İşletmelerde Finansal Kaynak Kullanımı

İşletmeler birikimlerle ya da bireysel kredilerle kurulmuş olsa da, büyüdükçe ve geliştikçe finansal kuramlardan finansman desteği almaları gerekir. Finansman desteği alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Maliyeti
  • Vadesi
  • Geri ödeme şekli olmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, iç piyasada Türk Lirası ile iş yapan bir işletmenin döviz ile borçlanmamasıdır. Finansal kuramların sağladığı desteklerden hangisinin işletme için en uygunu olduğuna karar vermek, dönemsel ihtiyaçlara göre şekillenirken, satış ve tahsilatlarda kullanılan araçlar da burada belirleyici rol oynayacaktır.

NAKİT KREDİLER

Rotatif krediler: Kısa süreli nakit ihtiyaçlannın karşılanması için bankalardan teminat karşılığı alman, günlük faiz üzerinden işlem yapılan bir kredidir. Faiz oranının piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak günlük değişebildiği bu kredi türünde tahsilata bağlı olarak günlük kapamalar veya ihtiyaca göre günlük kullanımlar gerçekleşebilir. Nakit akışma bağlı olarak ödenecek faizin de kontrol edilebildiği bir üründür. Rotatif Kredilerin faizi Ocak-Mart dönemi için Mart ayı sonunda, Mart-Haziran dönemi için Haziran ayı sonunda, Haziran-Eylül dönemi için Eylül ayı sonunda ve Eylül-Aralık dönemi için Aralık ayı sonunda ödenir. Anapara, belirlenen vade içerisinde istenen tarihlerde ödenebilir.

isletmelerde Finansal

Taksitli krediler: İşletmeyi büyütmek, geliştirmek için uzun vade ile alınan, ihtiyaca göre TL/USD/EUK olarak kullanılabilen bir kredidir. Ödemeler aylık ve eşit taksitlerle yapılır. Bu nedenle düzenli nakit akışa sahip işletmeler için uygundur.

Spot krediler: Değişen piyasa koşullarına karşı faiz oranının belirlenen vadeye kadar sabit kaldığı bir kredi türüdür. Hangi vadede ne kadar faiz ödeneceği kredinin kullanıldığı gün belirlenir. Spot kredide erken ödeme olanağı yoktur. Kredi, vadenin ödeneceği son tarihe kadar açık kalır.

İskonto kredileri: Kısa süreli finansman ihtiyaçlarım karşılamaya yönelik, eldeki ileri vadeli ticari çek/senetlerin piyasa faizleri üzerinden bugünkü değerinin hesaplanarak kullanıldığı, vadesi en az 7 gün, en fazla 1 yıl olan bir kredi türüdür. Vadesinden önce kapama seçeneği bulunmaktadır.

Hazır hesap: Kısa süreli ihtiyaçlar için hesapta sürekli kullanılabilir bir tutarın var olduğu bir kredi türüdür. Vergi, çek veya fatura gibi ödemelerin gecikmemesi için hesapta para bulunmasa bile ödemeler yapılır, hesaba para yatmasıyla kredi otomatik olarak kapanır.

POS Temlik kredisi: Belirli bir banka ile blokeli çalışan üye işyeri olmanız halinde, bloke hesaplarınızda bulunan tutarların temlik alınması karşılığında, şirketinize nakit kredi limiti tahsis edilmesi ve kullandırılmasına dayanan nakdi kredi türüdür.

KOBİ Proje kredileri: Yatırım finansmanı için 7 yıl vadeye kadar kullanılabilen bir kredi türüdür. Toplam yatırımın yüzde 75’i finanse edilebilir. Kredinin yüzde 50’si kadar tutar, Kredi Garanti Fonu kefaleti temin edilmektedir.

GAYRİNAKDİ KREDİLER

Teminat Mektupları: Şirketin faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi konularda muhatap olunan kişi ve kuramlara hitaben banka tarafından verilen ve söz konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahhüt eden garanti mektubudur. Taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda mektubu düzenleyen banka, sözleşmede belirtilen zarar tutarını ödemeyi taahhüt eder. İşin mahiyetine bağlı olarak mektup süreli veya süresiz olabilmektedir. Örneğin; mal alımı sırasında tedarikçiler satış yaptıkları firmaları tanımadıkları zaman bir banka garantisi talep edeceklerinden teminat mektupları burada çözüm oluşturacaktır.

Akreditif: İthalat işlemlerinde mal bedeli ödeme yöntemi olan akreditif işlemi, ithalatçının ihracat yaptığı ülkedeki alıcının talebine dayanarak bir banka aracılığı ile ayrıntıları verilmiş bir malın veya hizmetin ihracatçıya ödeme yapılması yönündeki şartlı bir taahhüttür.

Harici Garanti: Garanti mektupları, teminat mektupları ile hukuki açıdan aynı türden belgeler olmakla birlikte genelde yabancı para birimleri üzerinden düzenlenir. Bunun da nedeni, muhatabın yurtdışında bir firma olması ya da taahhüt edilen işin uluslararası niteliği olması ve bu yüzden mektubun yabancı para birimi üzerinden talep edilmesidir.

Kabul Kredisi: İhracatçının düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından vadesinde ödeneceğinin bir banka tarafından garanti edilmesiyle ithalatçıların vadeli mal alımına olanak sağlanmaktadır.

Referans Mektubu: Genellikle inşaat taahhüt işleri ile uğraşan şirketlerin kamu ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılımları için düzenlenen bir üründür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir