Hackathonlar yeni fikirleri ve yetenekleri keşfetmeyi sağlıyor

Günümüzde yeni fikirleri ortaya çıkarmanın ve yetenekleri keşfetmenin en etkili yolu hackatonlar olarak ifade ediliyor. Hackathon, belli bir ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak inovatif fikirlerini kodlara dökme hali olarak tanımlanıyor. Kurum dışı yapılan hackathonlar markaya görünürlük, bilinirlik sunuyor. Kurumiçi yapılan hackathonlar ise bir dayanışma, dinamizm ve kaynaşma sağlıyor.

Ülkemizde hackathon yarışmaları popülerliğini artırmaya başladı. Hackathon belli bir ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak inovatif fikirlerini kodlara dökme hali olarak tanımlanıyor. Projenin ilk satır ve son satır kodu da o ortamda yazılıyor. Bir nebze bu yarışmaya fikrin beyin fırtınası ile birleşip kısa süre içerisinde yazılması da diyebiliriz.

Hackathon yarışmaları en çok markalara katkı sağlıyor. Zira yeni ürünler geliştirirken zaman zaman iş geliştirme bölümü yeni fikir bulurken zorlanabiliyor. Tam bu noktada içerisinde kodlarla da işlerin yapıldığı bir şirket ortaya çıkıyor ve hackathon düzenliyor. Kendi belirlediği bir kategoride bir gün ile bir hafta arasında bir fikrin ya da projenin yazılmasını istiyor. Yazdığınız projenin ise daha önce yapılmamış yeni bir çözüm barındırması gerekiyor.

hackathon

Örneğin Facebook, belli aralıklarla kendi çalışanlarının da katılabildiği hackathonlar düzenliyor ve şu anda da Facebook’ta kullanılan özelliklerin birçoğu hackathonlardan çıkma fikir olarak ifade ediliyor. Süre bitiminde her takım jüriye tek tek sunumunu yapar projesini anlatıyor. Hackathon, bir girişim yarışması değil. Diğer bir ayrıntı ise daha öncesinde yarışmalara katılmış, hızlandırma programlarından faydalanmış ya da mentorluk almış bir proje ile başvurulmaması.

Hackhatonlar nasıl katkılar sağlıyor?

Öncelikli olarak hackathonlar sayesinde, çözüm odaklı fikirlere sahip birçok girişimci projelerini hayata geçirmek için büyük bir fırsat buluyor.

Hackathon’lar girişimciler için olduğu kadar markalar veya şirketler için de birçok yenilikçi fikre sahip girişimci ile tanışma fırsatı bulmasını sağlıyor. Böylece farklı alanlarda karşılaşılan sorunlar için çözüm geliştiren genç fikirlerle ilerleyebiliyorlar.

Hackathonlarm, kurumlara yeni fikir ve çözümlerin kazanılması, farklı bakış açılarıyla yeni ürünlerin gelişmesi ve insan kaynağı tanıma anlamında ciddi katkıları oluyor. Fikir aşamasından öteye geçen, kavram kanıtlayan çalışmalar gerçek ürünlerin hayata geçmesi için de önemli bir AR-GE fırsatı sağlamış oluyor.

Bir kurum veya marka bir hackatonun sonucunda; yepyeni bir ürün sahibi olabiliyor, mevcut ürününü geliştirebiliyor, fayda odaklı çalışan bir girişimi geliştirerek pazara ilgili konuda sürdürülebilir bir destek sağlayabiliyor.

Kurumiçi motivasyonu arttırıyor.

Hackhaton’dan çıkan projeler

■ TechCrunch Disrupt London 8015 içinde düzenlenen hackathon‘da geliştirilen Whatsbot, Whatsapp tabanlı bir akıllı asistan olarak dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Farklı ülkelerden 3 kişilik bir ekibin geliştirdiği Whatsbot’un temel özelliği farklı noktalardaki kişiler için ideal buluşma noktası belirlemek. Bunu yapabilmek için öncelikle TOıatsbot’u Whatsapp kişileriniz araşma eklemeniz gerekiyor. Ardından buluşmaya katılacak kişiler bir Whatsapp grubunda konumlarını paylaşıp . Whatsbot’tan gelecek yanıtı bekliyor.

■ Türk Hava Yollan, 2017’nin son kod maratonunu (hackathon) düzenleyen yerli şirket oldu ve maraton sonunda hayatımıza temas edebilecek 9 farklı proje ödüllendirildi. Kazanan proje ise mesajlaşma tabanlı seyahat asistanı Albatros oldu. Albatros, mesajlaşma platformu üzerinden sunduğu asistanlık hizmetiyle yolculuk öncesi yardımcı olacak tüm bilgileri ileten ve yolcunun görevlerini kolaylaştırarak uçuş deneyiminin tümünü iyileştiren projesi.

■ Expo 2020 Dubai işbirliği ile Roma, Londra, Madrid, Amsterdam, Dortmund, Prag, İstanbul ve Dubai’de düzenlenen Accenture Digital Hackathon’un birincisi İstanbul’dan Portakal oldu. Portakal’m dikey tarım için geliştirdiği Planty projesi mobile entegre bir kit. Prototip aşamasındaki ürün, bireylerin doğayla tekrar bağ kurabilmesini hedefliyor ve karbon ayak izini azaltarak küresel ısınma ile mücadele etmeyi amaçlıyor.

Dayanışma sağlıyor

Hackathonlar markalara ve şirketlere fikir geliştirmek, inovasyon yapmak için yeni bir kanal sunuyor. Genelde markalar, şirketler geleneksel yöntemlerle, yani AR-GE, pazarlama bölümlerinin gücünü kullanarak yeni fikirler üretiyorlar. Baş döndürücü hızla gelişen günümüz dünyasında geleneksel yöntemleri kullanarak çıkan yeni fikirler rakiplerle mücadele ile için yeterli olmayabilir, onun için markalar/şirketler daha taze ve zengin yeni fikirleri normal çalışanlardan veya müşteriler/dış kullanıcılardan da alabiliyor. İşte hackathonlar bu kapsamda dışarıdan ve içeriden yeni fikir üretmek için kullanılıyor. Bunun dışında hackathonların gözle görülen iki faydası var: Kurum dışı yapılan hackathonlar markaya görünürlük, bilinirlik sunuyor ve özellikle kurum içi yapılan hackathonlar da bir dayanışma, dinamizm ve kaynaşma sağlıyor.

Hem kurum içi hem de kurum dışı olarak düzenlenen hackatonlarda değerlendirme sonucunda finale kalanlara çeşitli ödüller veriliyor. Üstelik katılımcılar geliştirdikleri ürün ve yazılımları yurtiçi ve yurtdışında tanıtabiliyorlar. Hackathonların bir diğer özelliği ise katılımcılarına iş imkânı yaratması. Firmalar dijital çözüm üreten başarılı ekipleri kendi kadrolarına katmak için cazip iş önerilerinde de bulunabiliyor.

Biz de kapak haberimizde Türkiye’de hackhaton düzenleyen kurumları ve 2018 ajandalarını araştırdık.

Projeler ürüne dönüşüyor

Microsoft hem dünyada, hem de Türkiye’de özellikle hackathon kelimesinden uzak durarak, hackfest ya da codefest tanımlarını kullanmayı tercih ediyor. Bu amaçla düzenli olarak, belli endüstrilere ya da teknolojilere odaklanarak, gerçek iş problemlerini çözmeye yönelik ve tamamen odaklı ekiplerden oluşan 2 ya da 3 günlük sprintler gerçekleştiriyor. Hack-fest’lerde, en az 4 en fazla 7 kişilik, önceden tanımlanmış bir iş problemini, yeni teknolojileri kullanarak çözebilmeyi isteyen ekiplerle birlikte çalışılıyor. En fazla 12 grubun bir araya geldiği hackfest’lerde müşteriler, start up’lar ya da öğrenciler adreslenebiliyor. Örneğin, Aralık 2017’de yapılan hackfest tamamen üretim ve perakende sektörüne özel, ileri bulut servislerinin kullanılmasına yönelikti. Türkiye’nin bu alandaki öncü şirketlerinden gruplar daha önceden belirledikleri problemleri çözmek üzere 2 gün boyunca Microsoft teknoloji uzmanları ile bir arada çalıştılar. Hedef, hem bu teknolojileri öğrenmek, hem de bir kavram doğrulaması ortaya çıkartmak idi. Sonraki adım ise bu hackfest sırasında edinilen kazanımlarla bu projelerin gerçek birer ürüne dönüşmesi.

Microsoft Orta Doğu Yazılım Geliştirme ve Ekosistem Direktörü Behice Funda, kurumlarla yaptıkları işbirliklerine yönelik şu bilgileri veriyor:

“Özellikle iş ortağı olduğumuz kumulların düzenledikleri hackathonlarda teknoloji sağlayıcı ve mentor olarak yer alıyoruz. Katılımcıların Microsoft teknolojilerini sorunsuz kullanmaları, bu teknolojilerin sağlayacağı faydalardan yararlanarak zaman kazanıp hızlı geliştirme yapabilmeleri için destek veriyoruz. En yakın dönemde, Türk Hava Yolları’nın gerçekleştirdiği hackathonun da teknoloji sağlayıcısı olarak yer aldık. Buradan çıkan projelerden bazılarına da, Türk Hava Yol-ları’nın canlı kullanıma sokabilmesi için teknik olarak geliştirme desteği vermeye devam ediyoruz.”

hackathonlar

Yarını Kodlayanlar

Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında düzenlenen kodlama eğitimlerinin ardından illerde bir günlük hackathon’lar gerçekleştiriliyor. Hackathonlarda çocuklar, takımlar halinde aynı ortamda belli bir sürede inovatif fikirlerini kodlara döküyor, kendilerine verilen konuyla ilgili olarak sınırlı bir zamanda yeni bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hackathon’lar, çocuklar için önemli bir paylaşım merkezi ve diğer takımlarla rekabet ettikleri bir platform görevi görüyor. Hackathon’lara katılan çocuklar, robot ve mobil uygulama eğitimleri alıyor. Ayrıca, mBot Futbol Müsabakası ve Çizgi izleyen Robot gibi etkinlikler de yapılıyor. mBot Robotu, Scratch ve Makey Makey gibi malzemelerin kullanıldığı hackathonlarda çocuklar temel kodlama becerilerini robot uygulamaları ile birleştirme fırsatı yakalıyor. Hackathon’lar, 10 kişilik takımlar halinde, her takım için 1 mentor ve 1 kamp lideri yönetiminde, 8 saat olarak gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 700’den fazla çocuğun katılımıyla toplam 6 hackathon düzenlendi. 5 hackathon daha gerçekleştirilecek. Yeni tarihler ise henüz netleşmedi.

Bulut altyapısıyla destekliyor

IBM de dijital inovasyon için gerekli olan yeni fikirlerin bulunması amacıyla düzenlenen hackatonların kurumlara bu anlamda oldukça faydalı olduğuna inanan şirketler arasında yer alıyor. IBM Türk Müşteri Teknik Danışmanı ve IBM Teknoloji Akademisi Üyesi Kıvanç Uslu, hacka-tonlar esnasında ihtiyaç duyulan zengin altyapıyı IBM Bulut ortamıyla sağladıklarını söylüyor. Uslu, “Aynı zamanda IBM Bulut ortamı ile desteklediğimiz hacka-tonlarda bu ortamı kullanabilmek üzere eğitimler ve danışmanlık da veriyoruz.

Geçtiğimiz yıl IBM olarak 4 ayrı hackatona destek olduk, kendimiz de hackaton düzenliyoruz. Önümüzdeki aylarda müşterilerimizin ortamında IBM Bulut altyapısıyla gerçekleşecek açık hackathonlarda girişimci start up’lardan ve geliştiricilerden katılımın olacağına ve zengin yeni fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz” diyor.

Araçlar için yazılım

Ford Otosan’ın düzenlediği ilk Hackathon olma özelliği taşıyan öpen XC Hackathon, 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde San-caktepe AR-GE Merkezi’nde düzenlendi. Ford Otosan, yazılım dünyasının yeteneklerini araç verilerini kullanarak Google An-droid tabanlı yazılım geliştirmeye davet etti. Katılımcılar, Ford Otosan uzmanlarının mentorluğunda düzenlenen Hackat-hon’da OpenXC platformu ile tanışma fırsatı bulurken, gerçek araç verileri ile neler yapabileceğini keşfetmiş oldular. OpenXC, geliştiricilerin araç verilerine ulaşmasını sağlayan açık kaynak yazılım ve donanım sağlayan bir protokol. Her araçta standart bir bağlantı olan OBDII konnektörüne bağlanan bir dongle, CAN BUS mesajlarını OpenXC formatına çeviriyor ve bluetooth ya da USB üzerinden göndererek yazılımcıların hizmetine sunuyor.

Bu yıl Open XC Hackathon’u 2018’in 2’nci çeyreğinde düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Ford Otosan inovasyon Müdürü Efe Erdem, sözlerini şöyle sürdürüyor: “2017 yılında düzenlediğimiz hac-kathona üniversitelerin lisans 3’üncü ve 4’üncü sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile 5 yıla kadar deneyime sahip profesyonellerden oluşan 2 kişilik ekipler katıldı. 2017 yılında düzenlediğimiz hackathonda, birinci olarak seçilen ekibe Berlin’de gerçekleşen TechC-runch Disturp 2017’ye katılım hakkı, Berlin uçak bileti ve konaklama verildi, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü ise 3 bin TL olarak verildi.”

Bir yıl ücretsiz ofis

Bilkent CYBERPARK, 2017 yılında çeşitli kurumlarla işbirlikleri sonucu hackathonlar düzenledi. Bunlardan ilki, dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden bir tanesi olan Boeing ve Girişimcilik Vakfı ile işbirliği içerisinde “Aklınızda istikbaliniz gibi göklerde” olsun diyerek gerçekleştirilen “Airpreneurs: Aklım Göklerde” hackat-honu oldu. Havacılık sektörünün büyümesine ve bu sektöre olan ilginin artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlikte katılımcılar, iki gün boyunca havacılık sektöründe belirlenen problemleri çözmek için inovatif fikirler geliştirdiler. Bir diğer etkinlik ise dünya çapında faaliyet gösteren Uluslarası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) iş birliğinde gerçekleştirilen Altın Fikirler Akademisi (AFA) Hackathon’u oldu. Etkinlik ile farkı sektörlerde girişimcilik fikri olan gençler, fikirlerini iş modeline çevirebilmeleri için gerekli eğitimleri alma ve bu eğitimler sırasında mentörlerle birebir.çalışma fırsatı buldu.

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk inaltekin, 2018 yılı ortalarında farklı işbirlikleri ile yine çeşitli sektörlerde girişimcilerin çözümler yaratmasına fırsat sağlayacak hackathonlar gerçekleştireceklerini söylüyor, inaltekin, “işbirliklerimiz sayesinde, projeleri kazanan girişimcilere farklı hediyelerin yanı sıra Bilkent CYBERPARK olarak iş fikrini geliştirebilmesi ve hayata geçirebilmesi adına 1 yıllık ücretsiz ofis imkanı veriyoruz. Yine ön kuluçka ve mentörlük hizmetlerimizden ücretsiz faydalanmalarını sağlıyoruz” diye konuşuyor.

Dokuz Eylül Gniversitesi’ne geçtiğimiz yıl İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile ‘Hack4Health’ adı altında sağlık teknolojileri alanında bir uluslararası, Hugo Boss firması için LetsHack The Boss ve Hack the Boss adları ile iki hackathon düzenledi. ilki bahar döneminde ve yapay zeka ile hat dengeleme alanında gerçekleşti. İkincisi ise sonbahar döneminde yapay zeka ile hat dengeleme simülasyonu geliştirme alanında, iki adet de ulusal düzeyde hackathon gerçekleştirildi.

Şubat ayında uluslararası Fishac-kathon 2018 64 ülke ile aynı anda gerçekleşecek, nisanda loT ve Yapay Zeka Hackathonu, mayıs ayında Startup Weekend Health, ekim ayında ise Hack4Health 2018 düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası ödüller verilecek.

Mobil uygulama geliştiriliyor

Getir de hackathon düzenleyen şirketler arasında. Hackathona katılan yazılımcılardan farklı ekipler oluşturmaları ve bu ekiplerden bir mobil uygulama geliştirmelerini isteniyor. Geliştirilmesini istenen uygulamanın teması belli oluyor ancak katılımcıların ne geliştireceklerine karar vermeleri de mümkün kılınıyor. Uygulamayı geliştirirken yazılımcıların kul-lanmalarfgereken belli yazılım teknolojileri ve veri tabanları oluyor. Getir Kurucu Ortağı Mert Salur, “Ancak ilk iki yıl mobil uygulama etrafında gelişen içeriğimiz bu yıl farklı bir formata sahip olabilir. Ayrıca bu yıl itibariyle Hackathon’umuzu erken yaşta kaybettiğimiz yazılımcımız Semih Öztürk Hackathonu adıyla gerçekleştireceğiz. Henüz 26 yaşında kaybettiğimiz Ge-tir’in oluşmasında ve geliştirilmesinde büyük payı olan Semih’i anarak, ona olan sevgi ve saygımızı bu etkinlik aracılığıyla sunmayı istiyoruz” diyor.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek hackathon 16-18 Şubat tarihlerinde olacak. 48 saat sürecek. Hackathona katılmak isteyen tüm adayların Getir’in yayınlayacağı bir yazılım görevini Hacker-Rank üzerinden başarı ile tamamlamaları gerekiyor. Sınırlı yer olduğu için sadece görevi başarı ile tamamlayanlar hackathona katılabilecek, ilk 3’e giren ekiplere para ya da hediye çeki ödülleri veriliyor.

Sosyal girişimcileri destekliyor

Impact Hub, yakın zamanda Arıkovanı ile beraber düzenlenen ‘Creathon A Story Telling Challenge.2 adıyla hackaton düzenledi. Hikaye yazıcılığı üzerine olan Creathon, Arıkovam’nda kitlesel tonlamaya çıkmaya hazırlanan girişimcilerin hikayelerini ve ürünlerini daha iyi anlatmalarını sağlayacak, temel iletişim ürünlerinin geliştirileceği veya yeniden kurgulanacağı 2,5 günlük kolektif bir yoğun üretim programı. Bu programlarda yaratıcı sektörlerde çalışan yerli ve yabancı tasarımcı ve sanatçılar, sosyal girişimciler ile biraraya getiriliyor. Bu sayede sosyal girişimlerin değer önermelerinin etkileyici görsel ürünlere dönüşmesi sağlanıyor. Im-pact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Semir Boyacı, “girişimlerde aradıkları kriterleri şöyle sıralıyor:

Verilere dayalı bir gelir modeli olan, toplumsal veya son kullanıcı nezdinde bir problemi çözen ve ürün veya servisini yaygınlaştırabilecek kapasitede olması, yaratıcı sektörlerden katılımcıların ise hızlı ve kolektif üretme heyecanına sahip olması, hikaye anlatıcılığına ilgi duyması ve farklı sektörlere ilgisi olması önemli.” Hızlandırma programlarından mezun katılımcılar Impact Hub’ın global ağma dahil ediliyor. Hem dünyanın farklı yerlerinde kendileri ile aynı alanda çalışan birey ve kurumlarla bağlantı kurmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları sağlanıyor. Hem de fikir, ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarlara açmaları konusunda tanıtım desteği veriliyor. Daha fazla girişim bilgileri için: https://www.bayilikverenfirmalar.biz/kategori/is-kurmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir