2018 Yılı Tarımsal Destekleme Çalışmaları

2018 yılında tarımsal destekler devam ediyor. Kırsal alanda tarımsal destekler ile çiftçinin yüzü gülecek.

Kırsal alanda tarımsal destekler Tarım Bakanlığı’ndan

Kırsal alanda uygulanan destekleme faaliyetleri çoğunlukla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca farklı finansman ve uygulama mekanizmalarıyla yürütülen program ve projelerden oluşuyor. Birinci grupta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Genç Çiftçi Projeleri’nin desteklenmesi programı bulunuyor. İkinci grupta ise, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kırsal kalkınma bileşeni kapsamında Türkiye’ye sağlanan hibe fonları ile ulusal bütçeden birlikte finanse edilen çok yıllı bir kırsal kalkınma programı olan IPARD Programı bulunuyor.

2018 Yılı Programı’na göre, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekleme bütçesi 1 milyar 724 milyon TL’ye çıkarıldı. Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekleme bütçesi 2016’de 1 milyar 169 milyon TL, 2017’de 1 milyar 436 milyon TL düzeyindeydi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe karşılığı olarak 2016 yılında bu kaynağın 210 milyon TL’si, 2017 yılında 216 milyon TL’si ve 2018 yılında 339 milyon TL’si ayrılırken, Genç Çiftçi Programı için ise 2016’da 450 milyon TL ve 2017’de 483 milyon TL, 2018’de 503 milyon TL ödenek tahsis edildi.

Söz konusu kırsal kalkınma destekleme faaliyetlerinin yanı sıra, bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajansları tarafından kendi planları çerçevesinde sorumluluk alanındaki illerde yürütülen tarım ve kırsal kalkınma destekleme faaliyetleri de bulunuyor. GAP, DAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdareleri koordinasyonunda yürütülmekte olan eylem planları kapsamında 2018 yılında toplam 16.1 milyar TL’lik kaynağın tahsis edilmesi planlanırken, söz konusu bölge kalkınma idarelerine 2018 yılında sermeye transferi ve sermaye gideri olarak toplam 663 milyon TL aktarılacak.

ipard 2

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılında IPARD II kapsamında kırsal alanda hayata geçirecekleri tarımsal destekleme çalışmaları hakkında özel açıklamalarda bulundu…

KIRSAL kalkınma amaçlı tarımsal desteklemeye yönelik kaynaklar 2018 yılında artarak devam edecek. 2023 yılma kadar Avrupa Birliği’nin çok yıllı kırsal kalkınma programı IPARD II kapsamında 244 milyon euro’su ulusal katkı olmak üzere toplamda 1 milyar 45 milyon euro’luk hibe desteği kullandırılacak. Bir yandan 2017 yılının son günlerinde çıkılan çağrının başvuruları toplanırken, öte yandan 2018 yılının ikinci yarısında 75 milyon euro bütçeli “işleme ve Pazarlama Tedbirleri” başlığında yeni bir çağrıya çıkılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılında kırsal alanda hayata geçirecekleri tarımsal destekleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

YENİ ÇAĞRIYA ÇIKILACAK

Bakan Fakıbaba, IPARD II Programı’nın (2014-2020) toplam bütçesinin 801 milyon euro’su AB katkısı, 244 milyon euro’su ulusal katkı olmak üzere 1 milyar 45 milyon euro olduğunu söyledi. IPARD II Programı için Avrupa Komisyonundan bütçe kullanımı yetki devrini Mart 2017’de aldıklarını vurgulayan Fakıbaba, yıllar itibarıyla programın bütçesini belirlediklerini söyledi. Bakan Fakıbaba’nın verdiği bilgiye göre, 2017 yılında 211 milyon euro hibe tutarına sahip yatırım sözleşmeye bağlanmış olup, toplam 374 milyon euro hibe bütçesi ile iki çağrıya çıkıldı. 2018 yılında ise 75 milyon euro bütçeli yeni bir çağrıya çıkılması öngörülüyor.

Fakıbaba, 2017’de çıkılan iki adet çağrı ilanının sonuçlarının, özellikle hibe fonlarının kullanılma düzeyleri ve oranlarının önümüzdeki dönem içinde çıkılacak çağrıların sayısı ve kapsamım önemli ölçüde etkileyeceğinin altını çizdi. Bu nedenle 2018 yılında IPARD II kapsamında proje başvuru ilanlarının sayısı ve çerçevesi hakkında kesin sınırlar çizmemek gerektiğini ifade eden Fakıbaba, “Ancak, AB fonlarını en etkin şekilde kullanmak üzere 2018 ikinci yarısında 75 milyon hibe bütçeli ‘İşleme ve Pazarlama Tedbirlerinden’ proje çağrısına çıkılmasını planlıyoruz” dedi.

ŞU ANA KADAR ÜÇ ÇAĞRI YAPILDI

IPARD II kapsamında bu zamana kadar üç çağrıya çıkıldı. TKDK’nın Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasına ilişkin müktesebatım ve kırsal kalkınma politika ve uygulamalarını, Türkiye-AB Mali işbirliğinin bir parçası olan IPARD Programı kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye’ye aktardığım vurgulayan Tarım Bakanı Fakıbaba, TKDK’nin bu kapsamda verdiği hibelerle kurulan işletmelerin tamamının AB standartlarında üretim yapmasına ciddi katkılar sunduğunu kaydetti.

Bakan Fakıba’nm açıklamalarına göre, IPARD II kapsamında ilk çağrıya 18 Aralık 2015’te süt, et ve yumurta üreten işletmeler ile çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi tedbirlerinden çıkıldı. Hibe tutarı 835 milyon TL ve toplam yatırım tutarı ise 1.3 milyar TL olan bin 605 proje sahibi ile sözleşme imzalandı. Proje sahiplerinin yatırımları ve bu projelere ödemeler devam ediyor. IPARD II Programı’nın ikinci çağrısını 12 Haziran

2017 tarihinde ilan ettiklerini ve bu ilanda sadece işleme ve pazarlama sektöründen proje başvurularının kabul edildiğini söyleyen Fakıbaba süt, et, meyve sebze ve su ürünleri işleme tesislerinin kurulumu ve yenilenmesini içeren ve toplam yatırım tutarı 1.2 milyar TL olan 306 proje başvurusu yapıldığım aktardı. Fakıbaba, bu çağrıdaki projelere 500 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağlamayı planladıklarını söyledi.

IPARD II Programı’nın üçüncü çağrısına ise hayvancılık yani besi, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimi yapan tarımsal işletmeler ire çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi sektörlerini kapsayacak şekilde 21 Aralık 2017 tarihinde çıkıldı. Fakıbaba, bu çağrıda toplamda yaklaşık 252 milyon euro hibe desteğinin yatırımcılarla buluşacağını kaydetti.

HAYVANCILIĞA DESTEK SÜRECEK

Bakan Fakıbaba, IPARD II kapsamında önümüzdeki dönemde çağrıların yoğunlaşacağı alanlar hakkında da bilgi verdi. Hayvancılık tesislerinin yenilenmesi ve yeni tesislerin kurulumlarma olan desteğin devam edeceğini söyleyen Bakan Fakıbaba, bu çerçevede özellikle kırmızı et üretimi yapacak küçük işletmeler başta olmak üzere küçük proje ve yatırımların daha fazla desteklenmesini öngördüklerini vurguladı. Fakıbaba, “Buna ilişkin hem kendi içimizde ve hem de AB Komisyonu ile olan çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra yine önümüzdeki dönemde arıcılık, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar yetiştiriciliği gibi düşük maliyetli küçük projelerin ön plana çıkarılması için çalışmalarımız sürecek. Ayrıca zanaatkârlık ve yerel ürünlerin üretimine yönelik projelerin, hibelerden daha fazla yararlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir