Queen Waffle Bayilik Veriyor

Kârlı bîr yatırım yapmak isteyen, kaliteli ürün ve kaliteli hizmet odaklı tüm yatırımcıların başvurularını bekliyor.

Queen Waffle sektöre yeni bir soluk getirdi

Queen Waffle 2015 yılının Mayıs ayında Kayseri’de hizmet vermeye başladı. Ürünlerinin yoğun ilgi görmesi beklentilerin artmasına neden oldu ve hızlı adımlar atmak atarak bayilik süreci başlamış oldu. Bir yıl gibi kısa bir süre de ilk bayisini açan marka hedeflediği yönde de ilk adımı attı.

Queen Waffle Kurucusu Mehmet Aydın markayı şöyle anlatıyor; ” 2017 yılı son çeyreğine girilirken diğer şehirlere açılmanın kaçınılmaz hale gelmesi ile Konya ili Meram ilçesinde ilk şehir dışına bayiliğini 2017 aralık ayında tamamladık. Farklı şehirde de kısa sürede başarıyı yakalamış olmamız ve misafirlerimizin beklentileri mizin üzerinde dönüşleri ne kada doğru adımlar attığımızı ve ürünle rimize güvenmekte ne kadar hak! olduğumuzu bir kez daha bize gös terdi.

Aynı inançla her geçen gün üzerine daha da ekleyerek ilerlemeyi ken dimize prensip edindik ve Kayse ri’deki 3.cü lezzet noktamızı ta marnlamak üzereyiz. Toplamda şubemizle ve artan taleplere doğru cevaplar vererek 2018 yılını 10 bayi üzerinde tamamlamayı planlıyoruz.”Dedi.

Queen Waffle bayilik hakkını almak ve bir işletme sahibi olmak için; öncelikle sizden finansal yeterlilik , profesyonel bir bakış açısı, çalışma sistemimize uygunluk ve işletmeci bilgisi bekliyoruz.

Queen Waffle

BAYİLİK DESTEKLERİMİZ

► REKLAM VE PAZARLAMA

Bayinin açılışından öncesi ve sonrasın da sürekli ve düzenli pazarlama faaliyetlerimize bağlı olarak yazılı, görsel ve sosyal medya desteği verilecektir.

► EĞİTİM

Tüm bayi işletmecisi ve personeli bayi açılmadan önce faaliyeti devam eden şubelerimiz de, açılış ile birlikte ise yerin de teorik ve pratik olarak verilmektedir. Bayi; Queen Waffle standartlarına ulaşıncaya dek yalnız bırak Imamaktadır. Bayi faaliyet süresince de periyodikya da anlık talep ile eğitim desteği verilmektedir.

► DENETİM

işinde profesyonel denetim ekibimizce belirli periyotlar da yapılacak olan denetimler işletmenizin sürekli gelişimi , iyileştirilmesi, karlılığınızın artırılmasına yardımcı olacak ve markamızın prensiplerimiz doğrultusun da korunmasını sağlayacaktır.

► SİSTEM KONTROLÜ

Satış otomasyon sistemi ile anlık veya belirli tarih aralıkların da ciro, satılan ürün çeşidi ve miktarı ,ürün gruplarına göre satış oranları mağazadan ve merkezden rapor alınacak şekilde kurulacaktır. Bu sayede periyodik analizler ile doğru hamleler yapılabilecek ve işletmenin karlılığı maksimumda tutulacaktır.

► LOJİSTİK

Ürünlerimiz Queen Waffle üretim merkezimiz de özenle hazırlanıp sizlere ulaştırılacaktır. CTaze tüketim ve anlaşmalı dağıtımlar bayinin bulunduğu lokasyon da organize edilecektir)

► MENÜ

Queen Waffle’a özgü reçeteler hazırLanaraktan hazırlanan menülerimiz yaz ve kış menüsü şeklinde yılda iki defa bayileri m ize ulaştırılmaktadır.

► VİZYONUMUZ

Markamızın sahip olduğu değerleri koruyarak Kayseri’ de yakalamış olduğu başarıyı doğru büyüme stratejisi ile yurt içi ve yurt dışına yaymak.

► MİSYONUMUZ

Kuruluşumuzun ardından varoluş amacımıza uygun olarak prensiplerimizi kaybetmeden zamana uygun olarak, gelişen lezzet noktaları haline gelebilir.

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

► BAŞVURU

Bayilik başvurusu için;

■ www.queenwaffle.com adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak,

■ info@gueenwaflle.com.tr adresine kişisel bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi mail yolu ile,

■ 0352 502 00 42 nolu hattı mı zdan temsilcilerimizle irtibata geçerek yapabilirsiniz

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

DEĞERLENDİRME/ GÖRÜŞ

■ QueenWaffle yapı lan tüm başvuruları titizlikle inceler ve değerlendirir. Bayilik başvurularından istenilen kriterlere uygun olan adayları görüşmeye davet eder yada uygunluk durumuna göre adayın ikamet adresinde ziyaret eder. Ön görüşme olumlu geçen adaylara bir sonra ki görüşme için davet edileceği bilgisi verilir.

YÖNETİM GÖRÜŞME

■ Proje Quenn Waffle yönetimi tarafından değerlendirilir, sunum ve teklif hazırlandıktan sonra adaya randevu verilerek davet edilir.

BAYI ADAYI TAKIP VE MAĞAZA AÇMA SUREÇI

BAYİ ADAYINA DÖNÜŞ

■ Queen Waffle yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucun da bayi adayına olumlu ya da olumsuz mailyolu ile dönüş yapılır.

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

YATIRIM BEDELİ VE ÖN PROTOKOL

■ OLumLu sonuçlanan bayi adayından yatırım bedelinin belirlenen oranda ki bir kısmını Adem Doğan Gıda Ltd Şti hesabına transfer etmesi istenir, istenilen bedel hesaba geçtikten sonra ön protokol yapı lir ve adayın işletme için düşündüğü lo-kasyon haritası ile birlikte bayilik başvuru formunun aslı ıslak imzalı olarak alınır ve dosyalanır.

■ Kalan yatırım bedeli sözleşmeye uygun olarak kabul edilen vadelerde belirlenen ödeme şekli ile yapılacaktır

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

BAYİ ADAYINDAN İSTENECEK BELGELER NOTER ONAYLI:

 • Varsa üzerine ait taşınmazların fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • imza Sirküleri
 • Ticari Sicil Gazete
 • Bayi adayının var ise ortak/ortaklarının Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
 • Alınarak dosyaya eklenir

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

MİMARİ PROJE VE ONAYI

■ Uygun Lokasyon da yer seçimi ve kiralama/satın alma dan sonra Queen Waffle mimarlarınca proje hazırlanır. Proje Queen Waffle yönetimi tarafından onaylanır.

Bayi adayına sunumu yapılır. Projenin termin süreleri belirlenir.

BAYI ADAYI TAKIP VE MAĞAZA AÇMA SURECİ

BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI

■ Projenin onaylanmasının ardından bayilik alan Queen Waffle iş ortağı ile sözleşme imzalanacağı tarih yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

■ Sözleşmenin karşılıklı imzalanmasının ardından projeye start veri lir.

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

DEKORASYON

■ Projeye uygun olarak Queen Waffle markası tarafından temin edilir

İNŞAAT

■ Sözleşmeye bağlı olarak QueenWaffle markası veya Bayi Adayı tarafından projeye uygun olarak taahhütlerle birlikte üstlenilir.

EKİPMANLARIN TEMİN EDİLMESİ

■ Şube Bar – Tezgah Ve Dolap – Mutfak ekipmanları temini Oueen Waffle markası tarafından temin edilir.

HAMMADDE

■ Queen Waffle m arkasınca ve planlamasında gerçekleştirilir.

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

EĞİTİM

■ Bayilik aLan iş ortağının kendisi yada Queen Waffle yöneticileri ile personeller açılış tarihinden asgari 15 gün öncesinde belirlenir.

■ Belirlenen personel için açılıştan azami 3 gün öncesinde bitirmek koşulu ile belirlenen süre ve tarih aralığında 3-7 gün Queen Waffle şubelerinde teorik ve pratik eğitim programı yapı lir ve uygulanır.

■ Belirlenen personel açılıştan en az 1 gün öncesinde bayinin açılacağı yerde tekrar eğitimleri yapılır.

■ Açılıştan sonra Queen Waffle profesyonel ekibi tarafından 3-7 gün süre ile yerinde destek verilir.

(Eğitim süresi ve planlamaları ihtiyaç durumuna göre Queen Waffle yönetimince uygun görüldüğü takdirde değişkenlik gösterebilir.)

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

İSİM HAKKI BEDELİ

80.000 TL Ön protokol sürecinde alınacaktır

YATIRIM BEDELİ

Toplam bedel üzerinden (metrekaresi 2000-3000Ü arası) belirlenen oranda ki ksmı ön protokol sürecinde alınacaktır. (%50-%60)

 • Mimari bedeller
 • inşaat-Dekorasyon bedelleri
 • Otomasyon ve Elektronik Sistem bedelleri
 • Ekipman Bedelleri
 • Menü ve sarf malzemeleri bedelleri
 • Kıyafet bedelleri

NOT: Toplam maliyet rakamları projeye göre değişkenlik gösterebilir.

BAYİ ADAYI TAKİP VE MAĞAZA AÇMA SÜRECİ

AÇILIŞ HAMMADDE BEDELLERİ

Açılıştan önce Queen Waffle ürün portföyü dahilinde peşin olarak alınacaktır. Anlaşmalı tedarikçiler lokasyona bağlı dağıtım ağlarının uyguladığı ödeme kıstaslarına göre yapılacaktır.

KONAKLAMA

Queen Waffle merkezde yapılacak olan operasyonlar için konaklama giderleri Queen Waffle merkez ta rafından karşılanacaktır.

Bayinin bulunduğu ildeki operasyonlar için Oueen Waffle merkez ekibi konaklama maliyetleri bayi tarafından karşılanacaktır.

Queen Waffle Bayilik İletişim Bilgileri

Yıldırım Beyazıt mah.Kılıç Sk. 14/A Erciyes Konağı Ablok Melikgazi/Kayseri

0352 502 00 42
0352 502 00 43
info@queenwaffle.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir