KOBİ’ler İçin Kredi Garanti Fonu

KOBİ’lere tam destek

KOBİ’ierin krediye ulaşması artık daha kolay. KGF kefaleti sayesinde KOBİ’ler 60 aya varan vadelerle ve yıllık yüzde 1’den daha düşük faizle kredi kullanabilecek. Artık bankalar tarafından onaylanan kredileri KGF reddedemeyecek…

TÜRKİYE’DE yaklaşık 3.5 milyon firma var. Bu firmaların yüzde 99’u küçük ve orta boy işletmelerden (KOBİ) oluşuyor. Toplam istihdamın yüzde 75’ini bu firmalar sağlıyor. Türkiye’deki istihdam piyasasını ve çalışma hayatını kısaca böyle özetlemek mümkün. Bu tablo hükümet kanadını da doğal olarak özellikle KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik programlara yönlendiriyor. Bunun en önemli ayağını ise Kredi Garanti Fonu oluşturuyor. Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse, KGF’nin sunduğu destek sayesinde yeterli teminatı olmayan KOBİ’ler bile bankalardan kredi kullanabiliyor.

Peki, sistem nasıl işliyor? Bankaya kredi için başvuran KOBİ’nin yeterli teminat ve nakit akışını düzgün biçimde ortaya koyan evrakları sunması gerekiyor. Ancak hepimizin bildiği gibi Türkiye’de bunları sağlayan KOBİ’lerin sayısı fazla değil. İşte, bu ihtiyacı gören dönemin hükümeti 1993 yılında Kredi Garanti Fonu’nu kurdu. Sistemin işleyişi ise çok basit. KGF, kredisine garantör olduğu firmaların geri ödemelerinde sorun yaşanırsa bankaya bu kredi tutarının yüzde 85’ini ödemeyi taahhüt ediyor. Riski azalan firma yeterli evrak ve teminat sunmasa da banka kredisine ulaşabiliyor.

Kredi Garanti Fonu

BÜYÜK DEĞİŞİM

Bugüne kadar sistem bu şekilde işledi. Ancak 2016 yılında yaşanan gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı gelişmeler nedeniyle ekonomideki daralma ve artan işsizlik Hükümeti bu konuda yeni rahatlatıcı önlemler almaya itti. Aralık ayı ile birlikte üretim ve istihdam piyasasını desteklemeye dönük bir dizi önlem alan Hükümetin odağında ise yine KOBİ’ler vardı. Bugüne kadar 4.5 milyar TL’lik krediye garantör olan KGF’nin bu imkanı Aralık ayında alman kararla 20 milyar TL’ye yükseltildi. Ancak yine aynı ay Başbakan Binali Yıldırım KGF’nin toplam kefalet tutarının 250 milyar TL’ye çıkartılacağını müjdeledi. Bakanlar Kurulu’nca henüz onaylanmayan limit artışının bu hafta içinde imzadan çıkması bekleniyor.

Ancak KGF’deki revizyonlar bununla da bitmedi. Sistem baştanbaşa yenilendi. Bugüne kadar KOBİ’lerin KGF’den yararlanmasının önündeki engeller ve süreci uzatan çok sayıda uygulamada kaldırıldı.

SİSTEM YENİLENDİ

Bunlar içindeki en önemli adım ise Kredi Garanti Fonu’nun uyguladığı Portföy Garanti Sistemi’ndeki değişiklik oldu. Bu çerçevede artık KGF kredinin onaylanma sürecinden çıkmış oldu. Bugüne kadar banka tarafından kredisi onaylanan KOBİ’ler KGF garantisi almak isterse bankası kanalıyla KGF’ye de onaylatmak zorunda kalıyordu. KGF içindeki Kredi Değerlendirme Komitesi her başvuruyu tek tek inceleyip kararını bildiriyordu. Bu onay süreci de yaklaşık iki haftayı buluyordu. Yani bir KOBİ kredi almak için bankaya başvurduğunda maksimum bir hafta içinde kredisi onaylanırken, KGF garantisi almak isterse yaklaşık iki hafta daha beklemek durumunda kalıyordu. Bu da KOBİ’nin üç hafta beklemesine neden oluyordu. Tabii komitenin krediyi onaylamama riski de vardı…

Aralık ayında yapılan yeni düzenleme ile ikinci onay süreci de ortadan kalktı. Kredi için başvurduğunuz banka bu başvurunuzu onaylarsa mevcut işlemi sadece KGF’ye bildiriyor. KGF maksimum iki iş günü içerisinde geri dönüş yapıyor. Artık onay merci olmaktan çıkmış bulunuyor. Bankacılara göre, süreci çok önemli oranda hızlandıran ve ret riski olmayan bu sistem KGF kredilerine başvuruları ve hacimleri önemli oranda artıracak.

KGF’nin işleyişinde reform niteliğindeki bir başka uygulama ise ödenen tutardaki artış. Bugüne kadar sorunlu kredilerin yüzde 75’ini teminat altına alan KGF, Ocak ayından itibaren bunu yüzde 85’e yükseltti. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre halen bu oranın yüzde 90’a çıkartılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

KOBİ’lerin finansmana ulaşmasını mümkün hale getiren KGF kefaletinin önümüzdeki birkaç yılda büyük hacimlere ulaşması bekleniyor. Şu anda KOBİ kredileri içinde KGF teminatlı kredilerin payı halen yüzde 1.5 gibi düşük seviyelerde. Bankacılık çevreleri KGF kefaletini 250 milyar TL’ye yükseltmeye hazırlanan hükümetin iki yıl içinde bu oram yüzde 35-40’lara çıkartmayı hedeflediği görüşünde. Yeni uygulamanın daha bir ay önce hayata geçmesine rağmen talebin neredeyse iki katma çıkması da bu beklentiyi güçlendiriyor.

1.1 MİLYAR TL KULLANDIRDI

Ziraat Bankası, KGF ve TOBB ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucu hayata geçirdiği “Nefes” kredisi ile bugüne kadar 11 bin 671 KOBİ’ye kredi sağladı. Kullandırılan kredi tutarı ise 1.1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Nefes kredisi kanalıyla 2.5 milyar TL’lik kredi kullandırı-mı öngördüklerini söyleyen Ziraat Bankası Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, KGF ile sürdürülen diğer kredi paketleriyle ilgili ise şu bilgiyi veriyor:

“KGF teminatlı kredilerden genel olarak KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ve çiftçiler yararlanıyor. Ayrıca KOBİ dışı olsa da ihracatçı, havayolu işletmeleri, turizm işletmeleri, seyahat acenteleri, gemi inşa sanayiinde yer alan işletmeler de belirtilen teminat desteğinden faydalanabiliyor.

KOBİ işletmeler için üst sınır 2.5 milyon TL. Bunun dışında sektöre ve faaliyet konusuna göre kefalet tutarı 20 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Genel olarak KGF kefaleti için işletme kredilerinde beş yıl, yatırım kredilerinde ise 10 yıl vade uygulanıyor. Krediler içinse Bankamızın mevcut kredi değerlendirme sisteminden geçmiş olması, firmaların en az bir yıldır faaliyet gösteriyor olmaları yeterli.”

Ziraat Bankası geniş şube ağı sayesinde tüm Türkiye çapında faaliyet gösteren firmalara KGF teminatlı kredi imkanı l\lOa sunuyor. Halen bu kredilere ilişkin başvuruları yalnız şubeden alan banka çok yakın zamanda internet üzerinden de başvuru almak için hazırlık yapıyor.

KGF teminatlı kredilerin faiz oranlarının oldukça cazip olduğuna vurgu yapan Çakar, “Kefaletin en büyük avantajı kredi temininde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerin krediye erişimini kolaylaştırmasıdır. Bu kapsamda KGF tarafından, kredi tutarının yüzde 85’ine varan oranlarda teminat desteği sağlıyor. Ayrıca KGF teminatıyla kredinin ödenmeme riski önemli derece de ortadan kalktığından bu teminat ile kredi kullanan işletmelere uygun faiz oranları da sunulabiliyor” diyor.

SPOT KREDİLERE 18 AY VADE

Kredi Garanti Fonu ile yeni bir protokol imzalayan Akbank bu sayede müşterilerine mevcutta KOBI’lere teminat desteği sunulan Hazine, Özkaynak ve Özkaynak kaynaklı Portföy Garanti Sistemi programları dışında yeni bir finansman imkanı daha sağlamış oldu. Yeni imzaladıkları protokol sayesinde Hazine kaynaklı Portföy Garanti Sistemi’ni KOBÎ’lerin hizmetine sundukları bilgisi veren Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, yeni hayata geçen uygulama hakkında şunları söyledi;

“Bildiğiniz üzere KOBİ’lerin finansmana erişimde en önemli ihtiyaçlarından biri teminat. KGF bu konuda çok önemli bir misyon yüklenmiş durumda ve teminat yetersizliği nedeniyle finansman sağlayamayan firmalara kefil oluyor. Kapsam geçen yılın sonuna kadar sadece KOBI’lerle sınırlı olmasına karşın, yeni protokollerle KOBİ dışı firmalar da bu kapsama dahil edildi.” Oğuz, Hazine kaynaklı Portföy Garanti Sistemi kapsamında kullanılacak ticari kredinin taksitli ticari kredi olması durumunda vadenin 6-60 ay, spot kredi olması durumunda ise maksimum 18 ay ile sınırlı olduğunu hatırlatıyor. Oğuz sisli temin işleyişine ilişkinse şu bilgiyi veriyor;

“Kredi için KGF tarafından uygulanan komisyon oranı ilk yıl için kefalet tutarı ament üzerinden, devam eden yıllarda ise kefalet riski üzerinden yüzde 0.5 olacak. Başvuru ücreti ise 250 TL. Bunun dışında Mikro KOBt’lerin Mikro Kredilere ulaşımına yönelik sunulan ‘Özkaynak kaynaklı Portföy Garanti Sistemi’ programı kapsamında ise yüzde 80 KGF kefaletiyle, 70 bin TL’ye kadar 36 aya varan vadelerle taksitli ticari kredi imkanı sunuluyor. Programdan yararlanacak KOBÎ’lerin kalkınmada öncelikli 43 ilde faaliyet göstermesi, yıllık net satış hasılatı ya da aktif büyüklüğünden herhangi birisinin son iki yılsonu itibarı ile 2 milyon euro’yu geçmemesi ve çalışan sayısının son iki yılsonu ve başvuru tarihi itibarı ile 9’u aşmaması gerekiyor. Ayrıca Hazine programı kapsamında KOBÎ nitelikli işletmelerin faaliyet alanı ve yatırımlarına göre kredi üst limitleri ve vadeleri farklılaşıyor.”

MİKROLARA ÖZEL KGF KREDİSİ

Şekerbank, Kredi Garanti Fonu ile gerçekleştirilen işbirliği ile KOBÎ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. KOBÎ’ler, esnaf ve işletmelere verdikleri desteği artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, “KGF kefaleti ile 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu 40 milyon TL’ye kadar olan KOBÎ’lere kredi sağlıyoruz. Ayrıca yine KGF kapsamında yer alan mikro krediler projesi çerçevesinde de belirlenen 43 ilde, yıllık cirosu 1 milyon TL’ye kadar olan Avrupa Yatırım Fonu destekli mikro KOBİ’lere, mikro işletmelere ve esnafa kredi sağlıyoruz” diyor.

Sabaz’m verdiği bilgiye göre, banka KGF’nin sağladığı teminat kaynaklarına bağlı olarak kullandırılabile-cek kredi tutarını belirliyor. Buna göre KOBİ’lere 2.5 milyon TL ve 60 ay vadeye kadar kredi kullandırabilirken, mikro KOBİ’lere mikro krediler programı çerçevesinde 70 bin TL kredi ve 36 ay vadeye kadar finansman imkanı sunuyor. Ayrıca Şekerbank olarak KGF kapsamında kampanya başlattıkları bilgisi de veren Sabaz şu bilgiyi veriyor;

“Kampanya ile müşterimizin KGF teminatlı kredilerinde kredi kullandıran masrafını ve ilk sene hariç KGF komisyon bedelini almıyoruz. Avantajlı faiz oranları ile de desteklediğimiz kampanyamızda müşterilerimiz sadece ilk başvuru sırasında kullanılan kredinin tutarı üzerinden KGF’nin belirlediği oranda ilk komisyonu öderken, kredinin vadesi boyunca ileriki senelerde müşterilerimizin kredi bakiyesi üzerinden ödenmesi gereken yıllık komisyonu ise Şekerbank olarak biz üstleniyoruz.

Hazine destekli KGF kefaletlerinden yararlanacak KOBİ’lerin yurt içinde yerleşik olması gerekiyor. Mikro krediler projesinden yararlanmak isteyen mikro KOBl’lerin ise, 12 bölgede yer alan 43 ilde yerleşik olan işletmeler arasında bulunması şartı aranıyor. KGF kefaletli kredi almak isteyen işletme sahibi müşterilerimiz, 444 00 29 ‘Üretene Destek Hattı’ aracılığıyla ya da en yakın Şekerbank şubesini ziyaret ederek başvuruda bulunabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir