Nakit Akışı ve Bütçe Nedir?

Nakit akışı nedir? Kurmayı düşündüğünüz girişim ilk satışlarını ne zaman yapmaya başlayacak? Satışlarınızı arttırıp kâra geçmeniz ne zaman mümkün görünüyor? Her girişim başlangıcında bu sorulara yanıt vererek, gelir ve giderlerini öngörerek nakit akış tablolarını yapması gereklidir. Şimdi birlikte nakit akışıyla ilgili bilmeniz gereken noktaları inceleyelim.

Girişimlerin kurulum ve gelişim aşamalarında finanse edilmesi her zaman temel sorunlardan biri olmuştur. Girişimin kuruluşundan, faaliyete geçmesine, ürüne ve hizmetini oluşturup satışa sunmasından kara geçmesine kadar belli bir süre olacaktır. Bu süre kapsamında harcanan her şey bir gider oluşturur. O yüzden de girişiminizi oluştururken, sermayeniz çok önemlidir.

Nakit Akışı Nedir? (Cash Flow)

Nakit akışı da, sermaye gibi işletmeniz için önemli kavramlardan biridir. Bu kavram, bir ay içerisinde bir işletmenin ya da şirketin kasasına giren ve çıkan nakit paraya verilen isimdir. Pozitif nakit akışı, adından da anlaşılacağı üzere mevcut durumda kasaya giren parayı ifade eder. Bu girdi, ürün veya hizmet karşılığı alınan para olarak ifade edilebilir. Negatif akışta ise sizin kasanızdan ödemeler için para çıkar. Nakit akışı kavramı, küçük ya da büyük farklı ölçekteki işletmeler için önem taşımaktadır. Şimdi bu ekonomi kavramım işletmemizde nasıl kullanabileceğimize bir bakalım.

Cash Flow Nedir?
Cash Flow Nedir?

Nakit Akışının Önemi

İşletmeler, genellikle doğrudan müşteriden gelen parayla nakit akışını sağlarlar. Bu nedenle de pozitif akışı sağlamak için işletmelerin güçlü bir müşteri bağı kurması gerekir. Küçük işletmeler söz konusu olduğunda batmak oldukça kolaydır. Bu durum genellikle yeterince nakde sahip olmamaktan kaynaklanır. Yeni kurulan bir işletmeyseniz müşteri çekmek ve işletmenize nakit girişini sağlamak için şirketinizi tanıtmanız önemlidir. Mümkün olduğu kadar negatif akışı azaltan ve pozitif akışı artıran yöntemlerin tercih edilmesi önerilmektedir. Doğal olarak kimse harcamaları artarken kazançlarının azalmasını istemez.

Gelir ve Giderler

Basit olarak nakit akışı işletmeden içeri giren ya da dışarı çıkan fonların (parasal kaynakların) hareketidir. İşletmede bir nakit krizi yaşanmasını önlemek üzere gelecekteki nakit ihtiyacını planlayan nakit akışı yönetimi, kurumsal finans yönetimin anahtar faaliyetlerinden biridir. Bir işletme kısa süreli olarak yeterli satış yapmadan ve kar elde etmeden yaşayabilir, ama yeterli nakit stoku olmadan kısa sürede dahi kalıcı olması zordur. İşletme çalışan ücretlerini ve borç faturalarını mevcut nakit stoku ile öder; böylece ticari varlığının sürdürülebilirliğini sağlar. Eğer işletme taksitli (kredili) satış yapıyorsa ve bu nedenle alacak stoku büyümeye devam ederse bu durum işletmenin nakit ihtiyacının da büyümesine neden olur.

İlginizi çekebilir: Yatırım Yapılacak Yeni Nesil Girişimler

Mutlaka Bütçeniz Olmalı

İşletmenin geleceğini öngörmeye çalışmak planlama yapmak anlamına gelir. Planlamanın en önemli bileşeni ise bütçelemedir. Dolayısıyla işletmenin kısa, orta veya uzun vadeli geleceğinde başarılması gereken satışların, kârın ve maliyetlerin öngörülebilmesi için bütçeleme gereklidir. Bu çalışma sırasında satışların ve kâr oranlarının tahmininde geçmiş deneyimler yardımcı olacaktır. Ancak aşırı iyimserliğe kapılarak hayalci bir bütçe yapmaktan da kaçınılmalıdır.

Mutlaka Bütçeniz Olmalı
Mutlaka Bütçeniz Olmalı

Nakit Akışı Dönemsel Olmalı

Nakit akışı konusunda geleceğe yönelik tahmin çalışmasında geçmiş yılın, ayın ve haftanın gerçekleşmelerini izlemek daima yardımcı olur. Bu zaman dilimlerindeki durumların yorumlanıp değerlendirilmiş olması gelecek hafta ve ayın tahminlerini yapmada kolaylık sağlar. Normal olarak nakit akışı tahminlerinin bir yıllık zaman dilimi dikkate alınarak (her ay tahminler gözden geçirilip ilerletilerek) aylık bazda yapılması öngörülür. Diğer yandan aylık tahminler haftalık dalgalanmaları gözden kaçırmamalıdır.

Nakit akışı çalışmasında ücret, vergi, anapara, faiz vb. türden yüklü ödemelerin yapılacağı günlere özel önem verilmesi ve nakit stokunun ihtiyaca uygun biçimde hazır tutulması gerekir.

Nakit Akışı Belirsizlikler İçerir

İşletmenin nakit akışını öngörmek gelecekle ilgili bir faaliyet olduğundan kaçınılmaz biçimde belirsizlik içerir. Diğer yandan belirsizliğin varlığı gelecek karşısında ‘eli kolu bağlı oturacağımız’ anlamına da gelmez.

Bazı anahtar göstergeler belirleyip bunları izleyerek işletmenin nakit akışı sağlığı konusunda ipuçlarına sahip olabiliriz. Bu tür göstergeler arasında hacim ve durum olarak satış fırsatları, beklenen sipariş sayısı, nakit stokunun değişim oranı gibi kimi sayısal değerleri sayabiliriz. Ayrıca işletmenin nakit akışı konusundaki geçmiş deneyimi bu akışı etkileyen, dolayısıyla izlenmesi gereken faktörler konusunda bazı iç görüler sağlar.

Başlangıç Finansmanı
Başlangıç Finansmanı

Kuruluşta Nakit ve Bütçe Akışına Dikkat

İş kurarken kendinize nakit bulacak kaynaklar oldukça zor olabilir. Özellikle de ilk aylarda az sayıda müşteriye sahip olacağınız düşünülürse. Bu noktada yapmanız gereken şey, umutsuzluğa kapılmadan kendinize alternatif nakit kanalları bulmaktır. Örneğin müşteri sayınızı artırmak için modern pazarlama yöntemlerini deneyebilirsiniz ya da girişim sermayesi bulmaya başlayabilirsiniz. Bu finansman çekirdek ya da başlangıç finansmanı olabilir.

Çekirdek Finansmanı

Yeni ürün veya hizmetin araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılmasında kullanılacak sermayenin sağlandığı dönemdir. Örneğin ticari marka haline getirilmek istenen ürünün prototipi yapılarak somutlaştırılması bu dönemde gerçekleşir.

Başlangıç Finansmanı

Çekirdek finansmandan farklı olarak kuruluş aşamasında ya da kurulduktan sonra ortaya çıkan işlem maliyetlerini karşılar. Örneğin önceki aşamada prototipi üretilmiş olan ürünün ticari bir marka olarak piyasaya çıkarılması bu dönemde gerçekleşir.

Mutlaka okuyunuz: Şirket Kurmak Şahıs, Limited ya da Anonim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir