Kayak yatırımcılarına hibe veren kalkınma ajansları

KUDAKA – Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı: Ajans, her yıl Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde Mali Destek Programları kuzeydoğu anadolu düzenliyor. Mali destek programları KALKINMA AJANSI kapsamında kayak ve kış turizmi ile ilgili kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projeleri öne çıkıyor.

kayak yatirimci kredi

Bu kapsamda şimdiye kadar bölge belediyeleri, gençlik hizmetleri ve spor müdürlükleri, vakıflar ve il özel idareleri tarafından yürütülen altı adet projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 1 milyon 500 milyon TL destek sağlandı. Öncelik alanları ve hedef sektörleri yıldan yıla değişiklik gösteren bu mali destek programları kapsamında, bölgeye yatırım yapmayı düşünen yatırımcı ve girişimcilere ajans 500 bin TL’ye kadar hibe desteği veriyor.

KOBİ’lere ve yeni girişimcilere yönelik olarak devam eden ve bütçesi 6.5 milyon TL olan 2016 yılı mali destek programlarının başvuru süresi 25 Şubat 2016 tarihinde sona erecek. Ajansın daha düşük bütçeli olan programları olan Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları ise Ajans uzmanları tarafından belirli kriterlere göre titizlikle değerlendiriliyor. SERKA – Serhat Kalkınma Ajansı: Kış turizmi kapsamında yaklaşık 8 milyon TL proje desteği SERKA tarafından sağlandı. 17 adet proje desteklendi. Kış turizmi kapsamında yer alan ve özel sektöre yönelik olarak oluşturulan ‘İktisadi Gelişme Mali Destek Programı‘ kapsamında desteklerden KOBİ olan girişimciler faydalanıyor. Bu program dahilinde, proje bütçesinin yüzde 50’si, ajans tarafından proje başarılı bulunması halinde hibe edilebiliyor.

Öne çıkan dört başlık

Kültür ve Turizm Bakanlığı, strateji belgesine yönelik olarak bütçe temini ve teknik şartname oluşturulması çalışmalarını yürütüyor. Bakanlık tarafından bu amaçla yapılan ödenek talebi Kalkınma Bakanlığı’nca uygun görülerek 2016 bütçesine teklif edildi. 2016 yılı yatırım programının açıklanması ile kesinleşmesi bekleniyor. Teknik şartname konusunda bakanlık uzmanları tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar ortaya çıkan başlıklar şunlar: Dünyada ve Türkiye’de kış turizmine ilişkin geçmiş ve geleceğe yönelik bilgilerin, istatistiklerin, öngörülerin derleneceği bir ‘literatür taraması’.

Her dağın tek tek ele alınarak çok detaylı etütler ve mühendislik çalışmaları ile incelenmesi suretiyle mevcut ve muhtemel kayak merkezlerine yönelik hazırlanacak ‘potansiyel değerlendirmesi’.

Yatırım kararının verilmesinden yatırımın gerçekleştirilmesi ve sonrasındaki işletme sürecini de kapsayacak şekilde detaylı olarak hazırlanacak bir ‘Kriterler ve Standartlar Rehberi’. Planlama ve yatırım kararlarını, tanıtım-pazarlama-marka yönetimi çalışmalarını ile idari yapılanma ve mevzuata ilişkin tasarıları içeren bir ‘Eylem Planı’.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir