Elma Yetiştiriciliği Yapmak Para Kazandırırmı?

Modern Elma Bahçelerinde Dönüm Başına Maliyet ve Verim Dengesi

Elma yetiştiriciliği. Son yıllarda elma bahçelerinde gözle görülür bir değişim yaşanıyor. Geleneksel ağaçlardan ziyade bodur ağaçlar, özellikle M-9 elma bahçesi tercih edilmeye başlandı. Dönüm başına 100 bodur ağacın dikimi, modern elma bahçeciliğinin bir örneğidir. Ancak, bu modern tarım uygulamalarıyla dolu süreç, belirli bir maliyetle birlikte gelir.

Dönüm başına maliyetin 175 bin lira olması, bu modern tarım yöntemlerinin ne kadar özenli ve teknolojik olduğunu gösteriyor. Bu maliyetin içinde fidan temini, dikim işlemleri, sulama sistemleri, işçilik, gübreleme, ilaçlama ve diğer tüm üretim aşamalarının maliyetleri bulunmaktadır.

M-9 elma bahçesi tercihi, bu yatırımın en kaliteli ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ancak, üç yıl boyunca meyve vermeye başlaması beklenen ağaçlardan dönüm başına 6 ton elma alınması, bu sürecin sabır gerektirdiğini gösterir. Bu verimli ağaçlar, bu yılki fiyatlarla hesaplandığında dönüm başına 72 bin lira gelir sağlamaktadır.

Bu durumda, yapılan yatırımın meyve vermeye başladıktan sonra üç yıl içinde amorti edilmesi, çiftçiler için olumlu bir noktadır. Modern elma bahçeleri, teknolojik altyapı ve bilgi birikimiyle sürdürülebilir ve karlı bir tarım modelini temsil etmektedir.

Elma Yetiştiriciliği: İpuçları ve Bilgiler

Elma yetiştiriciliği, iklim ve toprak özellikleri göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İşte elma yetiştiriciliği için temel ipuçları:

1. İklim Şartları:

 • Elma, soğuk ılıman iklimi tercih eder. Genellikle dünya genelinde 30°C-50°C arasında yetişir.
 • Türkiye’de, Kuzey Anadolu, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu yayları ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimleri elma yetiştiriciliği için uygun bölgelerdir.

2. Toprak Seçimi:

 • İyi drene olabilen, humuslu ve derin topraklar elma için uygundur.
 • Toprak pH’ının 6-7 arasında olması idealdir.

3. Fidan Seçimi ve Dikimi:

 • Sağlıklı fidanlar seçilmelidir. Hastalıklardan ve zararlılardan arındırılmış fidanlar tercih edilmelidir.
 • Dikim sırasında fidanlar arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir, genellikle 4-6 metre aralıklarla dikim yapılır.

4. Sulama:

 • Elma ağaçları düzenli sulama ister. Özellikle yaz aylarında su ihtiyacı artar.
 • Damla sulama sistemleri tercih edilebilir.

5. Gübreleme:

 • Toprak analizi yapılarak gübreleme ihtiyacı belirlenmelidir. Genellikle organik gübreler kullanılabilir.
 • Gübreleme, genellikle ilkbahar ve sonbaharda yapılır.

6. Hastalık ve Zararlı Kontrolü:

 • Elma ağaçları, özellikle kışın düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ancak hastalıklara karşı hassas olabilir. Periyodik olarak kontrol edilmelidir.
 • Zararlılarla mücadele için doğal yöntemlere öncelik verilmelidir.

7. Hasat Zamanı:

 • Elma hasat zamanı genellikle sonbaharda, meyveler olgunlaştığında gerçekleşir.
 • Hasat sırasında meyvelerin nazikçe elle toplanması önemlidir.

8. Pazarlama ve Satış:

 • Hasat edilen elmalar, uygun depolama koşullarında saklanmalı ve pazarlamaya yönelik stratejiler belirlenmelidir.

Elma yetiştiriciliği, dikkatli planlama ve bakım gerektiren bir süreçtir. Yerel iklim ve toprak şartlarına uygun bir şekilde yapıldığında, sağlıklı ve verimli bir elma bahçesi elde etmek mümkündür.

Elma Yetiştiriciliği
Elma Yetiştiriciliği

Çeşitlere Göre Soğuklama İstekleri (Saat)

 1. Starking Delicious: 1200-1500 saat
 2. Golden Delicious: 1200-1500 saat
 3. StarkSpur Golden: 1200-1500 saat
 4. Starkrimson Delicious: 1200-1500 saat
 5. Demir Elması: 2900-3000 saat
 6. Hüryemez: 2150-2200 saat
 7. Amasya: 2536 saat
 8. Gala: 400 saat
 9. Anna: 200 saat

Bölgelere Göre Soğuklama Süreleri (Saat)

 1. Akdeniz Sahilleri: 200-450 saat
 2. İç Anadolu: 3000-3500 saat
 3. İç Ege: 3000-3200 saat
 4. Orta Ege: 1500-2200 saat
 5. Karadeniz Sahilleri: 1200-1400 saat
 6. Marmara Sahilleri: 1000-1300 saat

Bu soğuklama süreleri, belirli elma çeşitlerinin ve bölgelerin ideal yetişme koşullarını sağlamak için gereken soğuklama sürelerini göstermektedir. Elma çeşitlerinin farklı soğuklama ihtiyaçları, belirli bir bölgede başarılı bir şekilde yetiştirilmeleri için önemli bir faktördür.

Toprak İsteği ve Yetiştirme Koşulları

Elma genellikle birçok toprak tipinde başarılı bir şekilde yetişebilir. Ancak, bahçe kurulacak yerin alt toprak yapısı önemlidir. İşte elma yetiştiriciliği için toprak istekleri ve yetiştirme koşulları:

 1. Alt Toprak Yapısı: Bitki kökleri hiçbir zaman su içinde kalmamalı ve köklerin rahatça yayılmasını sağlayacak şekilde iyi drenajlı olmalıdır. Sert ve suyu tutan alt topraklar, büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilir.
 2. Toprak Derinliği: Toprak derinliği 2 metreden fazla olmalıdır. Bu, bitkinin sağlıklı bir şekilde kök salmasını sağlar.
 3. Toprak pH Değeri: En uygun toprak pH değeri 6.0-6.5’tir. Toprakta normal kireç, humus ve nemin bulunması tercih edilen özelliklerdir.
 4. Toprak Türü: Optimal olarak tınlı, tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı geçirgen topraklar en uygunudur.
 5. İklim Koşulları: Elma ılıman iklim bitkisidir. Düşük sıcaklıklara dayanıklıdır, ancak yüksek sıcaklıklardan hoşlanmaz. 30°C-50°C arasında yetişir.
 6. Güneş Işığı: Elma ağaçları yeterli güneş ışığına ihtiyaç duyar. Güneş görmeyen meyvelerin kalitesi düşebilir. Ağaçlar, özellikle meyve verme döneminde dengeli bir şekilde güneş ışığı alabilmelidir.
 7. Budama: Ağacın düzgün budanmış olması, tüm dallardaki meyvelerin dengeli bir şekilde güneş almasını sağlar.
 8. Gübre ve Sulama: Bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamak için gübreleme ve sulama önemlidir. Çiçeklenme döneminden önce yeterli besin alımı, meyve gelişimine katkı sağlar.

Elma yetiştiriciliği için ideal koşulların sağlanması, sağlıklı ve verimli bir üretim elde etmek için önemlidir.

Elma Yetiştiriciliğinde Önemli Detaylar

 1. Toprak Hazırlığı: Elma fidanları genellikle kış aylarında dikilir. Dikim öncesinde arazi temizlenmeli, yapraklar toplanmalı ve yabani otlar kontrol altına alınmalıdır. Toprağın havalandırılması için kışın yaprak döken elma ağaçları için bu önemlidir.
 2. Fidan Dikimi: Fidanlar genellikle ocak ve şubat aylarında dikilir. Dikim yapılacak yerlerde bir metrelik çukurlar açılır. Çukurlara fidanın sağlıklı gelişimini destekleyecek gübre eklenir. Fidan dikiminden sonra sulama yapılmalıdır.
 3. Ekim Mesafesi: Ağaçların geleceği büyüklüğüne bağlı olarak ekim mesafesi belirlenir. Elma türüne göre bu mesafe değişir.
 4. Hasat Zamanı: Elma fidanları dikildikten sonra 7-8 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ticari olarak toplama zamanı, tam olgunlaşmış olmayan, sert ve dayanıklı meyvelerdir. Hasat makineleri kullanılarak meyveler toplanır.
 5. Dikimde Dikkat Edilecek Hususlar:
  • Dikim sırasında dikim tahtası kullanılmalıdır.
  • Fidan aşı noktaları toprak üzerinde kalmalıdır.
  • Hakim rüzgarlara dikkat edilmelidir.
  • Dikimden sonra gübreleme yapılmamalıdır.
  • Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir.
 6. Meyve Olgunluğu: Ticari olarak meyveler tam olgunlaşmadan, sert dönemlerinde toplanır. Bu, meyvelerin taşınabilirliğini artırır.

Elma yetiştiriciliğinde bu detaylara dikkat etmek, sağlıklı ve verimli bir üretim sağlamak için önemlidir. Ayrıca, bölgenin iklim koşulları ve toprak yapısı da göz önünde bulundurularak uygun elma çeşitleri seçilmelidir.

Elma Gübreleme ve Sulama

Gübreleme:

 1. Zamanlama: Kış ayları dinlenme dönemi olduğu için gübreleme genellikle ilkbahar itibariyle başlar. İlkbaharın yanı sıra yaz aylarında da bitkinin ihtiyacına göre gübreleme yapılabilir.
 2. Gübre İçerikleri:
  • Azot (N): Dallanma ve yaprak gelişimi için önemlidir. Genç ağaçlar için daha fazla azot gerekebilir.
  • Fosfor (P): Kök gelişimi, çiçeklenme ve meyve oluşumu için önemlidir.
  • Potasyum (K): Genel büyüme, meyve olgunlaşması ve direnç için gereklidir.
  • Magnezyum (Mg) ve Kalsiyum (Ca): Toprak ve yaprak analizine göre eklenmelidir.
 3. Gübre Miktarları: 1 ton verim için bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarlar:
  • N: 2-2,8 kg/da
  • P: 0,9-0,9 kg/da
  • K: 2,6-3,5 kg/da
  • Mg: 0,5-0,8 kg/da
  • Ca: 3,2-3,8 kg/da
 4. Toprak ve Yaprak Analizi: Gübreleme programları oluşturulurken toprak ve yaprak analizleri yapılmalıdır.

Sulama:

 1. Genç Ağaçlar: Fidan ekimiyle başlayan süreçte genç ağaçlar daha fazla suya ihtiyaç duyar. Toprak sürekli nemli tutulmalıdır.
 2. Meyve Veren Ağaçlar: Çiçeklenme ve meyve olgunlaşma döneminde su ihtiyacı artar. Mayıs ve ekim ayları arasında bol sulama yapılmalıdır.
 3. Dinlenme Dönemi: Ekim ayından sonra hava soğudukça ağaçlar dinlenmeye geçer ve su ihtiyacı azalır. Bu dönemde sulama miktarı minimum seviyeye indirilir.

Elma yetiştiriciliğinde, gübreleme ve sulama miktarları ağacın yaşına, çeşidine, toprak özelliklerine ve iklim koşullarına göre düzenlenmelidir. Yeterli ve dengeli bir gübreleme ile birlikte düzenli sulama, sağlıklı ve verimli bir elma üretimini destekler.

Elma Yetiştiriciliği
Elma Yetiştiriciliği

Elma Yetiştiriciliğinde Zararlılarla Mücadele

 1. Budama:
  • Uygun Budama Yöntemleri: Ağacın gelişim dönemine ve çeşidine göre uygun budama yöntemleri kullanılmalıdır.
  • Hastalık ve Zararlı Kontrolü İçin Budama: Ağaç içerisinde hava dolaşımını artırmak ve güneş ışığının tüm dallara ulaşmasını sağlamak için düzenli budama yapılmalıdır.
 2. İlaçlama:
  • Zamanlama: İlaçlamalar, özellikle çiçeklenme ve meyve oluşum dönemlerinden önce planlanmalıdır.
  • Hava Koşulları: İlaçlamaları yaparken rüzgarlı havalardan kaçınılmalı ve yağışlı dönemlerde ilaçlamalara dikkat edilmelidir.
  • Organik İlaçlar: Organik ilaçlar tercih edilebilir. Kimyasal ilaçların kullanımında ise dozajlar dikkatlice uygulanmalıdır.
 3. Hastalık ve Zararlı Takibi:
  • Düzenli Kontroller: Ağaçlar düzenli olarak gözlemlenmeli ve zararlılarla, hastalıklarla mücadelede erken teşhis yapılmalıdır.
  • Yaprak ve Meyve İncelemeleri: Yaprak ve meyvelerdeki değişiklikler, hastalıkların veya zararlıların varlığını gösterebilir.
 4. Doğal Düşmanların Kullanımı:
  • Yararlı Böcekler: Doğal düşmanlar, zararlıları kontrol altına alabilir. Örneğin, zararlı böcekleri yiyen yararlı böceklerin popülasyonu artırılabilir.
 5. Entegre Mücadele Yöntemleri:
  • Biyopestisitler: Biyolojik mücadelede kullanılan, zararlı organizmaları kontrol eden biyopestisitler tercih edilebilir.
  • Feromon Tuzakları: Zararlı böceklerin yayılmasını engellemek için feromon tuzakları kullanılabilir.
 6. Toprak Bakımı:
  • Drenaj: Sık sulama ve iyi bir drenaj, mantar hastalıklarının ve kök çürüklüğünün önlenmesine yardımcı olabilir.
  • Toprak Analizi: Toprak analizleri yaparak toprak besin maddeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 7. Hastalık Dayanıklı Çeşitlerin Tercihi:
  • Hastalıklara Dayanıklı Çeşitler: Elma çeşitleri arasında hastalıklara dayanıklı olanlar tercih edilmelidir.

Elma yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadelede entegre yöntemler kullanmak, kimyasal mücadeleyi minimumda tutarak çevre dostu bir tarım uygulamak önemlidir. Ayrıca, yerel tarım uzmanlarından ve danışmanlardan destek almak da etkili olabilir.

Elma Fiyatlarındaki Artış ve Türkiye’nin Altın Yılı

Türkiye, dünyanın üçüncü büyük elma üreticisi konumunda ve bu yıl altın bir sezon yaşıyor. Elma üretimi 5 milyon tona ulaştı, ancak bu bolluk tüketiciye yansımıyor. Hasat döneminde 12-13 lira civarında satılan elma, market raflarında 50 lirayı buldu. Bu durum, üretici ve tüccarın kazançlı çıktığı ancak tüketicinin mağdur olduğu bir senaryoyu ortaya koyuyor.

Türkiye genelinde elma yetiştiriciliği için uygun bir coğrafyaya sahip. 60 milyon adet dikili elma ağacı bulunuyor ve yıllık elma üretimi 4.8 milyon ton civarında. 2023 verileri henüz yayınlanmamış olsa da, 5 milyon ton civarında bir üretim bekleniyor. Isparta, yıllık 1.2 milyon ton üretimle öne çıkarken, Karaman ve Denizli Çivril de önemli üretim bölgeleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin dünya üçüncüsü olduğu elma üretimine rağmen, fiyatlar oldukça yüksek seyrediyor. Hasat döneminde 12-13 liraya satılan elmalar, marketlerde 50 lirayı buluyor. Üreticiler için iyi bir fiyat olan bu rakamlar, tüketicinin bütçesini zorluyor. Üreticiler, bu yıl rekolte ve fiyatlar açısından oldukça başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade ediyorlar.

Ancak, hasat sonrasında tüccarlara geçen elmaların soğuk hava depolarından çıkarılarak piyasaya sürülmesi, fiyatları artırıyor. Isparta, Karaman ve Denizli gibi elmanın merkezi konumundaki bölgelerde 30 liraya kadar çıkabilen fiyatlar, tüketicinin elmayı pahalı bir maliyetle tüketmesine neden oluyor. Bu durum, üretici ve tüccarın kazandığı ancak tüketicinin mağdur olduğu bir dengeyi ortaya koyuyor.

Isparta: Türkiye’nin Elma Üretiminde Lideri

Türkiye’de elma üretiminde açık ara lider olan şehir Isparta’dır. Yıllık üretim rakamı 1 milyon 200 bin tonun üzerindedir. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta’nın elma üretimindeki lider konumunu vurgulayarak, “Isparta’da iklim elma için çok uygun. Ağaçlarımızın verimliliği çok iyi. Karaman ve Niğde’de ağaç sayısı bizden fazladır ama bizim üretim miktarımız onların iki katı neredeyse” diyor.

Isparta’da yetiştirilen elmaların İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına gönderildiğini belirten Selçuk, hasat döneminde elmaların üreticiden 10-12 lira arasında satıldığını ifade ediyor. Ayrıca, üreticilerin bu fiyatlandırmadan memnun olduğunu belirtiyor. Isparta’nın elma üretimindeki lider konumu, şehrin ikliminin ve ağaç verimliliğinin bu alanda ne kadar avantajlı olduğunu gösteriyor.

Karaman: Yükselen Bir Elma Üretim Üssü

Son yıllarda elma üretiminde hızla yükselen bir konumda olan Karaman, özellikle modern bahçeler ve yeni üretim yöntemleriyle dikkat çekiyor. 20 yıl öncesine kadar neredeyse bahçe bulunmayan Karaman, bugün 700 bin tonluk üretime ulaşmış durumda. Bu başarıda Bifa Bisküvileri’nin sahibi Necati Babaoğlu’nun öncülük ettiği bin 500 dönümlük örnek bahçenin etkisi büyük.

Karaman’daki 3 binin üzerinde üretici, modern bahçelerde eğitim almış bir şekilde elma üretimine başlamış durumda. Bu değişim ve başarı, büyük arazi sahibi çiftçilerin elmadan iyi bir gelir elde etmeye başlamasıyla daha da ivme kazanmış. Şu anda Karaman, elma üretiminin merkezi haline gelmiş durumda. Ağaçları genç ve büyük arazilere sahip olan çiftçiler, ilerleyen yıllarda liderlik koltuğuna oturma potansiyeline sahip.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman’da 15 milyon ağaç bulunduğunu ve elma üreticisinin altın bir yıl yaşadığını belirtiyor. Meyve suyu endüstrisine verilen elmaların bile 4-6 lira arasında satıldığını ifade eden Bayram, bu yıl elma fiyatlarının üreticiler için oldukça olumlu olduğunu vurguluyor. Ancak perakende fiyatlarındaki yükseklik konusunda üretici ile tüketici arasındaki farka dikkat çekiyor ve kooperatifçiliği teşvik etmenin önemine değiniyor.

“Kara Lekeden Korkmayın”: Çivril’den Elma Üretiminde Önemli Adımlar

Denizli’nin Çivril ilçesi, Türkiye’nin elma üretiminde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, elma üretimi konusunda önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade ediyor. Bu sene, Çivril’deki elmalarda kara leke oluştuğunu belirten Özkul, ağırlıklı olarak meyve suyu endüstrisine satış yaptıklarını dile getiriyor. Kara lekenin olmayan elmaların tarladan 13 TL’ye satıldığını belirten Özkul, bu dönemde üreticinin elinde elma bulunmadığını ve mevcut fiyat artışlarının çiftçiyle bir ilgisi olmadığını vurguluyor.

Kara leke konusunda bilgi veren Özkul, bu lekeli elmaların sağlıksız olmadığını, sadece kabuklarında leke olduğunu ve tadında, aromasında herhangi bir sorun bulunmadığını belirtiyor. Çiftçilere, kara leke olan elmaları gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri mesajını iletiyor. Bu durum, üreticilerin elma üretiminde karşılaştıkları zorluklara rağmen sağlıklı ve kaliteli ürünler elde etmeye devam ettiklerini gösteriyor.

Hindistan: Türkiye’nin Elma İhracatında Önemli Bir Pazar

Türkiye, elma üretiminin yüzde 10’unu ihraç etmektedir. Geçtiğimiz yıl yapılan 370 bin tonluk elma ihracatı ülkeye 175 milyon dolar döviz girdisi sağlamıştır. İhracatın büyük bir kısmı Hindistan ve Rusya gibi ülkelere yapılmaktadır. Hindistan, Türkiye’nin elma ihracatında önemli bir paya sahiptir ve geçtiğimiz yıl sadece Hindistan’a 80 milyon doların üzerinde elma ihraç edilmiştir. Rusya ise Türkiye’nin elma ihracatındaki diğer önemli bir pazardır.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, elmanın ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu sezon ihracat pazarlarında bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Uçak, özellikle Süveyş Kanalı üzerinden Hindistan’a yapılan ihracatta yaşanan zorluklara dikkat çekmektedir. Süveyş Kanalı’nda meydana gelen saldırılar nedeniyle kanalın kapanması, navlun maliyetlerinde artışa sebep olmuştur. Uçak, kanal trafiğinin normale dönmesi durumunda ihracatın tekrar artabileceğini belirtmektedir, ancak bu durumun Hindistan ihracat trafiğini etkilemeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini korumaktadır.

Elma Yetiştiriciliği
Elma Yetiştiriciliği

Karaman’da Avrupa’nın En Büyük Tek Parça Elma Bahçesi

Son yıllarda Türkiye’nin elma üretiminde öne çıkan bölgelerinden biri olan Karaman, büyük ölçekli elma bahçelerine ev sahipliği yapmaktadır. Engin Tarım şirketi, Karaman’ın Akçaşehir beldesinde Avrupa’nın en büyük tek parça elma bahçesini kurarak dikkat çekmektedir. 8 bin 655 dekarlık bahçede, 2 milyon 750 bin adet ağaç bulunan şirket, 2023 sezonunda 30 bin ton elma hasat etmiştir. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden firma, bu yıl ülke ihracatına 20 milyon dolarlık katkı sağlamıştır.

Şirket, 2022’de iç ve dış pazardan toplam 600 milyon liralık satış geliri elde ederek 2023 yılında cirosunu 1 milyar liraya çıkarmıştır. Engin Tarım, soğuk hava depo kapasitesini artırmak, yeni paketleme tesisleri inşa etmek ve yeni bahçeler oluşturmak için 5 milyon dolarlık yatırım yapmıştır. Yıllık 33 bin ton elma üretimi gerçekleştiren firma, ihracatın büyük bir kısmını Hindistan ve Rusya gibi ülkelere gerçekleştirmektedir. Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ, şirketin Türkiye’nin en büyük markalı elma üreticisi olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, Hindistan’da bahçe kurma planları ve farklı ürünlerin üretimine dair bilgiler de paylaşılmaktadır.

Elma ve Kullanım Alanları: Taze, İşlenmiş ve Kozmetikte

Elma, taze meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra birçok farklı şekilde işlenerek ve kullanılarak çeşitli ürünlerde kendine yer buluyor. İşlenmiş elma ürünleri arasında elma suyu, elma konsantresi, marmelat ve elma cipsi gibi çeşitler bulunmaktadır. Bu işlenmiş ürünler, elmanın lezzetini farklı şekillerde sunarak meyvenin tüketim çeşitliliğini artırır.

Günümüzde, klasik Türk elma türlerinin sayısında azalma görülmektedir. Eskiden sıkça rastlanan Amasya elması, arapkızı ve can elma gibi türlerin üretimi günümüzde daha azalmış durumdadır. En yaygın üretilen elma cinsi ise starking olarak öne çıkmaktadır. Elma üretimi genellikle kırmızı, yeşil ve golden olmak üzere üç ana renk grubunda gerçekleşirken, starking, gala, red chief, starkrimson delicious, starkspur golden delicious, jerseymac ve granny smith gibi çeşitli cinslerde üretim yapılmaktadır. Bu çeşitlilik, farklı tat profilleri ve kullanım alanları sunarak elmanın popülerliğini sürdürmesine katkı sağlamaktadır.

Yıllara Göre Türkiye Elma Üretimi (Milyon Ton)

 • 2001: 2.4
 • 2002: 2.2
 • 2003: 2.6
 • 2004: 2.1
 • 2005: 2.5
 • 2006: 2.0
 • 2007: 2.4
 • 2008: 2.5
 • 2009: 2.7
 • 2010: 2.6
 • 2011: 2.6
 • 2012: 2.8
 • 2013: 3.1
 • 2014: 2.4
 • 2015: 2.5
 • 2016: 2.9
 • 2017: 3.0
 • 2018: 3.6
 • 2019: 3.6
 • 2020: 4.3
 • 2021: 4.5
 • 2022: 4.8
 • 2023 (Tahmini): 4.9

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Yıllara göre Türkiye’de elma üretimi miktarında artışlar görülmektedir. 2023 için yapılan tahminlere göre, üretim miktarının 4.9 milyon ton olması beklenmektedir. Bu artışlar, Türkiye’nin elma üretimindeki güçlü konumunu yansıtmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir