Franchising sözleşmelerinin önemi

Franchising sistemini benimseyen her firma franchising sözleşmesinin önemini idrak etmeli ve gereğini yapmalıdır. Franchising sözleşmeleri uzun sürmesi amaçlanan, belli standartların sağlanması ve korunmasına ilişkin katı disiplinlerin, periyodik ödemelerin, rekabet yasaklarının oluşturduğu bir ticari ilişkiyi düzenlemektedir. Merkezin aldığı ticari ve stratejik yeni kararları uygulatma gücüne sahip olmayan bir sözleşme operasyonu hantallaştıracak ve gelişmesine mani olacaktır.

Franchising sozlesmeleri

Franchising ilişkisi boyunca ve sonrasında gerçekleşebilecektüm olasılıklar hakkında hızlı ve geçerli çözümler barındırmayan sözleşmeler ciddi zararlara meydan verebilir. Tek bir bayi hakkında kaybedilen bir dava diğerlerine de emsal teşkil edeceğinden tüm operasyonun telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşamasına sebep olabilecektir. Ön görüşmeler de anlaşmaya varılması halinde, franchise alan tarafın yerine getireceği, mağazayı mimari projesine uygun olarak hazır hale getirme, ruhsat ve izinleri alma vs. gibi gereklilikleri tam zamanında ve belirlenen şekilde yapmasını sağlamak adına yaptırımlar içeren bir ön protokol düzenlenmesi sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Franchise veren taraf sözleşme de kendi yükümlülüklerinin ve vaa-dettiklerinin sınırlarını net bir biçimde çizmelidir. Aksi halde hesabında olmayan taleplerin muhatabı olabilir.

Av. Gökhan Bilgin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir