KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı, genç girişimcilerin iş kurma ve işletme konularında bilgi, beceri ve maddi destek sağlayarak başarılı iş planlarını ödüllendirmeyi amaçlayan bir girişimcilik destek programıdır. Program, girişimcilerin iş kurma süreçlerini kolaylaştırmak, işletmelerin hayatta kalma oranını artırmak ve ulusal plan ve programlara uygun şekilde yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini teşvik etmek için tasarlanmıştır.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Programın başlıca amacı:

 1. Girişimcilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek: Girişimcilere iş kurma ve işletme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, iş fikirlerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olunur.
 2. Başarılı iş planlarını ödüllendirmek: Girişimcilerin geliştirdiği iş planlarına göre maddi destek sağlanarak, işletmelerin başlangıç dönemlerinde finansal güçlükleri aşmalarına destek olunur.
 3. İşbirliğini artırmak: Girişimcilik ekosisteminde yer alan farklı aktörler arasındaki işbirliğini teşvik ederek, girişimcilerin daha fazla destek ve kaynağa erişmelerini sağlamak.

Mutlaka okuyunuz: Kosgeb Hibe ve Krediler

Program kapsamında iki farklı destek unsuru bulunmaktadır:

 1. Yeni Girişimci Programı:

  • Geleneksel Girişimci Desteği: Gerçek kişi veya sermaye şirketi olarak kurulmuş yeni işletmelere başlangıç desteği verilir.
  • Performans Desteği: İşletmenin performansına bağlı olarak, belirli prim gün sayısına ulaşan işletmelere ek destek sağlanır.
 2. İleri Girişimci Programı:

  • Kuruluş Desteği: Belirli sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsündeki yeni işletmelere başlangıç desteği verilir.
  • Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: İleri girişimcilerin belirli teknoloji düzeylerine uygun makine, teçhizat ve yazılım alımlarını desteklemek amacıyla maddi destek sağlanır.
  • Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: Girişimcilere danışmanlık ve işletme koçluğu hizmetleri verilerek, işletmelerin gelişimini desteklemek amaçlanır.

Program kapsamında sunulan destekler ve destek miktarları girişimcilerin performansına, sektörüne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, belirli şartlara uygun işletmeler için ek destekler de sağlanabilir.

Lütfen bu bilgilerin güncel olmayabileceğini unutmayın. Detaylı ve güncel bilgileri almak için KOSGEB’in resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ilgili yetkililerden bilgi alabilirsiniz.

Destek Programı
  Geleneksel Girişimci Destek Programı

Uygulama Esasları
  Geleneksel Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları

  Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formu
  Geleneksel Girişimci  Destek  Programı Taahhütnamesi
  Geleneksel Girişimci  Destek Programı Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu
  Geleneksel Girişimci  Destek Programı Başvuru Değerlendirme Formu
  Geleneksel Girişimci Destek Programı İtiraz Formu
  Geleneksel Girişimci  Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Geleneksel Girişimci Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Geleneksel Girişimci  Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Geleneksel Girişimci Destek Programı Ödeme Oluru
  Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvuru Formu II. Bölüm İş Modeline İlişkin Bilgiler Bölümü

Tablolar

  Geleneksel Girişimci Destek Programı Ödeme Belgeleri Tablosu

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
Geleneksel Girişimci Destek Programı İşletme kuruluşunda girişimcinin %50’nin altında hisse sahibi olması veya destek programı süresinde mevcut hisselerinin bir kısmını devrederek %50’nin altına düşmesi Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
Geleneksel Girişimci Destek Programı Destek programı süresi içinde işletmenin kapanması Desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.
Geleneksel Girişimci Destek Programı İşletme kurma tarihininin zamanlaması İşletme kuruluş tarihinin Geleneksel Girişimci Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekmektedir. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olmamalıdır. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğitim tamamlandıktan sonra Vergi Dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılmalıdır.
Geleneksel Girişimci Destek Programı Gerçekten kurulan işi yapacak girişimcinin yerine başka birinin girişimci olarak başvuru yapması veya başka bir işin genişletilmesine yönelik iş kurularak başvuru yapılması Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir. Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise bu durumda başvuru reddedilir.

Geleneksel Girişimci Destek Programını incelemek için kosgep’in sitesine BURADAN gidebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir