ekonomik anlamda da yöreye katkı sunulacağını söyledi.

KANADA, Meksika, ABD gibi ülkelerde altın madeni yatırımları bulunan Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’de yapılacak madencilik yatırımlarının ilki olan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Tesisi Projesi, mevzuatm zorunlu kıldığı tüm izinleri alarak faaliyete geçme aşamasına geldi.

Projede hazırlıklar sürerken, şirketin Ülke Müdürü Metin Demir, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doğu Biga Madencilik’in tümü Çanakkale’de olmak üzere Türkiye’de üç projesi olduğunu söyleyen Demir, “Çanakkale’ye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kirazh projemiz, planladığımız yatırımlardan ilki. Maden ömrü süresince toplamda yaklaşık 500 bin ons altın, 3.5 milyon ons civarında da gümüş üretimi planlanmakta. Bir diğer projemiz olan Ağı Dağı projesinin ise maden ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon ons altın, 2.5 milyon ons da gümüş üretimi olacak. Çamyurt projesinde ise fizibilite çalışmaları devam ediyor. Toplamda bölgeye 500 milyon doları kuruluş yatırımı ve işletme dönemi harcama tutarımızla birlikte 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunun bölge ekonomisine sağlayacağı toplam reel katkının ise gelişecek yan sanayilerle birlikte 6 katma çıkacağmı öngörüyoruz. Yine bu projelerde, 1000 kişi doğrudan istihdam edilecek. Hizmet alımlarıyla birlikte bu rakamın 2 bin kişiyi aşması bekleniyor. Bunun da bölgeye önemli bir ekonomik canlılık getireceği tartışılmaz bir gerçek” dedi.

dogu biga

HEM BÖLGEYE HEM ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Madenciliğin, ürettiği katma değerle birçok sektörün hem itici gücü hem de ana girdisi olduğunu hatırlatan Demir, şöyle devem etti: “Tüm gelişmiş ülkeler için madencilik sektörü ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişiminde önemli yeri olan madencilik ve entegre üretim sanayii, büyük bir katma değer yaratmaktadır.

Bunun farkındalığıyla hareket eden güçlü firmalar Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bunu 27 yılı aşkın madencilik tecrübemle ve altını çizerek söylüyorum. Bu farkmdalıkla bakacak olursak, altın üretiminde ciddi deneyim ve başarıya sahip Alamos Gold, merkezi Kanada’da bulunan halka açık bir şirkettir. Hisseleri hem Toronto Borsası’nda hem de New York Borsası’nda işlem görmektedir. Amerika kıtasında işleyen üç altın madeninin yanı sıra Kanada, Meksika, Türkiye ve ABD’de çeşitli arama ve geliştirme projeleri mevcut. Bizler de, ekip olarak bugüne kadar birçok projede yer aldık. Kışladağ ve Ovacık altın madeni projelerini hayata geçirdik. Yurtdışında maden projelerinde bulunduk. Bu konuda oldukça deneyimli bir ekibimiz var. Birlikte çalıştığımız firmalar yeterli tecrübeye sahip. Tüm yatırım ve işletme dönemi harcamalarıyla, doğrudan istihdam dışında inşaat, taşımacılık, tarım ve gıda gibi birçok sektörü kapsayacak şekilde bölge ekonomisine güçlü bir katkı sunmaya hazırlanıyoruz.”

KANADA VE AVUSTRALYA ÖRNEKLERİ

Madencilik için çevre, insan ve iş güvenliğinin en değerli kavramlar olduğunun altını çizen Metin Demir, çevre bilinci yüksek olan ülkelerde yapılan madencilik faaliyetlerinin doğayla barışık şekilde yürütüldüğünü aktardı. Demir, “Hemen iki ülkeyi örnek vereyim. Kanada ve Avustralya… Bunlar hem madencilik ülkesi hem de çevre bilincinin çok ileri düzeyde olduğu ülkeler. Maden ve çevrenin bir arada ve sağlıklı gelişebileceğine birinci elden en iyi örnekler. Burada önemli olan en son teknolojiyi kullanmak, gerekli tedbirleri en üst düzeyde almak ve uygulamaları mevzuata uygun ve eksiksiz yerine getirmektir. Zaten Alamos Gold, bu alanda kendini ispatlamış bir şirket. Amerika, Kanada, Meksika gibi ülkelerde altın madenleri işleten, üstelik bu işletmeleri de birçok kez çevre ödülü alan, bu anlamda donanımlı, çevreye ve doğaya son derece saygılı bir şirket. Bunun çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çanakkale de bu konuda çok hassas. Alamos Gold’un sadece üretim alanında değil çevre ve sosyal sorumluluk alanındaki tecrübelerini Çanakkale’deki projelerimize yansıtarak, sadece ülkemizde değil dünyada örnek gösterilebilecek işletmeler kurmayı planlıyor, bunun için tüm bilgi ve birikimimizle hazırlık yapıyoruz. Metal madenleri, gelişen son teknolojilerle birlikte, hem çevreye hem bulunduğu alandaki yaşama son derece uyumlu şekilde ilerleyen işletmelerdir. Bunun dünyada birçok örneği var. Alamos Gold’un en büyük projelerinden biri olan Meksika’daki Mulatos madenini de buna örnek gösterebiliriz. Mulatos madeni, adını aldığı Mulatos köyüyle sınır komşusudur. Bir yandan madende işletme devam ederken, köyde de yaşam tüm olağan düzeniyle sürmektedir. Burada yaşayan köylüler, normal şekilde tarım, hayvancılık ve diğer günlük aktivitelerini devam ettirmektedir. Sadece bu örnek bile, doğru yapıldığında madenciliğin diğer işletmelerden çok da farklı olmadığını ortaya koymaya yetiyor” diye konuştu.

İSTİHDAMDA ÖNCELİK BÖLGE İNSANI

Madencilikte, yatırım harcamalarının yanı sıra istihdam yaratarak da bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirten Demir, şirket olarak da istihdama çok büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Doğu Biga Madencilik olarak istihdamda yöre insanına öncelik verdiklerini kaydeden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Politikamız gereği çalışanlarımızın yüzde 80’i bölge insanı olmalı. Bu nedenle şimdiden yöre insanımızı daha donanımlı hale getirmek için mesleki kurslar, sertifika programları düzenlemeye başladık, düzenlemeye de devam edeceğiz. Alamos Gold, dünyanın birçok ülkesinde yatırımı olan, birçok ülkede de yatırım yapmayı hedefleyen bir şirket. Gelecekte, gerek yurtiçi gerek yurtdışındaki diğer projelerimizde gerekse dünyanın her tarafındaki madenlerde başarıyla çalışabilecek insan gücünün yetişmesine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden.”

“SUYA SİYANÜR KARIŞACAĞI İDDİALARI ASILSIZ”

Atikhisar Barajı ile Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesini’nin ilişkilendirilmeye çalışıldığını, bunun ise gerçeği yansıtmadığını söyleyen Demir, “Projemiz, Çanakkale il merkezine yaklaşık 30, Atikhisar Barajı’na ise 14 kilometre uzaklıkta. İddiaların aksine bizim Atikhisar Barajı Su Toplama Havzası içerisinde, siyanür ya da başka bir kimyasal solüsyon içeren faaliyetimiz kesinlikle bulunmamaktadır. Yönetmeliğe göre, baraj gölünün mutlak ve kısa koruma alanları dışında kalan yani 1 kilometrelik alan dışındaki orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında madencilik faaliyeti yapılabilmektedir. Buna rağmen, projemizde kimyasal işlem gerektiren faaliyetlerin tamamı Atikhisar Barajı havzası dışına konum-landırılmıştır. Bu alanlar oluşturulurken de, günümüzün en ileri mühendislik teknikleri kullanılacaktır. Şunu da ifade edeyim ki; Kirazh Altın ve Gümüş Madeni Projesi’nde, Atikhisar Barajı’ndan kesinlikle bir damla dahi su kullanılmayacaktır. DSİ kontrolünde, şirketimiz tarafından yaptırılmakta olan Altmzeybek-2 göleti, öncelikle çevre köylerin sağlıklı içme ve kullanma suyunu temin edecek, yağışsız dönemde de projenin su ihtiyacının karşılanmasına destek olacaktır” diye konuştu. ‘

BÖLGEYE TEMİZ SU SAĞLANACAK

Şirket olarak, komşu köylerle sosyal ilişkilerin en üst düzeyde devam ettirildiğini de aktaran Demir, eğitim, sağlık, altyapı ve kültürel faaliyetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bölgenin gelişmesine yönelik projelerimizin ekonomiye katkı sağlamasının yanı sıra uzun vadeli yatırımlar olmasına özen gösteriyoruz. Bu adımların en önemlisini, bölgede yaşayan insanların sağlıklı ve temiz su ihtiyacını karşılayacak gölet projemiz oluşturuyor. Tüm finansmanı Doğu Biga Madencilik tarafından karşılanıyor olan Altmzeybek-2 göleti, bölgemizde yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm anlamına gelmesi bakımından son derece önemli. Bölgede, henüz faaliyete başlamadan iki hatıra ormanı oluşturduk. Bunun yanında bölge arıcılığına destek vermek amacıyla “arıotu” ekimi gerçekleştirdik. Ayrıca süt toplama merkezleri, cami, köprü-yol onarımları, kanalizasyon çalışmaları, köy konaklarının yenilenmesi gibi bölge insanının gündelik hayatını kolaylaştıran birçok faaliyette de Doğu Biga Madencilik’in imzasını görebilirsiniz. Komşu köylerimizde yaşayan başarılı öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olmak, en önemsediğimiz projelerin başında geliyor. Bu kapsamda yıllardır aralıksız sürdürdüğümüz burs programımız çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine katkı sağlıyor ve kim bilir belki de geleceğin madencilerinin yetişmesine de zemin hazırlıyor.

Yine komşu köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte organize ettiğimiz çeşitli kültür ziyaretleri bizim için çok anlamlı. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Gelibolu Şehitlik ziyaretimizde, aralarında daha önce buraları hiç gezmemiş gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaşımızla yine çok özel anları paylaştık. Tarihimiz ve vatanımız için nice kahramanlıklar yapmış evlatlarımızı birlikte yâd ettik. Yine bölgemizdeki tarihi ve turistik alanlara olduğu gibi çevre illere de çeşitli zamanlarda maden-kültür gezileri düzenledik. Birlikte yaşadığımız komşu köylerimizin etkinlikleri de en sevdiğimiz paylaşımlarımızdan… Katıldığımız köy hayırlarında hem katkıda bulunuyor hem de komşuluk ve yardımlaşma ruhunu pekiştirerek, milletçe sahip olduğumuz bu güzel hasletleri yaşatmada elimizi taşın altına koymuş oluyoruz. Paydaşlarımızla her ay düzenli olarak toplantılar yapıyor, açık, şeffaf bir biçimde ve uzlaşıyla aldığımız kararlarla belirlenen projeleri hayata geçiriyoruz. Karşılıklı güven esasına dayanan, bölgemizin hem sosyal hem de ekonomik geleceğine katkı sağlama amacı üzerine inşa ettiğimiz bu yapı ile gelecekte çok daha güçlü, çok daha üretken olacağımızdan ve Türkiye’nin gurur duyacağı bir örnek teşkil edeceğimizden hiç şüphem yok.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir