Yeni iş fikri olan gelsin

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bireysel Genç Girişimci (BiGG) adıyla anılan 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı çağrısı açtı. Girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan BiGG programı ile genç girişimci adaylarının fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor. Girişimciliğin özendirilmesi, uluslararası rekabet gücü olan yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri gelişti-rebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla açılan BiGG 2020 birinci çağrısıyla, genç girişimci adaylarına hem yol gösterici eğitim ve mentorluk desteği hem de şirket kuruluşu için 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği verilecek.

Çağrı kapsamında 21 Ekim’de başlayan iş fikri ön başvuruları 63 uygulayıcı kuruluş tarafından 15 Aralık 2020 günü saat 17.00’ye kadar alınacak. Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması Haziran 2021, destek başlangıç tarihi Temmuz 2021 olacak. 2020 Aralık’ta açılması planlanan ikinci BiGG çağrısıyla toplam bütçe 60 milyon TL olacak. Bu arada TÜBİTAK, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatta payını artırmayı hedefleyen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) ikinci faz çağrısını da açtı. SAYEM 2020 Faz 2 bütçesi 300 milyon TL olacak. Bu çağrıya SAYEM Faz l’i tamamlayarak SAYEM Faz 2’ye geçmeye hak kazananlar başvurabilecek.

para kazanma fikir

ŞİRKET KURMALARI İSTENECEK

Birinci aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BiGG uygulayıcı kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecek. Uygulayıcı kuruluşlar birinci aşama kapsamında, girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a ikinci aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacak. İş planı BiGG Uygulayıcı Kuruluşunca onaylanan girişimciler, ikinci aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacak. İş planları, TÜBİTAK’ta ikinci aşama panellerinde değerlendirilecek. İkinci aşama desteği almaya uygun girişimcilerden Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecek. Teknogirişim sermayesi desteği üst limiti 200 bin TL olacak.

Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Program’da açılan BiGG Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı değerlendirme süreci sonucunda 31 kuruluş desteklenmeye uygun bulunmuştu. Bunlar 32 kuruluşla işbirliği yaparak 63 uygulayıcı kuruluş olarak 1512 Programı’nın 2020 çağrısında faaliyet gösterecek. Bunlar arasında üniversite TTO’ları, üç banka ve iki büyük sanayi şirketi yer alıyor. Kuruluş sayısının 63’e çıkmasıyla girişimciler 21 ilde BiGG başvurusu yapabilecek.

TEMATİK ALANLAR BELİRLENDİ

Bu sene tematik alt alanlarında yapılan güncelleme ile başvuru yapılabilecek konular çeşitlendirildi, “iletişim ve sayısal dönüşüm” tematik alanı altında açılan turizm teknolojilerinden sonra bu çağrıda “sağlık ve iyi yaşam” tematik alanının altında spor teknolojileri de yerini aldı. 2020 yılı birinci çağrısı kapsamında tematik alanlar, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri (sanayide dijital dönüşüm), iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme şeklinde belirlendi.

Programa ön başvuru tarihi itibarıyla örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvuru yapabilecek.

“KÖPRÜ VE YOL GÖSTERİCİ”

Teknoparkların teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklendiği ve geliştirildiği en temel mekanizmalar olduğunu vurgulayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Yönetim Kurulu Başkanı, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, teknopark-ların, girişimci adaylarının hayallerine giden yolda önemli bir köprü ve yol gösterici rol üstlendiğini vurguladı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, “Girişimcilere önerimiz teknoparkların, teknoloji transfer ofislerinin, kuluçka merkezlerinin organize ettiği, yürütücü olduğu girişimciliği teşvik eden, destekleyen programları, çağrıları takip edip başvurmaları yönünde. Girişimci ve girişimci adaylarını www.biggerciyesl512.co-madresinden BiGG Erciyes programına başvurmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Ege Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat ise, yürüttükleri BiGG-Ege programında kabul ettikleri girişimci adaylarını bir ön kuluçka programına aldıklarını, her bir girişim takımına kendi ekiplerinden bir uzmanı ‘girişim koçu’ olarak atayarak ekiple sürekli iletişim içinde olmalarını sağlayarak girişim ekibi ve iş fikri özelinde ‘tailor-made’ destek verdiklerini belirtti. 2019 ikinci çağrısında yüzde 39 olan ortalamanın üstünde bir başarı gösteren BiGG-Ege Programı’nın yüzde 66’lık başarı oranı yakaladığını dile getiren Sarıkanat, “Programın uzun soluklu başarı ortalaması ise yüzde 62 oldu” dedi.

300 MİLYON TL BÜTÇE

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatta payını artırmayı hedefleyen SAYEM ikinci faz çağrısı açıldı. SAYEM 2020-Faz 2 Bütçesi 300 milyon TL olarak belirlendi. Bu çağrıya sadece SAYEM Faz l’i tamamlayarak SAYEM Faz 2’ye geçmeye hak kazanan Faz 1 yürütücüleri başvurabilecek. SAYEM birinci faz çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla ürünleştirme yol haritası hazırlanması çalışmaları tamamlandı. Bu çağrının devamı niteliğindeki yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesini sağlayacak 2020 ikinci faz çağrısı ise 19 Ekim itibarıyla açıldı. Faz 2’ye geçmesi uygun bulunan konsorsiyumlar, ürünleştirme yol haritaları çerçevesinde planladıkları ürünleştirme programının desteklenmesi amacıyla bu çağrıda başvuru yapacak. Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 7 Mayıs 2021 günü saat 17.30 olacak. Faz 2 çağrısına başvuru yapacak konsorsiyumların yapacakları başvurular için ürünleştirme programı toplam bütçesi üst sınırı 50 milyon TL olacak. Faz 1 aşamasında yer alan birden fazla konsorsiyumun iş birliği yaparak Faz 2 aşamasında tek bir konsorsiyum olarak başvurduğunda ürünleştirme programı toplam bütçesi üst sının 75 milyon TL olarak uygulanacak. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için yüzde 100 olacak.

1384 girişimci şirket kurdu

2012’de başlatılan program kapsamında desteklenen bin 384 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi. 2019 yılı ikinci çağrısı panellerinde 362 iş planının değerlendirmesi Ağustos ayı içerisinde tamamlandı. Destek almaya hak kazanan 144 girişimcinin teknoloji tabanlı şirketlerini kurmaları planlanıyor. Programın ikinci aşamasında girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrasında 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacak.

Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT / Ege Teknopark Genel Müdürü
“Uçtan uca destek sağlanıyor”

BiGG programı girişimcilere iş fikirlerini hayata geçirme amacıyla sadece 200 bin TL hibe desteği sağlamıyor. BiGG programı kapsamında uygulayıcı kuruluşlar kabul ettiği girişimci adaylarını bir ön kuluçka programına alıyor.

Programla, maddi desteğin yanında eğitim, koçluk ve mentorluk destekleri ile iş planının hazırlanması ve girişimin ayakta kalması için çok çeşitli uzmanlık alanlarında uçtan uca destek sağlanıyor. Yeni dönem çağrısına talebin yine oldukça yüksek olacağı görüşündeyim.

Faruk İNALTEKİN / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Bilkent CYBER PARK Genel Müdürü
“En etkin desteklerden”

BiGG programı ile sadece fikre destek veriliyor olması en kritik konu. En erken aşamada risk paylaşılıyor. Gençlerin teknolojiye ve girişimci olmaya hevesleri artarken sermaye ve deneyim yetersizliği onlar için büyük bir engel oluşturuyor. BiGG programı gençlere yol gösterici eğitim, mentorluk ve şirket kurulumu için sermaye desteği sağlıyor. İşlerin iyi gitmediği dönemlerde girişimciliğe ilgi artıyor. Pandemi sebebiyle bu dönemde de benzer bir eğilim olmasını bekliyoruz.

Prof. Dr. Recai KILIÇ / Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı
“Girişimci ruh durmaz”

Erciyes Melek Yatırım Ağı’nı (ERBAN) kurarak Kayseri’de bulunan 60’dan fazla melek yatırımcı ile TÜBİTAK desteği almış, prototipini geliştirerek ticarileşme aşamasına gelmiş şirketlere yatırım yapılmasını sağlıyoruz. BİGG Erciyes programına katılan her bir girişimci ERBAN’da bulunan yatırımcıların desteğini alabilecek imkanlara sahip olacak. 2015’te TÜBİTAK 1512 birinci aşama uygulayıcı kuruluşu olarak başlatılan BİGG Erciyes programı yüzde 80 başarı oranı ile 39 iş fikrinin ticarileşmesini sağladı. Daha fazla girişimci adayını desteklenmek için ‘olgunlaştırma’ ve ‘iyileştirme’ aşamalarını içeren yeni bir program hazırladık.

İş fikri başvurularının yapılacağı uygulayıcı kuruluşlar

Uygulayıcı kuruluş İşbirliği yaptığı kuruluşlar
Abdullah Gül Üniversitesi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Albaraka Türk Katılım Bankasi A Ş.
Anadolu Üniversitesi
Ankara Tekno. Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Cyberpark) Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri AŞ.
Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ.
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ Atılım Üniversitesi
Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ. Düzce Teknopark A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İstanbul Teknokent A Ş.
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş.
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.
İzmir EkonomiÜniversitesi
Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.
Erciyes Teknopark A Ş. Marmara Üniversitesi
Farplas Otomotiv A.Ş.
Firat Teknokent – Teknolqji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. Ata Teknokent AŞ.
Bahçeşehir Üniversitesi
Gaziantep Teknolqjı Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.
Hacettepe Teknokent Tek. Transferi Ar-Ge Dan. En. Sağ. Çevre İle. San. ve Tic. A.Ş. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Innopark Konya Teknolqji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş GOSB Teknopark A Ş.
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Erzurum Teknik Üniversitesi
Odtü Teknokent Yönetim A.Ş. Mef Üniversitesi
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Yaşar Üniversitesi
Arçelik AŞ.
Redis Bıyoteknolojı Arge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Ştı.
 Koç Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Süleyman Demirel Tekno. Transfer Arge Dan. Enerji Çevre iletişim San. ve Tic. A.Ş
 Teknopark İstanbul A.Ş. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Türk Ekonomi Bankası AŞ. Girişim Eğitim ve Danışmanlik Merkezi Ltd Şti.
Viveka Yazılım Bilişim Tek. End. Ür. İm. İt. İh. San. Tic. Ltd. Şti. Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş
Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. İstanbul Sabahattin Zaım Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent A.Ş.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir