Hızlandırılmış çağrı 238.5 milyon TL destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları aracılığıyla Covid-19 ile mücadelede uygulanacak üç aşamalı planı devreye soktu. Planın ilk aşamasını oluşturan “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” ile salgın riskinin yayılımım en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Planın diğer ayaklarını ajans destek başvurularına iki ay öteleme ve iyileştirme çalışmalarına başlanması oluşturacak. Programla salgın riskinin Türkiye’de yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel öncelik olacak. Yenilikçi uygulama geliştirenler desteklenirken, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile firmalar da yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte olacak. Hızlandırılmış çağrı programı, ajansların çıkmış olduğu diğer desteklerden farklı olup başvuru süresi için -bir ay süre tanınacak. Proje süresi azami üç ay olacak. Programın toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 238.5 milyon TL olacak.

İSTANBUL’DAN 51 MİLYON TL

İstanbul Kalkınma Ajansı, “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” çerçevesinde toplam 51 milyon TL bütçeli çağrıyı açtı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın açtığı çağrı çerçevesinde proje başına asgari destek tutarı 200 bin TL, azami 2 milyon TL olacak. Azami destek oranı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için yüzde 100’ü, kâr amacı güden işletmeler için yüzde 50’yi aşamayacak. Çağrı için uygun başvuru sahipleri şöyle sıralandı:

“Valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlanılın il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, diğer kamu kurumlarmın ilde bulunan en üst birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, belediyeler, İSKİ, İETT, İstanbul Büyükşchir Belediyesi Daire Başkanlıkları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, birlikler, odalar, meslek örgütleri, merkezler, organize sanayi bölgeleri, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar), üniversiteler, fakülteler, enstitüler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, belediye şirketleri, kâr amacı güden işletmeler.”

15 MİLYON TL’LİK ÇAĞRILAR

Ankara Kalkınma Ajansı, toplam bütçesi 15 milyon TL olan çağrıya çıktı. Çağrı çerçevesindeki projelere asgari 200 bin TL, azami 1.5 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Projelere destek oranı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25 ile yüzde 100 arasında, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişecek.

İzmir Kalkınma Ajansı da 15 milyon TL’lik çağrıya çıktı. Ajans, program çerçevesinde proje destek miktarını asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olarak belirledi. Destek oranı kar amacı gütmeyen kurum/ kurumlan için asgari yüzde 25, azami yüzde 100, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler için asgari yüzde 25, azami yüzde 90 olacak. Projesi süresi üç ay olacak.

2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Konya ve Karaman illerini kapsayan Mevlana Kalkınma Ajansı, program çerçevesinde toplam bütçesi 15 milyon TL olan bir çağrıya çıktı. Projelere azami destek miktarı 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişecek. Destek oranı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarda yüzde 100’e, kar amacı güden kurum ve kuruluşlarda yüzde 75’e çıkacak. Kar amacı güden kuruluşların sunduğu projelerden ön ödeme istenmesi halinde destek tutarının yüzde 1.0’u kadar teminat alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bilgiye göre, Program kapsamında Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı da 15 milyon TL’lik destek kullandıracak.

ÇUKUROVA’DAN 10 MİLYON TL

Adana ve Mersin illerini kapsayan Çukurova Kalkınma Ajansı, başlattığı program çerçevesinde toplam 10 milyon TL bütçeli çağrıya çıktı. Proje başına asgari destek miktarı 100 bin TL, azami destek miktarı 1.5 milyon TL olacak. Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az olamayacak ve 100’ünü aşamayacak. Kar amacı güden işletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 90’ından fazla olamayacak.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, program kapsamında 10 milyon TL’lik çağrıya çıktı. Kredi destek miktarı asgari 100 bin TL, azami 1.5 milyon TL olacak. Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlarda destek oranı yüzde 25-yüzde 100 arasında, kar amacı güden kurum kuruluşlara (KDV hariç) yüzde 25-yüzde 90 arasında değişecek. Çağrıya göre tüm kurumlar istemeleri halinde çağrıya iki projeleriyle başvurabilecek.

Bu arada Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerini kapsayan Ahiler Kalkınma Ajansı da program çerçevesinde başvuruda bulunacak projelere 10 milyon TL’lik destek kullandıracak.

8 MİLYON TL’LİK ÇAĞRI

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan İpekyolu Kalkınma Ajansı, program çerçevesinde 8 milyon TL bütçeli destek kullandıracak. Bu bütçenin 2 milyon TL’si kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilere, 6 milyon TL’si kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara kullandırılacak. Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerde asgari destek tutarı 90 bin TL, azami destek tutarı 500 bin TL olacak. Azami destek oranı ise yüzde 75 olarak uygulanacak. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda asgari ve azami destek tutarları 100 bin TL ve 750 bin TL, azami destek tutarı yüzde 100 olacak.

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), program çerçevesinde açtığı çağrı için toplam 3 milyon TL’lik bütçe tahsis etti. Açılan çağrı kapsamında asgari ve azami destek tutarları 100 bin TL ile 300 bin TL olarak belirlendi. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için destek oranı asgari yüzde 25, azami yüzde 100 olacak. Kar amacı güden işletmeler için destek oranı ise yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişecek.

KARACADAĞ’DAN 6 MİLYON TL

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan Karacadağ Kalkınma Ajansı, program çerçevesinde 6 milyon TL’lik çağrıya çıktı. Proje başına destek miktarı 100 bin TL ile 600 bin TL arasında değişecek. Projenin süresi bir ay, azami üç ay olacak. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az olamayacak, yüzde 100’ünü aşamayacak. Kar amacı güden işletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 75’inden fazla olamayacak.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, program çerçevesinde toplam bütçesi 6 milyon TL bütçeli çağrıya çıktı. Destek tutarı 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişecek. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların asgari ve azami destek oram yüzde 20 ile yüzde 100, kar amacı güden kuruluşların ise yüzde 20 ile yüzde 75 arasında değişecek.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, program kapsamında toplam bütçesi 6 milyon TL’lik çağrı açtı. Çağrı kapsamında proje süresi asgari bir ay, azami üç ay olacak. Destek oranı kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yüzde 25 ile yüzde 100 arasında, kar amacı güden kuruluşlarda yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişecek. Destek tutarı STK hariç kar amacı gütmeyen kuruluşlarda 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında, STK’larda 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişecek. Kar amacı güden kuruluşlarda ise destek tutarı 100 bin ile 750 bin TL arasında olacak.

YÜZDE 100’E KADAR DESTEK

Güney Ege Kalkınma Ajansı, program çerçevesinde Aydın, Denizli ve Muğla illerinin tamamında uygulanmak üzere 6 milyon TL’lik çağrıya çıktı. Proje başına destek miktarı 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişecek. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 10’undan az olamayacak, yüzde 100’ünü aşamayacak. Kar amacı güden işletmeler için destek oranı asgari yüzde 10, azami yüzde 50 olacak.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, program çerçevesinde 5 milyon TL’lik çağrıya çıktı. Proje süresinin azami üç ay olacağı çağrı kapsamında destek alt limiti 200 bin TL, destek üst limiti 1 milyon TL olacak. Destek oranları kar amacı gütmeyen kurumlar için destek oranı asgari yüzde 25, azami yüzde 100, kar amacı güden işletmeler için destek oranı asgari yüzde 25, azami yüzde 75 olacak.

Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı, program kapsamında 5 milyon TL’lik çağrıya çıktı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda destek miktarı 250 bin TL ile 1 milyon TL arasında, destek oranı yüzde 25 ile yüzde 100 arasında, kar amacı güden kuruluşlarda destek miktarı 90 bin TL ile 450 bin TL, destek oranı yüzde 25 ile yüzde 90 arasında değişecek. Proje süresi asgari bir ay, azami üç ay olacak. Gerekli durumlarda azami altı aya kadar ek süre verilebilecek.

Üç aşamalı plan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında kalkınma ajanslarının Covid-19’la mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek verileceğini açıkladı. Kalkınma ajanslarının Covid-19 ile mücadelesinin detaylarını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı. Kalkınma ajanslarının üç aşamalı bir planı ile Covid-19’la mücadele edeceğini belirten Varank, planın ilk aşamasının “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” olacağını bildirdi. Program ile salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projelerin destekleneceğini açıklayan Bakan Varank, diğer aşamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

Covid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirlerden İkincisi ise süre ertelemeleri oldu. Bu tedbirle ajans desteklerine başvuru süresi iki ay ötelendi. Uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşme süreleri de iki ay süreyle uzatıldı. Planın üçüncü aşaması ise salgın sonrası iyileştirme çalışması olacak. Bu kapsamda, tüm kalkınma ajansları, Covid-19 salgınının bölgelerindeki sosyoekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip, raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek.”

Desteklere bir yenisi eklendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK MAM’da aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Bakanlık da ilk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile istişare yürüttü. Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik adım atılarak yönetici şirketlere, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden iki ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderildi. Teknopark kampüslerinde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da iki aylık kiraları ertelendi, ödeme planlarında da kolaylık sağlandı. Bakanlık ardından KOSGEB’in üçlü koruma paketini devreye aldı. Salgında, en çok ihtiyaç duyulan dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek paketini hayata geçirdi. Covid-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler TÜBİTAK “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde desteklenirken, salgın ile ilgili dünyadaki, ülkemizdeki akademik araştırma ve makalelere yer vermek üzere Covidl9.tubitak.gov.tr portalı açıldı.

Başvurular ajans bölgesinden yapılacak

“Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” çerçevesinde kalkınma ajanslarının açtığı çağrılara, her ajansın kendi bölgesinden başvurular kabul edilecek. Ajansların çağrılarına kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilecek. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruşlar arasında kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları [dernekler, vakıflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar], üniversiteler, enstitüler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri de yer alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir