Bankalar’ın Tarım Destekleri

TARIMDA 2023 HEDEFLERİNE EN BÜYÜK DESTEK BANKALARDAN GELİYOR

TARIM KREDİLERİNİN 2007 YILINDA 11 MİLYAR TL’DEN 2016 YILI SONUNDA 72.8 MİLYAR TLTE ULAŞMASI, SEKTÖRÜN YILLAR İÇİNDEKİ GELİŞİMİNİ ORTAYA KOYUYOR. TÜRKİYE’NİN, 2023 YILINDA TARİMSAL ÜRETİM DEĞERİNİ 150 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA HEDEFİ BULUNURKEN, BU RAKAMLA DA TÜRKİYE’NİN DÜNYANIN BEŞİNCİ BÜYÜK TARIMSAL EKONOMİSİ OLMASI BEKLENİYOR. BÖYLESİ BÜYÜK HEDEFLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN SEKTÖRDE, ÇİFTÇİYE EN BÜYÜK FİNANSAL DESTEK İSE HİÇ ŞÜPHESİZ BANKALARDAN GELİYOR.

Türkiye, dünyanın yedinci en büyük tarım üreticisi ve başta gelen ihracatçı ülkelerden biri. Tarım sektörü Türk ekonomisinde anahtar rolü oynayan bir sektör olmasının yanı sıra ülke istihdamının da yüzde 25’iııi oluşturuyor. Bu nedenle, ekonomik büyüme ve kırsal kalkınma için tarımın önemi yadsınamaz bir boyutta. Türkiye’de taıım kredileri toplam büyüklüğü 2007’de 11 milyar TL iken 2016 yıl sonunda 72.8 milyar TL’ye ulaşmış olması, bu sektördeki büyüme rakamlarını da ortaya koyuyor.

Yanı sıra Türkiye’deki toplam kredilerin GSYDH’ye oranı yaklaşık yüzde 75 seviyelerinde. Tarııu kredilerinin tarımsal GSYIH’ye oram ise yüzde 45’ler düzeyine ancak gelebildi. Bu nedenle de bu alanda daha gidilecek çok yol olduğu da bir diğer gerçek.

tarım 7

DOKUZ YILDA ALT! KAT BÜYÜDÜ

Sermaye problemi olan üreticilerin ve tarımsal işletmelerin üretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için uygun şartlarla desteklenmeleri gerekiyor. Bu nedenle, tarımsal politikaların en önemli bölümünü oluşturan tarımsal kredi, tarım sektörünün gelişmesinde temel faktörlerden birini oluşturuyor.

Uzun yıllar boyunca kamu bankaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla sağlanmaya çalışılan tarımın finansmanı; işletmelerin yapılarında ve yatırım çeşitlerinde meydana gelen değişiklikler paralelinde, finansmanın çok daha hızlı, kolay ve esnek çözüm odaklı olması gerektiğini ortaya koydu. Ayrıca bankacılık sektörünün son yıllarda hızla büyü-mesi ve özellikle Anadolu’da şubeleşmesi sonucunda, özel bankalar da daha önce yeterince ilgi göstermedikleri tarım sektörünü hem bitkisel, hem de hayvancılık boyutuyla öğrenmek ihtiyacını hissettiler ve giderek artan oranda tarıma finansman sağlamaya başladı. Tarım sektörüne 2007 yılında sadece bankaların sağladığı toplam finansman 11 milyar TL iken, bugün 72.8 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

2023’TE 40 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Bunlarla beraber geçtiğimiz ay Türkiye Ürün İhtisas Borsası hayata geçirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nm, 6 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu belirterek, “Borsamn kuruluşu ürün kalitesinin artışına vesile olur-ken, ülkemizin tarım ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaşmasını sağlayacak devrim niteliğinde bir gelişme oldu. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatınmcıla-nmız, taıım ticareti sektörümüz ve ticaret borsalanmız çok uzun süredir bu gelişmeyi bekliyordu” şeklinde konuşuyor.

Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu gelişmiş bir tarım ürünleri piyasasının oluşacağını hatırlatan Tüfenkci, tarım ürünleri piyasasının daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesiyle Türkiye’nin tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline geleceğini ve bu piyasada dünyanın lider ülkelerinden biri olacağım ifade ediyor.

Yanı sıra 2023’e doğru giderken Türkiye’nin 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla, 40 milyar dolarlık tarımsal ihracatı gerçekleştirme hedefi için kollan sıvadığı biliniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir