KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ar-Ge eko-sistemini güçlendirecek hibe desteklere devam ediyor. Kurum, 2021’de Ar-Ge projeleri için 2.2 milyar TL kaynak ayıracak. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBÎ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 birinci çağrılarına başvurular 4 Ocak 2021 itibarıyla alınmaya başlanacak. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nın her dönem için sabit olan yüzde 75 oranındaki hibe desteğinden KOBl’ler, en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projelerinde yararlanabiliyor. Proje bütçesi üst sınırı 600 bin TL, proje süresi ise 18 ay olarak uygulanıyor. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde KOBl’lere, projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere yüzde 75 düzeyinde bulunuyor. Çağrı kapsamında destek süresi proje bazında en fazla 36 ay olarak uygulanıyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Haşan Mandal, 2021’de her iki program kapsamında iki çağrıya çıkılmasının planlandığını vurgulayarak, yaklaşık 580 milyon TL bütçe öngörüldüğünü açıkladı. Mandal, çağrılarla KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

AR-GE PROJELERİ DESTEKLENİYOR

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler destekleniyor. Proje bütçesinin sınırsız olduğu program kapsamında desteklenen projelere dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile destek veriliyor. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere yüzde 75 olarak uygulanıyor. Çağrı kapsamında personel giderleri, proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri, yurtiçi ve dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri, Ar-Ge hizmet giderleri destekleniyor.

Türkiye’de yerleşik KOBÎ’lerin başvuru yapabildiği programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde 25’ini ve 2 milyon TL sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabiliyor. Proje bütçesi 100 milyon TL ve üzeri olan projelerde, proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için 2 milyon TL üst sınır uygulanmıyor.

arge

BAŞVURUDA KISITLAMA YOK

Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerinin başvuru yapabildiği KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBt’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında projeleri destekleniyor. Programa, KOBl’lerin yapacağı başvuru sayısında kısıtlama yok. KOBİ’ler tarafından yürütülen 600 bin TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk üç projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanıyor. Bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla iki proje daha bu programda desteklenebiliyor. Destek oranı her dönem için sabit olup yüzde 75 olarak uygulanıyor.

Her iki çağrı için başvurular 4 Ocak 2021 itibarıyla https://etey-deb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlanacak. Çağrı kapanış tarihi 1501 Programı için 4 Mart 2021, 1507 Programı için 1 Mart 2021 olacak.

AÇIK ÇAĞRILAR

TÜBİTAK’ın, Bireysel Genç Girişimci (BiGG) adıyla anılan 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı çağrısına başvurular da devam ediyor. BiGG programı ile genç girişimci adaylarının fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor. Çağrı kapsamında iş fikri ön başvuruları 63 uygulayıcı kuruluş tarafından 15 Aralık 2020 günü saat 17.00’ye kadar alınacak.

TÜBİTAK’ın açık çağrıları arasında Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nın (BİDEB) 2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı da yer alıyor. Program üniversite mezunlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri kaydıyla yurt-dışında lisansüstü eğitim almalarına destek sağlıyor. Program kapsamında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve buna bağlı olarak yönetim kurulunun belirlediği alanlarda yurtdışında doktora yapmak isteyen öğrencilere yurtdışındaki bir doktora programına kayıt yaptırmış olmaları şartıyla burs veriliyor.

Verilecek eğitim bursu, doktora eğitiminin ilk iki yılını kapsıyor. Bursluluk süresince bursiyerlere. yaşam gideri, öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dâhil olmak üzere yıllık en çok 60 bin dolar ödeniyor. Başvuru süreci 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek.

HİBE ARAŞTIRMA PROJE DESTEĞİ

2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı’na başvurular da 31 Aralık 2020’de sona erecek. ERC Projeleri Güçlendirme Desteği Programı kapsamında Avrupa Birliği fonlarından Türkiye’ye geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek, güçlendirmek ve ERC’den destek alabilmelerini sağlamak için destek verilecek. Program kapsamında hibe destek olarak araştırma projesi desteği sağlanacak. Destek süre maksimum 24 ay olacak. Program kapsamında ERC başvurusundan A alanlar 1 milyon TL, B alanlar 500 bin TL araştırma proje desteği alacak. Projede görev alan doktora öğrencisi bursiyerler aylık 3 bin 500 TL, kısmi çalışanlar 650 TL, doktora sonrası araştırma-; > cısı ise aylık 4 bin 500 TL alacak. 28 Eylül 2020’de başvuruya açılan Bilim Olimpiyatları Programı 2020 birinci çağrısı için son : başvuru tarihi 30 Aralık 2020.

TÜBİTAK’ın ortakları arasında yer aldığı Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı’nın (EJP RD) Uluslararası Ağ Oluşturma Desteği çağrısı başvuruları ise 1 Aralık’ta sona erecek. Üst limitin 30 bin euro olduğu çağrı çerçevesinde çalıştay, pratik kurs, sempozyum ve konferans düzenleme desteği verilecek.

Bilim ve Toplum Programlan çağrıları başvuruları sürüyor

TÜBİTAK tarafından bilim ve teknolojinin toplumda sahiplenilmesi hedefiyle düzenlen 4004,4005 ve 4007 Programları için başvurular 28 Aralık 2020 [saat 17.30) tarihine kadar devam edecek. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı ve 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı’nda destek üst limiti proje teşvik ikramiyesi hariç 120 bin TL [KDV] olacak. Çağrılar kapsamında proje için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmetleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri, bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri desteklenecek maliyet kalemleri arasında yer alacak.4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında talep edilebilecek destek üst limiti ise proje teşvik ikramiyesi hariç 100 bin TL (KDV dâhil) olacak. Bu üç çağrıya başvurular https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapılacak.

Mustafa VARANK / Sanayi ve Teknoloji Bakanı
“TÜBİTAK Ar-Ge ekosistemine yön veriyor”

2021’de TÜBİTAK’ın Ar-Ge bütçesi yüzde 100 artacak. 2020’nin ilk 10 ayında özel sektörün 2 bin 686 Ar-Ge projesine 500 milyon TL, akademinin 2 bin 512 Ar-Ge projesine 454 milyon TL, 13 bin 471 bilim insanımıza da 218.5 milyon TL hibe desteği verdik. Yerli ilaç-aşı, tıbbi cihaz, güneş enerjisi teknolojileri, nanoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, kişiselleştirilmiş tıp, eklemeli imalat ve akıllı şehirler alanlarında yüksek teknoloji platformlarını ve sanayi yenilik ağlarını destekliyoruz. Türkiye’nin aldığı hibe destek miktarı ilk kez AB’ye ödediği katkı payını aştı. 2020’de ödememiz gereken 77.8 milyon euro’luk katkı payını, yaptığımız müzakereler sonucu doğrudan ülkemizdeki araştırmacılara tahsis ettik. Bu yıl TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla girişimcilerimize 56 milyon TL’lik kaynak aktardık. Lisans öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın araştırma projelerinde deneyim kazanmalarını sağlamak üzere Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nı (STAR] başlattık. 2021’de bin lisans öğrencisi bu projelerde çalışıp burs alacak.

Prof. Dr. Haşan MANDAL / TÜBİTAK Başkanı
“Değerlendirme süreçleri devam ediyor”

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında 2020’de dört çağrı açıldı. 1501 Programı 2020 birinci çağrısı 2 Ocak 2020’de açıldı ve proje öneri başvuruları 2 Mart 2020’ye kadar alındı. Çağrıya 545 proje başvurusu yapıldı. Çağrıya yapılan proje öneri başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı ve 91 projenin desteklenmesine karar verildi.

1507 Programı 2020 yılı birinci çağrısı 2 Ocak 2020’de açıldı ve proje öneri başvuruları 2 Mart 2020’ye kadar alındı. 351 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme süreci 17 Temmuz 2020’de tamamlandı. 75 projenin desteklenmesine karar verildi. Projelerin destek süreçleri devam etmekle beraber, 1501-2020 yılı birinci çağrısı kapsamında bugüne kadar 2 milyon 633 bin 914 TL, 1507-2020 yılı birinci çağrısı kapsamında ise 2 milyon 88 bin TL hibe destek ödemesi yapıldı. Genel toplam 4.7 milyon TL’yi aştı. 1501 Programı 2020 ikinci çağrısına kapanış tarihi olan 18 Eylül 2020’ye kadar 628 firma tarafından 740 proje başvurusu yapıldı. 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 ikinci çağrısına ise kapanış tarihi olan 17 Eylül 2020’ye kadar 445 firma tarafından 473 proje başvurusu geldi. Çağrılara yapılan proje öneri başvurularının değerlendirme süreci devam ediyor.

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çağrısı açıldı

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde gençlerin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı çağrısı açıldı. 4006 Programı’na yapılacak başvurular 22 Ocak 2021 (saat 17.30] tarihine kadar kabul edilecek. Başvurular https://bilimiz.tubitak.gov.tr/ bilimFuari.htm adresinden yapılacak. Bilim fuarları kapsamında Türkiye’nin öncelikleri ile bilim ve teknolojideki yönelimler doğrultusunda siber güvenlik, biyoçeşitlilik, robotik ve kodlama, genetik ve biyoteknolojinin de aralarında bulunduğu belirlenen 43 tematik alt proje alanlarında 5-12’nci sınıf öğrencilerinin hazırladığı projeler desteklenecek. Devlet okulları, bilim ve sanat merkezleri, mesleki eğitim merkezlerinin başvurabileceği programda destek miktarı, değerlendirme sonucuna göre her bir bilim fuarı için 2 bin TL (KDV dâhil) sabit destek ve sergilenecek her bir alt proje başına 200 TL (KDV dâhil) olacak.

Lisans öğrencilerinin araştırma projelerine destek

TÜBİTAK, üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020 ikinci dönem çağrısına çıktı. 2 Aralık’ta açılacak çağrı için son başvuru tarihi 30 Aralık 2020 olacak. Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapılacak. Programa aynı dönemde birden fazla başvuru yapmamış ve birden fazla projede yer almamış, daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek almamış lisans öğrencileri başvurabilecek.

Destek kapsamında lisans öğrencisi/ öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanacak.

2020 için maksimum destek tutarı 4 bin TL olacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Haşan Mandal, program kapsamında 2020 sabit fiyatlarıyla 2018’de 2.54 milyon TL, 2019‘da 2.4 milyon TL ve 2020’de 2.26 milyon TL bütçe kullanıldığını söyledi. Mandal 2021 için talep edilen bütçenin yaklaşık 3.9 milyon TL olduğunu belirtti. Mandal’ın verdiği bilgiye göre açılan çağrılarda 2018’de yapılan 2 bin 873 başvurudan 858’i desteklenirken, 2019’da 2 bin 845 başvurudan bin 331’ine destek verildi. 2020’nin ilk çağrısına yapılan 879 başvurudan ise 510’u desteklendi.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir