Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri Bayiliği

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş., 2008 yılında kurulmuş bir şirkettir ve elektrikli araçlar sektöründe büyük bir hızla lider konumuna yükselmiştir. Bu yenilikçi firma, mobilite kavramını kökten değiştirmeye yönelik çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

Eşarj’ın temel amacı, elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları ve sistemlerinin hem özel hem de halka açık alanlarda kurulumunu gerçekleştirmek, bu sistemleri işletmek ve elektrik enerjisi ile ilişkili yazılım çözümleri sunmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, şirket, elektrikli araç sahiplerinin güvenli ve erişilebilir bir şekilde araçlarını şarj etmelerini sağlayarak, çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Eşarj’ın büyüme hikayesi Nisan 2018’de önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Çoğunluk hissesi, güçlü enerji sektörü oyuncularından biri olan Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Bu stratejik işbirliği, Eşarj’ın sektördeki etkisini daha da artırmış ve enerji alanındaki uzmanlıkla elektrikli araç şarj sistemlerinin entegrasyonunu hızlandırmıştır.

Eşarj’ın sektördeki hakimiyeti ve güvenilirliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23 Haziran 2022 tarihli ve 11032-4 sayılı Kararı ile de resmiyet kazanmıştır. Bu karar doğrultusunda, Eşarj 49 yıl süreyle ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti göstermek üzere lisans almıştır. Bu lisans, Eşarj’ın elektrikli araçlar için şarj altyapısını genişletme ve geliştirme yeteneğini daha da pekiştirmiştir.

Eşarj’ın elde ettiği bu lisans, gelecekte Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasını teşvik edecek ve çevre dostu bir ulaşım geleceği için önemli bir adım olarak görülmektedir. Şirket, elektrikli mobilite alanında daha fazla inovasyon ve genişleme için kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

Lisans Numarası: ŞH/11032-4/00014

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj
Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri

Eşarj’ın Vizyonu ve Hedefleri: Elektrikli Araç Şarj Çözümlerinde Öncü Bir Rol

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş., elektrikli araçlar ve çevre dostu mobilite konusundaki kararlılığıyla önemli bir misyona sahiptir. Şirketin hedefleri şu şekildedir:

 • Ulusal Şarj İstasyon Ağı ve İşletim Sistemi Oluşturmak: Eşarj, Türkiye genelinde bir şarj istasyon ağı ve buna bağlı işletim sistemi oluşturarak elektrikli araç sahiplerine ülkenin her noktasında erişilebilir ve güvenilir şarj çözümleri sunmayı amaçlar. Bu, elektrikli araç kullanıcılarının endişesiz bir şekilde seyahat etmelerini ve araçlarını şarj etmelerini sağlar.
 • Alt Yapı Çalışmalarına Katkıda Bulunmak: Eşarj, teknik, idari ve mevzuat açısından elektrikli araç şarj altyapısının gelişimine katkıda bulunarak sektörün büyümesine destek olmayı hedefler. Bu, elektrikli araç şarj altyapısının güvenli ve etkili bir şekilde yaygınlaşmasına yardımcı olur.
 • Geniş Ürün Yelpazesi Sunmak: Şirket, farklı ihtiyaçlara uygun olan elektrikli araç şarj ünitelerinin geniş bir yelpazesini müşterilerine sunar. Bu, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için uygun çözümler sunarak elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaçlarına yanıt verir.
 • Şarj Ünitelerinin Kurulumunu Kolaylaştırmak: Eşarj, müşterilerin talepleri doğrultusunda şarj ünitelerinin hızlı ve verimli bir şekilde kurulumunu gerçekleştirir. Bu, elektrikli araç sahiplerinin istedikleri noktalarda şarj yapmalarını kolaylaştırır ve elektrikli araçlar için daha fazla erişim sağlar.

Eşarj’ın bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ederek elektrikli mobiliteyi teşvik etmesi, sürdürülebilir ve çevre dostu bir ulaşım geleceği için önemli bir adımı temsil etmektedir. Şirket, Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasına ve elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak bu alandaki liderliğini sürdürmektedir.

Eşarj’ın Vizyonu: Çevreci ve Sürdürülebilir Elektrikli Mobilite

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş., vizyonunu sürdürülebilir ve çevreci elektrikli mobiliteye yönelik bir dizi hedef etrafında şekillendiriyor:

 • Müşteri Beklentilerini Karşılamak ve İyileştirmek: Eşarj, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Bu, ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak geliştirerek ve müşteri geri bildirimlerine dayalı olarak iyileştirmeler yaparak gerçekleştirilir. Müşteri memnuniyeti, şirketin ana odak noktalarından biridir.
 • Ürün ve Çözüm Çeşitliliği Sunmak: Elektrikli mobiliteyi teşvik etmek için, Eşarj, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş bir ürün ve çözüm yelpazesi sunar. Bu, elektrikli araç sahiplerine özelleştirilmiş ve verimli şarj çözümleri sunarak sektördeki çeşitliliği destekler.
 • Çevre Koruma ve Karbon Salımını Azaltma: Eşarj, doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için etkin çözümler sunmayı taahhüt eder. Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara göre daha düşük karbon salımına sahiptir. Eşarj, bu avantajı vurgulayarak elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını teşvik eder.
 • Enerji Bağımsızlığını Artırmak: Eşarj, Türkiye’nin enerji konusundaki dışa bağımlılığını azaltmaya katkıda bulunmayı hedefler. Elektrikli araçlar, yerel enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretme ve depolama fırsatları sunar. Bu sayede ülkenin enerji bağımsızlığını artırmayı amaçlar.

Eşarj’ın vizyonu, elektrikli mobiliteyi teşvik eden ve çevre dostu, sürdürülebilir bir ulaşım geleceği oluşturan birçok önemli hedefi içerir. Şirket, bu hedefleri gerçekleştirirken müşteri odaklılığını, çevre koruma bilincini ve enerji bağımsızlığını ön planda tutar.

Eşarj Entegre Yönetim Sistemi Politikası: Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri

Eşarj Elektrikli Araç Şarj Sistemleri A.Ş., elektrikli araç şarj ünitelerinin tedarik, montaj, bakım ve onarımı konularında faaliyet gösteren önde gelen bir firmadır. Eşarj, kalite, çevre koruma ve iş sağlığı ile güvenliği yönetim sistemleri çerçevesinde şu prensiplere bağlı olarak çalışmaktadır:

 • Uyumluluk ve Standartlar: Eşarj, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve yönetmeliklere tam uyum sağlar. Ulusal ve uluslararası standartlar ile diğer yükümlülüklere titizlikle uyar.
 • Sürekli İyileştirme: Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, ürünlerin en üst kalite seviyesinde sürekli gelişimini sağlar. Kalite seviyelerini artırmak için sürekli iyileştirme ilkesini benimser.
 • Müşteri Memnuniyeti: Eşarj, müşteri odaklı bir yaklaşımla müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı hedefler. Müşteri şikayetlerini gizlilik ilkesine uygun olarak dikkatle inceleyerek, adil ve objektif çözümler sunar.
 • Çalışan Katılımı ve Eğitim: Çalışanların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularındaki farkındalıklarını yüksek tutmayı ve yönetim sistemlerine aktif katılımlarını desteklemeyi taahhüt eder. Eğitimlerle çalışanların sürekli gelişimlerini teşvik eder.
 • Çevre Duyarlılığı: Çevre kirliliğini önlemeyi ve çevreyi korumayı amaçlar. Atıkların kaynağından azaltılması, kontrollü bertaraf edilmesi, geri dönüşümü ve doğal kaynakların verimli kullanımı ile çevre dostu ürünler üretmeyi esas alır.
 • Sağlık ve Güvenlik: Çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığını ve güvenliğini korumayı hedefler. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmaya yönelik tedbirler alır ve iş sağlığı ile güvenliği konusundaki riskleri azaltmayı amaçlar.
 • Sürekli İyileştirme ve Değerlendirme: Entegre yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmek için proses bazında amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirir ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.

Eşarj, bu politika doğrultusunda müşterilerine daha iyi hizmet sunmayı, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı ve iş sağlığı ile güvenliği standartlarını yüksek tutmayı taahhüt eder. Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli olarak gelişmeye ve ilerlemeye devam eder.

esarj otopark
Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri

Özel Şarj Çözümleri

Kişiye Özel Şarj Çözümleri: Elektrikli Araçlarınız İçin Eşarj’ın Güvencesiyle

Eşarj olarak, elektrikli araçlarınızın güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlamak amacıyla özel şarj çözümleri sunuyoruz. Bu çözümler, hem evinizde hem de işyerinizde kişiye özel olarak tasarlanmıştır.

Eşarj’ın kişiye özel şarj çözümleri aşağıdaki adımları içerir:

 • Özel Şarj Ünitesi Kurulumu: Elektrikli aracınızı Eşarj garantisiyle şarj edebilmeniz için, alt yapınıza uygun özel şarj ünitesi kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu üniteler, en güvenli ve hızlı şarj deneyimini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
 • Kişiselleştirilmiş Çözüm: İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre bir çözüm paketi seçebilirsiniz. Bu çözüm paketi, istediğiniz şarj ünitesini ve kurulumunun yapılacağı konumu içerir.
 • Keşif ve Randevu: Çözüm paketinizi belirledikten sonra, teknik ekibimiz en kısa sürede keşif için bir randevu talep edecektir. Bu keşif, kurulumun yapılacağı yeri belirlemek ve teknik gereklilikleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.
 • Talebinizi İletin: Özel şarj çözümünüzü belirlemek için lütfen istasyon talep butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurun. Size en uygun çözümü sunabilmemiz için bize ulaşın.

Eşarj, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve kişiye özel şarj çözümleri sunmak için buradadır. Elektrikli araç sahipleri için daha erişilebilir ve kolay bir şarj deneyimi sağlama konusundaki taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Paylaşımlı Özel Şarj Çözümleri: Elektrikli Araç Kullanıcıları İçin Eşarj Kartlı Şarj Üniteleri

Eşarj olarak, birden fazla ve farklı elektrikli araç kullanıcısına hitap eden paylaşımlı özel şarj çözümleri sunuyoruz. Bu çözümler, kurumlar, inşaat projeleri, siteler, apartmanlar gibi birden fazla kullanıcının faydalanabileceği özel şarj ünitelerini içerir. Elektrikli araç sahipleri, yönetiminin sağlayacağı Eşarj kartlarıyla bu özel ünitelerde araçlarını şarj edebilirler.

Paylaşımlı özel şarj çözümlerimiz aşağıdaki adımları içerir:

 • Özel Şarj Ünitesi Kurulumu: Eşarj, kurumunuza veya sitenize özel olarak tasarlanmış kart okutmalı şarj ünitelerini kurar. Bu üniteler, birden fazla kullanıcının araçlarını şarj etmelerine olanak tanır.
 • Eşarj Kartları: Elektrikli araç sahipleri, şarj ünitelerini kullanabilmek için Eşarj tarafından sağlanan özel kartları kullanırlar. Bu kartlar, şarj işlemlerini kolaylaştırır ve izler.
 • Çözüm Paketi Belirleme: İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre bir çözüm paketi seçebilirsiniz. Bu paket, kurulumun yapılacağı konumu, kaç adet şarj ünitesi istediğinizi ve diğer detayları içerir.
 • Keşif ve Randevu: Çözüm paketinizi belirledikten sonra, teknik ekibimiz en kısa sürede keşif için bir randevu talep edecektir. Bu keşif, kurulumun yapılacağı yeri ve teknik gereklilikleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.

Eşarj, paylaşımlı özel şarj çözümleri ile elektrikli araç sahiplerine kolay ve erişilebilir şarj imkanı sunmayı hedefler. Elektrikli araçların daha yaygın ve kullanışlı hale gelmesine katkıda bulunurken, çevre dostu bir ulaşım geleceğini destekler.

esarj
Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri

Halka Açık Şarj Çözümleri

Eşarj Driver Mobile Uygulaması: Şarj İstasyonlarına Kolay Erişim

Eşarj, elektrikli araç sahiplerine mobil uygulama aracılığıyla şarj istasyonlarının lokasyonlarına ve anlık durum bilgilerine kolayca erişim sağlayan bir çözüm sunar. Bu uygulama, elektrikli araç kullanıcılarına en yakın şarj istasyonunu bulma ve şarj işlemlerini başlatma fırsatı sunar. İşte Eşarj Driver Mobile uygulamasının özellikleri:

 • Lokasyon ve Anlık Durum Bilgileri: Uygulama, şarj istasyonlarının lokasyonlarını harita üzerinde gösterir ve her istasyonun anlık durumunu sağlar. Bu sayede kullanıcılar, şarj istasyonlarının mevcudiyetini ve doluluk durumunu kolayca görebilirler.
 • Rota Çizme: Uygulama, kullanıcıların bulundukları noktadan en yakın şarj istasyonuna rota çizmelerine olanak tanır. Kullanıcılar, elektrikli araçlarını şarj etmek için en hızlı ve en uygun yolculuk rotasını oluşturabilirler.
 • QR Kod ile Şarj Başlatma: Eşarj Driver Mobile, şarj işlemini hızlandırmak için QR kod ile şarj başlatma özelliği sunar. Kullanıcılar, uygulama üzerinden istasyonun QR kodunu tarayarak şarj işlemini başlatabilirler.
 • İşlem Denetimi: Uygulama kullanıcıları, şarj işlemlerini izleyebilir ve denetleyebilirler. Bu sayede, şarj işlemi sırasında bilgi sahibi olurlar ve herhangi bir sorun oluştuğunda hızlıca müdahale edebilirler.
 • iOS ve Android Uygulama Sürümleri: Eşarj Driver Mobile uygulaması, hem iOS hem de Android işletim sistemlerine sahip cihazlar için mevcuttur. Kullanıcılar, Apple App Store veya Google Play Store’dan uygulamayı indirebilirler.

Eşarj Driver Mobile uygulaması, elektrikli araç sahiplerinin şarj işlemlerini daha kolay ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, şarj ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabilirler.

elektrikli arac sarj
Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri

Eşarj İş Ortaklığı

Eşarj İş Ortağı Programı: Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Yapın ve Kazanın!

Eşarj, tüm girişimcilere, halka açık Eşarj şarj istasyonlarına yatırım yapma ve bu istasyonlardan gelir elde etme fırsatı sunmaktadır. Eşarj İş Ortağı Programı, yatırımcılara aşağıdaki avantajları sunar:

 • Yatırım Fırsatı: Eşarj İş Ortağı olarak, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla büyüyen sektöre yatırım yapma fırsatına sahip olursunuz. Eşarj şarj istasyonları, elektrikli araç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir altyapıdır.
 • Detaylı Kullanım Raporları: Yatırım yaptığınız istasyonların performansını izlemek ve gelirlerinizi optimize etmek için detaylı kullanım raporlarına erişim sağlarsınız. Bu raporlar, işletmenizin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
 • İş Ortağı Portalı: Eşarj’ın hazırladığı İş Ortağı Portalı sayesinde yatırım yaptığınız istasyonların yönetimini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Gelirleri ve işletme durumunu bu platform aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Eşarj İş Ortağı olmak için başvuru yapmak ve daha fazla detaylı bilgi almak için 444 83 03 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Eşarj, elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunurken yatırımcılara da bu büyüyen pazardan faydalanma imkanı sunar.

Neden Eşarj Ağı? Pazar Lideri Olun!

Eşarj Ağı, elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım yapmanın ve işletmenizi bu hızla büyüyen sektörde konumlandırmanın bir dizi avantajını sunar. İşte neden Eşarj Ağı’nı seçmelisiniz:

Pazar Lideri Olun: Eşarj, Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonları konusundaki pazar lideridir. Bu liderlik, bir dizi faktörün sonucudur:

 • Stratejik İş Ortaklıkları: Elektrikli araç üreticileri ile kurulan stratejik iş ortaklıkları, sektördeki önemli bir avantajdır. Bu iş ortaklıkları, Eşarj’ı önde gelen bir isim haline getirir ve bu işbirliklerinin bir sonucu olarak daha fazla kullanıcıya ulaşmanıza olanak tanır.
 • Yaygın ve Hızlı Şarj İstasyonu Ağı: Türkiye genelinde yaygın ve hızlı şarj istasyonlarını işletmek, elektrikli araç sahiplerine erişim sağlama konusunda kritik bir rol oynar. Eşarj, bu ağı başarıyla işletmekte ve her geçen gün daha fazla kullanıcıya hizmet vermektedir.

Müşteri ve İş Ortağı Güveni: Pazar lideri olarak, Eşarj güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti sağlama konusunda güçlü bir itibara sahiptir. İş ortaklarınız ve müşterileriniz, Eşarj işbirliğiyle işletmenizin kalitesini ve hizmet düzeyini artıracağınıza güvenebilirler.

Büyüyen Pazar: Elektrikli araçlar pazarı her geçen gün büyümekte ve gelecekte daha da genişleyecektir. Eşarj ile işbirliği yaparak bu büyümenin avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Eşarj Ağı ile işletmenizi pazar lideri olarak konumlandırabilir, elektrikli araç sahiplerine hizmet sunabilir ve bu büyüyen sektördeki fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Benzin İstasyonunuza Şarj İstasyonu Kurun: Elektrikli Araçlara Hizmet Verin

Elektrikli araçlar giderek daha fazla popülerlik kazanıyor ve gelecekte ulaşımın önemli bir parçası olacak. Bu nedenle, benzin istasyonunuzda şarj istasyonları kurarak bu büyüyen pazardan faydalanabilirsiniz. İşte neden benzin istasyonunuza şarj istasyonu kurmanız gerektiğine dair bazı avantajlar:

 • Öncü Olun: Elektrikli araçlar pazarı her gün büyümektedir. Bu pazarda erken konumlanmak, rakiplerinizden önce harekete geçmek, müşterilerinizin ve gelecekteki müşterilerinizin ilgisini çekmek için büyük bir avantajdır.
 • Gelir Çeşitlendirmesi: Şarj istasyonları, en az 30 dakika süren şarj işlemleri için ücret talep edebilir. Ayrıca, elektrikli araç sahipleri şarj işlemi sırasında veya sonrasında marketinizi ziyaret edebilirler. Bu, hem şarj işlemlerinden hem de market satışlarından ek gelir elde etme fırsatı sunar.
 • İlgi Çekici Bir Lokasyon Haline Getirin: Elektrikli araç sahipleri şarj işlemi sırasında zaman geçireceklerdir. Bu süreyi avantaja dönüştürmek için tesisinizde farklı firmalarla iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Restoranlar, kafe, alışveriş alanları veya diğer hizmetler sunan işletmelerle işbirliği yaparak tesisinizi daha cazip hale getirebilirsiniz.
 • Eşarj Haritasında Yerinizi Alın: Şarj istasyonunuz kurulduğunda, Eşarj Ağı’nda yerinizi alabilirsiniz. Bu sayede elektrikli araç kullanıcıları, şarj istasyonlarınızın varlığından haberdar edilir ve sizi kolayca bulabilirler.
 • İmajınızı Kuvvetlendirin: Çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek, işletmenizin imajını güçlendirebilir. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve kullanılması, çevre dostu bir ulaşım geleceğine katkı sağlar.

Benzin istasyonunuza şarj istasyonları eklemek, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına hizmet etmek ve işletmenizin büyümesini desteklemek için mükemmel bir yol olabilir. Bu, hem işletmenizin hem de çevrenin kazançlı çıkabileceği bir adımdır.

Alışveriş Merkezinize Şarj İstasyonu Kurun: Alışveriş Deneyimini Geliştirin

Alışveriş merkezinize şarj istasyonları eklemek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve çevre dostu bir alışveriş ortamı oluşturmak için harika bir fırsattır. İşte neden alışveriş merkezinize şarj istasyonu eklemeniz gerektiğine dair bazı avantajlar:

 • Fark Yaratın: Alışveriş merkezinize şarj hizmeti sunarak kendinizi diğer alışveriş merkezlerinden ayırabilirsiniz. Elektrikli araç sahipleri, alışveriş merkezinizin şarj noktasını tercih etme olasılığı daha yüksektir.
 • POI Özelliğinize Katkı Sağlayın: Şarj hizmeti sunarak alışveriş merkezinizi Elektrikli Araç kullanıcıları için bir şarj noktasına dönüştürebilirsiniz. Bu, alışveriş merkezinizin popülerliğini artırabilir.
 • Mağazalarınıza Destek Olun: Elektrikli araç sahiplerinin alışveriş merkezinizde geçireceği zaman, mağazalarınıza yeni müşteriler getirebilir. Ayrıca, Eşarj ile işbirliği yaparak çeşitli promosyonlar ve kampanyalar düzenleyebilir ve tüm alışveriş merkezinizdeki firmalara yeni gelir fırsatları sunabilirsiniz.
 • Eşarj Haritasında Yerinizi Alın: Şarj istasyonlarınızı alışveriş merkezinize kurduğunuzda, hemen Eşarj Ağı’nda yerinizi alabilirsiniz. Bu sayede elektrikli araç kullanıcıları, alışveriş merkezinizdeki şarj hizmetini bilir ve sizinle iletişime geçebilirler.
 • İmajınızı Kuvvetlendirin: Alışveriş merkezinize şarj istasyonları eklemek, çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek anlamına gelir. Bu, alışveriş merkezinizin çevreye duyarlı olduğunu gösterir ve müşterilerinize daha çekici bir alışveriş deneyimi sunar.

Alışveriş merkezinize şarj istasyonları eklemek, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra işletmenizin büyümesine ve çevre dostu bir imaj oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu, hem alışveriş merkezinizin hem de çevrenin kazançlı çıkabileceği bir adımdır.

Otelinize Şarj İstasyonu Kurun: Müşteri Memnuniyetini Artırın

Otelinizde şarj istasyonları kurarak müşteri memnuniyetini artırabilir ve konuklarınıza mükemmel bir deneyim sunabilirsiniz. İşte neden otelinize şarj istasyonu eklemeniz gerektiğine dair bazı avantajlar:

 • Fark Yaratın: Otelinizde şarj hizmeti sunarak kendinizi diğer otellerden ayırabilirsiniz. Elektrikli araç sahipleri, seyahatlerinde şarj ihtiyaçlarını karşılayacakları bir oteli tercih etme olasılığı daha yüksektir.
 • POI Özelliğinize Katkı Sağlayın: Şarj hizmeti sayesinde oteliniz Elektrikli Araç kullanıcıları için bir şarj noktasına dönüşebilir. Bu, otelinizin popülerliğini artırabilir ve daha fazla müşteri çekebilir.
 • Müşterilerinize Yeni Ürünler Sunun: Otelinizde şarj istasyonları kurduğunuzda, aynı zamanda elektrikli araçları kiralama veya satma fırsatınız olabilir. Bu, konuklarınıza farklı ve çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunmanızı sağlar.
 • Eşarj Haritasında Yerinizi Alın: Şarj istasyonlarınızı otelinize kurduğunuzda, hemen Eşarj Ağı’nda yerinizi alabilirsiniz. Bu sayede elektrikli araç kullanıcıları, otelinizin şarj hizmetini bilir ve sizi kolayca bulabilirler.
 • İmajınızı Kuvvetlendirin: Otelinizde şarj istasyonları eklemek, çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek anlamına gelir. Bu, otelinizin çevreye duyarlı olduğunu gösterir ve konuklarınıza daha çekici bir konaklama deneyimi sunar.

Otelinize şarj istasyonları eklemek, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra işletmenizin büyümesine ve çevre dostu bir imaj oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu, hem otelinizin hem de çevrenin kazançlı çıkabileceği bir adımdır.

Mutlaka okuyun: Şarj İstasyonu Bayilikleri Çok Popüler

Otoparkınıza Şarj İstasyonu Kurun: Elektrikli Araçlara Hizmet Verin

Otoparkınıza şarj istasyonları eklemek, hem müşterilerinize hem de işletmenize bir dizi avantaj sağlar. İşte neden otoparkınıza şarj istasyonu kurmanız gerektiğine dair bazı avantajlar:

 • Öncü Olun: Elektrikli araçlar pazarı hızla büyümektedir. Otoparkınıza şarj istasyonları ekleyerek bu büyüyen pazarda erken bir konum elde edebilirsiniz. Bu, müşterilerinizi ve gelecekteki müşterilerinizi cezbetmek için büyük bir avantajdır.
 • Gelir Çeşitlendirmesi: Şarj istasyonları, en az 30 dakika süren şarj işlemleri için ücret talep edebilir. Bu, otoparkınızdan ek gelir elde etme fırsatı sunar.
 • İlgi Çekici Bir Lokasyon Haline Getirin: Elektrikli araç sahipleri şarj işlemi sırasında zaman geçireceklerdir. Bu süreyi avantaja dönüştürmek için otoparkınızda farklı firmalarla iş ortaklıkları kurabilirsiniz. Restoranlar, kafe, alışveriş alanları veya diğer hizmetler sunan işletmelerle işbirliği yaparak otoparkınızı daha cazip hale getirebilirsiniz.
 • Eşarj Haritasında Yerinizi Alın: Şarj istasyonlarınızı otoparkınıza kurduğunuzda, hemen Eşarj Ağı’nda yerinizi alabilirsiniz. Bu sayede elektrikli araç kullanıcıları, şarj istasyonlarınızın varlığından haberdar edilir ve sizi kolayca bulabilirler.
 • İmajınızı Kuvvetlendirin: Otoparkınıza şarj istasyonları eklemek, çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek anlamına gelir. Bu, işletmenizin çevreye duyarlı olduğunu gösterir ve müşterilerinize daha çekici bir otopark deneyimi sunar.

Otoparkınıza şarj istasyonları eklemek, hem işletmenizin gelirini artırmanın hem de çevre dostu bir imaj oluşturmanın mükemmel bir yoludur. Bu, hem işletmenizin hem de çevrenin kazançlı çıkabileceği bir adımdır.

Eşarj İletişim

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok. Enerjisa Apt. No: 2/1/1, Maltepe, 34844, İstanbul, Türkiye

Telefon: 444 83 03

Bu iletişim bilgileriyle, şirketle iletişime geçerek elektrikli araç şarj istasyonları, yatırım fırsatları veya diğer konular hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir