Kobiler için çok fonksiyonlu yazıcılar ve avantajları

Çok fonksiyonlu yazıcıların avantajları neler?

  1. Kimlik doğrulama araçlarıyla şirket içindeki hassas bilgilere erişimi kontrol ediyor, izin tabanlı erişimle de müşteri bilgilerini koruyor.
  2. Mobiliteyi artırıyor ve üretkenlik sağlıyor.
  3. Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan iş çözümleri sunuyor.
  4. Birden çok fonksiyon tek bir cihaz üzerinden elde edildiğinden maliyetleri düşürüyor.
  5. Cihaz yönetimi özellikleriyle ağ entegrasyonu daha kolay hale geliyor.

KONİCA MİNOLTA YETKİLİLERİ
KOBI’LER İÇİN KOMPLE İT ÇÖZÜMLERİNE YONELIYORUZ

PAZAR DÖNÜŞÜYOR

Genel anlama çok fonksiyonlu yazıcı pazarı dengeli bir yükseliş gösterse de, siyah-beyaz yazıcıların sayısında bir azalma görülüyor. Çok fonksiyonlu renkli baskı ürünlerinin pazardaki yerinin belirgin bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bu duruma ek olarak, kurumsal yazılım çözümlerinin yazıcılarla entegrasyonunun gün geçtikçe artmasını ve pazarın bu s®jpnde ilerlemesini bekliyoruz.

PAZAR GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Konica Minolta olarak renkli çok fonksiyonlu yazıcılar alanındaki gücümüzü pazardaki yerimizi daha da sağlamlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. Orta ve uzun vadeli planlarımız içerisinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde ofis ortamlarının ihtiyacı olabilecek komple İT çözümlerine yöneliyoruz. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizde gözlemlediğimiz durum, pazarın daha fazla renkli çok fonksiyonlu yazıcılar ile daha optimize dokümantasyon çözümlerine yöneldiği ve bunun yanında maliyet, filo yönetimi, çevreci çözümler ve bilgi güvenliği açısından bilinçlenme olduğudur. Konica Minolta olarak tüm bu alanlarda hem yazılım hem de donanım çözümlerimiz ile daha şeffaf ve verimli bir dokümantasyon ortamı yaratıyoruz.

İT SERVİSLERE İHTİYAÇ ARTACAK

Büyük kurumlarda doküman üretim hacimlerinin azaldığı gözlemlense de bu durum tahmin edilenden çok daha az bir azalma olarak görülüyor. Tüm ofis ortamlarında dokümantasyon ihtiyacının bir şekilde önemi korunmakta olduğu için, bu üretim sırasında en optimize ortamın sağlanması hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda, küçük ve orta ölçekli şirketlerden başlayarak, çok fonksiyonlu yazıcıları da içerecek biçimde, kapsamlı IT servislerine daha fazla ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz.

cok fonksiyonlu yazicilar

KYOCERA BİLGİTAŞ TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ TÜRKAY TERZİGİL
AMACIMIZ FAYDALI BİR ÇOZUM ORTAĞI OLMAK

ODAĞIMIZDA OFİS OTAMASYONU VAR KYOCERA

Bilgitaş olarak şu an çalışmalarımızın odağına ofis otomasyonu kavramını koyuyoruz. Bilindiği üzere günümüzde dünya genelinde işletmeler çalışma alanlarını dijitalleşmiş, verimli, yüksek işbirliği ve teknolojiye dayanan akıllı ofislere dönüştürmekle ilgileniyor. Hatta akıllı ofisler geleceğin ideal çalışma ortamları olarak tanımlanıyor.

VERİMLİLİK ÖLÇÜLEBİLİYOR

Çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinin akıllı ofislere sağ-layacağı en önemli katkı verimliliğin ölçülebilirliğini sağlamak. Aynı zamanda tüm belgelerin tekbir kaynakta düzenli biçimde arşivlenmesine ve ihtiyaç halinde kolaylıkla bulun-masına olanak tanımak, yer israfını minimuma indirmek, dokümanların doğrudan e-postaya, bilgisayarlardaki arzu edilen dosya ve uygulamalara ve bulut platformlarına aktarılmasına olanak vermek ve enerji tüketimini azaltmak da bu katkılar arasında yer alıyor. Şirket olarak bizim amacımız akıllı ofis kavramını benimseyerek, dijitalleşmeye önem veren şirketlere donanım, yazılım ve servislerimiz aracılığıyla faydalı bir iş ve çözüm ortağı olmak.

AKILLI OFİS GEREKSİNİMİ

Kyocera çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinin her özelliği verimlilik, maliyet ve tasarruf konu-[arının yanı sıra akıllı ofis gereksinimleri ön plana alınarak OTsarlanıp geliştiriliyor. KYOCERA Bilgitaş olarak HyPAS özellikli makinelerimize kolaylıkla kurulabilen MyQ, KYOCERA MyPanel gibi uygulamalarımız Airprint ve KYOCERA Mobile Print gibi çözümleri destekleyen MFP’lerimizle, tüm çalışanların herhangi bir yerden istedikleri cihazlara kolaylıkla erişip işlem yapabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca dosyalarını e-mail adreslerine, bilgisayarlarındaki hedefler ve çeşitli uygulamalarla bulut platformlarına pratik biçimde aktarabilmelerine ve tüm bu işlemleri takip edebilmelerine olanak veriyoruz.

Teknolojide meydana gelen gelişmeler, ofislerdeki çalışma koşullarını ve iş yapış şekillerini de etkiliyor. Özellikle mobil cihazların kullanım oranlarındaki hızlı yükseliş, ofis dışından bağımsız çalışma biçimlerinin giderek yaygınlaşması ve tüm fonksiyonları tek bir cihaz üzerinden elde etme ihtiyacının artması, ofis cihazlarında yeni trendleri ortaya çıkarıyor. Çünkü işleyişte yaşanan tüm bu değişimlerle kurumsal pazarda mobilite, bulut bilişim, verimlilik, güvenlik, çevrecilik ve tasarruf kavramları önem kazanıyor.

Bu ihtiyaçlar da pazara yönelik ürünlerin özelliklerini ve tasarımım şekillendiriyor. Özellikle son dönemde mobil, esnek ve uzaktan çalışan personel sayısının hemen her sektörde artması, çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinin de bu çalışma biçimlerine adapte olmasını zorunlu hale getirdi. Yazıcı pazarında da bu alanda büyüme görülüyor. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve lazer yazıcılar olarak iki segmente bakıldığında; iki tarafta da baskı kopyalama, tarama ve faks gibi özellikleri bir arada sunan çok fonksiyonlu yazıcı tarafında büyüme görülüyor.

ÇOK FONKSİYONLU YÜKSELİŞTE

Araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre, Türkiye’de lazer teknolojisi tabanlı çok fonksiyonlu fotokopi pa-zan 2017 yılının ilk çeyreğinde 2016 yılının aynı dönemine göre adetsel bazda yaklaşık yüzde 1 büyüdü. ‘Çok fonksiyonlu’ olarak adlandınlan bu yeni tasarım ofis cihazlan kişiselleştirilebiliyor, bulut tabanlı depolama alanlarıyla entegre çalışabiliyor, mobil cihazlar üzerinden erişime olanak tanıyor. Ayrıca zaman ve mekandan bağımsız olarak yazdırma, tarama, kopyalama, e-posta ve faks gibi işlemlerin yapılmasını da sağlıyor. Bu ürünler içinde ‘çok fonksiyonlu ofis yazıcılan’ da pazardaki payını giderek artmyor ve şirketlere pek çok avantaj sağlıyor. Çok fonksiyonlu yazıcı gereksiniminin giderek artmasında, akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar kullanımındaki yüksek talebin etkili olduğu vurgulanıyor. Bu iki alandaki talebin özelikle mobil ve bulut baskıyı destekleyen ya-zıcılann tercih oranını yükselttiği ifade ediliyor.

Verimliliği artıran çok fonksiyonlu ürünler, maliyetlerin düşürülmesine ve sürecin daha kolay kontrol edilmesine de olanak tanıyor. Pazarın ağırlığım oluşturan çok fonksiyonlu yazıcıların benzer grafiği sürdürmesi bekleniyor.

280 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Genel yazıcı pazarına baktığımızda, IDC’nin verdiği rakamlara göre, geçtiğimiz iki yılda mürekkepli yazıcılarda cironun yükseldiği, lazer yazıcılarda ise düştüğü görülüyor. Türkiye’de lazer teknolojisi tabanlı yazıcılarda satışlar 2015 yılında 448 bin 261 adet iken geçen yıl 371 bin 818 adede düştü. Ciro ise

2015 yılında 229 milyon dolar iken 2016 yılında 228 milyon dolar oldu. Mürekkepli yazıcılarda ise satış 2015 yılında 336 bin 866 adet iken 2016’da 330 bin 134 adede indi. Ciro ise hızlı bir yükselişle 31 milyon dolardan 2016 yılında 52 milyon dolara çıktı. Böylece mürekkepli ve lazer yazıcı pazarının toplamda 280 milyon dolar büyüklüğe ulaştığı görülüyor. Beklentiler pazarın bu yıl da benzer ivmeyi göstereceği yönünde.

TRENDLER NE YÖNDE?

Yazıcı pazannda trendin çok fonksiyonlu yazıcılara kaymasıyla birlikte, şirketler de üretimlerini bu yönde gerçekleştiriyor. Günümüzde çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) pazannda yükselen trendlerin çok yönlülük, wireless teknolojisi ve mobil ile bulut uyumu olduğu ifade ediliyor. Özellikle kablosuz ağlara bağlanabilme, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarla yönetilebilme ve bulut platformlarıyla uyum, çok fonksiyonlu fotokopiler için artık olmazsa olmaz özellikler haline geliyor. Pazarda söz sahibi olabilmek için tüm bu özelliklerin yanı sıra güvenlik, iş akışını hızlandırma ve geliştirme, kolay kullanım konulannda da ihtiyaçlara cevap verebilmek önemli. MFP’nin dijitalleş-me çağında değişen ofis ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için buluta, net-work veya kablosuz bağlantıya ve mobil erişime mutlaka uyumlu olması gerekiyor. Cihazların sessiz, hızlı, kullanıcı ve çevre dostu olmaları da hem iş akışını sekteye uğratmamak, hem maliyetleri kontrol altında tutmak, hem de çalışan verimliliğine katkıda bulunmak açısından önem kazanıyor.

GÜVENLİK ÖNEMLİ

Konica Minolta yetkilileri, bir ofiste ihtiyaç duyulacak şeyleri bilgi güvenliği, erişilebilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik olarak özetliyor. Konica Minolta yetkilileri, “Bunun yanında mobil çalışma şartları da bu ihtiyaçlara eklendiğinde daha fazla akıllı uygulama geliştirerek müşterilerimiz için inovatif çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bu durum müşterilerimizin günlük çalışma tempoları içerisinde nelere ihtiyaç duyduklarını, bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı konusunda çağın gerektirdiği konfor, hız ve güvenlik açısından taleplerini daha iyi anlamamız için baştan sona doğru bir analiz süreci ve gelişmeye açık bir yaklaşım gerektiriyor” diyor.

KYOCERA Bilgitaş Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, MFP’lerin başarılı bir şirketin olmazsa olmaz özelliklerinden etkili işbirliği ve iletişim yapılarını da desteklediğine dikkat çekiyor. Terzigil, “Dokümanlara her zaman, her yerden ulaşılabilmesi, bunlann ilgili kişilere kolayca gönderilebilmesi, iş akışının hızlanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra sezgisel kullanıma müsait olan çok fonksiyonlu cihazlar sayesinde BT departmanlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, önümüzdeki süreçte çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ve baskı çözümleri sektöründe hedeflenen büyüme büyük ölçüde KOBİ’lerden kaynaklanacak gibi görünüyor” diyor.

BÜYÜME KOBİ’LERDEN

KOBİ’leri özellikle kuruluş aşamasında ve büyüme sürecinde en fazla zorlayan konulardan biri, yasal mevzuatlara uyum sağlamak. Çok fonksiyonlu fotokopi makineleri sayesinde kopyalanan, taranan ve dağıtılan belgelerin güvenliği sağlandığı gibi bunlann takip edilmesi ve ilgili kanunlara uygun biçimde düzenlenip muhafaza edilmeleri de mümkün oluyor. Hangi belgelere kimlerin erişebileceğinden hangi kullanıcıların hangi belgeleri çoğaltmaya, değiştirmeye ya da silmeye yetkili olacaklanna kadar pek çok ayarlama tek merkezden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca işlenen dokümanların etkili biçimle sınıflandırılıp yedeklenmesi, herhangi bir teknik sorun ya da doğal afet gibi durumlarda önemli verilerin kaybedilmesinin önüne geçiyor.

Ayrıca IDC tarafından yapılan bir araştırma, fotokopi, tarama, dağıtma, depolama gibi çeşitli doküman işlemleri için harcanan zaman ve enerjinin çalışan verimliliğini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, bir çalışan işte geçirdiği zamanın yüzde 16’sını yalnızca doküman aramaya harcayabiliyor. Günümüzde pek çok işletme kağıda dökülmüş dokümanlarla dijital dokümanları aynı anda kullansa da verimlilik ve çevre koruma anlamında en iyi sonuçlar için bu dengede dijital dokümantasyonun ağırlığının artması gerektiği ifade ediliyor.

3D YAZICI BEKLENTİSİ

Pazarda yeni bir trend olarak görülen kısım da üç boyutlu (3D) yazıcılar olarak öne çıkıyor. Global olarak bakıldığında 2018 yılında toplam 2,3 milyon adet 3D cihazın piyasada olması bekleniyor. 500 dolar altındaki küçük modellerin de evlerde dijital baskı amaçlı kullanılacağı öngörülüyor. 2018 yılında fiyatı bin dolann altında kalan 3D yazıcı modellerinin pazarın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturacağı beklentisi bulunuyor.

Dünyada birçok şirket bu yönde ürün geliştirip şimdiden pozisyon alırken, bazdan da fiyatların ucuzlayıp pazarın oturmasını bekliyor. Konica Minolta yetkilileri, yatırım ve işletim maliyetlerinin henüz istenen seviyelerde olmamasının etkisiyle kullanımın yaygınlaşmadığını söylüyor. Konica Minolta yetkilileri, “İlerleyen dönemde, yatınm ve işletim maliyetlerinin daha kabul edilebilir hale getirilmesiyle özellikle sanayinin farklı kollarında kullanımın artacağını düşünüyoruz. Yine aynı şekilde, eğitim alanında 3D yazıcıların kullanımının artması oldukça olası görünüyor” diyor.

Ayrıca öne çıkan bir trendin de çevre dostu teknoloji kullanımı olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de bu özellik henüz yurtdışı ile aynı ölçüde ön planda olmasa da gelecek dönemde MFP’lerin çevreyle ne derece uyumlu olduklarının da çok önemli bir kriter haline gelmesi bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir