Hayvancılığa Verilen Hibe ve Destekler 2017

Yerli üretim zamanı

Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli” ile damızlık ve yerli hayvan üretimi artırılacak. 25 ilde mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturulacak. Damızlık üretim merkezleri için yatırımlar 2017 yılında başlayacak…

2023’te tarımsal hasılatın 150 milyar dolara, tarımsal ihracatın ise 40 milyar dolara çıkarılmasını hedefleyen Hükümet, bir yandan yatırımlarda tarımı ilk sıraya alırken, diğer yandan yeni uygulamaları hayata geçiriyor. 2017 yılı bütçe yasa tasarısında tarım yatırımlarına ayrılan kaynak 30.9 milyar TL’ye çıkarılıyor. Tarımda milli proje döneminin başlayacağı 2017’de tarımsal destek programlarına 12.8 milyar TL kaynak aktarılması öngörülüyor. İki ana temel üzerine oturtulan Milli Tarım Projesi ile 2017’de bitkisel üretimde “Havza Bazlı Üretime Dayalı Destekleme Modeli”ne geçiliyor. 941 havzada 19 ürüne destek verilmesi öngörülüyor. Çiftçinin mazot maliyetinin yüzde 50’si destek kapsamına alınıyor. Milli Tarım Projesi’nin ikinci ayağını oluşturan “Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli” ile Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun yeni bir vizyon ortaya konuluyor. Damızlık ve yerli hayvan üretimini istenilen noktaya çıkaracak yeni modelle 25 ilde mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturulacak. En az 500 baş kapasiteli bu merkezlerin inşaat yatırımlarına, alet, ekipman ve buzağı alımına yüzde 50 hibe desteği verilecek. Et sığırcılığına uygun, 200 başa kadar düve alımına yüzde 30 hibe desteği sağlanacak. Programlı aşıları yapılmış dört aylık her buzağı için 750 TL destek uygulanacak. Mera hayvancılığı yapılan illerde 2017’den itibaren üç yılda 250 bin baş, altyapısı uygun diğer illerde ise 100 bin baş olmak üzere, et verimi yüksek toplamda 350 bin baş gebe düve ülke sürüsüne katılacak.

hayvancilik-destekleri

32 ilde damızlık gebe düve üretim merkezleri kurulacak. Yılda en az 15 bin baş damızlık değeri yüksek gebe düve yetiştirilecek. Damızlık düve üretim merkezleri kurmak isteyen yetiştirici birlikleri ve üreticiler yılsonuna kadar müracaatlarmı yaparak işlemlerini başlatabilecek. Önümüzdeki beş yıl içinde damızlık düve ihtiyacı tamamen yurtiçinden karşılanacak. 23 ilde damızlık koç-teke üretim merkezleri, sekiz ilde damızlık manda üretim merkezleri kurulacak. Damızlık koç-teke merkezleri ile damızlık manda üretim merkezlerinin mevzuatı en kısa sürede hazırlanarak, 2017 yılında yatırıma başlayacak. Damızlık üretim merkezlerinde ahır ve ağıl yapımına, damızlık hayvana ve alet-ekipman alımına yüzde 50 hibe verilecek.

YERLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK

Artan hayvan sayısı ve üretim miktarlarına rağmen dönemsel talep artışları nedeniyle zaman zaman kırmızı ette arz açığı yaşayan, bu nedenle de besi materyali ithalatına yönelen Türkiye, hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeline geçiyor. Küresel arzın güvenli olmaması ve toplumsal hassasiyetin dikkate alındığı yeni model ile kırmızı et üretiminin artırılması, kendine yeterli düzeye ulaştırılması hedefleniyor. Bu çerçevede damızlık üretiminin artırılması, etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilmesi, bölgesel programların geliştirilerek uygulanmasına devam edilmesi öngörülüyor.

Yeni hayvancılık modeliyle kısa vadede damızlık ithalatı yapılarak damızlık hayvan sayısı artırılacak. Mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenen 25 ilde et sığırcılığı geliştirilerek et ırklarından popülasyon oluşturulacak. Projelerin uygulanmasını takip eden birkaç yıl içerisinde besi materyali ithalat ihtiyacı ortadan kalkacak.

Bilindiği üzere şu anda dönemsel talep artışları nedeniyle zaman zaman kırmızı ette arz açığı yaşamyor. Açığı kapatmak için besi materyali ithalatına izin veriliyor. Bu konuda Et ve Süt Kurumu (ESK) aktif rol alarak yetiştiricilerin ihtiyacını tek elden ithalat yaparak karşılıyor. Bunun yanı sıra damızlık düve ithalatı da yapılıyor.

GEBE DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİ

Yerli üretimi destekleme modeli ile hayvancılıkta Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun yeni bir vizyon ortaya konulacak. 32 ilde gebe düve üretim merkezleri kurulacak. Bu iller şunlar: Adana, Adıyaman, Afyonkara-hisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Niğde, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alman bilgiye göre damızlık düve üretim merkezi kurulacak illerin tespitinde, damızlık hayvan sayısı, çiftçi örgütlerinin kurumsal kapasitesi, hayvan sağlığı ve hastalıklarla mücadele etkinliği ve damızlık sığır ihtiyacı dikkate alındı. Bu arada önceki hafta Başbakan Binali Yıldırım tarafından ilk etapta 31 olarak açıklanan il sayısı son olarak Niğde’nin eklenmesiyle 32’ye yükseldi.

YETİŞTİRİCİYE YÜZDE 50 HİBE

Düve merkezleri, hastalıktan ari işletmeler olarak kurulacak. En az 500 baş kapasiteli bu merkezlerin inşaat yatırımlarına, alet, ekipman ve buzağı alımına yüzde 50 hibe desteği verilecek. Yılda en az 15 bin baş damızlık değeri yüksek gebe düve üretilecek. Bu merkezler, damızlık düve yetiştiriciliği işletmelerinin kurulmasına öncülük edecek, böylece önümüzdeki beş yıl içinde damızlık düve ihtiyacının tamamen yurtiçinden karşılanması amaçlanıyor.

Damızlık ihtiyacı olan hayvancılık işletmeleri düve ihtiyaçlarım aracısız bu merkezlerden temin edebilecek. Ayrıca, bu merkezlerde yetiştirilen damızlık hayvanlar, Ziraat Bankası kredi şartlarına haiz olduğundan, hayvan almak isteyen üreticiler kredi kullanabilecekler.

MÜRACAAT BU YIL

Damızlık düve üretim merkezleri kurmak isteyen yetiştirici birlikleri ve üreticiler 2016 yılı içerisinde müracaatlarını yaparak işlemlerini başlatabilecek.

Hatırlanacağı üzere damızlık düve yetiştiriciliğinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Karan Ağustos’ta, uygulama tebliği ise 3 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği uygulama tebliğine göre destekten yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar yararlanacak. Desteğe ayrıca rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde karar kapsamındaki yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuru yapılabilecek. Destekten Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye, TÜRK-VET sistemine en az üç yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel kişilerden bireysel veya bir arada yatırım yapacak yatırımcılar yararlandırılacak.

BİR KEZ YARARLANILACAK

Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak. Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK) tarafından belirlenecek, internet sayfasında duyurulacak ve il müdürlüklerine bildirilecek. Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak. Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilecek. İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılacak.

Satın alınacak damızlık dişi buzağılar için uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekecek. Buzağıların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılacak. Hayvanların, en az üç aylık gebe düve olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınacak. Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu buzağılar destekleme kapsamı dışında olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir