Kredi Garanti Fonu Kadın Girişimci Destekleri

KADIN GİRİŞİMCİLER TEŞVİK EDİLİYOR

ÖNCELİKLER LİSTESİNDE KADIN GİRİŞİMCİLERİ EN ÜST SIRAYA KOYDUKLARINI SÖYLEYEN KREDİ GARANTİ FONU (KGF) GENEL MÜDÜRÜ İSMET GERGERLİ, KADIN GİRİŞİMCİLERİN KOBİ’LERE YÖNELİK DESTEKLERDEN ÇOK DAHA UYGUN ŞARTLARDA YARARLANDIKLARINI BELİRTİYOR. KGF, KENDİ KAYNAKLARI DIŞINDA YURT DIŞINDA SAĞLADIKLARI KAYNAKLARI DA BAZ ALARAK KADIN GİRİŞİMCİLERİN HİZMETİNE SUNACAKLARI YENİ PROJE VE ÜRÜN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. KGF’NİN 25’İNCİ YILI İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN ‘EKONOMİNİN SULTANLARI’ ADLI KİTAPÇIK İSE TÜRKİYE GENELİNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARILI ÖYKÜLERİNDEN OLUŞUYOR. ROL MODEL ETKİSİ YARATAN 8 BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİYE ULAŞTIK VE GELECEK PROJEKSİYONLARINI ÖĞRENDİK.

Kadın girişimcilerin iş hayatında çok daha aktif olması misyonuyla hareket eden Kredi Garanti Fonu (KGF), bu girişimcilerin yatınmlan için bulabilecekleri finansal erişimi kolaylaştırmaya yönelik stratejiler geliştiriyor. Kadın girişimcilerin yanında olmaya ve pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceklerinin altını çizen KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, son değişikliklerle birlikte kadın girişimciler için kefalet üst limitinin 85 bin TL’den 2.5 milyon TL’ye çıkarıldığını ifade ediyor. Gergerli, 25’inci yılları kapsamında ‘Ekonominin Sultanları’ adlı dördüncü kitapçıklarında, KGF desteğiyle teminat sıkıntısı yaşamadan, sermayelerini oluşturarak kendi işlerini kuran başarılı kadın girişimcilerin hikayelerine yer verdiklerinin altını çiziyor. Bu noktadan yola çıkarak Dilek Hanif, Meryem Şengül, Meltem Suna, Tuğba Bayburtluoğlu, Yağmur Sürmeli, Aslı Elif Sunay ve Dr. Sema Demir olmak üzere 8 inovatif kadm girişimciye ulaştık. Bu girişimcilerin öyküleri, Türkiye genelindeki kadın girişimcilere farklı bir yol haritası sunacak…

kgf

“BUGUNE KADAR ÖZKAYNAKLARIMIZDAN VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIMDAN SAĞLANAN DESTEK KAPSAMINDA YAKLAŞIK 157 BİN İŞLETMEYE, 114 MİLYAR TL TUTARINDA KEFALET VEREREK, 128 MİLYAR TL’LİK KREDİYE ULAŞMALARINI SAĞLADIK. BU HACMİN YAKLAŞIK 300 MİLYON TL’SİNİ KADIN GİRİŞİMCİLER KULLANDI. KADINLARIN KREDİSİ BANKALARDA ASLA BATMIYOR. BORCUNA EN SADIK OLAN GRUP KADIN GİRİŞİMCİLER…”

► Kadm girişimcilerin Türkiye genelindeki performansım nasıl değerlendiriyorsunuz? Kredi Garanti Fonu, bu kapsamda özellikle kadın girişimcilere nasıl bir destek sunuyor?

Kadın girişimcilerimiz son dönemde artan desteklerle çok güzel projelere imza atıyor. Kadınlarımız yeni iş fikirlerine daha açıklar. Ayrıca iş hayatına daha pozitif yaklaşarak plan ve program yapma konusunda daha başarılılar. Ulaştığımız kadm girişimci oranına dikkat edersek, kadm girişimcilerin daha aktif olmalarını bekliyoruz. Kadınlar bizim için öncelikli. Kadm girişimcilerimiz yüzde 0,03 gibi komisyonla kefaletini izden yararlanabiliyor. Son değişikliklerle birlikte kadm girişimcilerimiz için kefalet üst limiti 85 bin TL’den 2.5 milyon TL’ye çıkarıldı. Doğası gereği pek çok alanda erkeklerden farklı bir bakış açısma sahip olan kadınların gerek sosyal ilişkileri gerekse iş ve özel yaşamlarındaki dengeleyici faktörleriyle iş hayatına başarı kattıkları aşikâr. Öncelikle kadınlar, erkeklere göre borçlarına daha sadıklar. İstatistiklere baktığımızda kredi karnelerinin de bunu doğrular nitelikte olduğunu görüyoruz. Kadınlara sağlanan desteklerin, ekosistemde sosyal anlamda daha büyük etkiye sahip olduğunu biliyoruz.

► ‘Ekonominin Sultanları’ adlı proje fikri nasıl doğdu? Başarılı kadm girişimcileri nasıl belirlediniz? 25’inci yılınızı bu projeyle taçlandırarak nasıl bir geri dönüş aldınız?

‘Ekonominin Sultanları’ projesi Kredi Garanti Fonu olarak dördüncü kitapçığımız. Daha önce de destek olduğumuz KOBİ’lerimizin başarı öykülerine yer verdiğimiz ve birçok girişimci için de ilham kaynağı olduğuna inandığımız kitapçıklar hazırlayıp dağıtımını yapmıştık. Ancak bu sefer sadece kadınlarla ilgili versiyonunu hazırlamak ve kadınlarımızı iş dünyasında cesaretlendiren bu başarı öykülerini onlarla paylaşmak istedik.

► Kadın girişimcilerin ağırlıklı olarak hangi alanlara yöneldiklerini gözlemliyorsunuz?

Ülkemizde kadın girişimcilerin daha çok küçük ölçekli ve az sermaye gerektiren işlere yöneldiği bir gerçek. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kadın girişimcilerin yatırımları için bulabilecekleri finansal kaynaklara erişimin sınırlı olması… Kredi Garanti Fonu, tam da bu noktada kadın girişimciliğinin desteklenmesinde en önemli aktörlerden biri. Kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarımızı ve kapsamlarını genişleterek sürdürüyoruz. Kredi Garanti Fonu olarak belirlediğimiz öncelikler listemizin başında gelen kadın girişimciler, KOBI’leıe yönelik desteklerimizden uygun şartlarda yararlanıyor. Kendi kaynaklarımız dışında yurt dışından sağladığımız kaynakları da baz alarak kadın girişimcilerimizin hizmetine sunacağımız yeni proje ve ürün çalışmalarımız devam ediyor.

Söz konusu fonlarla yapacağımız yeni iş birlikleri sayesinde kadm girişimcilerimize daha uygun komisyon ve faiz oranlarında kefalet sağlamaya devam edeceğiz. Öncelikli amacımız; kadın girişimcilerin çok daha az maliyetle finansmana erişimlerini sağlayarak ülke ekonomisine değerli katkı sağlamaları…

► 2016’da kadm girişimcilerin ne kadarlık bir krediye ulaşmasını sağladınız? Bu kapsamda 2017 hedefiniz nedir?

Bugüne kadar özkaynaklarımızdan ve Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan destek kapsamında yaklaşık 157 bin işletmeye, 114 milyar TL tutarında kefalet vererek, 128 milyar TL’lik krediye ulaşmalarını sağladık.

Bu hacmin yaklaşık 300 milyon TL’sini kadm girişimciler kullandı. 2017 yılının henüz başında başladığımız ‘Portföy Garanti Sistemi’ sayesinde finansmana erişim hızını artırarak, bununla doğru orantılı olarak kadın girişimcilerimizin sayısının da hızla artmasını bekliyoruz.

► Kadın girişimcilerin özellikle hangi sektörlerde aktif iş girişimleriyle öne çıktıklarını gözlemliyorsunuz?

“Kadın girişimcilerimiz ağırlıklı olarak hizmet sektöründe iş girişimlerinde bulunuyor. Örneğin, güzellik merkezleri son dönemde çok gözde. Ancak biz sağlayacağımız desteklerle kadınlarımızın iş fikirlerinin her alana yayılmasını ve farklı sektördeki girişimlerine destek sağlamayı hedefliyoruz. Kredi Garanti Fonu olarak kadınlarımıza güveniyoruz. 25 yıllık bankacılık deneyimimle şunu söyleyebilirim ki kadınların kredisi bankalarda asla batmıyor. Borcuna en sadık olan grup kadın girişimciler. KGF olarak her zaman kadınlarımızın yanında olmaya, onlara pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir