Laçin Tatlı Bayilik Şartları

Atiye laçin tatlı bayilikleri

Kadın girişimci Atiye Laçin, Mevlevi tatlısı olarak bilinen geleneksel tatlı çeşitleri üretiyor. Şirketin üretim tesisi Çanakkale Gelibolu’da. Burada üretilen tatlılar Atiye Laçin Tatlıları adıyla piyasaya sunuluyor.

Topraktan damağa damaktan sağlığa eşsiz lezzetin doğuşu. Girişimci Atiye LAÇİN 2004 yılında, Mevlevihane’lerde yapılan unutulan eski bir tat olan Mevlevi Tatlısını ATİYE LAÇİN tescilli markası ile üretimine başladı. Özel formülü, kullanılan doğal maddelerin tazeliği, baharatların ve bitkilerin esrarengiz sırrı ve geleneksel yöntemle yapılması rahiyasını içinde saklayarak Mevlevi Tatlısının sırrını oluşturuyor. Yaşamın temel taşları olan yağsız, unsuz, şekersiz, glutensiz ürünler üreterek üretimde ivme kazanan bir markadır. Laçin Tatlıları başarılarını katlayarak devam ettirmektedir ve unutulmuş tarihi tatlarla sizleri farklı lezzetlerle buluşturmayı ilke edinmiştir.

lacin

85 yıl önce anneannesinin pekmezhanede pekmezle üretimini yaptığı orman meyvelerinden olan güvem, mardafıl, kuşburnu marmelatını tüketicilerle buluşturmuştur. Bunların dışında çıtır kabak, havuçlu portakal reçeli, ayva reçeli ve mevsimine göre çeşitli reçeller üretmektedir. LAÇİN TATLILARI nişasta bazlı şeker, katkı maddesi, kıvam arttırıcı, koruyucu, gıda boyası, gluten, GDO içermeyen, insan sağlığına orta ve uzun vadede tahribat yapmayan ürünler üretmektedir. Ayrıca, eski tatları Ar-ge çalışmalarıyla farklı ürünlere geliştirerek ve ürün çeşitliliğini arttırarak farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Koruma, yaşatma, paylaşma ve sürdürebilirlilik felsefesi ile geçmişten geleceğe köprü oluşturarak yeni ürünler üretmeye devam etmektedir.

Mevlevilik kültüründe mutfağın çok özel yeri vardır. Mutfak hem yiyeceklerin piştiği hem de aynı zamanda dervişlerin tasavvuf eğitimi aldıkları ve tasavvuf terbiyesiyle pişerek olgunlaştıkları yerdir. Yeme içme eylemi tasavvuf dünyasında günlük sıradan bir eylem değildir. Çoğunlukla ayinleri tamamlayıcı unsurdur. Dini tasavvuf öğelerin ya da menkıbelerin vücut bulduğu bazı yiyecekler özel günlerde törensel bir düzenle pişirilerek yenir. Bu sırada yenilen yada içilen şeyler genellikle meyve kuruyemiş şerbetler ve kahvedir.

Tasavvuf felsefesini ve ilkesini anlamak için meyveler ve meyve ağaçları sık kullanılan sembollerdir. Meyvenin hamken büyüyüp olgunlaşması mürüdin tasavvuf terbiyesiyle büyüyüp olgunlaşarak belirli bir mertebeye ulaşmasına benzetilir. Ceviz, badem ve üzüm tasavvufi eserlerde adına sıklıkla rastlanan meyvelerdir. İlahi marifeti ve hakikati simgeleyen ise hurmadır. Hz.Mevlana’nın Mesnevisi ve Eflaki’nin Menakıbü-l – Arifin eserlerinde” Mevlevihanelerin iki mutfağı bulunurmuş, Birinde aş pişer mide doyar, beyin güçlenir.Diğerinde insan pişer beyin doyar yürek güçlenir.” diye ifade edilmiştir.

Franchise Sözleşmesi

Franchising: Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan franchisor ve franchisee’nin aralarında kurdukları yakın ve sürekli iş birliğine dayanır. Bu ilişkide franchisor, franchisee’lerine bireysel olarak işlerini kendi sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir.

Franchisee, doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında franchisor’ın ticari adını veya markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchising anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde, devamlı alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.

Franchisor: Kendisi ve bireysel franchisee’lerinden oluşan franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur.

Franchisee: Bir malı bedel karşılığında, franchisorun markasını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş bu anlaşma, şart, süre ve kapsamı içinde satın alan kişi veya kişiler veya kurumdur.

Marka: Franchisor’un tescilli markası olan LAÇİN TATLILARI ATİYE LAÇİN ’anlaşmasıdır

Sözleşmenin Başlangıcı

İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarih olarak kabul edilir.

Sözleşme Süresi Başlangıç tarihinden itibaren ………….. yıldır Franchisin Bedeli: Başlangıçta büyüme planı olarak yalnızca …….. $ karşılığında,bilgi satışı ve isim kullanımı olarak anlaşma sağlanmıştır.

Bölüm 2: Sözleşme Şartları

1-Franchisore Ait Yükümlülükler

 • Bu sözleşmenin konusu olan ve franchisee tarafından satılacak olan ATİYE LAÇİN markası altında bulunan veya daha sonra ilave edilecek ürünlerin, satışı sistem usul ve prensipleri doğrultusunda denetleyerek en iyi hizmetin verilmesini sağlamak.
 • Gerektiğinde franchisee’nin ürün bazındaki problemlerine anında çözüm getirmek franchisoe aittir..
 • Sisteme ait broşür, fiyat listesi, kutu, peçete vs. gibi basılı malzemeyi hazırlayarak, dağıtılmak üzere bedeli karşılığında teslim etmek franchisor’e aittir.
 • Franchisee’in, franchisor’ın ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek, basiretli tüccar anlayışına ters düşecek davranış içinde olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi halinde, markayı ve diğer franchisee’lerin itibarını koruma açısından sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip ve yükümlüdür.

2-Franchisor’e Tanınan Haklar

 • Sistemin kurulup işletmeye alınması ve kuruluş sürecinin başlaması için sözleşme başlangıç tarihinde peşin ve nakit olarak ……….. tl tahsil edecektir.
 • İşletmede, satış fiyatı, hizmet kalitesi, temizlik ve müşteri ilişkilerin istediği her zaman denetleme ve bilgisayar raporu alma hakkına sahiptir.

3-Franchisee’nin Yükümlülükleri

 • İsim hakkı, öğretim hizmetleri, beceri aktarımı ile tüm standart kuruluş harcamaları franchisee tarafından yapılacaktır Franchisor’ın iş talimatı, düzeni ve reçeteleri ile genel temizlik kurallarına başka bir yorum katmamak üzere uyacaktır.
 • Franchise, kendisine ait iş yerinde, bizzat bulunup, hizmeti kendi denetiminde sunacaktır. Herhangi bir sebeple işin başında olmaması durumunda, iş yerinde varmış gibi kabul edilerek gerekli müeyyide uygulanır, tekrarı halinde sözleşmenin fesih sebebi sayılabilir.
 • Franchisee, kendisine ait iş yerinin işçi ücretleri SSK, maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar ile 3.şahıslara ait borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bundan doğan hiçbir sorumluluk franchisore rucu edemez, yükletilemez.
 • Franchisee her ayın sonu itibariyle, bilgisayar toplu satış raporunu franchisor merkezine (istenildiği taktirde) teslim etmekle yükümlüdür.
 • Franchisee işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ile saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir.
 • Franchisor’ın verimli yönetimi için, performansı ve mali durumunu belirleyecek işletme bilgilerini verecek, franchisor’ın temsilcilerine işletme kayıtlarını incelemesi konusunda yardımcı olacaktır.
 • Franchisor’a ait reçete, sistem, program ve benzer özel bilgi ve belgelerin 3.şahıslara aktarılması konusunda tam gizlilik içinde olacağını kabul ve taahhüt eder. 3.şahıslara franchise hakkının tamamını veya bir kısmını kullandıramaz. Eğer bilgi vermeden Reçete, malzeme, sistem hakkında bilgi ve belge verdiğinin tespiti halinde 50.000 dolar tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Fesih ve devir

 • Franchisor bilgisinde sözleşme yenilenerek devir edilebilir.
 • Devir işlemlerinde yeni bir Franchise gibi düşünülmeden Franchisee in yararına ve iş disiplin kurallarına göre hareket edilir yalnızca masraflar alınır.
 • Yıllık sözleşme sonunda karşılıklı uyum ve anlaşma sağlanmış ise yeni bir sözleşme yapılır.
 • Ödenilen ücret geri ödenmez,zira alınan ücret tanıtım ve büyüme fiyatıdır bu bedelin çoğu zaten Franchise’e reklam ve masraf olarak sunulmaktadır. Biz bir aileyiz ve prensibimizde Franchise ‘ i yıpratmak yoktur uyum içerisinde zaman tanınacaktır.

Franchisor Franchisee

Hastalık ve çalışmama halinde işletmenin sona ermesi durumunda ticari itibarımız ve Franchise ‘de düşünülerek hareket edilecek ve firma batmış gibi itibar bozukluğu ile değil tadilat yada benzeri açıklamalarla kapatılacaktır.

Ölüm halinde uyumlu düşünülerek ve uygunluk durumunda yeni iş yeri sahibi ile sözleşme ( Eğitim de yeterliliğe eriştiği taktirde) yapılacaktır.

Haciz veya iflas halinde derhal firmamıza haber verilecek ve bütçe konuşulacak,demir başlar ayrılacak durum toplanmayacak gibi ise gerekirse hızla tabela ve görselleri gizlenecektir.

4-Franchasee’ye Tanınan Haklar

 • Franchisor’ın tescilli marka ve logosunu sözleşmede belirtilen adreste kullanma.
 • Marka ile ilgili afiş, tabela ve reklam vasıtalarını bulunduğu iş yerinde kullanma.
 • Bölgesinin ihtiyacı olan broşür, menü vb. basılı malzeme adedini merkeze bildirerek bedeli karşılığı alarak, dağıtmak.
 • Bu sözleşme tarihinde, menüde olmayan yeni ürünlerin çıkması halinde, talep etmek gerekli bilgileri alarak satışını yapacaktır.
 • Franchise hakkını, yalnızca sözleşmede yazılı tesiste kullanabilir.
 • Franchise işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi veya yenilenmemesi halinde, LAÇİN TATLILARI ATİYE LAÇİN markalı hiçbir ürünü imal edemez, satamaz, sattıramaz, bu şartı işin başında kabul ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlal edilmesi halinde 50.000 dolar tazminat ödemeyi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kabul ve taahhüt eder, O ürünü de satıştan kaldırır.
 • Sözleşmenin uygulanmaması halinde, firma telefon ve irtibat adreslerini 3.şahıslara satılamaz kullandırılamaz, franchısor’a devir edilir . İşbu sözleşme 3 sahifeden ibaret olup, taraflarca imzalanmadan 1 hafta önce okunmuş ve gününde imzalanmıştır. Sözleşmenin uygulanmamasından doğacak uyuşmazlıklarda ”GELİBOLU CEZA MAHKEMELERİ ”yetkili kılınmıştır.

Adres : Alaaddin Mahallesi.Sofucu Halil Sokak No:15/A GELİBOLU – ÇANAKKALE
Telefon : +90 286 566 1219
Faks : +90 286 566 1219
GSM : 0 544 422 28 06

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir