Yurtdışında Franchise Sistemiyle Büyürken Dikkat

Franchise sistemiyle yurt dışına açılırken; dikkat etmemiz gereken önemli detaylar; franchise kontrolü, marka algısı oluşturmak ve marka olarak gidilecek ülkeye adapte olmak…

Yurtdışında franchise sistemi ile büyürken dikkat edilmesi gereken unsurlar

Markasını globalleştirmek isteyen siz dostlarımızla önemli bazı unsurları paylaşmak istedim. Küreselleşen dünyamızda teknoloji ve ulaşım imkânlarının kolaylaşmasıyla sınırların ve mesafelerin önemi azalmış, dünya adeta küresel bir köy halini almıştır. Bununla birlikte insanların talep ettiği hizmet, ürün kalite algısı ve beklentileri değişmiş, markalaşma ve marka algısı hızla önem kazanmıştır. Tüketicilere daha çok noktada kaliteli ve nitelikli hizmet sunmak isteyen markalar franchising sistemi ile, kuruldukları ülkeler dışında farklı pazarlarda da büyümeye başladılar. Ancak markalar bilinçsizce, pazar araştırmasından yoksun, kültürel ve yerel farklılıkları umursamadan agresif bir şekilde büyüme sonucunda hüsrana uğrayabilmektedirler. Yurt dışında franchise sistemiyle yayılacak bir marka, dört önemli unsura dikkat etmelidir; franchise şubelerinin kontrolü ve denetimi, marka algısı oluşturma, genişlemenin planlandığı ülkenin sosyal ve kültürel farklılıklarını önemsemek ve marka olarak o ülkeye adapte olmaya dikkat etmek…

franchise
Franchise

Yurtdışına açılmak isteyen bir marka için merkez dışındaki franchise şubelerinin denetimi, kontrolü ve lojistik desteğini sağlamak hayati önem taşımaktadır. Her ne kadar kendi içlerinde bağımsız olsalar-da, franchise işletmelerini düzenli olarak denetlemek iyi niyet karşılığında verilen özgürlüğün suiistimal edilmesini önleyerek markanızın kötüye kullanılmamasını, yanlış kullanım sonrasında doğabilecek büyük maddi zararları erkenden önleyecektir. Ayrıca, şirketinizin stratejisi, işletmenin amaçları ve ihtiyaçları açıkça anlaşılmalı ve bunun için de bazı temel rehber ve talimatları hazırlayıp çevirmeniz gerekecek ve böylece herkes iş ile ilgili bireysel rolünü ve yapması gerekenleri açık bir şekilde anlayacaktır. Dokümanları toplamak, yazılı nüshalarına sahip olmak, yasal kontrolün yapılması, bunların o ülke dilindeki çevirisi ve onaylanması uluslararası alanda başarılı bir şekilde franchise vererek genişlemek için ilk olarak atılması gereken hayati adımlardır.

Yurtdışında markanızın algısı ülkenizinkinden farklı olacaktır. Büyümenin düşünüldüğü ülkedeki sosyal ve kültürel farklılıklar, yerel değerler ve toplumsal farklılıklar bu algının oluşmasındaki en önemli unsurlardır. Yukarıdaki belirttiğim dış etkenlere rağmen, işinizi nasıl yöneteceğinizi güçlü bir şekilde etkileyecek sosyal faktörlerle alakalı, ilgi çekici araştırmalar markanızın uluslararası imajını şekillendirecektir. Bu da mesajınızı doğru ve açık bir şekilde istenen hedef kitleye vermekle mümkün olacaktır.

Her ülke kendine özgü kültürel ve hatta çoklu kültürel kurallara sahiptir ve bunlara dikkat etmek franchise hedefinizin başarılı olma şansını arttıracaktır.

Adaptasyon ve kabullenme sürecinde; ürünleriniz, sunduğunuz hizmet sıklıkla yerelleşmeye ihtiyaç duyacak ve en önemlisi müşteri etkileşim yönteminizi değiştirmekzorunda kalabilirsiniz. Düzenli medya takibiyle birlikte pazar araştırması,yaklaşımınızı şekillendirecek çok önemli bir role sahiptir. Araştırmalaryapılırken, yapılan araştırmaların yanlış olma ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin yanlış hedef kitle oluşturma markanıza zarar verecektir. Günümüz dünyasında yapılan bu tarz toplumsal hatalar hızlı bir şekilde sosyal medya felaketine dönüşebilmektedir, iletişim, bir dili konuşabilmekten daha fazlasıdır. Amerika ve İngiltere’de olduğu gibi önemli kültürel farklılıklar ve dilin varyasyonları buna en güzel örnektir. Burada dikkat edilmesi gereken ince detay da mesajınızın ve hedef kitlenizin farkında olmak ve doğru iletişim yöntemleriyle, duygusal bir etki oluşturmaktır.

Yerel bilgi en başta gelir, küçük kültürel nüansların farkında olmak markanızın başarılı ya da başarısız olmasındaki en önemli faktördür. Güçlü perakende bilgisi süreci hızlandıracak ve en iyi çözümü sağlayacaktır. Bununla birlikte, iyi bir çeviri firması neye ve nasıl bir hizmete, örneğin ürün çevirisi ya da pazarlama çevirisine mi ihtiyacınız olduğunu bilecek, kültürel uzmanlıkla yaklaşarak tamamlanan ürünün tüketici üzerinde beklenen en iyi etkiyi vermesini sağlayacaktır. Pazarlama ve tüketiciler için sağlanacak bilgileri oluştururken otomasyon çevirilerden kaçınmak hayati bir öneme sahiptir çünkü gerçek hayatta insanlar hazır çeviriden, Google Translate vb… uygulamalardan çok gerçek insanların ürettiği bilgileri tercih ederler, işte tam burada gerçek çevirmenler ve profesyonel metin yazarları devreye girer. Özetleyecek olursak, uluslararası alanda franchise sistemi ile büyürken, düzenli kontrol, şube denetiminin yapılması, lojistik destek, marka algısı yaratma, toplumsal ve kültürel değerlerin farkında olmak ve o ülkenin değerlerine adapte olmak gibi unsurlara dikkat eden markalar uzun soluklu ve kalıcı başarılar elde etmektedir.

Yurtdışına açılacaktum girişimci dostlarimiza başarılı ve bereketli çalışmalar diliyorum.

Ferzan Erem ESCOBEDO

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir