Genç ve Yenilikçi Girişimci Adaylarına 200 Bin TL Sermaye Desteği

‘TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-1 TAK), yeni yıla genç ve yenilikçi girişimci adaylarını, KOBÎ ölçeğindeki firmaları destekleyecek çağrılarla başladı. TÜBİTAK, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla iki yeni çağrı açtı. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı birinci çağrıları için başvurular 2 Ocak 2020 itibarıyla alınmaya başlandı. İki çağrı kapsamında tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, tarım ve gıda, makine imalat, otomotiv, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler ile madencilik, kimya ve ileri malzeme teknolojilerini kapsayan “diğer alanlarda”, belirlenen teknoloji alanlarındaki projelere ise öncelik verilecek. Sanayi Ar-Ge Destek Programı çerçevesinde yapılacak projelerde bütçe sınırlaması olmayacak. Destek süresi proje bazında en fazla 36 ay olacak. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda 600 bin TL proje bütçe sınırı, 18 ay süre sınırı uygulanacak. Söz konusu iki çağrıda da projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere yüzde 75 olarak uygulanacak.

Bu arada TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği BiGG Programı (Bireysel Genç Girişimci) çağrısı kapsamında 23 uygulayıcı kuruluş tarafından 30 Aralık’ta başvuruları almaya başladı. Başvuruların 28 Şubat 2020’de sona ereceği çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimcilere, firmalarını kurmaları sonrası 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacak. Çağrı kapsamında akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme tematik alanlarında projeler kabul edilecek.

SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 2019 Ekim’de yaptığı bir duyuru ile 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nı 2020 Ocak’tan başlayarak yılda iki kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütüleceğini duyurmuştu. Değişikliğe gerekçe olarak da destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması gösterilmişti.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020 birinci çağrısı ile KOBİ ölçeğindeki kuruluşların desteklenecek projeleriyle, “uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması” amaçlanıyor.

Proje önerilerinde firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması, müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi, aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi, üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi, yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi hedeflerinden bir ya da daha fazlasının karşılanması değerlendirme aşamasında dikkate alınacak.

501

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 birinci çağrısı kapsamında, KOBÎ ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların, rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli vc yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Firmaların teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri destekleneceği bu çağrı kapsamında, 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları da değerlendirilecek.

Proje önerilerinde firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması, müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi, ihracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi, aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi hedeflerinden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacak.

DESTEK ORANI YÜZDE 75

1501 ve 1507 çağrıları için 2 Ocak’ta başlayan başvuru süreci, 2 Mart 2020 günü saat 17.00’de sona erecek. Proje başvurularını yapabilmek için ön kayıt belgelerinin 10 Şubat 2020 günü saat 17.00’ye kadar TÜBİTAK’a sunularak ön kayıt onayı alınması gerekecek. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılacak. Sanayi Ar-Ge Destek Programı çerçevesinde açılan çağrıda kurul değerlendirme eşik değeri 60 puan, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde açılan çağrıda 50 puan olacak. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilecek.

KOBİ’lere yönelik açılan her iki çağrıda da projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere yüzde 75 olarak uygulanacak. Sanayi Ar-Ge Destek Programı çerçevesinde açılan çağrıda destek süresi proje bazında 36 ay olacak. KOBÎ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çağrısı kapsamında, KOBÎ’ler tarafından yürütülen 600 bin TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk üç projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla iki proje daha bu prog-rarnda desteklenebiliyor.

“HEDEF, ETKİN KAYNAK KULLANIMI”

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Faruk înaltekin, 1501 ve 1507 Programları kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projelerin desteklendiğini vurguladı. Her iki programın da ortak amaçları doğrultusunda kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması hedeflendiğini dile getiren înaltekin, şunları kaydetti: “2020’den itibaren çağrılı olarak yılda iki defa belirli dönemlerde başvuru alınması planlanan programlarda bu çağrı mantığı ile şirketlerin daha planlı programı bir şekilde, zaman kısıtı motivasyonunun da etkisiyle daha ayakları yere basan başvurular yapmaları yönünde motive olmalarının planlandığını düşünüyorum. Diğer taraftan eşik puan uygulamasının getirilmesi de bence iyi bir uygulama. Ancak bununla birlikte en önemli unsur, 1507 programında odak alanlarının getirilmesi. Belirli alt sektörü hatta ürün odaklı olarak planlanan programların artırılması önemli. Ülkemiz ihtiyaçlarının belirlenmesi, ithal ikame sağlayacak ürünlerin belirlenerek bunların geliştirilmesini teşvik edecek programlar daha anlamlı olacaktır.”

200 BİN TL SERMAYE DESTEĞİ

TÜBÎTAK, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği-BiGG Programı 2019 ikinci çağrısı kapsamında 23 kuruluş tarafından 30 Aralık’ta alınmaya başlayan başvurular, 28 Şubat 2020’dc sona erecek. Uygulayıcı kuruluşlar programın birinci aşamasında girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluç-\ ka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen birinci aşama faaliyetleri 2 Ocak-16 Mart günü saat 17.00’ye kadar gerçekleştirilecek. Programın ikinci aşamasında desteklenmesi uygun bulunan girişimcilere firmalarını kurmaları sonrası 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacak. Desteklenmeye hak kazanan girişimciler Temmuz’da duyurulacak.

BiGG uygulayıcı kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere altı tematik alanda iş fikri başvurularını kabul edecekler.

Daha önce Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı ikinci aşaması kapsamında destek almamış, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayanların, programa ön başvuru tarihi itibarıyla örgün öğrenim veren üniversitelerin, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler bu çağrıya başvurabilecek.

Genç girişimcilerin hayalleri gerçekleşiyor

TÜBİTAK, BİGG Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. BiGG 2019 birinci çağrısına 4 bin 194 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu başvurulardan bin 589 girişimci 30 uygulayıcı kuruluştan birinci aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 395 girişimcinin iş planlan TÜBİTAK tarafından düzenlenen ikinci aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 155 girişimcinin 2019 yılı birinci çağrısı kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği alması uygun bulundu. Desteği almaya hak kazanan 155 girişimci Ocak ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacak, 1 Şubat 2020 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak. 2012-2019 yılları arasında bin 386 teknogirişim firması BiGG Desteği almaya hak kazandı. BiGG 2019 yılı çağrısı ile desteklenecek girişimcilerle birlikte toplamda bin 386 teknogirişim firması programdan yararlanarak kurulmuş olacak.

“İş Fikri” başvurusu yapılabilecek uygulayıcı kuruluşlar

 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi
 • Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. [Bilkent Ü.]
 • Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
 • Arçelik A.Ş.
 • Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ)
 • Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.)
 • BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.)
 • Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.)
 • Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.)
 • Haşan Kalyoncu Üniversitesi
 • İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE)
 • Koç Üniversitesi
 • KOÜ Teknopark A.Ş. [Kocaeli Ü.)
 • ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Tic. ve Yat. A.Ş.
 • Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.)
 • Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Arge Dan. Ener. Çev. İlet. San. ve Tic. A.Ş. (Süleyman Demirel Ü.)
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
 • Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.
 • Yaşar Üniversitesi

6 bin TL’ye kadar burs imkanı

TÜBİTAK, 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarında değişikliğe gitti. TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre projede görev alan bursiyerlere ödenecek aylık ortalama tutarın proje yürütücüsü için belirlenen proje teşvik ikramiyesi üst sınırını aşamamasına yönelik kısıt kaldırıldı. Bu sayede nitelikli insan kaynağı olarak lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıların bursiyer olarak projelere daha etkin katılımı sağlanacak. 1505 Programı’nda uygulanacak burs miktarları yüksek lisans öğrencisi için aylık 3 bin TL olacak. BİDEB bursiyeri olması halinde bu ücrete 500 TL ilave edilecek. Doktora öğrencisine aylık 3 bin 500 TL burs verilecek. BBİDEB bursiyeri olanlara bin TL ilave edilecek. Doktora sonrası araştırmacıya ödenecek aylık burs miktarı 4 bin 500 TL olarak belirlenirken, BİDEB bursiyeri olanlara bin 500 TL ilave edilecek. 2012-2019 yılları arasında 1505 Programı Fizibilite Desteği’ne yapılan başvurular ve proje sonuçları incelendikten sonra söz konusu desteğe ihtiyaç kalmadığı değerlendirilerek Fizibilite Desteği 24 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Akademik kadrolar sanayiye entegre ediliyor

Sanayide araştırmacı istihdamını teşvik etmek için başlatılan TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları sonuçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tvvitter hesabından yaptığı paylaşımda yetişmiş akademik kadroları üretime entegre ederek milli teknoloji hamlesi hedeflerine hızla ulaşacaklarını vurguladı ve programa başvuran firma sayısının yüzde 147 arttığını belirtti. Sanayi Doktora Programı ile Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı firmaların ihtiyaçları merkeze alınarak teşvik ediliyor.

Programın ilk çağrısı ile 33 farklı üniversitenin 77 farklı firma ile yaptığı işbirliği protokolü kapsamında 517 doktora öğrencisini destekleme kararı alındı. Doktora öğrencilerine öğrenimleri boyunca aylık 4 bin 500 TL burs, mezuniyeti sonrasında ise üç yıl süre ile istihdam desteği sağlanacak. 2019’da açılan ikinci çağrıya yüzde 124 artışla rekor seviyede başvuru alındı. 53 üniversite, 257 sanayi kuruluşu ile işbirliği yaparak 329 proje ile başvuruda bulundu. Yapılan başvurular kapsamında bin 124 doktora öğrencisinin yetiştirilerek sanayide istihdam edilmesi planlandı. İkinci çağrıya 22 üniversite ile 228 sanayi kuruluşu ilk defa başvuru yaptı.

Faruk İNALTEKİN / Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı
“İş fikirleri prototipleştirilip pazara sunulabiliyor”

Enerji, fînans ve e-ticaret gibi kritik sektörlere büyük zararlar veren DDoS atakları son dönemde hızla artış gösterdi. Dünyada şu ana kadar görülmüş en büyük DDoS atağı geçen yıl Aralık ayında yaşandı. Bu aynı zamanda şu ana kadar tespit edilen atak tiplerinin dışında tamamen yeni bir forma sahipti. Bu durum aslında 2017 de karşılaşabileceğimiz tehdit boyutları için ipucu veriyor. Artık savaşlar internet üzerinden şekilleniyor. Bir ülkenin elektrik sistemi bile birkaç dakika içerisinde, masa başından çökertilebiliyor. Bu nedenle son yılların en hızlı büyüyen sektörü siber güvenlik. Bugün 75 milyar dolar civarına ulaşan küresel siber güvenlik sektörünün 2Q18’de 101, 2020 yılında ise 170 milyar dolarlara ulaşması bekleniyor. Türkiye pazarının ise henüz 300 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam Türkiye’nin daha siber güvenlikte yolun başında olduğunu, şirketlerin yükselen tehdide karşı bir an evvel aksiyon alması gerektiğini gösteriyor.

Nezih KULEYİN / Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Başkanı
“KOBIMer açısından anlamlı sonuçlar doğuracak”

KOBİ’lerin üretkenliklerinin nitelik olarak bir sıçrama yapması bir zorunluluk. Tüm Ar-Ge desteklerine rağmen teknokentlerde yer alan firmaların yaptıkları ihracatta yüksek teknoloji ihracatı hala yüzde 3 seviyelerinde. Diğer taraftan makine imalat sanayi yüksek rakamlarda ihracat yapmaya devam ediyor. Çıkartılan iki desteğin hedefi KOBİ’leri bir yandan ileri teknoloji üretmeye teşvik ederken diğer yandan da var olan üretimlerinin yüksek teknolojiye evrjimesini sağlamak. Bu desteklerin yapılması zorunlu hale gelen dönüşümü gerçekleştirmek arzusu duyan KOBİ’ler açısından çok anlamlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Destek süreçlerinde bazen inceleme ve denetimler çok uzun zaman alıyor. Bu da birçok KOBİ’nin destek süreçlerine sıcak bakmaması sonucunu doğuruyor. Yeni destekler uygulanırken bu konu da dikkate alınmalı.

Dr. Derya ÇAĞLAR / OSTİM Teknopark Genel Müdürü
“En uygun uygulayıcı kuruluşu seçmeliler”

BİGG çağrı programları kapsamında genç ve yenilikçi girişimci adayları teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürme imkanı eide ediyor. Teknoloji geliştirme bölgeleri bu süreçte girişimcilere iş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması, iş fikirlerini olgunlaştırmaları, sektörü tanıyan, ulusal ve uluslararası deneyimli mentörler ile eşleştirilmeleri, rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak finansal desteğe hızlı ve en doğru şekilde ulaşmalarına destek oluyor. Genç ve yenilikçi girişimciler projelerinin desteklenebilir noktaya getirilmesi için öncelikle kendilerine en uygun uygulayıcı kuruluş ile çalışmayı tercih etmeliler. Uygulayıcı kuruluşun öncelikleri, çalışma programı, destek alması halinde sunduğu imkanlar, ulaşılabilirliği gibi hususları dikkate alarak seçimlerini yapmalılar. Sonrasında ise ivedilikle iş fikirleri ile ilgili teknik ve ticari doğrulama ve iş planı oluşturma çalışmalarına başlamaları, TÜBİTAK ve uygulayıcı kuruluş takvimlerine dikkat ederek proje ve sunumlarını sisteme yüklemeleri gerekiyor. Ostim Teknopark olarak 2020’de açılacak uygulayıcı kuruluşlar çağrısında başvuru yapacağız.

S. Eren ÖZMEN / Ankara TTO – ankaBİGG Program Yöneticisi
“Girişimcilere danışmanlık da sağlıyoruz”

BİGG programı, girişimcilere şirketleşmeden destek başvurularını gerçekleştirme imkânı sağlıyor. Şirketleşme aşamasının destek kararından sonra olması, girişimcilerin alması gereken riskleri düşürüyor. Verilen bu hibeden daha da önemlisi, başvuru sırasında iş fikirlerini nasıl geliştirecekleri ve nasıl pazarlayacakları konusunda bir kurguyu TÜBİTAK’a sunuyorlar. Bu sayede sistematik Ar-Ge süreçlerini takip ederek geliştirdikleri katma değeri yüksek ürünlerin ticarileştirilmesi mümkün olabiliyor. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de bir Uygulayıcı Kuruluş olarak ‘Sağlık ve İyi Yaşam’ ve ‘Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme’tematik alanlarında ankaBİGG süreçlerini yönetiyor. ankaBİGG programı aynı zamanda Ankara Üniversitesi Teknokent tarafından yürütülen kuluçka programı ile paralel şekilde destek aldıktan sonra şirketleşen girişimci adaylarına projeleri süresince danışmanlık hizmeti de sağlıyor.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir