Pelet Yakıtına Talep Yüksek Girişimciler Nerdesiniz?

DÜNYANIN enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Küresel iklim değişimi ile buna neden olan fosil yakıtların tüketimi arasında ise muazzam bir çelişki var. Artan enerji ihtiyacının fosil yakıtlar ile karşılanması iklim değişiminin daha da hızlanmasına yol açıyor. Öte yandan insanlığın enerjiye duyduğu açlık her geçen gün artıyor. Artan nüfus, sanayileşme, sürdürülebilir eneıjiye olan ihtiyacı tırmandırıyor. Dünya sürdürülebilir bir enerji döngüsü için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütle enerjisi tarım ve orman atıklarından elde ediliyor. Türkiye bu alanda ciddi kaynaklara sahip. Pandemiyle birlikte büyük şehirlerden köy ve kasabalara göçün artmasıyla birlikte pelet yakıtına talep de arttı. Özellikle doğalgazın bulunmadığı bölgelerde, çevreci ve verimli bir alternatif olan pelet yakıtı öne çıktı. Üretici firmalar talepten memnun. Pelet yakıtının ton fiyatı ise ortalama 1.000 TL’den başlıyor. Pelet yakıtı, konutlarda, işyerlerinde ve sanayi sektöründe kullanılabiliyor.

“EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR”

Pelet üretimi yapan firmalardan birisi Enersan Pelet. Üretimde en az üç ayrı süreç olduğunu belirten firmanın Üretim Müdürü Adem Yurdagül, “Öncelikle odunsu artıklar öğütülerek talaş haline getiriliyor, belirli oranda nem içerecek şekilde kurutuluyor, peletleme kalıplarında topaklanıyor ve soğutuluyor, daha sonra biten ürünler paketleniyor” diyor. Bu işlemler sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji veriminin yüzde 300 artarak doğaya, çevreye ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Yurdagül, “Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki bu da hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet anlamına geliyor” açıklamasını yapıyor.

Tesisin aylık üretim hacmi 600 ton civarında. Üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını ifade eden Yurdagül, talepte 2019’dan bu yana yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığını aktarıyor, ihracat için farklı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yurdagül, “Pandeminin piyasalara yaşattığı olumsuz etki nedeniyle görüşmeler henüz somutlaşmadı. Pandeminin etkisini kaybetmesiyle ihracat konusunda daha net adımlar atacağımızı söyleyebilirim” bilgilerini veriyor.

“ALTERNATİFLERİNE GÖRE DAHA UCUZ”

Pelet yakıtı fiyatlarının ürüne göre değiştiğini söyleyen Yurdagül, “Ürün kalitesi ve hammadde farkları göz önüne alındığında fiyatlar 800 ile 1.200 TL arasında değişiyor” diyor. Pelet yakıtının diğer yakıtlara göre yüzde 40-45 daha tasarruflu olduğunu söyleyen Yurdagül, bu nedenle hem ekonomik ısınma yöntemi olarak hem de alternatif yakıt olarak tercih edildiğini belirtiyor. Ayrıca tamamen atık malzemeden üretildiği için ekonomik. Doğaya ve çevreye zararı yok. Doğal kaynaklardan üretildiği için ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Yurdagül, “Pelet soba ve soba kazanları, pelet kazanı, pelet kat kaloriferleri de üretiliyor. Fiyat olarak diğer ısınma yöntemlerine göre daha ucuz” açıklamasını yapıyor. Yurdagül sözlerini şu şekilde sonlandırıyor: “Son yıllarda tarımsal artıkların pelet ve briket olarak evsel ısıtma, elektrik ve ısı üretimi gibi alanlarda kullanımının yaygınlaşması ile biyokütle enerjisinin farkına varıldı ve daha etkin kullanılmaya başlandı.

Odun peleti yaklaşık yüzde 7-12 arasında nem içerir. Nem oranı az olduğu için kalorisi yakacak oduna göre daha yüksektir.”

“KÖYE GÖÇ TALEBİ ARTIRDI”

Pelet üretiminin süreçlerinden bahseden Nok Pelet Koordinatörü Türker Yardımcı, “Pelet, çam talaşlarının kurutulup öğütülmesi ve sonrasında yüksek basınçla sıkıştırılmasından elde edilen 6-8 mm çapındaki yakıt topaklarıdır. Günlük 100 ton, aylık 2 bin 500 ton üretim hacimlerinin olduğunu ifade eden Yardımcı, “Yıllık 30 bin ton üretim kapasiteli tesisimiz Türkiye’nin en büyük pelet üretim tesislerinden biri” diyor.

Pandemi sonrası insanların büyük şehirlerden küçük kasabalara yerleşmesiyle pelet yakıtına talebin arttığını ifade eden Yardımcı, “Yaylalara ve yayla köylerine yerleşen kitle, bulundukları bölgede doğalgazın olmaması, kömür yakıtı yakmanın maliyetli, çevreye zarar veren ve kirli bir yakıt olmasından dolayı yoğunlukla pelet kullanımım ter-cih etmeye başladı. Bu kesimlerde pelet kazanları ile pelet kullanımı, ısınma, temiz kaynak ve ekonomik olması açısından büyük önem taşıyor” açıklamasını yapıyor.

pelet yakiti

“KULLANILAN ÜRÜN ÖNEMLİ”

Pelet yakıtının ısınma ihtiyacı olan her alanda kullanılabildiğini ifade eden Yardımcı, “Pe-letin özellikle Avrupa ülkelerinde kullanımı yaygın. Evlerde, işyerlerinde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda, yani ısı gerektiren tüm alanlarda pelet yakıtları kullanılabilir” bilgisini veriyor. Yardımcı sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Ülkemizde doğal yollarla üretilen odun peletinin yanı sıra, doğal yollarla üretilmemiş pelet kullanımı da yoğun. Doğal yollarla üretilmeyen bu kimyasal pelet ürünlerinin kullanılması durumunda, kullanıcılar çevre kirliliğine sebep olurken, pelet cihazlarınızın yakma sistemlerini erimesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor. Bu durumda almış olduğunuz üründen verim alamazken, ekonomik olarak da bütçenize zarar veriyorsunuz. Piyasada ucuz olarak satılan ve içerisine kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülen peletlere dikkat edilmeli.”

Nok Pelet, Bulgaristan ve İsrail ağırlıklı olmak üzere farklı ülkelere ihracat yapıyor. 15 kg’lık şeffaf poşetlerde satılan pelet yakıtın 1 ton fiyatı ise 1.100 TL.

“BACA EMİSYON GAZI DÜŞÜK”

Kahramanlar Orman Ürünleri, 20 yıldan beri faaliyette olan bir firma. Her ay 9 bin kapı üretimi ve yüzlerce masif panel üretimi yaptıklarını belirten firma yetkilisi, “Kurucumuz Abdülkerim Kahraman’ın araştırmalarıyla 2012’de talaşları pelete dönüştürme fikri ortaya atıldı ve birkaç ay içinde deneme üretimleri başladı” diyor. Zamanla pelet üretiminin arttığını söyleyen yetkili, 2017 itibariyle günde 200 çuval pelet üretim kapasitesine ulaşıldığını belirtiyor. Peletin fosil yakıtların en ucuzu olduğunu belirten yetkili, bir seferde 3.5 ton odun yerine 1 ton peletin ısınma ihtiyacını karşıladığını aktarıyor ve temel ısınma sistemi pelet olan bir ev için yılda 2-3 ton arasında pelet tüketildiği bilgisini veriyor. Ürünün, genelde 25 kilogramlık çuvallarda nem almayacak kapalı ortamlarda depolanması gerektiğini ifade eden yetkili, “Baca emisyon gazlarının düşük derece olması çevrenin korunması açısından önemli. Temiz bir yakıttır; bu özelliğiyle geleceğin yakıtıdır” diyor. Firmanın pelet ton fiyatı 1.150 TL+KDV.

“VERİMİ YÜKSEK BİR YAKIT”

Prado Pelet, pelet üretimi yapan bir diğer firma. Pelitin son zamanlarda tercih edilen ve beğenilen bir doğal yakıt türü olduğunu belirten firma yetkilileri, “Çevreci ve yerli üretim olması özellikleriyle dikkat çeken bir ürün. Her türlü odun, odun artığı ve ormansal artıkların öğütüldükten sonra kurutularak yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması suretiyle üretiliyor” diyor. Ürünlerinin yüzde 100 yerli üretim olduğunu aktaran yetkililer, “Peletin verimi yüksek, fiyatı düşük. Çevreci bir yakıt. Ağaç atıklarından üretilmesi sebebi ile yenilenebilir bir enerji kaynağı. Kömür gibi zehirleme tehlikesi yok” diyor. Firmanın pelet yakıtının 15 kilo fiyatı 53 TL.

Pelet yakıtı nedir?

Palet, ağaç, odun, talaş, V°”9a; dal ve benzeri orman atıkları, tahta parçası, talaş, takoz gibi malzemeden üretiliyor. Endüstriyel ve tarımsal ahkların kurutulup, öğütüldükten sonra yüksek basınç atanda sıkıştırılması ite oluşan bir yakıt türü. Komur, mazot ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılan pelet, Çevreci bir yakıt çeşidi olarak değerlendiriliyor. Avrupa’da yaklaşık 50 yıldır kullanılan yakıtın, üretim teknolojisinin kotey olması, çevre dostu olması ve temiz bır yakıt olması nedeniyle Türkiye de de kullanımı artıyor.

Pelet yakıtın avantajları nedir?

  • Yerli kaynaklardan üretiliyor
  • Pelet yakıtının yanma verimliliği, kömüre oranla daha yüksek Peletin yanma verimliliği yüzde97 iken kömürün yanma verimliliği yüzde 78’dir .
  • Kömür sobalarında olduğu gibi bacadan duman çıkmıyor ve zehirleme tehlikesi bulunmuyor.
  • Tüm ürün yandığı için kul oranı kömüre göre daha az.
  • Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabiliyor.
  • Ticari pelet üretimi için agaç kesilmesi gerekmiyor. Pelet ormanın atığın, değerlendirir. Kolayca tutuşur orman atıklarının toplanmas. nedeniyle orman yangınlarına karşı da korunma
  • Odun pelet yakıtının karbondioksit salınım) eşik değerlerin altındadır.

YEŞİM OKSAY

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir