Kobiler İçin Kosgeb Destekleri

KOBİ’LERE DÖNÜK DEVLET DESTEKLERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet gücünü yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. KOSGEB’in, KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çeşitli destek projeleri, eğitim programlan, hizmet ve destekleri vardır. İhtiyaca yönelik proje desteği veya eğitim programlan için KOSGEB’e başvurulmalıdır. Başvuruyla ilgili bilgilere http://www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

kosgeb destekleri

A- Genel Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet gürlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

B- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Programın Amacı: KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yarımda halka açılacak işletmelerin; Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması.

Programın Kapsamı: Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

  • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
  • Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
  • İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
  • Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

Söz konusu maliyetler geri ödemesiz destek olarak KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

C- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

Programın Amacı: KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri

  • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
  • Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
  • Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir.

Ayrıca Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı üe en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

D-KOBİ Proje Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi: İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir