Kobi’lere 2017 Yılı Kredi Destekleri

Kredi Garanti Fonu, TOBB, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların 2017 KOBİ ajandaları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yapılan yeni düzenlemelerle bankalar daha fazla Hazine kefaleti kullanabilecek, KOBİ ile ihracatçıların krediye erişimini kolaylaşacak. KOSGEB KOBİ’lere bu yıl 7,7 milyon TL’lik bütçe ayıracak. TOBB Nefes Kredisi ile 87 ildeki KOBİ’lere uygun faizli kredi verecek. Kurumların 2017 KOBİ ajandalarını araştırdık.

Başbakan Binali Yıldırım, 2016’nın Aralık ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) alman kararları açıkladı. EKK’da alman kararlar reel sektörün desteklenmesi, istihdamın artırılması, reformların devamı ve hızlandırılması gibi konuları kapsıyordu. Firmaların piyasada nakit ihtiyaçları olduğu vurgusundan yola çıkılarak, nakit sıkıntısını rahatlatmak hatta istihdamı artırmak için KGF’nin kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturacaklarını açıklayan Yıldırım, ihracat işiyle uğraşanlar ve KOBİ’ler için nakit sıkışıklığını giderecek yeni bir kaynak oluşturacaklarını belirtmişti. Buna göre, ihracat kredilerinde teminat yüzde 100. KOBİ’ler yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak. KOBİ’lere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak, ilk 12 ayı geri ödemesiz faizsiz para verilecek. Bu, KOSGEB’e üye olan 15 bin KOBİ’yi kapsıyor. Bu tedbirler için bütçede yapılacak tasarruflar kullanılacak.

Zira 50 bin TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli olarak ‘KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. En fazla başvuru yapan il 38 bin 174 ile İstanbul oldu.15 bin KOBİ’nin faydalanacağı 50 bin lira kredi faiz desteği 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi. Buradan yola çıkarak haberimizde, KGF, KOSGEB, TÜBİTAK ve TOBB’un 2017 KOBİ ajandalarını araştırdık.

kobi destek

KGF’de başvuru süreci kısaldı

Kredi Garanti Fonu (KGF) kurulduğu 1991 yılından itibaren KOBİ’lerin kefalet sorununa çözüm oldu ve bu 25 yıllık süreçte 24 bin KOBİ’nin finansmana erişimini sağladı. Ancak çok güçlü ortaklık yapısı ve üstlendiği kamusal görevin maiyetine rağmen bazı yapısal nedenlerle etki alanının sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. KGF Genel Müdürü ismet Gergerii, “Biz göreve geldiğimiz günden itibaren ‘KGF’yi ülke ekonomisine maksimum katkı sağlayacak noktaya nasıl getiririz’ sorusuna odaklandık. KGF olarak bankacılık sektörü ile reel sektörü aynı paydada buluşturan ve her iki tarafın da ortak çıkarlarını gözeten bir konumda olma hedefiyle, öncelikle onların sorunlarını dinledik. Ortaya çıkan tablo, üzerine çok çalışılması gereken bir süreci gerektiriyordu. Biz de öyle yaptık. Çok çalıştık” diyor.

Geçen Kasım ayında çıkan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 7 Aralık’ta Hazine Müsteşarlığı ile bir protokol imzalandı. Bu protokol KGF’nin yapısında çok köklü değişikliklere yol açıyor. Gergerii, kurumun bu düzenlemelerle birlikte ülke ekonomisini regule eden bir yapıya kavuştuğunu söylüyor. Gerekli altyapının hazırlanmasıyla birlikte daha çok işletmeye, daha hızlı ve daha çok miktarda kefalet verebilecek. Bu düzenleme bankaların daha fazla Hazine kefaleti kullanmasına yol açacak, KOBİ ile ihracatçıların krediye erişimini kolaylaştırıyor.

Geçmişte mevzuatın içeriği veya anlaşamamasından dolayı ve kredi komitesi yapısından kaynaklı çeşitli sorunlara yol açan yapının yerini, artık daha net, anlaşılır ve pratik bir sistem alıyor. Bu sistemin özünü bankalara olan güven oluşturuyor. Daha önce KGF’nin özkay-naklarında uyguladığımız Portföy Garanti Sistemi (PGS) artık hazine kaynaklı kefaletlerdeki yerini aldı. Böylece Kredi Onay Komiteleri kalktı ve Hazine destekli kefaletlerde, objektif kriterlerin yer aldığı PGS sayesinde başvuru süreçleri de kısalarak aynı gün sonuçlandırma imkanı sağlandı.

Yüzde 85’e kadar kefalet

Bu sistemin ilk örneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Ziraat Bankası ile birlikte hayata geçirilen Nefes Kredisi projesi aslında tüm bu çalışmaların ilk meyvesi. Ocak 2016’da bir başvuru yaklaşık 35-40 günde tamamlanırken bu projede aynı gün talepler ce-vaplandırılabiliyor. Gergerii, “12 günde tam 15 bin KOBİ’nin başvurusunu değerlendirdik ve aynı hızla devam ediyoruz. Bu projede hedefimiz toplam 2 ay gibi bir sürede 80 bin KOBİ’ye kefalet vermek” diye konuşuyor.

Özetle yeni düzenlemeler daha bütüncül ve net bir çerçeve ortaya koyarak, kefalet temin sürecinin daha hızlı yürümesini sağlıyor. Kredinin tüm taraflarını memnun ettiği gibi kredi temininde yaşanan sıkıntıları da hafifletiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte KGF; Hazine Müsteşarlığımdan sağlanan fon ile ihracatçıya yüzde 100, KOBİ’lere ise yüzde 85’e kadar kefalet sağlayacak reform niteliğinde bir kredi garanti mekanizması haline geliyor. Bu mekanizmayla birlikte finansmana erişimdeki sıkıntılar gideriliyor, bankalardan düşük maliyetli kredi kullanımının önü açılıyor. Yeni sistemde getirilen en önemli değişiklik kefalette portföy garanti sisteminin uygulanması. Bununla birlikte KOBİ’ler belli bir limite kadar, bankanın talebi üzerine hiç beklemeksizin kendisine verilen kredi limiti içerisinde Hazine kefaletine sahip olabiliyor.

Kimlere öncelik sağlanıyor?

Banka firmaya kredi tahsisini uygun gördüğü anda Hazine kefaleti otomatikman doğuyor, bu nedenle bir gün içinde kefalet talebinin karşılanması mümkün hale geliyor. Böylece KOBİ’lerin kredi temin süreci hızlanıyor ve kefaletin daha düşük maliyetli olması sağlanıyor. KGF’nin kurulduğu günden itibaren, özkaynaklarından ve 2009 yılında uygulanmaya başlanan Hazine kaynaklı desteklerinden sağladığı kredi hacminin 2015 sonunda 2,4 milyar TL iken Kasım 2016 itibariyle yüzde 112’lik bir artış sağlayarak 5,1 milyar TL büyüklüğe ulaştığını belirten Gergerii, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu büyüme az önce anlattığım yapısal reformlardan önceki dönemde gerçekleşen büyüme. 2009 yılında Hazine Müsteşarlığının sağladığı kefalet hacmi 7,5 milyar TL iken biz o günden beri mevzuatsal sıkıntılar nedeniyle 2015 yılı sonuna dek bu kaynağın sadece 1,9 milyar TL’si-ni kullanabilmişiz. Yeni Bakanlar Kurulu Kararı ve buna bağlı olarak Hazine Müsteşarlığı ile imzaladığımız protokol ile birlikte bu rakam 20 milyar TL’ye çıkarılmıştı. Ancak bu imzanın hemen ertesi gün Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın açıkladığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlan doğrultusunda bu rakam 250 milyar TL’ye çıkarıldı. 2017’nin ilk günlerinde uygulamaya konmasını beklediğimiz bu yeni paketle birlikte KGF artık sadece KOBİ’lerin değil KOBİ olmayan işletmelerin de finansmana erişimde en büyük desteği olacak. Özellikle ihracatçılara yönelik desteklerimiz artarak devam edecek.”

KGF kurulduğu günden itibaren 2016 Kasım sonuna kadar toplamda 24 bin KOBİ’ye kefalet sağlamıştı. Bu rakam Portföy Garanti Sistemi’ni uygulanan Nefes Kredisi ile birlikte 45 bine yükseldi. 2017 yılı sonunda hem Nefes Kredisi hem de diğer desteklerle ulaşılması hedeflenen KOBİ sayısı ise 200 bin. Bu kapsamda destek olunacak öncelikli sektörler de belirlendi. Kadın girişimciler, genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim yapan KOBİ’ler, ihracatçı KOBİ’ler, AR-GE ve inovasyon sektöründeki KOBİ’ler, savunma sanayiine yönelik üretim yapan KOBİ’ler ve istihdam arttırıcı faaliyetleri olan KOBİ’ler ve artık KOBİ olmayan ihracatçılar da öncelikler arasında yer alıyor.

KOBİ’lere nefes aldıracak kredi

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank** arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredi. Kredi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere yıllık yüzde 9,9 faiz oranı ile veriliyor. Kredi yalnızca KOBİ’ler tarafından kullanılabiliyor. Nefes Kredisi üst limiti 150 bin TL. Kredi kullanan KOBİ’lerin adreslerinin bulunduğu illere ve bağlı bulundukları odalara göre üst limit tutarları 150 bin TL’nin altında olabiliyor. Nefes Kredisi aylık eşit taksitli ticari nakdi kredi olarak tanımlanıyor. Nefes Kredisi’nin vadesi ise 12 ay. Belirtilen aylık ve yıllık faiz oranlarına BSMV ve KKDF dahil değil.

Sadece ticari taksitli kredi kullandırımı yapılabilecek, bireysel amaçlı kullandırımı yapılmayacak. Her KOBİ bu krediden en fazla bir defa faydalanabiliyor. Oda ve borsa üyesi olsa dahi, eczaneler, kooperatifler, döviz büfeleri/büroları vefaktoringşirketleri, emlakçılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler bu krediden faydalanıyor. Sistem çok basit çalışıyor. TOBB üyesi KOBİ, üyesi olduğu oda/borsadan alacağı tek bir belge ile istediği Ziraat Bankası ya da Deniz-bank şubesinden başvuru yapabiliyor. Banka başvuruyu alıyor, değerlendirmesini yapıyor ve kefalet onayı için KGF’ye iletiyor. KGF yine aynı gün içerisinde değerlendirmesini yapıp, kredi onayını veriyor. Daha sonra banka şubesi krediyi kullandırıyor. Dolayısıyla KOBİ’ler basit ve kısa bir süreç sonunda kredi kullanımını gerçekleştirebiliyorlar.

81 ilde başladı

Uygulama 12 Aralık 2016 itibariyle 81 il, 160 ilçede başladı. Projenin ilk 2,5 haftasında yaklaşık 10 bin KOBİ 900 milyon TL civarında Nefes Kredisi kullandı. Bu rakamın hızlanarak artması bekleniyor. Proje tamamlandığında 80 bin civarında KOBİ Nefes Kredisi kullanmış olacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Amaç KOBİ’lere uygun şartlarda kredi sağlamak. Reel sektör ile finans sektörünün el ele verip geliştirdikleri KOBİ’lere nefes olacak bir proje. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tabiriyle finansmanda inovasyon projesi.

KGF kefaletlerinden KOBİ’ler nasıl yararlanabilir?

KOBİ’ler kefalet türüne göre KGF’ye doğrudan başvurarak ya da banka aracılığıyla kefaletlerden yararlanabiliyor. KGF ortağı olan bankaların yanı sıra bazı kurumlanıl verdiği destelere de kefalet veriyor. KOSGEB, TÜBİTAK, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bazı destekleri üe Eximbank kredileri için KOBİ’lerz web sayfası “abacılığıyla KGF’ye doğrudan başvuru yapabiliyorlar. Bu kurumlar dışındaki tüm kefalet talepleri için işletmelerin KGF’nin ortağı olan bankalara başvurmaları yeterli. Banka, kredi tahsisini yaptıktan sonra başvuruyu KGF’ye yönlendiriyor ve değerlendirilmeye alınıyor.

14 adımda nefes kredisi

 1. Nakdi ve Ticari bir kredi,
 2. 12 ay vadeli,
 3. Aylık taksit ödemeli,
 4. Yıllık yüzde 9,9 sabit faiz oranlı,
 5. 250 TL KGF başvuru ücretli,
 6. 250 TL tahsis ücretli,
 7. Yüzde 0.5 KGF komisyonlu,
 8. En fazla 150 bin TL kredi kullanılabiliyor.
 9. Kredi 12 aydan daha uzun süreli kul-landırılamıyor.
 10. KGF Kredi Kefalet Komisyonu: Kredi tahsisi esnasında toplam kredi tutarının yüzde 85’ine kadar Kredi Garanti Fonu tarafından kefalet veriliyor. Bu kefalet karşılığında Kredi Garanti Fonu’na ödenmek üzere, kredinin kefalet tutarının yüzde 0.5’i kadar Kredi Garanti Fonu Komisyonu alınıyor.
 11. Bu üründen bir KOBİ bir defa faydalanabiliyor.
 12. ilk başvurusu reddedilen bir KOBİ, mali verilerinin düzelmesi durumunda tekrar başvurabiliyor.
 13. Nefes Kredisi’nden faydalanabilmek için KOBİ statüsünde olmak gerekmektedir. Yıllık cirosu 40 milyon TL altında olan ve 250 kişiden az personel çalıştıran bütün işletmeler “KOBİ” statüsünde sayılıyor.
 14. Nefes Kredisi’nden TOBB’a üye oda ve borsalara üye olan KOBİ’ler faydalanabiliyor.

GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞI PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ ESRA KIVRAK

“2017’de desteğimiz artarak sürecek”

“2016 Aralık ayında alman ekonomik kalkınma kararlan KOBİ’ler İçin önemli gelişmelere işaret ediyor. KOSGEB, 750 milyon TL’lik ‘O’ faizli kaynakla mikro işletmelere yönelik kredisiyle ekonomik aktiviteye katkı sağlamayı hedefliyor. 2017 yılı içerisinde de farklı desteklerle KOBf lerin yanında olacaklarım düşünüyoruz. Diğer taraftan KOBÎ’lerin finansmana erişmekte en çok zorlandıkları konu olan teminat yaratmayla ilgili de KGF (Kredi Garanti Fonu) çok etkin ve kapsamlı bir uygulama değişikliğine gidiyor. Garanti Bankası olarak hem KOSGEB hem de KGF ile ilgili tüm işlemlerde KOBİ’lere hizmet sunuyoruz ve KOBİ’lere yönelik desteklere aracılık ediyoruz. 2017 yılında, desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. 2017 yılında KOBİ’ler KOSGEB faiz destek programlan ve KGF portföy garantisi sisteminden Garanti Bankası aracılığıyla kolaylıkla faydalanabilecekler. Bunun yanında nakit akışlarına uygu ödeme planlı krediler, ihracat hazırlık kredileri, nakit yönetimlerini düzenleyen ürün ve hizmetlerimizle KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, sadece bankacılık hizmetleri ile değil KOBİ’lerin gelişimleri, sürdürülebilirlikleri, bilgiye ulaşmaları ve yeni pazarlara bulmalarım kolaylaştırmak için de farklı hizmetlerimizle KOBİ’lere destek olacağız. Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. İstihdamın da yüzde 74’ünü oluşturan bu grup, önemli bir yer teşkil ediyor. Esnaf ve KOBİ’lere sağlanacak kolay ulaşabilecekleri ucuz finansman, yatırımlarım daha cesaretle yapabilmelerini sağlayacaktır. Genel olarak bakarsak ekonomik aktiviteyi doğrudan etkileyen KOBİ’lere verilecek her türlü destek, ekonominin canlanmasına ve hareket kazanmasına da destek olacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir