AB’den KOBİ’lere yeni kaynak yolda

Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığında finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile WEglobal liderliğinde yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

2007 yılından bu yana yürütülen programla Türkiye’deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor.

230 MİLYON EURO KAYNAK

Programın 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde teknik adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) uygulandı. Bu dönemde yaklaşık 500 milyon Euro kaynak ile milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ilde işletmelerin rekabet edebilirliğini arttırmayı hedefleyen 46 proje desteklendi. İlgili dönemde, KOBİ’ler ve girişimcilerin ortak kullanımına yönelik üretim ve kullanım tesisleri, laboratuvarlar, AR-GE merkezleri gibi yatırım projeleri, KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlayan finansal destek projeleri, turizm altyapısı, kümelenme ve tanıtım projeleri uygulandı.

rekabetci

2014-2020 yıllarını kapsayan ve Türkiye’nin 81 ilini de içeren yeni dönemde, Türkiye’nin sanayi üretiminde verimliliğin arttırılması, KOBİ’lerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında finanse edilmesi muhtemel projelerin öncelikle bu üç temel hedefe hizmet etmesi beklenecek. Mevcut proje havuzunu geliştirmek amacıyla 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle ikinci proje teklif çağrı süreci başladı. Bu çağrı için 230 milyon Euro bütçeli 33 projelik bir portföy oluşturuldu.

PROJE TEKLİF ÇAĞRI SURECİ

İkinci çağrıda “Araştırma-Geliştirme” ile “Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere proje teklifleri iki başlık altında toplanacak ve projelerin azami süresi 30 ay olacak. İlgili başlıklar kapsamında, yaratıcı endüstriler için proje bütçe limiti 2-5 milyon Euro arasında, AR-GE için 3-8 milyon Euro arasında olacak. Başvurular 29 Mayıs 2019 saat 17:00’a kadar kabul edilecek.

Üniversiteler, TGB yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri, araştırma merkezleri, tasarım merkezleri, kalkınma ajansları, belediyeler, STK’lar, sektörel dernek ve vakıflar projeye başvurabilecekler.

Kimler başvurabilir?

  • Üniversiteler
  • TGB Yönetici Şirketleri
  • Teknoloji Transfer Ofisleri
  • Araştırma Merkezleri (Kamu)
  • Tasarım Merkezleri(Kamu)
  • Kalkınma Ajansları
  • Belediyeler
  • İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar
  • Sektörel Dernekler ve Vakıflar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir