Girişimci kurumlar dönemi

Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketleri girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dâhil olmak için önemli bir adım attılar. “Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu” Türkiye girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirecek…

GEÇTİĞİMİZ hafta, Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin “girişimci kuramlara” dönüşümünün desteklenmesi, kurumlar arası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla “Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu” kuruldu. Dünyada da kurumlar girişimci yapılarını geliştirmeye çalışırken çevrelerinde de büyük bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. İçerde girişimciliği teşvik ederken bazen satın alarak bazen kurarak ya da yatırım yaparak, pek çok şirketi etki alanlarına çekiyor. Ama bireysel girişimciliğin zorlandığı Türkiye’de kurumsal girişimcilik ne kadar ileriye gidebilir? Oysa olumlu tarafından düşünürsek, girişimciliğin kurumsallaştırılmasına büyük katkı da yapabilir. Girişimciliğin hızlanması alttan gelen kaynağın kurumsal şirketler tarafından desteklenmesiyle ve onların çalışanlarını da geliştirmesiyle mümkün olabilir. Türkiye gibi ülkelerde bu çok yararlı olabilir.

girisimci kurumlar

DANIŞMA KURULU ÇOK GÜÇLÜ

Girişimcilik kültürel, hukuksal, kurumsal, algısal pek çok parametrenin gelişmesiyle ilgili. Türkiye’de iyi bir genç girişimci kuşağı var. Böyle platformlar, onların desteklenmesi için örnek oluşturabilir. Platformun danışma kurulu üyelerini dinleyince daha çok umutlandım. Çünkü kendi kuramlarında yaptıkları çalışmaları çok bilmiyoruz. Biraz da bu yüzden “büyük gövdeli” bu kuramların yaptıkları, girişim ekosisteminin mevcut tabanını geliştirip güçlendirebilir diye düşünüyorum.

Platformun danışma kurulunda İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko yer alıyor. Bu platforma hem bakış açısı olarak hem de uygulama olarak katkı verebilecek doğru isimler.

Fikir ise bir girişimciden çıkmış. Türkiye’de girişim ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar yapan İhsan Elgin ve kurucusu olduğu Core Strateji’nin koordinasyonunda hayata geçmiş Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu. Platformdan beklentiler ise şöyle özetleniyor: Kuramların üst düzey yöneticilerini bir araya getirip bu kuramların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmesi bekleniyor. Ayrıca platformun, kuramların dijitalleşmenin getirdiği yıkıcı dönüşüme karşı ayakta kalmalarını ve bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalamalarını sağlayan, böylece Türkiye’nin ekonomik büyümesinin dinamosu olmalarına destek veren çatı kuruluş olması hedefleniyor.

PLATFORM NELER YAPACAK?

Her sektörden kuruma açık olan platform yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Öte yandan, düzenleyeceği genel müdür yuvarlak masaları, inovas-yon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasına, ülkemizdeki tecrübelerin paylaşılmasına ve böylece üyelerinin inovasyon yol haritalarını belirlenmesine yardımcı olacak.

Platformun faaliyetlerine yön verecek stratejik kararların alınması ve uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenebilmesi konusunda ise danışma kurulu destek olacak. Biraz da konuşmalara gelelim çünkü bence bunlarda girişimcilik adına güzel mesajlar var.

“EKONOMİ SIFIR TOPLAMLI DEĞİL”

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şöyle diyor:

“Bu platformda bulunmaktan dolayı çok memnunum. Ülkemizin sıcak, kısa vadeli gündemlerinin olduğu bir dönemde girişimcilik gibi orta ve uzun dönemde çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilecek, hatta kısa dönemin de sorunlarını çözebilecek bir yaklaşımın bu zamanlamayla olmasını biraz paradigma değiştirici olduğu için son derece olumlu buluyorum. Büyük bir heyecan duyarak ve hiç tereddüt duymayarak bu platformda yer aldım. Kişisel olarak da, kurumum adına da girişimciliğin ne kadar kıymetli, ufuk açıcı olduğunu yürekten hissediyorum. Girişimciliğin en önemli özelliği, fırsatların her taraftan değerlendirilerek, çoklu bir yaklaşımla, kaliteli olanın daha öne çıkacağı şekilde gerçekleştirilmesidir. Gerek dijitalleşme gerek teknolojik değişimler gerek iş modellerindeki çok ciddi paradigma değişimleri, büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere herkesi, yaptığı işin değer yaratma boyutunda tekrar tekrar yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bizim cari sorumluluklarımızın yanında bir de orta uzun dönemli sorumluluklarımız bulunuyor. İş modellerimizin sürekli çalışır olmasını sağlayacak ve farklı işbirliklerini mümkün kılacak işbirliklerine ihtiyacımız var. İkincisi birincisinden ayırt edilecek bir unsur değil. Onun için de bu alanda işbirliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, ölçekleri ne olursa olsun değer yaratma zincirine katkıda bulunabilecek her girişim bizim için bir işbirliği fırsatıdır, bir değerdir. Ekonomi sıfır toplamlı bir oyun değil. Onları tehdit gibi görmek yerine işbirliği içinde bulunmak fayda getirecektir.”

“YOLCULUĞA ÇIKMAYAN GERİDE KALIR”

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu Danışma Kurulu Üyesi Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur ise, “İnovasyon ve girişimcilik, günümüz iş dünyasında hem büyümenin hem de hayatta kalmanın anahtarı. Bu yolculuğa çıkmayan şirketler, müşterilerinin ve rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bunun pek çok örneğini görmek mümkün. Dönüşümünü gerçekleştirmeyen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayan şirketler onlarca yıldır işlerinde lider olsalar da rakiplerinin hızı ve değer önermeleri karşısında kaybetmeye mahkûmlar. Bu platformun bu anlamda kurumların birbirinden öğrenmesine, girişimcilik ekosistemimizin ve işbirliklerinin büyümesine ve aynı zamanda Türk şirketlerinin global anlamda rekabetçi kalmasına destek olacağına inanıyorum” dedi.

DÜNYA DENEYİMİ VE TÜRKİYE

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkam ve Genel Müdürü Canan Özsoy, platformla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“GE’de attığımız her adımda kurum kültürümüzün bir parçası olarak inovasyonu odağımıza alıyoruz. Girişimciliği ise hem kurum içinde hem de kurum dışında her platformda destekliyoruz, çünkü ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmada girişimcilik faktörünün son derece önemli olduğunu görüyoruz. 2018 yılının başında üniversite sanayi işbirliğini destekleyerek inovasyon ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla inovasyon merkezimizi Özyeğin Üniversitesine taşıdık. Burada büyük kurumların yöneticileri ile örnek başarı hikayeleri paylaşılıyor, bir taraftan da girişimcilere destek veriliyor. Bir ülkede inovasyon çalışmalarını artırmak sadece start-up’ların görevi olmamalı. Gerek bilgi ve deneyimleri gerekse pazar bilgileriyle büyük şirketler inovasyonun gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu yıl 20 ülkeden toplam 2 binden fazla inovasyon yöneticisiyle gerçekleştirdiğimiz 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi’ne göre, inovasyonun itici gücü çok uluslu şirketler ve büyük şirketler olarak görülüyor. Araştırmaya katılan Türk yöneticilerin yüzde 39’u ise son beş yılda gerçekleştirdikleri inovasyonların bilançolarını olumlu etkilediğini belirtiyor. GE olarak Türkiye’de girişimcilik ortamının geliştirilmesi ve böylece ülkemizin rekabet gücünün artması için desteğimizi sürdüreceğiz.”

“Girişimci kurum” ne demek?

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun yapısına ve amaçlarına ilişkin bilgi veren Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin de şunları söylüyor:

“Ana işini sürekli verimlileştirirken yeni büyüme fırsatlarını deneyen, bir başka deyişle bugün için mücadele ederken yarını için çalışan şirkete ‘girişimci kurum’ diyoruz. Bu platformu kurmaktaki amacımız da etkin inovasyon yönetimi ile uluslararası olmanın yanı sıra kısa doneme bapsolmamak, uzun dönem perspektifini kaybetmemek, dünya gündeminden kopmamak, dijitalleşmenin hız kaybetmemesini sağlamak ve işbirliklerini tetiklemek. Bu amaçlar doğrultusunda platform çatısı altında başlattığımız hareketle önde gelen kurumlan bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamayı ve dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine destek olmayı hedefliyoruz.”

“Girişimcilik geleceğe damga vuracak”

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko’nun konuya ilişkin yorumu ise şöyieydi:

“Dünya dijital teknolojileri merkezine alarak hızlı bir dönüşümden geçerken, BKM olarak geleceğe girişimciliğin damga vuracağına inanıyor ve Türkiye’nin geleceğini girişimcilik olarak görüyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dijitalleşme sürecine öncülük ederken, ekosistem kurmanın sihrini keşfettik. Çalışmalarımız bize girişimci ruhlu ekip üyelerimizi kurumsal kalıplarla sınırlamazsak, ne kadar büyük farklar yaratabileceklerini gösterdi. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu ile bu dönüşümden faydalanacak kurumların artmasını ve girişimcilik ekosisteminin hızla gelişmesini gönülden diliyorum.”

Volkan Akı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir