ERA NET Cofund Projesi İçin 61 Milyon Euro

DÜNYA ortak problemlerine ortak çözümler arıyor. Dünya nüfusu her yıl yaklaşık bir Türkiye kadar artarken, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir gıda değer zincirinin geliştirilmesi ve “tarladan çatala” sürdürülebilir, esnek ve şeffaf tarımsal gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi, hayvan sağlığını ve refahını iyileştirmek büyük önem taşıyor. Bu konuda harekete geçen ülkeler; bütçeleri sınırlı olsa da Horizon (Ufuk) 2020 Programrnın bir enstrümanı olan ERA-NET Cofund projesi çağrılarıyla ortak çözümler üretilmesi için kolları sıvıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) ön duyurularını yaptığı uluslararası iki çağrı önümüzdeki günlerde başvuruları kabul etmeye başlayacak.

GELECEĞE YATIRIM

ERA NET Cofund kapsamında açılan bu çağrılardan ilki toplam 17 milyon euro bütçeli “Gıda Sistemleri ve İklim Üzerine Kıtalararası Ortak Araştırma Projeleri Çağrısı-(ERA-NET FOSC)”. Çağrı ile üç kıtadan 20 ülke ve 24 fon organizasyonu bir araya getirilecek.

İkinci çağrı ise, toplam bütçesi 20 milyon euro’nun üzerinde olması beklenen ICT-AGRI-FOOD proje çağrısı. Çağrı kapsamında, tarladan çatala, çiftçiler, KOBİ’ler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi bekleniyor. Çağrı 22 ülkeden 29 fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu ile ortak desteklenecek.

Bu arada önümüzdeki günlerde bulaşıcı hayvan hastalıklarına yönelik uluslararası bir çağrının daha açılması bekleniyor. 19 ülkeden 23 fonlayıcı organizasyonun destekleyeceği ortak çağrının toplam bütçesinin 23.7 milyon euro olacağı ifade ediliyor. Bu çağrı, bulaşıcı hayvan hastalıkları, zoonos hastalıkları, aşı geliştirme çalışmaları üzerine açılacak. Edinilen bilgiye göre bu çağrıda TÜBİTAK fonundan yararlanma imkanı elde edildiği için TAGEM çağrıda fonlayıcı kuruluş olarak yer almayacak. TAGEM enstitüleri de TÜBİTAK’ın açtığı çağrıya başvuracak.

horizon
ERA NET Cofund Projesi

GIDA İLE İKLİM İLİŞKİSİ

Çağrılardan ilki “Gıda Sistemleri ve İklim Üzerine Kıtalararası Ortak Araştırma Projeleri Çağrısı-(ERA-NET FOSC)”. Yeni Hori-zon 2020 ERA-NET-Gıda Sistemleri ve İklim (FOSC) Projesi, gıda sistemleri ve iklim alanındaki araştırma teklifleri için bir kıtalararası çağrı açacak. Temel ve uygulamalı araştırma ve iklim değişikliği ile gıda sistemleri arasındaki etkileşimlere odaklanarak iklim değişikliğinin tarım-gıda piyasalarındaki sonuçlarını değerlendirmek ve değişen gıda ihtiyaçları ve modelleri (diyetler) bağlamında sürdürülebilir ve esnek gıda değeri zincirleri geliştirmek konusundaki çağrılar desteklenecek. Oluşturulacak konsorsiyumlarda, en az iki kıtadan (Avrupa, Afrika, Latin Amerika) en az dört ülke yer alacak. Konsorsiyumlarda yer alan ülkelerden en az ikisi Avrupa ülkelerinden ve diğer ikisi Afrika ya da Latin Amerika veya her ikisinden de bir ülke olacak şekilde hazırlanacak.

Özel sektör kamu kurumlan ve üniversitelerin katılabileceği çağrıda iki aşamalı bir prosedür izlenecek. Çağrı’nın ilk aşaması 2 Aralık 2019’da açılacak vc 12 Şubat 2020’de (Brüksel saati ile 17:00) . Kapanacak, ikinci aşama için teklif son tarihi 21 Temmuz 2020 (Brüksel saati ile 17:00) olacak. Aralık 2020-Şubat 2021 tarihleri arası fonlanan projelerin başlama tarihi olacak. (Detaylı bilgi için : https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm)

BÜTÇE 20 MİLYON EURO’DAN FAZLA

ön duyurusu yapılan ICT-AGRİ-FOOD proje çağrısı Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesi. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemek. Bu amaç doğrultusunda, ilgili alanda yapılmış diğer Ufuk 2020, bölgesel/ülkesel projeler, standardizasyon çalışmaları ve elde edilmiş verilerden faydalanılarak, bunları tamamlayacak ya da bunlarla entegre olabilecek nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, sensörler, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb. dijital çözümlerin ve veri odaklı BİT platformlarının geliştirilmesinin desteklemesi ve bu çözümlerin benimsenmesi önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor. Konunun “çiftlikten-çatala” geniş bir bakış açısı ile ele alınması beklendiğinden, proje ekiplerinde tarım ve bilişim alanında araştırmacılar yanında sosyal bilimciler, politika araştırmacıları ve sosyo-ekonomi uzmanlarının da yer alabileceği değerlendiriliyor. Çağrının toplam bütçesinin ise 20 milyon euro’nun üzerinde olacağı belirtiliyor.

Çağrı kapsamında üretilen dijital çözümlerin gıda zinciri boyunca hizmet etmesi beklenen hususlar şöyle olacak: “Sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması: Sosyal, ekonomik vc çevresel fayda-ma-liyet değerlendirmesinin yapılması. İnsanların geçimi ve meslekleri, hayvan refahı, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği ve güvenilirliği, tüketici isteklerinin (sağlıklı, güvenilir, besin içeriği ve orijini bilinen, kişisel taleplere/sağlık durumlarına uygun gıdalar vb.) dikkate alınması. Gıda zincirinde birincil üretim, gıda işleme, paketleme, dağıtım, tüketici davranış ve tutumu, hane halkı tüketimi ve yemek servisi hizmeti dahil en az iki veya daha fazla aşamada etki gözetilerek, atık ve kayıplara ilişkin sorunlar da dikkate alınarak katma değer sağlanması.”

BAŞVURULAR 27 KASIM’DA BAŞLIYOR

ICT-AGRI-FOOD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sisteminin 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla açılması planlanmakta olup, sistem Ocak 2020 sonunda kapanacak. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekecek. (Detaylı bilgi için : https://www.ictagrifood.eu/node/40158). Söz konusu çağrı kapsamında Türkiye’den sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Özden GÜNGÖR / TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı
“Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayrılmalı”

Tarım günümüzde en önemli uğraş alanlarından birisi, belki de tek alan. Günümüzde, tarımsal ürünler, artık stratejik ürün niteliğinde. Ülkeler, ürettikleri tarımsal ürünlerle güçlü veya zayıf olarak nitelendiriliyor. Bunun için yüksek verimli tohum ve nitelikli çeşit kullanmak gerekir. Anılan amaca ulaşmak ancak, özgün bilimsel çalışmalarla mümkün. 0 nedenle bilimsel çalışmalar her koşulda desteklenmeli ve geniş bütçe olanakları sağlanmalı. Eğer gerekli önlemler, şimdiden alınmaz ise insanın dünyadaki geleceği iklim değişikliği nedeniyle tehlike altına girecek. Bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi çok önemli. Onun için ayrı bir bütçeye gerek var. Hatta eğer olanak varsa bu konuyu çalışan bir bakanlık bile kurulabilir. Ülkenin geleceği, gelişmesi ve zenginleşmesi, Ar-Ge çalışmalarına verilen önemle yakından ilgili. Örneğin, Japonya Ar-Ge çalışmalarına ulusal gelirinin yüzde 3.2’sini, Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 2.8’ini ayırıyor. Türkiye’de ise yüzde 0.8’i ayrılıyor. Gelişmiş ülkeleri yakalamak istiyorsak bu oranı yakalamalıyız.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir