Franchising sektörünün, büyüklüğü 43 milyar dolar

UFRAD FRANCHİSİNG DERNEĞİ BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN, SİSTEMİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜNÜN 43 MİLYAR DOLARA ULAŞTIĞINI, 2017 YILI SONUNA KADAR BU RAKAMIN 50 MİLYAR DOLARI BULMASINI BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Son yıllarda gerek Türkiye’de, gerekse de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri olarak kabul edilen franchising sektörünü değerlendiren UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydm, franchising sektörünün ekonomik büyüklüğünün 2016 yılı rakamlarına göre 43 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Dr. Aydın, “2017 yılı sonuna kadar bu büyüklüğün 50 milyar doları bulacağını düşünüyoruz” diyor.

“EN ÖNEMLİ ETKEN YÖNETİM”

Türkiye’de zincir işletmelerin toplatır sayısının 2 bin 500 olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Aydın, “Bu işlen neleri toplamda 60 bin kadar şubesi var. Sektörde yabancı firma oranı ise yüzde 29. Buna karşılık yurt dışında şube açmaya başlayan 150’den fazla Türk markası var” diye konuşuyor.

Franchise zincirlerinin gelişmesindeki en önemli etkenin yönetim olduğunun altını çizen Dr. Aydın, “Vasat yönetilen bir zincir büyüyenle markalaşamaz, hatta rakipleri büyüdükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir sıfırdan yola çıksa bile marka olur. Alışveriş merkezlerinin markalara yer vermesi de, franchise zincirlerinin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri. Müstakil perakendecilerin sürekli yaptıkları hatalar ve ihmaller, franchise zincirlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde ve gelişmesindeki diğer bir önemli etken” ifadelerini kullanıyor.

Franchise Sektoru
Franchising – Business Background. Blue Arrow with “Franchising” Slogan on a Grey Background. 3D Render.

FRANCHİSE SİSTEMİ, HANGİ AVANTAJLARI SAĞLIYOR?

Firma ve markaların franchise yöntemiyle büyümesi halinde elde ettikleri avantajları da sıralayan Dr. Aydm, “Her şeyden önce marka, franchising sistemi ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip oluyor. Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğuyor.

Franchisor, yani franchise veren işletme veren işletme, Franchisee’ye, yani franchise alan girişimciye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlıyor. Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden ve birikiminden yararlanılıyor. Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı artırılıyor. Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik soranları minimize ediliyor. Kuruluş aşamasında leasing gibi kaynaklardan fmansal destek sağlanması mümkün oluyor. Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanıyor. Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığım ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor. İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor” diyor.

“FRANCHİSİNG VERMEDEN MARKANIZI CHECK-UP’TAN GEÇİRİN”

UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, franchising vermeyi düşünen firmaların da, kendilerini birçok konuda kontrolden geçirmeden bu alaııa girmesinin sakıncalı olabileceğini söyleyerek, “Bir firma ve marka, çok fazla verimli olmamasına rağmen, pekala bir şekilde büyümeyi, başka kişi, firma ya da kuruluşlara franchise vermeyi düşünebiliyor. Ancak kendisinde bazı rahatsızlıkları hisseden ya da eksiklikleıinin farkında olan bir markanın franchising konusunda yapılacak teknik çalışmalara geçmeden önce, öncelikle işletme, organizasyon, sonra iletişim ve tanıtım konularında kuvvetli bir kontrolden, bir nevi ‘check-up’tan geçirilmesinde büyük yarar var” diyor.

UFRAD’DAN FRANCHİSİNG EĞİTİMLERİ

UFRAD’ın, franchising sisteminin Türkiye’de doğru bir biçimde öğrenilmesine, sağlıklı bir biçimde gelişmesine, temel kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına, ffanchising’in Türk hukuk sistemi içerisinde yerini bulmasına, franchise alan ve veren kuramların haklarının korunmasına, tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için yüksek derecede ihtisaslaşmasına bilgi kaynaklarının oluşnırulması-na çok önemli katkılar sağladığının alünı çizen Dr. Aydm şöyle devam ediyor: “Üyelerimizi seçerken çok seçici davranıyoruz. Franchise sistemlerinin doğru kullanıldığına emin olmalıyız. Avrupa Franchise Federasyonu’nun açıklık ve dürüstlük ilkeleri kapsamında faaliyet gösteren markalan demeğimize kabul ediyoruz.

Ayrıca uyguladığımız ‘sistem değerlendirme programı’ ile kendilerine doğru sistemi oluşturmada da destek veriyoruz. Bunun yanında İstanbul Aydın Üniversitesi ve Franchise&More iş birliği ile UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğilimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Bu sene fuarımızın 23’üncü senesini gururla kutlayacağız. Seminerlerimiz ve aylık geleneksel yuvarlak masa toplantilanmız devam edecek. Öncelikli hedefimiz, markalarımızın global pazarlarda hak ettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katta sağlayabilmektir. Yürüttüğümüz Franchise Akademisi eğitimlerimiz de markalarımızı en iyi şekilde yetiştiriyor. UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarım ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Öncelikli hedefimiz, markalarımızın global pazarlarda hak ettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katta sağlayabilmektir. Son zamanlarda dünyada hizmet sektörünün çok hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Hizmet sektörünün büyümesine paralel şekilde, franchising sisteminde de çok hızlı bir büyüme olmuştur. Franchising sisteminin bu hızlı büyümesinin nedenleri arasında, sistem için gerekli sermaye tutan, girişimcinin motivasyonu, sistemin standart olması, kabul görmüş bir marka ve kontrol mekanizmasını sayabiliriz. Günümüzde müşteriler, zamanı etkin kullanmak istiyor. Bu da kalitesini ve markasını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan alışverişle mümkün oluyor. Bu aşamada ffanchising’in önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.”

UFRAD NELER YAPIYOR?

1991 yılında kurulan UFRAD Franchising Derneği’nin Türkiye’de franchising sektörünün tek temsilcisi olduğuna dikkat çeken Dr. Aydın, “Franchising sistemi, 21 ‘inci yüzyılın markalı perakendeciliğine yeni ufuklar kazandıran çağdaş bir işletme şekli. Başarısını ispatlamış markaların girişimci ruha aktarılmasını destekleyen UFRAD Franchising Derneği, ülke ekonomisi başta olmak üzere, yatırımcıların markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlıyor. Dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayısı 200’ü aşan güçlü markayı çatısı altında toplamış bulunuyor. Türkiye’de 2016 yılı rakamlarına göre 43 milyar dolarlık ticari işlem hacmine sahip olan franchise pazarının Türkiye’deki tek temsilcisi olan UFRAD, franchise sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini, temel kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlıyor. Markalarımızın gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası platformlarda iş birlikleri oluşturmasına destek olan derneğimiz, Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve mali konularda en önemli paylaşım merkezi. Dünya Franchising Konseyi (WFC) ve Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu (APFC) 2017 yılı dönem başkanlığı ile Karadeniz Franchise Federasyonu (Black Sea Franchise Federation-BSFF) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıyız. Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesiyiz. Avrupa Franchising Federasyonu (EFF)’in UFRAD Genel Başkanı olarak Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Tüm bu başarılarımız yönetim kurulumuz ve üyelerimizin özverili çalışmaları ile elde edilmiş sadece derneğimizin değil, ülkemizin gururudur” ifadelerini kullanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir