Kalkınma Bakanı’ndan girişimcilik ve FinTech hamlesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan girişimcilik konusuna odaklanmış durumda. Girişimcilik alanında yepyeni bir vizyona sahip. Bu vizyon eğer doğru girişimcilerle buluşursa, Türkiye’yi gerçekten kimse tutamaz…

GEÇEN hafta Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ile beraberdik. Bu görüşmemiz sırasında Kalkınma Bakanı’nm girişimcilerimiz için planladığı yeni oluşumları da öğrenme fırsatımız oldu. Şimdiye kadar pek çok bakanlık tarafından farklı yöntemlerle desteklenen girişimcilerimiz için Kalkınma Bakanımızın aklında çok değişik uygulamalar var.

Heyecanlandım, çünkü Kalkınma Bakanı, akimdaki bu fikirleri uygulamaya koyabilecek çok iyi bir altyapı geliştirmiş durumda.

Toplamda 26 ayrı kalkınma ajansı, her biri ayrı ayrı kendi bölgelerine özgü girişimciliği geliştirme planlarını geliştirmeye başlamışlar bile. Şimdi maddeler halinde, 2017 yılı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı’nın planladığı yeni projelere göz atalım:

fintech

• Kalkınma Bakanlığı’nm önderliğinde Bölgesel Girişimcilik Sermayesi Fonu kurulacak. Kalkınma ajanslarına bakanlıkça ayrılan ödeneğin yüzde 10’u bu fona aktarılacak. Yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki bu fon, Hazine Müsteşarlığınca onaylı akredite melek yatırımcılarla beraber start-up yatırımlarına aktarılacak.

• Bölgesel Girişimcilik Sermayesi Fonu kullanılırken, melek yatırımcıların da fona iştirak etmelerinin yolu açılacak. Kalkınma Bakanlığı’nm ortaya koyduğu finansal kaynak, melek yatırımcıların da fona iştirak etmeleriyle daha da büyüyecek. Böylelikle devlet, girişimcilere finansman sağlamanın yanı sıra, akredite melek yatırımcıların girişimcilere sağlayacağı know-how, network ve mentorluğun da yolunu açmış oluyor.

• Yapılacak yatırımlar, Borsa İstanbul’un da (geçen hafta sizlerle paylaşmıştım) girişimciler için ortaya koyacağı kaynakla ortak yatırım fonuna dönüştürülebilecek. Hatta Türkiye Varlık Fonu’nun da devreye girmesiyle beraber, girişimcilerimiz için çok önemli finansal destek kaynağı oluşmuş olacak.

• Gerek Bölgesel Girişimcilik Sermayesi Fonu’nun gerekse söz konusu sermayenin Borsa İstanbul ve Türkiye Varlık Fonu ile oluşturacağı ortak yatırım fonlarının girişimcilerle buluşturulmasmda Kalkınma Ajansları önemli rol oynayacaklar. Kalkınma ajansları, yatırım finansmanı -melek yatırımcı-girişimci üçlüsünün buluşma noktası haline gelecek.

• Tüm Anadolu’ya Girişimciliği Destekleme Merkezleri açılacak. Aynen ITÜ Çekirdek modelinde olduğu gibi Erzurum, Adana ve Mersin’de açılacak olan bu Girişimciliği Destekleme Merkezlerinin her biri için 3.5 milyon TL ödenek ayrılmış bile.

• Çocukluktan itibaren girişimcilik eğitiminin önemine sürekli vurgu yapılacak. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığındaki uzmanlarla bu konuda işbirliğine gidilecek. Bakanlıklar arası Girişimcilik Eğitim Müfredatı Geliştirme ve izleme Birimi kurulacak. Böylelikle, sahaya yakın Kalkınma Bakanlığı uzmanları birikimlerini Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarına aktaracak. Gelecek nesilleri için girişimcilik müfredat ve uygulama modelleri ortaya çıkabilecek.

• Teknoloji girişimciliği desteklenen birinci öncelikli konu olarak yerini alacak. Fintech girişimcilerine, Borsa İstanbul’un yapacağı yatırımın yanı sıra kalkınma ajansları da bölgesel yatırım fonlarının içinde ayrılacak fintech yatırım fonlarıyla bu sektörün büyümesine destek olacaklar. Böylelikle, Türkiye fintech yatırımlarında bölgesel bir hub olacak.

Borsa İstanbul’da 22 Kasım’da imzalanacak olan işbirliği sözleşmesinde fintech konusuna özel vurgu yapılacak.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, girişimcilik konusuna tam odaklanmış durumda. Bölgesel farklı ihtiyaçları içeren farklı planlar geliştirilmesinde, girişimciliğin eğitim boyutunun ele alınmasında, girişimcilerin finansmanında, fintech gibi Türkiye’ye uluslararası rekabet gücü sağlayacak konularda yepyeni bir vizyon ortaya koyuyor. Kalkınma ajanslarını uygulamaya geçirme merkezi olarak konumlandırıyor.

işte, bu vizyon, eğer doğru girişimcilerle de buluşursa, Türkiye’yi gerçekten kimse tutamaz. Bu yüzden, hem girişimcilerimize hem de kalkınma ajanslarına çok iş düşüyor.

Baybars Altuntaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir