Markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz

1991 yılından beri yatırımcılarının markalaşmaya yönlendirilmesine, yeril markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlıyor.

UFRAD olarak sizin bu sektördeki temel amaçlarınız neler?

UFRAD Franchising Derneği, 1991 yılından beri; başarısını ispatlamış markaların dinamiğini girişimci ruha aktarmasını destekleyerek; ülkemiz yatırımcılarının markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayıları 200’e yakın uluslararası statüye sahip güçlü firmayı çatısı altında toplamış bulunmaktadır. UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Öncelikli hedefimiz markalarımızın global pazarlarda hakkettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir.

ufrad

Türkiye’de franchise pazarının ulaştığı büyüklükten ve markalara sağladığı avantajlardan bahseder misiniz?

Franchise sistemi, marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak için çalıştığı bilgi birikimini kullanarak bulunduğu bölgede fırsat eşitliği yaratarak, yatırımcının ciddi bir yatırım yapmada bilgi birikimini dahil ederek, yatırımcının bir iş sahibi olmasını sağlamaktır. Franchise sisteminin hızlı büyümesinin nedenleri arasında, sistem için gerekli sermaye tutarı, girişimcinin motivasyonu, sistemin standart olması, kabul görmüş bir marka ve kontrol mekanizmasını sayabiliriz. Günümüzde müşteriler, zamanı etkin kullanmak istemektedirler. Dolayısıyla en kısa zamanda kaliteli mal ve hizmet satın almak arzusu içindeler. Bu da kalitesini ve markasını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan alışverişle mümkün olmaktadır. Bu aşamada franchising’in önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Franchise sistemi,

 • Markalı, itibarlı bir iş sahibi olmanın yoludur.
 • İşinde bağımsız olmak demektir.
 • Yatırımının hızlı geri dönmesidir.
 • Yaşamak için tatmin edici gelir sağlar.
 • Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli bir iş kurulur.
 • Düşük maliyetle yüksek gelir sağlanır.
 • Rahat satılacak tanınmış marka alınır.
 • Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay mutlu edilen, hazır müşteri gelir.
 • Geniş bir korumalı bölge verilir.
 • İşletme sorunları yaşadığında arkasında danışabileceği bir kurum olacak.
 • Bilmediğini öğrenir, gerektiğinde danışabileceği bir kadro olur.
 • Yatırımda ve tedarikte sorun yaşamaz.
 • Pazarlamada ana firma ne yapacağını bilir, yardımcı olur.
 • Anlaşma katı olsa bile uygulaması yumuşak olacak, sıcak ilişkiler kurulacaktır.

Franchise zincirlerinin gelişmesindeki en önemli etkenler nedir?

Franchise zincirlerin gelişmesindeki en önemli etken, yönetimdir. Vasat yönetilen bir zincir büyüyemez, markalaşamaz, hatta rakipleri büyüdükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir sıfırdan yola çıksa bile marka olur. Alışveriş merkezlerinin markalara yer vermesi de, franchise zincirlerin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri. Müstakil perakendecilerin sürekli yaptıkları hatalar ve ihmaller, franchise zincirlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde ve gelişmesindeki diğer bir önemli etken.

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte franchise ile ilgili neler yaşanacak öngörülerinizi aktarır mısınız?

Franchise sistemi, bugün itibariyle hem Türkiye’de, hem de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri. Sistem, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor. İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor. Dolayısıyla bu sistem, her geçen yıl daha da gelişmekte ve büyümektedir. Sisteme olan ilginin artması, ülke ekonomimiz açısından da bir takım yeni açılımları beraberinde getirirken, ülkemize yeni yatırımları da kazandırmaktadır.

Güçlü ekonomisiyle yükselen bir değer olmaya devam eden Türkiye’de franchise sistemi tüm dünyada olduğu gibi her geçen zaman içinde büyüme eğilimini sürdürmektedir. Bugün ulaştığımız rakamlar, franchise sisteminin gelecekte daha da yaygınlaşacak bir iş modeli olacağını gözler önüne sermektedir. Sistemin markaların büyümesine ve yatırım yapılan ülke ekonomilerine de önemli bir katkı sunduğu aşikardır…

Sektörümüz dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla büyümekte.Tüketici artık kalite, marka , her lokasyonda aynı seviyede servis gibi konularda çok bilinçli ve beklentileri yüksek. Bu sebeple franchise markaları her geçen gün daha fazla ilgi görmekte. Yatırım yapmak isteyenler için de doğru marka ile işbirliği karlı ve az riskli iş imkanı anlamına gelmekte ki bu da sektörümüzün gelişiminde büyük bir etken.

2018 yılı girişimcilik açısından sizce nasıl geçiyor?

2017 yılı yerli markalarımız için daha verimli geçti. Yurtdışı markaların gelişinde görülen azalma yerli markalarımıza daha fazla gelişme ve büyüme fırsatları yarattı.

2018 yılında yabancı markaların ilgisinin arttığını görüyoruz. Aynı zamanda Türk markalarına yurtdışı yatırımcıların ilgisi de artmakta. Bu memnuniyet verici, zira dış pazarlara markalarımızın açılımını çok önemsiyoruz. Franchise sistemi global marka haline gelmek, farklı ülkelerde büyümek için en başarılı iş modeli. AVM’lerin içinde bulunduğumuz ekonomik durumda markalarımıza destek olmaları şarttır. Eğer kiralarda TL’ye dönüş ve kur sabitleme yakın zamanda görmezsek kaybeden sadece markalarımız değil AVM’lerde olacaktır. Birbirimize destek olmamız, birlikte hareket etmemiz halinde ancak bu zor günleri atlatabiliriz. Tüm AVM’leri ivedilikle çözüm üretmeye devet ediyoruz.

Derneğimiz ve markalarımız TL’ye dönmektedir ve bu olumlu bir gelişmedir. Zaten bir süredir bu dönüşümü görüyorduk ancak son gelişmelerle artık franchising sektörümüz TL ile yatırımlara daha fazla ağırlık verecektir.

Franchise sektöründe diğer ekonomik zorluk dönemlerinde gördüğümüz gibi bu dönemde de büyüme göreceğimize inanıyoruz.

Franchise sektörünün sorunlarının çözümlerine yönelik yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Son dönemlerde yaşadığımız en büyük sorun AVM’lerde yaşanan döviz ile kiralama yapılmasına karşı çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Basın toplantımızla başlayan ve konuyu Sayın Malive ve Hazine Bakanımız, sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyan yoğun bir çalışma yürüttük. Memnuniyetle sonucunda görüyoruz ki devletimizin bu çağrılarımıza kayıtsız kalmadı. Ancak sorunlarımız her zaman var ve olmaya devam edecek.

UFRAD olarak yurtdışı açılımlarda, yurtiçi hukuki, ekonomik ve sosyal markalarımızın her türlü sorunlarına karşı çalışmalar yapıyor, çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir