KOBİ’lerin alacakları artık sigortalı

KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası yeni yılda devreye girdi. KOBİ’ler için 300 bin TUye kadar çıkabilen limitler kapsam dâhilinde…

KOBİ’LERE yönelik, ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme 24 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, KOBİ’lere yönelik “Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemi” ve bu sistemin işletilmesi için görevlendirilen “Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi”nin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

ALACAK SİGORTASI NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?

Alacak sigortası, sigortalı tarafından gönderilen, mal ve/veya verilen-hizmetlerin bedellerinin ödenmesi kapsamında sunulan ticari alacak sigortası ürünüdür. Sistem, yalnızca yurtiçi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlıyor. Sisteme katılan sigorta şirketleri, düzenlenen poliçelerin tanzimini takip eden ayın 5’ine kadar o ay içinde düzenledikleri poliçe ve zeyillere ait fesih ve iptaller düşüldükten sonra kalan prim tutarını Merkeze bildiriyor. Bildirilen primden, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile komisyon düşüldükten sonra kalan tutar söz konusu ayın 15’ine kadar ilgili sigorta şirketince Merkeze devrediliyor. Tazminat ödemesi, özel şartlarda belirtilen hususlar çerçevesinde Merkez tarafından gerçekleştiriliyor. Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmadığının tespit edilmesi veya yasal giderlerin alacak tutarından fazla olması durumlarında Merkez tarafından kapatılabiliyor. Hukuki masrafların tespitinde Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınıyor. Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas almıyor. Net prim ve azami teminat tutarı tarifnamesi şöyle:

Tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil ediliyor. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanıyor. Prim tutarının, en az yüzde 25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkün. Ayrıca sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 12. Söz konusu prim tutarının asgari yüzde 9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödeniyor.

KREDİ LİMİTİ VAR

Belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanıyor.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlenecek olan poliçeler için hesaplanan prim tutarından yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanı bu maddede belirtilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatmaya yetkili bulunuyor.

Halk Sigorta’nm yönetimini yapacağı bu havuzdan sisteme entegre olmak isteyen bütün sigorta şirketleri poliçe düzenleyebilecek. Yeni üründen ilk etapta cirosu 25 milyon TL ve altı olan KOBİ’ler 300 bin TL’ye kadar çıkabilen limitler dahilinde yararlandırılarak nefes aldırılıyor. Tahsilat sıkıntısı yaşadığınızda, sistem devreye girerek sizi garanti altına alıyor. Tahsil edemediğiniz borç, poliçe limitleriniz dâhilinde size geri ödeniyor. Devlet Destekli Ticaret Alacak Sigortası, tıpkı Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK’ta olduğu gibi havuz sistemi ile çalışacak.

Kredi limitleri

Vadeli satışlardan                    Alıcı başına azami
elde edilen ciro (TL)                kredi limiti (TL)
0-5.000.000                             100.000
5.000.001-15.000.000           200.000
15.000.001-25.000.000         300.000

kobi

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir