Şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketler yalnızca kar için değil en farklı ve yararlı KSS projesini yapabilmek için de yarışıyor. Projeler her geçen yıl profesyonelleşiyor. Kadın, çocuk, engelli ve çevre temalarının öne çıktığı projelerin sürdürülebilir olması önemli…

TÜRKİYE’NİN ekonomisine katkı sağlayan şirketlerin çoğu kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerine ayrı bir önem veriyor. Yapılan araştırmalar yeni kuşakların özellikle ‘Z Kuşağı’ diye bilinen jenerasyonun alışveriş yapacağı ve çalışacağı firmaları seçerken, firmayı sosyal sorumluluk projeleri ile çevreye ve topluma bıraktıkları etkileriyle değerlendirdiklerini gösteriyor. Pek çok marka bu durumu göz önüne alarak her yıl bütçelerinin önemli bir kısmını KSS projelerine ayırıyor.

KSS projeleri Türkiye’deki şirketler tarafından neredeyse 30 yıldır hayata geçiriliyor. Şirketler, eğitimden spora, çevreden kültür sanat projelerine kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirerek topluma katkıda bulunuyor.

Geçmiş yıllarda eğitim odak noktasındayken, zaman içerisinde bu alandaki eksikliler azalmaya başladığı için engelli, kadın, çocuk, çevre ve sosyal girişimcilik alanlarında yapılan projeler daha fazla görünür olmaya başladı. Özellikle kadın girişimcilerin desteklediği hibe programlan da son yıllarda hayata geçirilmeye başlandı. Firmalar tarafından yapılan özellikle kadın girişimcileri destekleyen birçok hibe programı bulunuyor. 2018 yılında devam edecek ve yeni yapılacak KSS projelerini mercek altına aldık…

kurumsal sosyal sorumluluk

AKBANK

Girişimciler destekleniyor

Akbank üniversiteli gençlerle son üç yıldır hayata geçirdiği gönüllülük programı “Şehrin İyi Hali”ni 2018 yılında daha fazla gönüllü genç ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle uygulamaya devam edecek. Üniversiteli gençlere yönelik girişimciliği bir kariyer hedefi olarak anlattıkları CaseCampus projesi bu yıl da eğitimlerini sürdürecek. Bankanın

2018 için hedefi üçüncü yılında 300 mezun veren ve CaseCampus’te şirketini kurmuş 45 genç mezuna şirketlerini büyütmede destek olmak. Bu kapsamda şirketini kuran mezunlara özel destek programları hayata geçirilecek.

Akbank Kurumsal İletişim Bölümü Başkanı Murat Gollü, “Gelecek dönemde uzun yıllardır devam eden projelerimizin etki alanını genişletmeyi ve daha çok paydaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Akbank denilince ilk akla gelenlerden Akbank Sanat, Akbank Caz Festivali, Akbank Kısa Film Festivali yıllardır kültür ve sanatta destekçi olmaya devam ediyor. 11 yıldır Contemporary İstanbul’un ana sponsorluğunu üstlenen banka ayrıca dünyaca ünlü sanatçıların sergi sponsorları olmayı da sürdürüyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş-birlikleri yapan Akbank, uluslararası sivil toplum kuruluşu Endeavor ile çeşitli projeler yürütüyor. Endeavor Türkiye’nin seçtiği etkin girişimciler için bir kredi havuzu açtı. “îyi Girişim Kentler” projesi ile İstanbul’da yürütülen girişimcilik ekosistemi destek çalışmalarını İzmir ve Ankara’ya da taşıyor.

Eğitim de Akbank’ın önem verdiğimi alanlardan bir diğeri. Özellikle faaliyet alanı olan finansm Türkiye’de en iyi şekilde uygulanabilmesi için çeşitli projeler yürütüyor. Akbank’m kurucu sponsorluğunda Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle finansta mükemmelliği hedefleyen “Çenter of Excellence in Finance (CEF)” bu kapsamda 2016 yılında çalışmalarına başladı. Akbank, gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye’nin geleceği için birlikte değer yaratmak amacıyla 2008 yılının Eylül ayında “Akbank Düşünce Kulübü”nü kurdu. Tüm Türkiye’den üçüncü sınıftaki üniversite öğrencilerinin başvurusuna açık olan kulübün üye sayısı her yıl artıyor. Bir diğer proje olan “Akbank Ekonominin Kahramanı Çocuklar” ise finansal okuryazarlığın artırılması ve tasarrufun teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında hayata geçirildi.

ALBARAKATURK

Hat sanatını evrensele taşıyan yarışma

Albaraka Türk sanatın evrensel dilini yakalamak ve yaymak amacıyla 2005 yılından beri düzenlediği uluslararası hat yarışmalarıyla toplum değerlerini bir sonraki nesillere aktarmak ve yaşatmak istiyor. Bu eserler sergilerde sanatseverlerle buluşturuluyor. Eserler Macaristan, Küba, New York, Washington, Berlin, Polonya, Londra gibi ülke ve şehirlerde sergilendi.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması ile değerli hattatlardan edindiğimiz eserlerin bulunduğu Albaraka Hat Koleksiyonu’nu oluşturduk. 10 yıllık bir çalışmanın ardından ortaya çıkan hat koleksiyonumuz yaklaşık 500 eserden oluşuyor” diyor.

BRİSA

Turnalar uçsun dîye

Brisa üç yıldır WWF-Türkiye ile birlikte tehdit altındaki biyoçeşitliliği korumak için “Turnalar Hep Uçsun” projesini yürütüyor. Proje kapsamında 2013 yılından bu yana 21 bin km yol kat eden araştırmacılar, yaklaşık 10 bin turnanın Çukurova Havzası’nda kışladığını tespit etti. Turnaların türünü korumak için bir dizi etkinlik yapıldı. 30 köy ziyaret edilerek, 2 bin adet turna eğitim kitapçığı ilköğretim öğrencileriyle paylaşıldı.

COCA-COLA TÜRKİYE

“Markanın karakteri önemli”

Coca-Cola Türkiye, 2020 yılma kadar tüm dünyada 5 milyon kadım ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirmeye yönelik projeler yapmaya devam edecek. Bu kapsamdaki “Kız Kardeşim” projesi kapsamında 18-55 yaşları arasındaki okuryazar kadınlara, kendilerinin ve yapabileceklerinin farkına vararak yetkinlik kazanacakları eğitimler veriliyor.

Firma aynı zamanda “Geleceğin Tarımı ve Gece Sulaması” projeleriyle tarımda suyun daha verimli kullanılması için çeşitli programlar yürütüyor. Gece . sulaması kapsamında 2 milyar litre su tasarrufu yapıldı. Geleceğin Tarımı projesiyle ise 2014 yılından bu yana Konya Havzası’nda 2.2 milyar litre suyun korunması sağlandı.

Günümüzde tüketiciler artık ürünün kalitesi kadar markayı da karakteri açısından değerlendiriyor. Markaların çevreye karşı nasıl davrandığı ve sürdürülebilirlik politikaları eskiye oranla çok daha önem kazanıyor. Bu sebeple Coca-Cola da sürdürülebilir projelerin topluma daha çok değer kattığını düşünüyor ve bu bilinçle projelerini yürütüyor. Kadım ekonomik olarak güçlendiren, toplumsal yaşamı iyileştiren ve temiz su kaynaklarına erişimi koruyan ve artıran projeler hedefleniyor.

GSK

İki yılda hedef 70 bin genç

GSK Türkiye, 2014 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle “Bağlanamam, Sağ-lıklı Gençlik Hareketi” projesini başlattı. Projeyle gençlerin gençleri eğitmesini hedefleyerek ba- ? ğımlılıklardan uzak tutmak amaçlanıyor. Projeyle bugüne kadar 20 bin gence ulaşıldı. GSK 2017 Eylül ayında işbirliğinin kapsamını genişletti.

GSK Türkiye Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrte Alptekin, “Sağlıklı Gençlik Hareketi” projesi ile iki yıl boyunca 15-30 yaş aralığındaki gençlerin sağlık okuryazarlığı alanında sekiz konu başlığında eğitileceğini söylüyor. Konu başlıkları Yaşam Boyu Sağlık ve Sağlıklı Çevre, Ruhen İyi Olma Hali / İyiliği Koruma, Hijyen ve Özbakım, Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele, Bağımlılıkla Mücadele, Afet Zamanlarında Yaşam Becerilerini Artırma, Bilinçli İlaç Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma, Sağlık Hakları ve Sağlık Başvurusu Hazırlama’dan oluşuyor.

Alptekin, “Şimdiye kadar 10 ilde 432 gence ulaştık. Önümüzdeki iki yıl içinde 760 oturum yaparak proje kapsamında 70 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

HERO BABY

Arı destekli tarım

Hero Baby doğanın sürdürülebilirliği, gıdaların devamı için arıların ekosisteme katkılarını oldukça önemsiyor. Bu nedenle firma, arı sayısında yaşanan kayıplara dikkat çekmek amacıyla toplumsal farkmdalık oluşturmak için projeler geliştiriyor. Küresel çapta “BeeCareful” projesini geliştiren firma projede elde ettikleri araştırma verilerini çiftçileri eğitmek için kullanıyor. Proje 2015 yılında Türkiye’de, Avrupa’daki pek çok ülke ile eş zamanlı olarak başladı. BeeCareful “Bu Bahçede Arı Var” projesinin amacı, arı sağlıyla ilgili araştırmaları, eğitimi ve arıcılığı destekleyerek meyve çeşitliliğini korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını teşvik etmek.

Hero Baby Pazarlama Müdürü Şirin Işık, “Üreticileri arı destekli tarım konusunda teşvik etmek ve desteklemek istiyoruz. Bu projemizin yanında firma olarak önceki senelerde olduğu gibi bebek beslenmesi ve tamamlayıcı beslenmeyle ilgili bilinci artırmaya yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmeyi planlıyoruz” diyor.

HSBC

KSS’ye 615 bin dolar

HSBC kurumsal sosyal sorumluluk projelerini “Geleceğe Gönüllüyüz” çatısı altında gerçekleştiriyor. Eğitim ve çevre alanında toplumsal yatırım projelerine odaklanan banka, eğitim alanında ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin eğitim ve gelişimlerine katkı sağlıyor. Çevre alanında ise temiz su kaynaklarının ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği ile çevre bilincinin geliştirilmesine destek olmayı hedefliyor. KSS projelerine HSBC Grubu’nun proje bazında sağladığı fonlara ek olarak 2018 yılında 615 bin dolar bütçe ayrılıyor. Banka çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 9 bin öğrenciye burs imkanı sağladı.

HSBC Türkiye Kurumsal İletişim Grup Başkanı Pınar Türker Fadıllıoğlu, Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Anadolu Bursiyerleri programı kapsamında ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler için beş yıl boyunca eğitim bursu sağlayacaklarını belirtti. Banka çalışanları Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle 90 öğrenciye mentörlük yapıyor.

Fadıllıoğlu, “Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından hayata geçirilen “Kınık Poyracık Eğitim Merkezin’de” sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelerinin çocuklarına verilen okul öncesi eğitim ve ebeveyn bilinçlendirme çalışmalarını destekliyoruz” diyor. Proje kapsamında 360 çocuğa ve 300 ebeveyne ulaşılması hedefleniyor.

Çevre alanında yürüttükleri Geleceğe Gönüllüyüz projesi çerçevesinde “Su Kaşifi” programı kapsamında üç yıldır 300’ün üzerinde ilkokul ve ortaokulda öğrencilerin su bilincini geliştirmek için sunumlar yapıldı.

Banka önümüzdeki dönemde WWF-Türkiye işbirliği ile “Yağmur Suyu Hasadı” projesini hayata geçirecek. Fadıllıoğlu projenin amacım şöyle açıklıyor: “Aydın ili Söke ilçesindeki Göl-bent köyünde yağan yağmurun belli havuzlarda toplanarak yeniden kullanılmasına destek olacağız. 70 hanenin çatısında, zemininde veya yer altında kurulacak su toplama sistemleriyle 2019 yılsonuna kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilerek yeniden kullanılmasını öngörüyoruz.”

Fadıllıoğlu, 2018 yılında firmaların KSS projelerinin kadın istihdamı, çocukların eğitimi, temiz suya erişim, su tasarrufu ve enerji verimliliği alanlarında yoğunlaşacağını düşündüklerini aktarıyor.

İŞ BANKASI

Geniş yelpazede projeier yürütüyor

îş Bankası uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerini eğitim, çevre ve kültür sanat olmak üzere üç ana başlık altında sürdürüyor. Eğitim alanında hali hazırda devam eden projelerinden 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstleniyor. Banka satrancın çocuklar arasında daha yaygın ve kolay erişebilir bir spora dönüşmesini hedefliyor. îş Bankası sponsorluğunda 2005’ten itibaren uluslararası turnuvalarda 393 madalya kazanıldığını belirtelim. Iş Bankası,

2015 sonunda satranca verdiği desteği altı yıl daha uzatma kararı aldı. Banka aynı zamanda sekiz yıldır “81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle Darüşşafaka sınavını kazanan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje kapsamında îş Ban-    kası tarafından okutulan öğrenci sayısı 618’e ulaştı.

Banka, Karneni Göster, Kitabını Al Kampanyası ile ilkokul çocuklarına 12 milyon kitap armağan ederken, 2001 yılından beri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliği ile Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi mekanlarının yapımını sürdürüyor. Ayrıca TEMA Vakfı ile Orman ve Su îşleri Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılından bu yana 81 îlde 81 Orman projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 2 milyon 205 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Banka, kültür sanat projelerini ise 2000 yılından beri îş Sanat çatısı altında sürdürüyor. Sergiden konsere, sanat eseri restorasyonundan müze çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede farklı projeler yürütülüyor. 2012’de Gaziantep’te Zeugma’daki kazıları destekleyen İş Bankası, 2016 yılında Şişecam ve TSKB ile birlikte Antalya’da Patara Antik Kenti kazı çalışmalarına da destek vermeye başladı. Diğer yandan îş Bankası Beyoğlu Şubesi’nin tarihi binasında açılacak Resim Müzesi ile bankanın yaklaşık 2 bin 500 eserden oluşan resim koleksiyonu ve süreli sergiler sanatseverlerin beğenesine sunulacak.

KREDİ KAYIT BÜROSU

Gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve bu alanlarda harekete geçmelerini sağlamak amacıyla tüm Türk öğrencilerin katılımına açık olan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasını 2014 Ocak ayından beri yürütüyor. Yarışacak projeler için başvurular 28 Şubat 2018 tarihinde sona erecek.

Yarışmada çevre, eğitim, sağlık ve spor, fin-deks finansal okuryazarlık, kültür- sanat ile toplumsal konulardaki proje fikirleri yarışıyor.

Geçtiğimiz yıl 2015 ve 2016 yıllarında birinci olan ‘Sen Oradaysan Biz de Oradayız’ ve ‘Sesli Soru Bankası’ projeleri hayata geçirildi.

KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, geçtiğimiz yıl 156 üniversiteden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden 2 bin 80 proje başvurusu olduğunu aktardı. Akdeniz, “Her geçen yıl katlanarak artan başvuru sayısının bu yıl da yüksek rakamlara ulaşacağına ve birbirinden değerli projelerin yer aldığı proje havuzumuzu daha da zenginleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

KUVEYT TÜRK

“KSS kültürümüzde hep var”

Kuveyt Türk Katılım Bankası, “Değerlerimizle Büyüyoruz” sloganıyla sosyal sorumluluk projelerim hayata geçiriyor. Banka bugüne kadar insani yardımın yanı sıra birçok tarihi ve kültürel eserin restorasyonunu üstlendi. 2018 yılında ise İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Sinan ‘t’tt Paşa Camii avlusundaki 12 odayı düzenleyerek sanat odası olarak kullanılmasını sağlayacak. Kanserli Çocuklar Umut Vakfı’nın (KAÇUV) Aile Evi’ne katkıda bulanan kurum önümüzdeki yıl da buna devam edecek.

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, dönemsel olarak toplumun ihtiyaçlarının değiştiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz hayırseverlik konusu Osmanlı döneminden bu yana kültürümüzde var olan bir olgu. Kurum olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine trend olarak değil ihtiyaçlara çözüm arama yolu/yöntemi olarak bakıyoruz. Bu bağlamda toplumsal değerleri temel alan, kültürel varlıklara sahip çıkan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan birçok projemize önümüzdeki dönemde devam edeceğiz.”

LILLY İLAÇ

Sınır ötesine uzanan gönüllülük

Lilly ilaç 2011 yılında globalde hayata geçirdikleri “Sınır Ötesi Kalpler” programını Türkiye’de de uygulamaya koydu. Proje kapsamında dünya genelinde 100 firma çalışanı elçi olarak seçiliyor ve 15 gün boyunca sağlık alanında gönüllü olarak çalışıyor. Türkiye’den bu çalışmaya katılan çalışanlar Tayland, Tanzanya, Çin ve Peru’da görev yaptı.

Firma 2008 yılında hayata geçirdikleri bir diğer projeleri olan “Gönüllülük Günü” çerçevesinde tüm çalışanlarının bir gün boyunca yaşadıkları bölgelerdeki öncelikli konulara eğilmelerine imkan sağlıyor. 2017 Eylül ayında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Adım Adım işbirliğiyle iki yıl boyunca toplam 25 bin çocuğa eğitim desteği vermeyi hedefleyen “Sen Hiç Koşan Ateşböceği Gördün mü?” projesine destek oldular.

MAPFRE SİGORTA

Çocuk tiyatrolarıyla farkındalık

Mapfre Sigorta tüm sosyal sorumluluk projelerini Mapfre Vakfı çatısı altında sürdürüyor. Firma sağlık alanında geliştirdikleri “Sağlıklı Yaşam Projesi” ile dört yıldır ilkokul düzeyindeki çocuklara ulaşarak sağlıklı yaşamın ipuçlarını, eğlenceli ve interaktif bir tiyatro oyunu formatmda sunuyor. Proje 2018 yılında farklı illerin de dahil olmasıyla devam edecek.

Mapfre Vakfı Türkiye Sorumlusu Necla Aksoy, “Yol güvenliği konusunda, Türkiye’de oldukça fazla gelişim alanı olduğu için bu çerçevede daha fazla proje yapmayı hedefliyoruz.

Projelerimizin hedef kitlesi de yine bu bilinci erken yaşlarda kazandırmayı hedeflediğimiz ço- ^ks0”, cuklar olacak. Diğer taraftan “Toplumsal Ge-lişim” alanı kapsamında mültecilerle ilgili bir proje yapmayı da çok istiyoruz, bu konuda da hâlihazırda değerlendirmek istediğimiz birkaç proje alternatifi var” diyor.

Türkiye’nin trafik sorunları dikkate alınarak yazılan ve trafik kurallarım eğlendirerek öğreten ücretsiz çocuk tiyatrosu “Bıdık ile Köpük Trafikte” de bu yıl yine farklı şehirlerde sergilenmeye devam edecek.

Firma 2017 yılında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile hayata geçirdikleri Çocuk Kanseri Bilgi Ağacı (Co-cukkanseri.org) yeni içeriklerle ve sosyal medya üzerinden yapılacak canlı yayınlarla zenginleştirecek.

Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile 2017-2018 yılında 45 öğrenciye burs verilecek. Aksoy, “Engelli hassasiyetimiz sebebiyle bu çocukların ilk yıl 10’u, ikinci yıl ise 15’i engelli çocuklar arasından belirlendi” diyor.

MICHELİN

Hedef, 20 bin şoföre ulaşmak

Michelin 2011 yılından bu yana “İyi Dersler Şoför Amca” projesini yürütüyor. Michelin Türkiye Basın İlişkileri Müdürü Selen Muratoğlu, proje kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları proje ortaklarıyla “Trafikte Güvenlik”, “Trafikte İletişim ve Davranış”, “Trafikte İlkyardım” ve “Mevzuat” başlıkları altında eğitimler verdiklerini belirtiyor. Firma bugüne kadar 28 bin servis şoförüne, öğrenciler için verilen eğitimlerle de 17 bin öğrenciye ulaştı.

Muratoğlu, “Her dönem 10 yeni ilde eğitim düzenlemeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz bütün illerimize giderek çok daha geniş kesimleri bilinçlendirmek” diyor. Michelin 2018 yılı için 20 bin taşımalı eğitim servis şoförüne ulaşmayı hedefliyor. Firma önümüzdeki dönemlerde de yeni ve fark yaratan işleri hayata geçirmek istiyor. Muratoğlu, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili yaklaşımlarını “Projelerde elbette toplumun ihtiyacını karşılamaya yönelik, gerçek bir sorun veya talebe merhem niteliğinde bir projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ülkemiz gerçeklerine uygun, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmeye odaklanıyoruz” sözleriyle özetliyor.

PANASONIC

Enerji tüketiminde yüzde 15-20 azalma hedefleniyor

Panasonic, “Aydınlık Bir Gelecek için” sosyal sorumluluk projesini 2018 yılı boyunca devam ettiriyor. İlköğretimden başlayarak enerji verimliliği konusunda bilinç kazandırmanın amaçlandığı proje İstanbul’daki ilk ve ortaokullarda uygulanmaya başladı.

Panasonic Eco Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetim Direktörü Aysel Daysal Özaltmok yürütülen bu projeyle İstanbul’daki ilk ve ortao kulların enerji tüketiminde yüzde 15-20 arasında bir azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söylüyor. Proje kapsamında yapılan çocuk tiyatrosu da çocukların eğlenerek öğrenmesini hedefliyor. “Aydınlık Bir Gelecek İçin” adlı oyun 2012 yılından bugüne kadar 575 bin öğrenciyle buluştu. 2018 yılı içerisinde İstanbul Avrupa yakasında sahnelenmeye devam edecek. Özaltmok, bu yıl sosyal sorumluluk projelerinin odağında çevre, eğitim, sanat ve kültür olacağını ifade ediyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Şirketimiz, enerji verimliliği, meslek eğitimine destek ve yerel kalkınmaya destek kapsamındaki sosyal sorumluluk projelerine sürdürülebilirlik yaklaşımımıza uygun bir şekilde devam edecektir.”

PERFETTI VAN MELLE

Meslek liselilere koçluk

Perfetti Van Melle, uzun yıllardır çocuk, kadın, eğitim konuları üzerinde çeşitli projeler yürütüyor. Firma, “Geçmişin izinde Geleceğin Peşinde Benim İstanbul’um”, Özel Sektör Gönüllüler Derneği ile beraber yürütülen “Meslek Lisesi Koçluk Programı” ve “Kızlar Sahada” projelerini sürdürüyor.

Geçmişin izinde Geleceğin Peşinde Benim İstanbul’un projesinde bu eğitim öğretim yılında 300 “yıldız öğrenci” İstanbul’un çeşitli tarihi yerlerini gezecek ve çeşitli sanat atölyelerine katılacak. Firma, bünyesindeki gönüllü çalışanlarıyla Meslek Lisesi Koçluk Programı ile meslek liselerinde okuyan öğrencilere koçluk yapıyor. Böylece lisedeki öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri ve iş hayatına hazırlayabilmeleri için kişisel gelişim alanlarında destek sağlanıyor.

Firma her yıl düzenlenen Kızlar Sahada futbol turnuvasında beyaz ve mavi yaka kadın çalışanlarından oluşan karma olarak oluşturulan takım ile kurumsal takım kategorisine katılıyor. Perfetti Van Melle Türkiye insan Kaynakları Direktörü Kasım Korun, projenin amacını şöyle açıklıyor:

“Burada özellikle kadının toplumdaki yerinin önemi, sporun evrenselliği ve kadının erkek egemen olarak adlandırılan ve sahiplenilen bir sporu başarı ile yerine getirebildiğinin temsilinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”

Korun, 2018 yılında kadınlara ve çocuklara yönelik projelere devam edeceklerini söylüyor ve “Kıymetli iş gücü yaratımına katkı sağlayan meslek lisesi öğrencilerine desteklerimiz 2018’de de büyüyerek tüm hızıyla devam edecek. Gelecek dönemlerde bu belirtmiş olduğumuz projelerin sürdürülmesi, genişletilmesi ve daha da fazla kişiye ulaşması için elimizden gelen desteği sağlıyor olacağız” diyor.

P&G TÜRKİYE

Spora tam destek

Hayata geçirdiği projelerin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına önem veren P&G Türkiye, spor ve eğitim alanında projeler yapmaya gayret ediyor. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Kız çocukları ve kadınlara özgüven kazandırmaya, toplumda eşit bireyler olarak desteklenmelerine önem veriyoruz. Basketbolün gelişimine verdiğimiz desteği tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu alanlara yönelik projelerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz” diyor.

Firma, geçtiğimiz yılın Nisan ayında bir ilke imza atarak Türkiye Futbol Federasyonu ile Kadın Milli Futbol Takımı için sponsorluk anlaşması imzaladı.

P&G 2014 yılından beri yürüttüğü “Olimpiyat Anneleri” projesini 2018 yılında da devam ettirecek. Proje kapsamında bugüne kadar 700’den fazla seminerle 24 binden fazla anneye ulaşarak çocuklarım nasıl doğru spora yönlendirebilecekleri anlatıldı. Turnaoğlu, “Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda hem de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda bu sporcularımızın ve annelerinin yanlarında olacağız” diyor.

Firma ayrıca gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak için Türkiye’deki tüm spor tesislerini tek bir platformda buluşturuyor. Turnaoğlu, “Ölimpik Anneler projemiz kapsamında hazırladığımız Türkiye’nin ilk spor haritasını geliştirmeyi sürdüreceğiz” diyor.

PPG OTOMOTİV TAMİR BOYALARI

Hayata renk katan projeler

Boya ve özel ürünler endüstrisinde faaliyet gösteren PPG Otomotiv Tamir Boyaları 2018 yılında “Stem Bus” isimli bir projeyi hayata geçirecek. Proje kapsamında bir otobüsün PPG ürünleri ile şirket çalışanla-1 rıyla boyaması yapıldıktan sonra otobüsün içerisi kütüphane olarak tasarlanacak. Otobüs Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.

Firmanın Türkiye ve Ortadoğu Müdürü Bülend Alpay, “Gönüllülük projelerimiz için her sene mutlaka bütçe ayırıyoruz. Fakat buradaki en büyük yatırımımızın çalışanlarımızın sağladığı gönüllü katkı olduğuna inanıyoruz” diyor.

Firma dünyayı korumak ve güzelleştirmek için küresel düzeyde başlattığı “Colorful Communities” projesi kapsamında Türkiye’de son üç yıldır çeşitli etkinlikler düzenliyor. Alpay, “Bu projeyle mülteci kamplarındaki çocuklara kendi seçtikleri PPG boyaları ile boyanmış bisikletler hediye ettik” dedi. Proje kapsamında oluşturulan komite uçurtma şenlikleri, huzurevlerine ziyaretler gibi etkinlikler dedüzenliyor. Firma Colorful Communities projesi kapsamında yaklaşık 250 bin TL’lik bütçe ayırıyor. Alpay, “Özellikle global firmaların bu tip projelere yaptıkları katkıyla hem yerelleştiğini hem de konumlarım sağlamlaştırdığını söyleyebiliriz. Bu nedenle bu tip yatırımların artması hem firmalara hem de toplumda değer yaratarak iki tarafın da kazançlı çıkmasını sağlayacaktır” diyor.

QNB FİNANSBANK

Minik eller kodluyor

QNB Finansbank, 2015 yılında kurduğu “Minik Eller Büyük Hayaller” platformuyla başta kodlama olmak üzere, sergiler, çocuk oyunları, eğitim etkinlikleriyle yüzbin-lerce çocuğa ulaştı. Bankanın “İşimiz rakamlarla değil, insanlarla” anlayışıyla projeler yürütmeye devam ettiğini ifade eden QNB Finansbank İletişim Bölüm Müdürü Armağan Engel sözlerini şöyle sürdürüyor:

“2018 yılında da Minik Eller Büyük Hayaller platformumuz ile çocuklarımıza teknoloijik gelişmelerin gerekliliği haline gelen kodlamayı öğretmeye devam ediyoruz.”

Banka eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı’nm desteği ve Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliği ile “Başarı Her Yerde” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında öğrencilerin daha kaliteli bir eğitime kavuşması için iyileştirme çalışmalan yapılıyor.

Banka sanat alanında ise Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) işbirliği ile “Genç Yetenekler” projesine destek oluyor. Geçen sene konser sponsoru olan Finansbank, bu sene ana sponsor olarak projeye destek oluyor. ÇEV ile birlikte üstün yetenekli genç müzisyenlerin dünyanın en iyi müzik okullarındaki eğitimlerine destek vermeye devam ediyor.

SANTA FARMA

Sağffk alanında sürdürülebilir hedefler

Santa Farma her yıl düzenlediği şirket pikniğinde bir STK ile işbirliği yapıyor. Firmanın CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, 2017 yılı pikniğinde Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) piknikteki firma çalışanlarına vakfın faaliyetlerini anlattığını ve açılan stantta da ürünlerini satarak vakfa maddi katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtiyor. Santa Farma çalışanlarından oluşan koşu takımı, 2017 Kasım’da 39. İstanbul Maratonu’nda KAÇUV için koşarak bağış topladı. Bağışlar KAÇUV’un Pendik’te kuracağı yeni Aile Evi için kullanılacak.

Kiresepi, “Sosyal sorumluluk, yerelden küresele insanlığın karşı karşıya olduğu birçok soruna odaklanıyor. Kuramların faali- yetleri ise farklı çevresel etkilerle kesişiyor. Biz sağlık alanında faaliyet gösteren bir kurumuz. Dolayısıyla odağımızda doğrudan insan yaşamı bulunuyor” diyor. Firma önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kalkınmaya, maddi ve manevi tüm kaynaklarıyla destek vermeyi amaçlıyor.

TÜRK TELEKOM

Engelleri ortadan kaldırıyor

Türk Telekom Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 yılma kadar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini destekleyici projeler gerçekleştiriyor. “Türkiye’ye Değer” adlı kurumsal yapılanma başlığı altında bugüne kadar İnternetle Hayat Kolay, Telefon Kütüphanesi, Gü-mşığı, Sesli Adımlar, Türk Telekom Okulları ve Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri projeleri hayata geçirildi.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, “Gerçekleştirdiğimiz projelerin sonuçlarını değerlendirip toplumumuzun farklı kesimlerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini gördüğümüz sürece, bu projeleri gelişmeler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirip zenginleştirerek sürdürüyoruz. Bu nedenle İnternetle Hayat Kolay başta olmak üzere projelerimizi 2018 yılında geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz” diyor.

Türk Telekom görme ve işitme Jölelim engellilerin kapalı mekanlarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşabilmelerini sağlamak amacıyla Sesli Adımlar projesini hayata geçirdi. Program halen 47’nin üzerinde mekanda kullanılıyor. İnternetle Hayat Kolay projesiyle internet okuryazarlık eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar 30 bin kişi internet okuryazarı oldu. Görme engelli bireylerin kitaba daha rahat ulaşabilmeleri için Telefon Kütüphanesi’ni hayata geçiren firma, bugüne kadar 5 milyon dakika dinlendi. Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması 17 bin, Kitaplara Ses uygulaması 15 bin kere indirildi. Telefon Kütüphanesi’ne son olarak Kasım ayı sonunda para tanıma özelliği de eklendi.

Ateş, KSS projeleriyle engelleri ortadan kaldırmak için 2018 yılında da projelerine devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata katılamayan kesimlerin bilgiye erişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizi belirlerken farklı sebeplerle bilgiye erişimi kısıtlı olan vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmayı ve bilgiye erişimde eşit şartlara sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.”

TURKCELL

Engelli uygulamalarına ağırlık veriyor

Turkcell, dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırmak için engel tanımıyor. “Engel Tanımayanlar” programı altında Engelsiz Eğitim Programı, Turkcell Eğitim Bursları gibi projelerle engelli çocuk ve üniversite öğrencilerine eğitim alanında destek vererek toplumsal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyor.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “2018’de de önceliğimiz topluma sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlamak, insanlarımızın yaşam-arını teknolojiyle iyileştirmek olacak. Dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği yaratacak ve her açıdan fayda sağlayacak sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz” diyor.

Turkcell Diyalog Müzesi, Turkcell Hayal Ortağım Uygulaması da ses getiren projelerden. Firma, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli telefon uygulamaları hayata geçiriyor. Turkcell Hayal Ortağım Uygulaması görme engellilerin haber, sesli kitap gibi içerikleri takip edebilecekleri, navigasyon ve toplum ulaşım araçlarına erişilebilirlik gibi bilgilendirme sistemlerini içinde barındıran bir platform.

2017 yılında hayata geçirilen İşaret Dilim Uygulaması ise işitme engelliler ile bu dili bilmeyenler arasındaki iletişim sağlanıyor. Yine Yol Arkadaşım uygulaması AVM, müze, üniversite gibi toplu yaşam alanlarında özgürce zaman geçirebilmeleri hedefleniyor. Proje şimdiye kadar dokuz ilde 21 AVM’de ve Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde kullanılıyor.

Turkcell, telekomünikasyon alanındaki deneyimi ile hayata geçirdiği “Merhaba Umut” uygulaması ile başta Suriyeliler olmak üzere anadili Arapça olan bireylerin Türkiye’de dil ve kültür olarak yabancılık çekmemelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Uygulamada Türkçe’de en çok kullanılan kelime ve ifadeler sesli ve yazılı olarak öğrenilebiliyor.

Eğitim alanında da Turkcell Zeka Küpü, Turkcell Akademi, Turkcell Eğitim Bursları ve Okul Renovasyon projelerine imza atan firma, “Geleceği Yazan Kadınlar” projesiyle de ses getirdi. Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte hayata geçirdiği proje ile kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alandaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğim artırmak hedefleniyor. Projenin il finallerinde 203 proje ile 319 kadın yarıştı. Proje sonunda büyük finali kazanlar teknoparklarda staj, istihdam ve kuluçka merkezinden faydalanma imkanı elde etti. Projenin 2018 yılında da devam etmesi planlanıyor.

TÜRKİYE VODAFONE VAKFI

29 milyon TL sosyal yatırım

Vodafone Türkiye 2007 yılında kurduğu “Türkiye Vodafone Vakfı” çatısı altında kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Kadın ve engellilere yönelik projeleriyle öne çıkan vakıf son on yılda hayata geçirdiği “Vodafone Önce Kadın”, “Düşler Akademisi” ve “Yarını Kodlayanlar” gibi projeleri önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Haşan Süel, projelere 29 milyon TL sosyal yatırım yaptıklarını belirtiyor. Süel, “Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 10 yılda yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın hayatına dokunduk.

Global iş kültürümüzün bir uzantısı olarak ve sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda, belirlediğimiz sosyal ihtiyaç haritasına uygun olarak, projelerimizi artırarak sürdüreceğiz” diyor.

Firma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nm da desteğiyle hayata geçirilen “Vodafone Önce Kadın” programı kapsamında kadınlara yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetler tek çatı altında topladı. Programdan bugüne kadar 700 bini aşkın kadın yararlandı. Program dahilinde kadınlara yönelik bilgilendirme servisleri, kadına karşı şiddeti önlemek adına geliştirilen ve 300 bin kadının faydalandığı Vodafone Kırmızı Işık uygulaması, Vodafone Önce Kadın ilan Servisi, Önce Kadın Mağazaları, Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi gibi projeler hayata geçirildi.

Vodafone Türkiye engelli bireylere yönelik projelerini “Düşler Akademisi” çatısı altında devam ettiriyor. Ataşehir ve Kaş’ta bulunan “Düşler Akademisi” ile fiziksel ya da psikolojik engelleri bulunan veya maddi yetersizliklerinden dolayı toplumsal dışlanmışlık yaşayan dezavantajlı gençlere sanat yoluyla kendilerini ifade etme ve topluma eşit ve aktif bir şekilde katılım sağlama imkanları veriliyor. 2008 yılından itibaren yürütülen projede bugüne kadar yaklaşık 19 bin gönüllü ile 6 bin öğrenciye katkı sağlandı. Düşler Akademi’sinin Ataşehir binasında başta tiyatro, dans, resim, enstrüman eğitimi, fotoğrafçılık branşlarında sanat atölyeleri olmak üzere, iş hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel gelişim atölyeleri bulunuyor. Kaş tesisinde ek olarak yelken, dalış, tırmanış, futbol, tenis, yoga, voleybol, at binme gibi dallarda etkinlikler düzenleniyor.

Dijitalleşme noktasında öncülük etmek isteyen Vodafone Türkiye, 2016 Ağustos’tan bu yana çocuklara kodlama ve ro-botik eğitimler veriyor. Proje kapsamında 7-14 yaş aralığındaki çocuklara uygulama kodlama eğitimleri veriliyor. Eğitimlerde 6 bin 500 çocuğa ulaşıldı. Firma, 2017 Şubat itibariyle kodlama eğitimlerine Suriyeli çocukları da dahil ederek toplam 750’ye yakın Suriyeli çocuğu kodlamayla tanıştırdı. Şirket kodlama eğitimleriyle 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI (KAÇUV)

“Projeler yaygınlaşmalı”

Sivil toplum kuruluşları şirketlerle işbirliği yaparak çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 2017 yılı içerisinde Mapfre Vakfı işbirliği ile Türkiye’de çocukluk dönemi kanserleri konusunu ele alan ilk portal olma özelliğini taşıyan Çocuk Kanseri Bilgi Ağacı’nı hayata geçirdi. Cocukkanseri.org platformu ailelerin hastalıkla mücadele sürecinde daha bilinçli hareket etmelerine destek veriyor.

KAÇUV’un 2012 yılında çeşitli kampanyalar ve İstanbul Valiliği’nin destekleriyle açtıkları Aile Evi bugüne kadar 606 kişiyi misafir etti. Bu ailelere maddi destek sağlamak amacıyla 2017 yılında Ford Otosan’la işbirliği yaparak Umut Kafe projesi hayata geçirildi. Kafede Aile Evi’nde kalan ebeveynlerin bir kısmı barista olarak, bir kısmı da üretim kısmında çalışarak ek gelir elde ediyor.

KAÇUV Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aymergen, “Proje kapsamında transit bir araç gezici bir kafeye dönüştürüldü. İlk planda İstanbul’da faaliyet gösteriyor ancak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinde gezmesini ve gezici bir kafe olarak çay, kahve, soft içecek ve atıştırmalık satışına devam etmesini planlıyoruz” diye konuşuyor.

Bu işbirliklerinin yanı sıra dernek ve vakıfların kendi içlerinde yürüttükleri projeler de oluyor. KAÇUV hastanelerde ıser tedavi gören çocuklar için hastanelere yeni oyun odaları ve eğitim sınıfları açıyor. Işık, vakfın amacının her hastanede her seviyede çocuk için sınıf açmak olduğunu belirtiyor.

Vakıf ayrıca Aile Evi’nin İkincisini 2018 Ocak ayında inşa etmeye başlayacak. Bu evler kanserli çocuklarının tedavileri için İstanbul dışından gelen ailelerin ücretsiz olarak konaklaması için açılıyor, ikinci Aile Evi’nin İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakın bir alanda 30 odalı olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

KAÇUV ev projesinin yanı sıra 2018 yılında ailelerin ve hastanelerin güçlendirilmesine yönelik projeler üretmeye devam edecek. Aymergen, “Ülkemizde marka ve şirketlerin faaliyetlerine değer katmak adına içinde yaşadığımız toplum için daha fazla sorumluluk üstlenerek, ihtiyaç duyulan alanlarda KSS projeleri hayata geçirmeleri gittikçe yaygınlaşıyor” dedi ve bu tarz projelerin daha da yaygınlaşmasını dilediğini belirtti.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)

Gençlere rehberlik ve burs desteği

Kurulduğu 2002 yılından bu yana gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gönüllü gençlerin çalışmalarıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. TOG, her yıl Türkiye’nin 80 ilinde 2 bin üzeri etkinlik gerçekleştiriyor. Vakfın yaptığı pek çok proje bulunuyor. Bunlardan biri olan GençBank gençlerin ekoloji, kadm hakları, engelli hakları, çocuk hakları, geri dönüşüm, sanat, spor, hayvan haklan gibi pek çok farklı konuda proje fikirlerini hayata geçirmelerine destek olan bir hibe programı. 2017-2019 döneminde GençBank Projesi sekiz farklı noktada uygulanmaya devam ediyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan, Türkiye’deki gençlerin istihdam sorununa dikkat çekerek, üniversite ve sonrasında çalışma hayatına adapte olmasına yardımcı olabilmek amacıyla “Rehberlik” projesini başlattıklarım aktarıyor. Rehberlik projesiyle 2003 yılından beri çeşitli sektör çalışanları gençlerle bir araya getiriliyor. Bugüne kadar 750 gence birebir mentorluk sağlanan proje bu yıl da 140 genç ve 140 yetişkin gönüllünün katılımıyla devam ediyor. Erdoğan, “Projeye dahil olan gençler dokuz ay boyunca birebir ve yüz yüze mentorluk aracılığıyla destekleniyor. Gençlerin başarılı bir çalışma hayatına geçiş yapabilmesi, yetkinliklerim ve motivasyonlarını arttırmaları ile mümkün olabilir” diyor.

Rehberlik desteğinin yanı sıra gençleri burs programlan ile de destekleyen vakıf bugüne kadar altı bin sekiz yüz öğrenciye burs sağladı. Bu yıl ise bin yüz öğrenci bu burslardan yararlanıyor.

SEN-DE-GEL

Yoksullukla mücadele ediyor

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek (SEN-DE-GEL) Derneği ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilir politikalarla yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Dernek bu yıl faaliyet gösterdiği bölgelerde yeni su kuyuları, eskimiş su kuyularının rehabilitasyonu, güneş panelli içme suyu dağıtım şebekeleri, değirmen, ak darı ve yer fıstığı işleme, kadın bahçeleri, okul sebze meyve bahçeleri, küçükbaş hayvancılık ve güneş enerjisi aydınlatma projeleri gibi çalışmaları yapmayı planlıyor. Demek, Gambiya ve Senegal’de 2018 yılında su kuyusu rehabilitasyon projeleri yapacak. Gambiya ve Senegal’in temel besin maddeleri arasında yer alan ve Türkiye’de ak darı olarak bilinen coos adlı mahsulün işlenme sürecinde kullanılacak fonksiyonel değirmenler, iki ülkede toplam 53 köyün ihtiyacına yanıt verecek. Dernek ayrıca elektrik enerjisine erişimde sıkıntı yaşayan toplam 19 köye kuracağı güneş enerjili kitler aracılığıyla insanların aydınlatma ihtiyaçlarım karşılamalarına destek olacak.

Tankut TURNAOGLU / P8G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı

Projeler ihtiyaçlara göre şekilleniyor

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri toplumun ihtiyaçlarına ya da çözüm aranması gereken konulara göre şekillendiğini düşünüyoruz. Örneğin, bu sene prematüre bebeklere uygun bebek bezinin olmadığını ve hemşirelerin çoğunlukla bezleri prematüre bebeklerimize uygun hale getirmek için kestiğini gözlemleyip bu ihtiyaca çözüm sağlamak adına prematüre bebekler ve onların ailelerine özel sosyal sorumluluk projemizi geliştirdik. Bu yüzden kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde toplumun ihtiyaçlarının her zaman ön planda olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemek için ayrıca annelerin ve anne adaylarınında bilinçlenmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda “Prima Gülen Bebekler Kliniği” projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje ile özellikle doğum oranı yüksek ve hastane erişimi düşük illeri ziyaret ettik ve 1 milyondan fazla anne ve bebeğin hayatına dokunduk. Bu projemize de 2018 yılında devam ederek bebeklerin sağlıklı ve mutlu gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir