Ticari-İşyeri Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

Kiralanan taşınmaz mülk ticari bir faaliyet için kullanılacak ise işyeri kira sözleşmesi söz konusudur. Peki işyeri kira sözleşmesi yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir maddeler halinde aktaralım.

Ticari-İşyeri Kira Sözleşmeleri

Kira sözleşmeleri taraflardan birinin taşınır veya taşınmazının kullanımını bıraktığı karşı tarafın da bunun karşılığında belli bir meblağ ödemeyi yüklendiği sözleşmelere verilen isimdir. Öncelikle kira sözleşmesi kanunen sözlü olarak yapılabilse de işyeri kira sözleşmelerinin çeşitli idari prosedürler gereği yazılı yapılması gerekmektedir. Sözleşmenin noterden yapılması şartı yoktur, taraflar bir araya gelerek adi yazılı sözleşme ile kira akdini gerçekleştirebilirler.

Sözleşme maddeleri net olmalı

Sözleşmede kira sözleşmesinin tarafları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde net bir şekilde yazılmalıdır. Eğer taraflardan biri ticaret şirketi ise şirketin ticaret ünvanı ve vergi numarası doğru bir şekilde yazılmalı ve şirketin imzaya yetkili temsilcisinin de isim ve T.C. kimlik numarası net bir şekilde yazılmalıdır. Kiralanacak işyerinin adresi ile aynı olması ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde net bir şekilde belirlenmiş ve yazılmış olması gerekmektedir.

Taşınmazı kiralayanın kiralanan taşınmazın sahibi olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer sahibi değilse, kim adına ve hangi yetkiyle kiralama işlemini gerçekleştiriyor netleştirilmeli ve vekaletnamesi sözleşmeye eklenmelidir.

İşyerinin faaliyet alanına uygunluğu

Kiralanacak işyeri yapılacak işe uygun mudur değil midir, sözleşme öncesinde araştırılmalıdır. Kat mülkiyetine tabi bir bağımsız bölüm ise kat mülkiyeti kanunu gereği yapacağınız işi engelleyecek kat malikleri kurulu kararı var mı, yöneticiden sorulmalıdır. Ayrıca icra edilecek işle ilgili olarak belediyeden ruhsat alınıp alınamayacağı öğrenilmelidir.

işyeri kira sözleşmesi
İşyeri kira sözleşmesi yaparken dikkat

Sözleşme süresi ve kira artışları belirli olmalı

Sözleşmenin süresi, belirlenen kira bedelinin hangi periyotlarla ödeneceği, hangi periyotlarla ve hangi oranlarda kira artışının gerçekleştirileceği sözleşmede açık ve net bir şekilde yazılmalı, kira bedelinin tamamı mutlaka banka kanalıyla ödenmelidir.

Türk Lirası kira yasal zorunluluk

Son çıkan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği Türkiye’de yapılan ver tarafları Türk vatandaşı olan sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk lirası olması zorunludur. Bu nedenle kira sözleşmesinin eğer tarafları Türk vatandaşı veya Türkiye’de kurulmuş tüzel kişilik ise kira bedeli Türk lirası olarak belirlenmelidir. Kiralananın mevcut durumu sözleşmede tarif edilmeli, varsa demirbaşlar yazılarak mevcut durumları ve adet bilgileri sözleşmeye eklenmelidir. Eğer depozito ödemesi yapıldıysa, ne kadar miktarda depozito verildiği, depozitonun ne zaman geri verileceği ve hangi durumlarda mahsup edilebileceği sözleşmede açıklanmalıdır.

Ciro üzerinden kira sözleşmeleri

Çoğu işyeri mülk sahibi kiracılarından ciro üzerinden kira almak ister. Bazıları da sabit bir kira bedeli üzerinden garanti kira almayı tercih edebilir. Ya da bu iki farklı modelin bileşkesi olarak, sabit minimum kira ve cirodan kira birlikte alınabilir. Sözleşmenizde bu modellerden hangisi ile kira ödeneceği net bir şekilde belirlenmiş olmalı. Ciro üzerinden kira bedelleri, aylık cironun yüzde 8-10-12’si gibi bedeller olabilir, minimum kira koşulu eğer cirolar düşük kalmışsa devreye girebilir.

Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması

Kira sözleşmesinin hangi hallerde sonlandırılabileceği, tahliye taahhütlerinin hangi hallerde geçerli olduğu ve hangi sürelerin hak düşürücü olduğu gibi hususlara dikkat edilmemesi işletmeleri ciddi maliyetler ve hukuki problemlerle karşı karşıya bırakabilir.

Kira sözleşmesi bildirim yolu ile fesih edilebilir. Bildirim yolu ile fesih yolu, kiracı, kiraya veren veya taraflar anlaşarak kullanabilir. Bildirim yolu ile fesih yolunun kullanabilmesi için bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar “Genel Fesih Sebepleri” ve “Özel Fesih Sebepleri” olarak ayrılıyor.

Kira Sözleşmesinin Sonlandırılması
İşyeri kira sözleşmesinin sonlandırılması

Genel Fesih Sebepleri:

1. Kiracının Kira Borcunu Ödemede Temerrüde Düşmesi

2. Kiracının Özen Borcuna Aykırı Davranması

3. Kiracının iflası A. Kiracının Ölümü

5. Kira ilişkisinin Çekilme7 Hale Gelmesi

6. Kiralananın Önemli Ayıplarla Teslimi veya Sonradan Ayıplı Hale Gelmesi

Özel Fesih Sebepleri:

1. Gereksinim/Tadilat/Yeniden inşa

2. Yeni Malikin Gereksinimi

3. Tahliye Taahhüdü

4. İki Haklı ihtar

İlginizi çekebilir: Franchise İşletmelerinin Gayrimenkul Alırken Yaptığı 5 Hata

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir