Girişimci sayısının hızla arttığı şehir

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, tarımdan sanayiye birçok sektörde gelişim gösteren Yalova’da bugüne kadar onlarca projeye karşılıksız mali destek verdi. Tüm bu desteklerin sonucu bugün ilde kendisini gösteriyor. Yalova’da önce eğitimini alıp ardından kendi işini kuran birçok girişimci var…

DOĞU Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) kurulduğu 2010 yılından bu yana çok sayıda mali ve teknik destek programı açtı. Bu kapsamda Yalova’da 88 proje teknik destek programıyla, 22 proje ise proje teklif çağrısıyla (mali destek programı kapsamında) desteklendi. Ayrıca doğrudan faaliyet desteğiyle 24, güdümlü proje desteğiyle ise 1 proje yararlandırıldı. Yalova’dan başvuruda bulunarak destek alan bu projelerin bütçe toplamları ise 2018 fiyatlarıyla 24.119.807 TL olarak gerçekleşti. Bu projelere Ajans tarafından sağlanan karşılıksız mali destek tutarıysa 16.285.251 TL oldu. Buna göre karşılıksız mali destek oranı proje bütçeleri toplamının yüzde 67’sine tekabül ediyor.

Bugüne kadar Yalova’da desteklenen projelerin her biri ayrı öneme sahip olmakla birlikte, özellikle 2011 yılında desteğe çıkılan “Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” çağrısına Altmova Kaymakamlığı’nın da başarılı bulduğu “Sermayecik Köyü’nde Albion ve San Andreas Çilek Çeşitleriyle Plantasyon Yenileme Projesi” dikkat çekiyor. MARKA tarafından desteklenmesi sonucunda, Sermayecik Köyü’nde yetiştirilmekte olan çilek çeşitlerinde değişikliğe gidilerek Türkiye’de ilk defa yetiştirilen, verimi ve talebi daha fazla olan çilek çeşitlerinin 250.000 adet fide ile (190.000 adet Albion ve 60.000 adet San Andreas) üretimine başlandı. Köyün kısıtlı imkânlarına rağmen üretimi süren çüeğin (yaklaşık 500 ton/yıl) bölge ekonomisine katkısı gerçekten büyük boyutlarda.

Yalova

“HOBİM İŞİM OLSUN” PROJESİ

Sürdürülebilirlik açısından Yalova’da en başarılı projelerden biriyse, Ajans tarafından desteklenen “Hobim İşim Olsun” projesi. İlk olarak Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından uygulanan projede ev kadınlarına, kokulu meyve ve çiçek sabunu üretimi konusunda eğitim verildi. Sonrasında il olarak kurumlar arasında gerçekleştirilen örnek işbirlikleri ile Yalova ile özdeşleşen çiçekçilik sektörüne yoğunlaşılarak birbirinden güzel sabun çiçekleri tasarlandı ve üretildi. Bu çalışmalarla eşgüdümlü olarak kadın girişimciler MARKA’nın düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitimlerine alındı ve bunların aralarından bu alanda kendi işletmesini kuranlar bile oldu. Ayrıca, kadın girişimcilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan “Sınırlı Sorumlu Yalova Model Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi” sabun çiçeğini tescilletirdi. YTSO’nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yalova’da İDO iskelesinde açılan satış ofisinde, kooperatife üye kadınlar tarafından üretilen sabun çiçeği satışlarına halen devam ediliyor.

Yalova’da MARKA tarafından desteklenen bir diğer önemli proje de kendi dinamikleriyle oluşan ve iyi bir doğal kümelenme örneği olan süs bitkileri. Ajans ve Yalova Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği (SASBÜD) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde geliştirilen “Süs Bitkileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Projesi” güdümlü proje destek programı kapsamında finanse edildi. Projenin bütçesi yaklaşık 4 milyon TL’yi buldu. Bunun 3 milyon TL’lik kısmı Ajans tarafından hibe olarak verildi. Faaliyete geçen projeyle, süs bitkileri sektöründe verimliliğin artırılması, hastalık/zararlı hasarlarının en aza indirilmesi ve üretimde standardizasyonun sağlanması amaçlanırken, söz konusu amaca ulaşabilmek adına sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ortak kullanımlarına yönelik test ve analiz laboratuvarı oluşturuldu. Ayrıca altyapı dışında, ürünlerin aktif olarak pazar-lanması ve yeni ürün geliştirme çalışmalarının yapılması adına iki adet modern sera uygulaması hayata geçirildi. Projede, ortak kullanıma yönelik makine parkuru da oluşturularak üreticilerin ürünlerini pazarlayabileceği satış merkezi kuruldu.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Yalova’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yalova Yatırım Destek Ofisi yetkilileri, bu kapsamda 2010 yılından bugüne kadar toplamda 43 uygulamalı girişimcilik eğitiminin Ajans eliyle yerel paydaşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirildiğini belirttiler. Ofis tarafından yapılan açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi:

“Eğitimi başarılı şekilde tamamlayarak sertifika alan kişi sayısı 1.138 olarak gerçekleşti. Anketler ve telefon görüşmeleri neticesinde sertifika alanlardan yaklaşık yüzde 10’unun işletmelerini açarak ticari faaliyete başladığını tespit ettik. Üstelik her geçen gün bu sayı artıyor. Girişimcilikle ilgili yürütülen faaliyetler bununla da sınırlı değil. Örneğin 2018 yılı Mayıs ayında, 8-12 yaş arası çocukların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak, çocukları girişimcilik hakkında bilinçlendirmek ve girişimcilik eko sistemine katkı sağlamak amacıyla Ajans tarafından organize edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile YTSO işbirliğinde gerçekleştirilen “Girişimci Çocuk Atölyesi” eğitimi düzenlendi. Yalova’da gerçekleştirilen ve 29 ortaokul öğrencisinin katıldığı eğitimin sonunda çocuklar proje fikirlerini bir alışveriş merkezinde sergilediler. Bu eğitimler dışında Yalova’da mevcut istihdamda nitelik ve çeşitliliği artırmak için dış ticaret, proje hazırlama, hijyen, iş sağhğı ve güvenliği, risk değerlendirme gibi pek çok konuda 166 ücretsiz eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimlere katüan 4.377 kişiye sertifika ve katılım belgeleri verildi.”

İLDE YEDİ OSB VAR

Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yereldeki paydaşlarla Yalova Yatırım Destek Ofisi’nin (Yalova YDO) işbirliği yaptığı çalışmalar neticesinde, Ajansın beşeri ve fiziksel altyapısını tamamladığı 2010 yılında iki olan Organize Sanayi Bölgesi sayısı yediye ulaştı. İl için büyük önem arz eden bu yatırımların Yalova’ya kazandırılması sürecinde yatırımcılara Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yatırımcılara ve kamu kurumlarına her türlü danışmanlık desteği de sağlandı.

Yalova’nın turizm değerlerinin tanıtımı ve ilin bu sektörde taşıdığı yüksek potansiyelin ortaya çıkartılması için Ajansın, Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak 2010 yılından bu yana EMITT, Travelexpo, Arabian Travel Market gibi ulusal ve uluslararası fuarlara katıldığı belirtilen açıklamada, “Ayrıca Ajansımız tarafından 2018 yılı Haziran ayında, ilin turistik değerlerini ve ekonomisini anlatan “Yalova İli Tanıtım Filmi”nin çekimlerine başlandı. Senaryo metnine son hali verilen filmin çekimlerinin 2019 yılı başında bitmesi planlanıyor” denildi.

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR RAPORU

Yalova YDO personeli tarafından Yalova’nın yatırım ortamının geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla Yalova’ya dair birçok rapor ve bilgi notunun da hazırlandığı belirtilen açıklama, şöyle devam ediyor:

“Oluşturulan rapor ve bilgi notlarından bazıları şöyledir; İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi, Yalova İli Yatırım Ortamı Raporu, Doğu Marmara Süs Bitkileri Sektör Raporu, Doğu Marmara Gemi İnşa Sektör Raporu. Ajans olarak yürütülen planlama çalışmalarında katılımcılığın tesisi adına yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda Yalova’da gerçekleştirilen 16 Şubat 2018 tarihinde 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Yalova’da kadınlar, gençler ve yerel paydaşlara yönelik 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucu tutanaklar raporlanarak Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir. Benzer şekilde 20 Ocak 2012 ve 23 Mayıs 2012 tarihlerinde Yalova’nın Geleceği Ça-lıştayları gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar sonrasında Kentsel Strateji firması tarafından Yalova’nın şehirsel planlamasına dair yeni yaklaşımlar içeren Yalova Büyük Yatırımlar “Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi”, Kentsel Strateji ve Yalova’nın Geleceği Kentsel Gelişim Senaryoları ve Yol Haritası Çalıştayı Raporu, Kentsel Strateji raporları hazırlanmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir