Ülkemizin kalkınmasında üniversitelerimizin önemi ve değeri

BU yazımızda Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olan, Bulgaristan ve Yunanistan’a sınırı bulunan, sosyo gelişmişlik sıralamasında 14’üncü sırada olan Edirne’de 1982’de kurulan Trakya Üniversitesi’nin son yıllarda artan “sürdürülebilir, akredite edilmiş, kaliteli eğitim” stratejisinden ve sonuçlarından bahsedeceğiz. İşletme Bölümü tarafından başarı ile düzenlenen Uluslararası Balkan Muhasebe ve Yönetim Tarihi Konferansı ve Uluslararası Trakya Muhasebe Finans ve Denetim Sempozyumları’nm İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası adına davetli açılış konuşmacısı olarak katıldığım ve tanıma imkanı bulduğum,

Trakya Üniversitesi web sitesinde vizyonunu “Başta Balkanlar’da olmak üzere uluslararası tanınırlığı yüksek saygın bir üniversite olfrıayı” olarak açıklıyor. 79 üyesi bulunan Balkan Üniversiteler Birliği’nin kurucusu Trakya Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun önderliğinde üniversite, akademisyen, idareci ve öğrencileri ile “kalite, sürdürülebilirlik” odaklı vizyonu doğrultusunda YÖK’ün direktifleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyor.

Trakya universitesi

KALİTE GÖSTERGELERİ

Günümüzde üniversitelerin kalite göstergeleri, öğrencilerin üniversite tercihlerini, mezunlarının akredite üniversitelerde lisansüstü programlara kabulünü ve burs alma imkanlarını, üniversitenin uluslararası projelere davet şansını ve mezunların uluslararası şirketlerde iş bulma imkanlarını olumlu yönde etkiliyor. Üniversite yönetimlerinin, öğretim üyelerinin ve mezun öğrencilerin duvarlar arkasında toplumdan uzak kurumlar olmak yerine bulunduğu bölgelerde çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları tespit eden ve çözüm üreten bir stratejik ortak hatta lider olması bekleniyor. Toplumsal sorunları tespit eden ve çözen mezunlar yetiştiren üniversitelerin önemi ve değeri hızla artıyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan, kamu ve özel kesimdeki tüm şirketlerin uyumu beklenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında kendini geliştirmek isteyen üniversiteler, Birleşmiş Milletler Yüksek Öğretim Sürdürülebilirlik İnsiyatif Grubu’na ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi insiyatif grubuna üye oluyor.

BAŞARILARI VE REFERANSLARI

Balkanlar bölgesinde “kaliteli, akredite ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitimde” referans noktası olmayı hedefleyen Trakya Üniversitesi’nin örnek olacak başarılarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Tıp Fakültesi, ulusal akreditasyon başarısının yanı sıra Türkiye’deki tıp fakülteleri içinde sadece Trakya Üniversitesi tarafından Science Citation Endeks’te çıkarılan Balkan Medical Journal’ı yayınlıyor.

• Eğitim Fakültesi, beş Lisans Programı EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programlan Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiş durumda.

• Fen Fakültesi, FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş bulunuyor.

Prof. Dr. Kıymet Tunca Çalıyurt’un bölüm başkanlığını yaptığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 2 bin lisans ve lisansüstü öğrencisi ile Balkanların parlayan yıldızı. 2019 Temmuz’da büyük bir başarı ile uluslararası alanda işletme ve muhasebe programlarını akredite eden dünyada sadece yüzde beş işletme programının almayı başarabildiği AACSB’ye “TrakyaBusiness” markası üye olarak kabul edilmiş. İlave olarak, Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi Programlarına davet alarak akredite işletme programlarının temsil edildiği UNPRME grubuna üye olmuş. İşletme Bölümünün 2020 sanal konferans programlan aşağıdaki gibi.

• 11. Uluslararası Kurumsal Yönetim, Hile, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı ile 11. Uluslararası Kadın ve îş Dünyası Konferansı, Londra Metropolitan Üniversitesi ile ortak olarak sanal ortamda 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

• Muhasebe tarihinde öncü bilim insanı, akademisyen, Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı’nın kurucusu rahmetli Prof. Dr. Oktay Güvemli’nin kurucu başkan ve açılış konuşmacısı olarak katıldığı Uluslararası Balkan Muhasebe ve Yönetim Tarihi Konferansı’nın İkincisi, bu yıl sanal ortamda 23-24 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

• 2. Uluslararası Sürdürülebilir Kooperatifçilik ve Sosyal Girişimcilik Konferansı 22 Aralık 2020’ de sanal ortamda yapılacak.

Başta üniversitelerimiz olmak üzere tüm eğitim kuramlarımız çok değerli ve önemli. Daha da önemlisi, üniversitelerimizin dünyadaki rakipleriyle yarışır duruma gelmeleri ve alanlarında referans olmaları gibi ülkenin kalkınması ve tanınmasında önemli rolleri bulunuyor.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir