Yerli Çip Projeleri için 75 Milyon Lira Hibe Desteği

Yerli Çip Projelerine 75 Milyon Lira Hibe

Türkiye’nin yerli çip projelerine olan desteği artıyor. “Rekabet Öncesi İşbirliği Entegre Devre Tasarımı” programı çerçevesinde, yerli çip tasarım çözümlerine destek verilmeye devam edecektir. Her bir proje için 75 milyon liraya kadar hibe sağlanacaktır. Ayrıca, “Kamu Yapay Zeka Ekosistemi 2023” programıyla kamu kurumları için yapay zeka çözümleri geliştirilmesi teşvik edilecektir ve bu projeler için 200 bin TL’ye kadar “Yalın Dönüşüm Desteği” sunulacaktır. Bu destekler, kilit teknolojilere yapılan yatırımların devam ettiğini göstermektedir.

Teknolojiye yatırım yapmayı düşünenler için çeşitli destek fırsatları sunulmaya devam ediyor. “Rekabet Öncesi İşbirliği Entegre Devre Tasarımı” destek çağrısı, yerli çip tasarım çözümlerini geliştirmek isteyenlere yönelik bir destek sunuyor. Bu program, büyük şirketlerle çip tasarımcıları, start-up’ları ve girişimcileri bir araya getirerek, her bir proje için 75 milyon liraya kadar hibe desteği sağlayacak. Projeler için destek sağlanacak kalemlerin maksimum oranı yüzde 50 olacak ve projelerin bütçe sınırlaması olmayacak. Ayrıca, bu çağrı kapsamında Ar-Ge teşviklerinden de yararlanılacaktır. Bu inisiyatif, ülke genelinde entegre devre tasarım yeteneğinin daha yaygın hale gelmesini hedeflemektedir.

Entegre Devre Tedarik Maliyetlerinin Azaltılması İçin Adımlar Atılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Rekabet Öncesi İşbirliği Entegre Devre Tasarımı Projeleri” çağrısıyla, 11. Kalkınma Planı’nda öncelikli sektörlerden ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel unsurlarından olan mobilite, elektrik-elektronik, tüketici elektroniği ve savunma gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu yerli entegre devre tasarım çözümlerini Türkiye genelinde geliştirmeyi amaçlıyor. Bu çağrı, yerli entegre devre tasarım projelerini destekleyerek Türkiye’de bu alandaki yetkinliği artırmayı, kritik ve öncelikli alanlarda dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretimin payını artırmayı, entegre devre tedarik maliyetlerini düşürmeyi, tasarım ekosistemi ve insan kaynağını geliştirmeyi, sanayinin yüksek katma değerli üretime geçişini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Bu çağrı kapsamında geliştirilecek projelerde, tasarlanan entegre devrenin gerçek dünya koşullarında doğrulamalarının yapılması gerekmekte olup, en az iki teknoloji hazırlık seviyesi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, entegre devreler için 150 nm ve daha küçük yarıiletken teknolojilerinin kullanıldığı projeler de desteklenmeyi hedeflemektedir. Bu adımlar, Türkiye’nin entegre devre tasarımı alanındaki yetkinliğini artırarak ulusal ekonomiye katma değer sağlama yolunda atılmış önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.

Yerli Çip Projeleri
Yerli Çip Projeleri

Entegre Devre Projelerine Yüzde 50 Hibe Desteği Sağlanacak

Bu çağrı çerçevesinde, projeye uygun bulunan destek kalemleri için yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak. Her bir proje için, Bakanlık tarafından toplamda sağlanacak destek miktarı 75 milyon lirayı aşamayacaktır. Proje hibe desteği kalemleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen kurallara ek olarak aşağıdaki öğeleri içermektedir:

 1. Toplam proje bütçesinin yüzde 10’unu geçmeyen IP blokları lisans alımı.
 2. Toplam proje bütçesinin yüzde 10’unu geçmeyen teknik eğitim ve danışmanlık hizmetleri alımı.
 3. Toplam proje bütçesinin yüzde 25’ini geçmeyen prototip (fabrikasyon) üretimi.
 4. Toplam proje bütçesinin yüzde 30’unu geçmeyen EDA araçları lisans ücretleri.

Desteklenecek proje sayısı, Bakanlık bütçe olanaklarına göre belirlenecektir. Bu çağrı kapsamında desteklenen projeler için, destek sözleşmesinde belirlenen proje başlangıç tarihinden itibaren en fazla 48 ay süre tanınacaktır. Ayrıca, projenin bir parçası olarak beşeri sermayenin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, proje ortaklarından öğrencilere ve/veya yeni mezunlara entegre devre tasarımı ve üretim süreci eğitimi verilmesi beklenmektedir. Bu adımlar, yerli entegre devre tasarımı yetkinliğinin artırılması ve sektörün büyümesine katkı sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

Son Başvuru Tarihi 15 Eylül Olacak

Proje başvuruları için son tarih 15 Eylül’dür. Bu projeler, “elektrik elektronik sanayi, otomasyon ve dijital dönüşüm teknolojileri, mobilite teknolojileri” gibi uygulama alanlarına yönelik entegre devreler geliştirmeyi hedeflemektedir. Projeler, entegre devrelerin tasarım, prototip üretim, test ve doğrulama süreçlerini içermelidir. Her bir projede en az iki proje ortağı bulunmalıdır. Başvuru sahipleri arasında, ürüne ilişkin teknik kriterleri belirleyen ve potansiyel kullanıcı olan en az bir işletme ile entegre devre tasarımını gerçekleştiren en az bir tasarımcı firması bulunmalıdır. Bu yaklaşım, kullanıcı ve tasarımcı firmaları arasında iş birliği oluşturarak entegre devre tasarımının geliştirilmesi ve ticarileşmesine olanak tanır.

Başvuruların son tarihi olarak önce 31 Temmuz belirlenmişti, ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beklentinin üzerinde başvuru alındığı için son başvuru tarihini uzatma kararı aldıklarını açıklamıştır. Bu nedenle son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 olarak güncellenmiştir. Bakan Kacır, bu çağrıyla büyük markaları, çip tasarımcılarını, çip tasarımı yapan start-up’ları ve girişim ekiplerini bir araya getirerek rekabet öncesi iş birliği desteği sağladıklarını belirtmiş ve Türk markalarının ve girişimlerinin bu alandaki varlığını artırmayı hedeflediklerini vurgulamıştır.

Kamu İçin Yapay Zeka Çağrısı Başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerini geliştirmek ve yapay zeka bilgi birikimini yaygınlaştırmak amacıyla bir çağrı başlattı. Bu çağrı, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında gerçekleşmektedir ve “Kamu Yapay Zeka Ekosistemi-2023” adını taşımaktadır. Bu önemli çağrıda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı müşteri kurumu olarak yer almaktadır.

Çağrı kapsamında, Türkiye’de kamu kurumlarında yapay zeka projelerinin geliştirilmesi ve bu alanda bir ekosistemin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri, akıllı eğitim teknolojileri gibi temaları içeren projeler desteklenecektir.

Çağrıya başvuracak konsorsiyumların, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü (YZE) ile başvuru öncesinde bir iş birliği protokolü imzalamaları ve bu iş birliği protokolünü proje önerisinin bir parçası olarak sunmaları gerekecektir. Çağrı, 1 Ağustos’ta başlamış olup, projelerin hazırlık aşamalarının 31 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Başvurulan projelerin bütçesi en fazla 10 milyon lira olacak ve proje önerileri tek aşamalı olarak kabul edilecektir.

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bu kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumlar, projenin yürütücüsü olarak konsorsiyum içinde yer alabileceklerdir. Bu çağrı, Türkiye’nin yapay zeka yeteneklerini güçlendirmeyi ve kamu sektöründe bu teknolojiyi yaygınlaştırmayı amaçlayan önemli bir adımdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yalın Dönüşüm Desteği Sağlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, imalat sanayisinde verimliliği artırmak amacıyla “Yalın Dönüşüm Desteği” sunacak. Yalın üretim yaklaşımı, tedarikçi, müşteri ve içsel değişkenleri eş zamanlı olarak azaltarak israfı minimize eder ve işletmelerin verimlilik odaklı gelişimini teşvik ederek rekabet güçlerini artırır. Bu amaçla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğiyle geliştirilen “Yalın Dönüşüm Desteği” ile KOBİ’ler, yalın dönüşüm danışmanları veya model fabrikalardan hizmet alacaklar.

KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği, iki aşamada uygulanacaktır. İlk aşamada “Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti” model fabrikalar veya yalın dönüşüm danışmanları tarafından sağlanacak ve bu hizmet için destek oranı yüzde 100, destek üst limiti ise 10 bin lira olacaktır. İkinci aşamada ise “Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti” ve “Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti” model fabrikalar tarafından verilecek. Bu aşamalardaki destek oranları sırasıyla yüzde 80’e ve yüzde 80’e çıkacak, destek üst limitleri ise sırasıyla 70 bin lira ve 150 bin lira olacaktır. Destek Programı süresince, toplam destek üst limiti 200 bin lira olarak belirlenecektir. Bu destekler geri ödemesizdir ve KOBİ’lerin verimliliği artırma amacıyla kullanılmaları beklenmektedir.

Ayrıca, KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgi vermek ve model fabrikalarda gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla 26 ilde toplam 30 bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantılar, işletmelerin bu destekten en iyi şekilde faydalanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile 55 Bin İstihdam Hedefi

“Çalışan ve Üreten Gençler Programı,” işsizlikle mücadele ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla geliştirilen bir inisiyatiftir. Program, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, geri kalmış bölgelerdeki nüfusun refah seviyelerini yükseltmek ve göç eğilimini azaltmak gibi amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır.

Programın temel bileşenleri şunları içerir:

 1. İstihdam Yoğun Alanlarda Altyapı Oluşturma: Program, istihdamın yoğun olduğu bölgelerde üretim ve hizmet altyapılarının oluşturulmasını destekler. Bu, özellikle metropoller dışındaki bölgelerde yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlar.
 2. Atıl Altyapıların Tespiti ve Yeniden Kullanılması: Program, var olan ancak atıl durumda bulunan altyapıların belirlenmesini ve bu alanların yeniden kullanılmasını teşvik eder. Bu sayede mevcut kaynaklar daha etkili bir şekilde kullanılabilir.
 3. Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimini Destekleme: Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için program, eğitim, beceri geliştirme ve kişisel gelişim fırsatları sunar. Bu, gençlerin iş piyasasına daha hazır bir şekilde girmelerine yardımcı olur.
 4. Özel Sektör Yatırımlarını Teşvik Etme: Program, özel sektör yatırımcılarına, tekstil, ayakkabı gibi imalat sektörlerinde veya çağrı merkezi gibi hizmet sektörlerinde iş yapabilecekleri uygun yerler sunar. Bu, özellikle genç işsizliğin yüksek olduğu bölgelerde iş fırsatları yaratmayı amaçlar.
 5. Bütçe ve Destek: Program kapsamında 111 proje desteklenmektedir ve bu projelere toplamda yaklaşık 1.3 milyar TL destek sağlanmaktadır. Program tamamlandığında yaklaşık 161 atölye oluşturularak 55 bin kişinin istihdam edilmesi beklenmektedir.

Bu tür programlar, işsizlikle mücadele, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için önemli bir rol oynamaktadır. Gençlerin iş piyasasına daha etkin bir şekilde katılmasına yardımcı olmak, ülkenin rekabetçiliğini artırmak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için kilit bir faktördür.

33 İlde Gençler İçin İstihdam Kapıları Açılıyor

“Çalışan ve Üreten Gençler Programı,” Türkiye’de istihdamı artırmayı hedefleyen bir programdır. Program, özellikle gençlerin ve kadınların istihdam edilmesini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Aşağıda programın bazı önemli özellikleri ve sonuçları özetlenmiştir:

 • Program Kapsamı: Program, 33 ilde uygulanmaktadır. Bu illerde istihdam yoğunluğunu artırmak ve özellikle geri kalmış bölgelerde iş fırsatları yaratmak amaçlanmaktadır.
 • İstihdam Hedefi: Program kapsamında 4 bin 706 kişi istihdam edilmiştir. Bu istihdamın büyük bir kısmı gençlerden ve kadınlardan oluşmaktadır. Program, gençlerin iş piyasasına daha aktif katılımını teşvik etmek için özel önlemler içermektedir.
 • Eşit İstihdam: Programın bir hedefi, kadın ve erkek istihdamını eşit düzeyde sağlamaktır. Bu nedenle projelerde kadın istihdamına özel önem verilmektedir.
 • Projeler: Program kapsamında bir dizi proje uygulanmaktadır. Örnek olarak, Iğdır Çağrı Merkezi Projesi ve Muş Tekstilkent Projesi gibi projeler gençlerin ve kadınların istihdam edildiği alanlarda oluşturulan atölyeleri içermektedir.
 • Toplam Destek: Program için toplamda 1.3 milyar TL’lik bir destek sağlanmıştır. Bu destekle birlikte projelerin hayata geçirilmesi ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
 • Sonuçlar: Program sayesinde istihdam edilenlerin büyük bir kısmı gençlerdir ve genellikle geri kalmış bölgelerde istihdam edilmektedirler. Program, işsizlikle mücadelede ve ekonomik büyümeyi teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır.
 • Sosyal ve Ekonomik Etkiler: Programın başarısı, geri kalmış bölgelerdeki nüfusun refah seviyelerini artırarak göç eğilimini azaltmaya ve emek yoğun sektörlerdeki rekabet gücünü artırmaya yöneliktir.

Bu tür programlar, genç işsizliği ve ekonomik dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olabilir ve yerel ekonomilere katkı sağlayabilir.

Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı: Eureka Innowwide Programı ve Eurostars-3 Programı’nda Yeni Çağrılar Açıldı

Eureka “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı/Eureka Innowwide” programının ikinci çağrısı ve Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı/Eurostars-3 Programı’nın 2023 yılı ikinci çağrısı, yenilikçi KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda iş geliştirme ve Ar-Ge projelerini desteklemeyi amaçlayan önemli finansman fırsatları sunmaktadır.

İşte bu programlar hakkında daha fazla bilgi:

1. Eureka Innowwide Programı:

 • Amaç: Bu program, yenilikçi KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda işlerini genişletmelerini ve yeni ürün veya hizmetlerin ticarileştirilmesini değerlendirmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
 • Hibe Miktarı: Her bir fizibilite projesi için 60 bin euro hibe verilmektedir.
 • Başvuru Tarihi: Çağrı için son başvuru tarihi 17 Ekim’dir.

2. Eurostars-3 Programı:

 • Amaç: Eurostars-3, yenilikçi KOBİ’lerin liderliğinde sivil amaçlı Ar-Ge projelerini desteklemeyi hedefleyen bir programdır. Türk KOBİ’lerinin Eurostars üye ülkeleri ile işbirliği yaparak uluslararası Ar-Ge projeleri geliştirmelerine imkan tanır.
 • Koşullar: Türk ekipler, projelerini birlikte gerçekleştirecek en az bir yabancı paydaş ile işbirliği yapmalıdır.
 • Başvuru Tarihi: Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 14 Eylül 2023’tür.
 • Bütçe Sınırlamaları: Hiçbir kurum ya da ülkenin bütçe payı toplam proje bütçesinin yüzde 70’ini aşmamalıdır. Türk ortakların toplam proje bütçesi 500 bin euro’yu geçemez.

Bu programlar, yenilikçi KOBİ’lerin uluslararası rekabetçiliklerini artırmalarına ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olabilir. KOBİ’ler, bu fırsatları kullanarak yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, uluslararası işbirlikleri kurmak ve büyümelerini desteklemek için finansal destek alabilirler.

2024 Yılı Kutup Araştırmaları Çağrıları Başladı

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen kutup bilim seferleri, Türkiye’nin kutup bölgelerinde bilimsel çalışmalara öncülük etmesini ve uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan önemli bilimsel girişimlerden biridir. 2024 yılı kutup araştırmalarına ilişkin KUTUP-1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım Proje çağrıları açıldı. İşte bazı önemli detaylar:

1. Bilimsel Araştırma Bütçesi ve Lojistik Bütçe:

 • Çağrılar kapsamında “bilimsel araştırma bütçesi” 600 bin TL olarak belirlenmiştir.
 • Sadece sefere katılım sağlayacak projeler için “lojistik bütçe” ise 300 bin TL’dir.
 • Toplam bütçe üst limiti 900 bin TL olarak yükseltilmiştir.

2. Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ):

 • Proje kapsamında ödenebilecek Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) miktarı 100 bin TL olarak güncellenmiştir.

3. Başvuru Süresi:

 • Başvurular için son tarih 25 Eylül olarak belirlenmiştir.

Kutup bilim seferleri, kutup bölgelerindeki çevresel değişiklikleri anlamamıza ve iklim değişikliği gibi önemli sorunların anlaşılmasına katkıda bulunan önemli araştırmaların yapılmasına olanak tanır. Bu çağrılar, Türk bilim insanlarının bu önemli çalışmalara katılma fırsatını sunmaktadır. Katılımcılar, kutup bölgelerinin benzersiz çevresel koşullarını inceleyerek bilimsel bilgiye katkı sağlayabilirler.

Mutlaka okuyun: Hibe ve Krediler

Yeni Model Fabrikalar Sanayiye Hizmet Verecek

Türkiye’deki model fabrikalar, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmayı ve yalın üretim ile dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik etmeyi hedefleyen önemli merkezlerdir. Bu model fabrikaların 2015 yılında kurulmaya başlamasıyla, ülkenin sanayi sektöründe daha rekabetçi ve ileri teknolojili ürünler üretebilme kapasitesini artırmak amaçlanmıştır.

Model fabrikalar, aşağıdaki alanlarda işletmelere destek sağlamaktadır:

 1. Yalın Üretim: İşletmelerin süreçlerini optimize etmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak verimliliği artırır.
 2. Dijital Dönüşüm: İşletmelerin dijital teknolojileri kullanarak üretim süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.
 3. Ürün Geliştirme: Yenilikçi ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi konularında rehberlik eder.
 4. Enerji Verimliliği: İşletmelerin enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olur, çevresel sürdürülebilirliği destekler.
 5. İnsan Kaynağı Geliştirme: İşletme çalışanlarının yeteneklerini artırmak için eğitim ve gelişim programları sunar.

Bu model fabrikaların işlevi, KOBİ’ler ve diğer sanayi işletmeleri için büyük önem taşır çünkü rekabetçi olabilmek ve daha sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmek için bu tür becerilere ve dönüşüm stratejilerine sahip olmak gereklidir.

Halihazırda faaliyette olan model fabrikaların yanı sıra, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun ve Trabzon illerinde de yeni model fabrikaların kurulmasıyla daha fazla sanayi bölgesine destek sağlanması planlanmaktadır. Bu gelişmeler, Türkiye’nin sanayi ve üretim sektörlerinin daha rekabetçi ve yenilikçi hale gelmesine katkıda bulunacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir