Kobi’lere Teknoloji Destekleri

Muhasebe, CRM, insan kaynakları, tedarik, lojistik ve aklınıza gelebilecek daha birçok konuda teknoloji şirketleri KOBİ’lere yönelik inovatif çözümler sunuyor. Haberimizde birçok farklı alanda teknolojik çözümler sunan şirketlerin, KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetlerini araştırdık.

Dijitalleşme, tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de önem taşıyor. Ne var ki araştırmalar, dijitalleşme konusunda daha gidilecek yolumuz olduğunu ortaya koyuyor. Dünya Ekonomik Forumu 2016-17 Küresel Rekabetçilik Raporu’nda 138 ülke arasında Türkiye, 55’inci sırada yer alıyor.

Türkiye’nin, bu sonuçla “teknolojiye hazır olmak” konusunda gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldığı görülüyor. Bu tablo bize, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ivme katacak ve ülkemizi global rekabette bir adım ileriye taşıyacak çözümün teknolojiyi benimsemek ve hızla dijitalleşmek olduğunu gösteriyor. Accenture ve Oxford Economics ortaklığında yapılan bir araştırmaya göre, ekonomik aktivite içinde dijital teknoloji penetrasyonunun artması, 2020 yılına kadar dünyanın ilk 10 ekonomisinin GSYH’sine yaklaşık 1,36 trilyon dolar katkı sağlayacak. Bu da 2020 yılında Türkiye’nin GSYH’sine 18 ile 35 milyar dolar arasında eklenmesi anlamına geliyor.

GSYH’nin yıllık hızını büyütüyor

Ülkelerin dijitalleşme seviyesini ölçmeye yönelik olarak Accenture tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre ise bir ülkenin dijital yoğunluk endeksindeki her 10 puanlık artış, GSYH’nin yıllık ortalama büyüme hızını 0,25 ile 0,5 yüzde puanı kadar yükseltebiliyor. Bütün bu rakamlar, dijitalleşmenin ulusal ekonomiler üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.

Dijital teknolojiler, tıpkı geçmişte buhar gücünün ve elektriğin yaptığı gibi pazarları ve şirketleri dönüştürecek genel amaçlı teknoloji işlevi görmeye başladı. Bu teknolojiler, devrimsel bir değişim yaratma potansiyeli taşıyor. Muhasebe, CRM, insan kaynakları, tedarik, lojistik ve aklınıza gelebilecek daha birçok konu, bazen bir KOBİ için çok hızlı çözüm getirilmesi gereken konular olabilir. Internet tabanlı yazılım hizmetleri bu anlamda KOBİ’lere en uygun fiyata en doğru çözümü kullanma fırsatı veriyor.

Biz de buradan yola çıkarak KOBİ’lerin ihtiyacı olan konularda teknoloji şirketlerinin sunduğu yenilikçi çözümler araştırdık.

kobiler

GARANTİ BANKASI KOBİ BANKACILIĞINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISICEMÂL ONARAN
“Dijital kanalları kullanmaya teşvik ediyoruz”

“KOBİlerin ihtiyaçlarından yola çıkarak ürün ve hizmetler geliştirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda öncelikle KOBİ’lere işletmelerini verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetecekleri destekler sunuyoruz. Bu kapsamda Garanti üye işyerlerimize etkin hizmet sunmak ve faaliyet gösterdikleri sektörde fark yaratmalarını sağlamak amacıyla, Garantili İşler web platformunu hizmete sunduk. Üye işyeri KOBİ’ler, platform sayesinde işlemlerini takip edip, satışlarını etkin bir şekilde yönetebiliyor. Bonus üye işyerleri de platform kapsamında mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirip, ciro artışına destek olacak işyerlerine özel kampanyalar düzenleyebiliyor. Bu kampanyaları müşterilerine platform üzerinden kendileri duyurabiliyor. Bunun yanında gerek sektör gerekse işyeri özelinde faydalanabildiği raporlama hizmetiyle kendi sektörlerinde fark yaratma imkanına sahip oluyor. Ayrıca POS ile ilgili ihtiyaçlarına yönelik taleplerini, ürün ve hizmet başvurusunu kolayca gerçekleştiriyor. Müşteriler wvm.garantiliisler.eom.tr adresinden platforma giriş sağlayabiliyor. Garantili İşler aracılığıyla KOBİ’leri dijital kanalları kullanmaya teşvik ederek hem zaman kazanmalarım hem de iş yapış şekillerim kolaylaştırmalarım sağlıyoruz. Böylece KOBİ müşterilerimizin dijitalleşmesine destek olurken POS cihazıyla yapılan işlemlerin kontrolü ve takibi, müşterilerle ilgili süreçlerin dalıa verimli yönetilmesi, daha fazla sayıda müşteriye ulaşma imkanı ve zamanın daha etkin kullanımı gibi ayrıcalıklar sağlıyoruz.”

“KOBİ’leri dünyaya açacağız”
VODAFONE TÜRKİYE KURUMSAL İŞ BÎRİMİ İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM ŞAHİN:

“Vodafone kullanıcısı olsun ya da olmasın, her işletme yarinahazirim.com adresi üzerinden kendi analizini yapıp ihtiyaçlarını belirleyebiliyor. Bu platform ile küçük ve orta büyüklükte 40 bin işletmenin ve 2 bini aşkın büyük işletmenin Dijitalleşme Endeksi’ni hesaplayarak ihtiyaçlarını belirledik. Yüzde 48’den yüzde 53’e çıkardığımız Türkiye Dijitalleşme Endeksi’ni yüzde 75’e yükseltme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) ile başlattığımız yeni kampanya ile KOBİlerin işe yeni başlayan çalışanlarının iletişim ihtiyaçlarını bir yıl boyunca ücretsiz karşılayarak, en önemli gider kalemlerinden olan iletişim giderleri konusunda önemli bir destek sağlamayı ve nakit akışı yönetimlerini bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyoruz. Bu yılın başında “Türkiye’nin 2023 Hedeflerine Doğru: Dijital Dönüşüm için Yerli Yatırım Gücü” sloganıyla, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) desteği ile KOBİ Seferberliği başlattık. Türkiye’de yerli üretimin desteklenmesi için 4.5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmayı ve işbirliği yapmayı amaçlayan KOBİ Seferberliği ile tüm Türkiye’yi kapsayacak geniş bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. 4.5G yerli yatırımlarımızı KOBİler ile el ele vererek artırmak, onların potansiyellerini hayata geçirmek ve bu potansiyeli yurtdışına da taşımak istiyoruz. Ekosisteme dahil olan yerli KOBİ’leri diğer Vodafone ülkelerine de satış yapabilir hale getirerek dünyaya açmayı planlıyoruz.’’

İlk yatırım maliyetini azaltıyoruz
IBM TÜRK GENEL SEKTÖR VE DİJİTAL SATIŞ LİDERİ BAHAR DİKMAN:

“KOBİlerin önemi, istihdam yaratma, teknolojik yeniliklere ve değişimlere hızlı adapte olma konusunda etkili ve esnek bir yapıya sahip olmaları açısından gün geçtikçe artıyor. IBM Türk’ün çözümlerinden faydalanan KOBİ’ler ilk yatırım maliyetlerini azaltabiliyor ve bu süreçte IBM Global Finansman hizmetlerinden de yararlanmaları mümkün olabiliyor. KOBİlerin uçtan uça veri merkezi ihtiyaçlarını karşılayan IBM, bu yolla KOBİlerin Bilgi Teknolojileri yatırımı yapma ve kendi bünyesinde BT uzmanı bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. IBM, Bulut altyapısı ile KOBİ’ler için çözümler sunuyor ve işletmelerin işlerini geliştirmeleri, optimizasyon, zaman yönetimi konularında onlara destek oluyor. IBM Bulut altyapısı, global arenada kuruluşlara dijital dönüşümün her aşamasında yardımcı oluyor. Kurumların geniş ölçekli iş yükü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, oldukça güçlü bir altyapı sunuyor. Yeni iş sahası, tüketici modelleri ve prosesleri yaratılması, mevcut uygulamalar ve veriler içerisindeki milyarlarca değere bağlanma, optimizasyon bulut çözümlerin kattığı faydalar arasında bulunuyor.”

”Bekleme süresini iki güne indirdik”
PARAŞÜT KURUCU ORTAĞI SEAN YU:

Hem web hem mobil uygulamamız üzerinden, fatura takibi, cari hesap takibi, gelir/gider takibi, raporlama, e-fatura, online tahsilat, stok takibi gibi özellikler sunarak KOBİlerin ön muhasebe süreçlerini kolaylaştırıyoruz. KOBİ’lere anahtar teslim e-Fatura hizmeti vermeye başladık. Bu şu demek; bu hizmetimizle e-faturaya geçmek isteyen işletmelerin başvuru süreçlerini başından sonuna kadar yönetiyor, oluşabilecek aksaklıklara direkt olarak müdahale ediyor. Mobil uygulama üzerinden e-fatura kesip gönderebilmek Türkiye’de bir ilk. Bu hizmetimizi de bu yıl mobiide yaptığımız bir geliştirme ile kullanıcılarımıza sunduk. Anahtar teslim e-Fatura hizmetimiz ile de 15 ila 30 gün arasında değişen e-fatura başvuru sürecini mali mühür bekleme süresi hariç 2 güne indirmiş olduk. Paraşüt olarak, bir işletme sahibinin ticari işlemlerini yapabildiği, takip edebildiği ve yönetebildiği merkezi bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Kurulma aşamasındaki bir işletmenin ön muhasebe işlemlerinde ihtiyaç duyduğu temel araç olmak en büyük hedefimiz.”

“Kağıt evrağından kurtarıyoruz”
FITSOLUTİONSCEO’SU KORAYGÜLTEKİN BAHAR:

“e-Dönüşüm sürecinde sunduğumuz hizmetlerden e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, şirketlerin tüm faturalaşma sürecinin elektronik ortamda hazırlanmasını sağlıyor. e-Defter ise tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinde ve büyük defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri içeren bir rapor sunuyor. e-Mutabakat, mutabakat yazışmalarının e-Faks, e-Posta, KEP ve benzeri yöntemlerle elektronik ortamda yapılması anlamına geliyor. Yeni girişimcilere yüzde 75 indirim kampanyası sunuyoruz. Bu kampanya ile startup’ları kâğıt üzerine fatura basmaktan, bunu kargo ile 5-6 TL’ye göndermekten ve bu kâğıt evrakları 10 yıi boyunca saklamaktan kurtarıyoruz. Logo Yazılım ile beraber temellerini attığımız ve ticaretin finansmanı alanında hizmet veren Figopara Platformu ile alıcı, tedarikçi ve finans kurumunu aynı dijital ortamda bir araya getiriyoruz. En önemli finansal teknoloji çözümlerimizden biri olan Figopara Platformu’nun önümüzdeki dönemde birçok sektörde adından söz ettireceğine inancımız tam. Özellikle tekstil, beyaz eşya, otomotiv, gıda sektörlerinde faaliyet gösteren lokomotif firmalar ile bu firmalara mal ve hizmet tedariğinde bulunan KOBİ’ler, Figopara Platformu iie iş gücü tasarrufu, kâğıt evrak yerine dijital ortamda veri alışverişi imkânı gibi konularda her zaman rakiplerinin bir adım önünde olacak.”

Harcanan zamanı yüzde 50 azaltıyoruz
MEL KIDEMLİ ÜRÜN VE İS GELİŞTİRME MÜDÜRÜ ÖMER FARUK ERUNSAL:

“Ağ depolama araçları (NAS) ve Nebuia Bulut Ağ Çözümleri ile verileri lokalde ya da bulutta tutmak isteyen KOBİ’lere yönelik çözümler sunuyoruz. Ayrıca Zyxel ‘One Netvvork’ yaklaşımı ile şirketlerin, ağlarını kolay yönetebilmeleri için entegre bir ağ deneyimi sağlıyor. Zyxel One Netvvork, kablolu ve kablosuz altyapıdan, güvenlik ağ geçitlerine ve firevvall’iara dek şirketlerin tüm ihtiyaçlarını basit, akıllı ve entegre bir şekilde birleştiren teknolojilerden oluşuyor. Bu sayede ağdaki cihazlar, açma-kapama, İP adresi değiştirme, firmvvare güncellemesi yükleme gibi işlemler için tek bir ara yüzden yönetebilirken, ağdaki tüm cihazların yönetimi için harcanan zaman da yüzde 50’ye kadar kısalıyor. Müşterilerimizi, hedef kitlemizi Zyxel’in en yeni hizmeti Nebula Bulut Ağ ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Nebuia, donanım altyapısının bulut üzerinden yönetilebilmesini sağlayan bir hizmet. Nebula ile Güvenlik Ağ Geçitleri (Security Gatevvay), Svvitch’ler, Erişim Noktaları (Access Point) uzaktan yönetilebilir hale geliyor. Bu sayede KOBİ’ler, ağlarının yönetimini az sayıda personel ile gerçekleştirebilirken, dilerlerse yönetim hizmetini üçüncü parti bir şirkete de yaptırabiliyorlar.”

“Web sitesini bir saatten kısa surede oluşturabiliyorlar”
GÖDADDY EMEA BÖLGESİ BAŞKAN YARDIMCISI STEFANO MARUZZİ:

“Web Sitesi Mimarı ürünümüzü Türkiye’de kullanıma sunduk. Web Sitesi Mimarı, KOBİlerin profesyonel görünümlü, fonksiyonel bir web sitesini bir saatten kısa sürede oluşturmalarını sağlıyor. Google, mobil ve sosyal medyada başarı odağıyla tasarlanan ürünümüz Türkiye’deki KOBİ’lerin daha profesyonel görünümlü web siteler kurmasını sağlayarak, daha fazla ziyaretçi çekme ve somut sonuç elde etme konusunda kendilerine yardımcı oluyor. Mobil uyumlu olması sayesinde yeni Web Sitesi Mimarı ile cep telefonu kullanarak bile hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan, bir saatten kısa sürede tamamen fonksiyonel ve profesyonel bir web sitesi kurulabiliyor. Ürünümüz aynı zamanda KOBİ’lere ve işletmelere bir takipçi kitlesi oluşturma ve web sitelerine trafik çekme konusunda yardımcı olacak entegre araçları da barındırıyor. Küçük işletmelerin Google’daki sıralamalarını iyileştirmelerine destek olurken, hızlı bir şekilde e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmalarını sağlıyor. Bu sayede e-posta pazarlama deneyimi olmayanlar dahi hem mevcut, hem de potansiyel müşterileri ile iletişim kurabiliyor.”

“Online reklam v ihtiyaçlarını tanımlayabilecekleri platform sağlıyoruz”
ADZZY KURUCU ORTAÇ- BARAN TÜRKOĞLU:

“KOBİ’lere dijital pazarlama ve online reklam konusundaki ihtiyaçlarını tanımlayabilecekleri bir platform sunuyoruz. Bu platformda kendilerine hem çalışma koşulları hem de maliyetler anlamında en uygun partnerleri bulmalarına yardımcı oluyoruz. Üstelik gerçekleşen tüm çalışmaların sonuçları Adzzy platformu üzerinden raporlanabildiği için son derece şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Yani KOBİ’ler bu çalışmalar için ödedikleri her kuruşun nereye gittiğini ve kendilerine neler kazandırdığını kolaylıkla takip edebiliyor. Önümüzdeki dönemde Adzzy bir platform olarak daha da yenilecek. Özellikle 2017’nin sonları ve 2018 içerisinde planlanan yeni entegrasyonlar ile daha fazla dijital pazarlama ve online reklam kanalı Adzzy üzerinden erişilebilir ve raporlanabilir olacak. Adzzy reklamverenler için ücretsiz olmaya devam edecek. Yani KOBİ’ler reklam bütçeleri ve ajans anlaşmaları dışında ek bir maliyete girmek zorunda kalmayacaklar.”

“İş süreçleri kolayca takip edilebiliyor”
GD HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖKHAN DUYARLAR:

“GD Holding olarak KOBİ’lerin CRM (Müşteri ilişkileri Yönetimi) ihtiyaçlarını karşılamak üzere TRCRM ürünümüzü sunuyoruz. TRCRM özellikle KOBİ’lerin iş süreçlerinde bilişim teknolojilerinden en iyi ve en kolay şekilde faydalanmalarını amaçlıyor. KOBİ’ler TRCRM ile profesyonel bir CRM sisteminde olması gereken tüm özelliklerle iş süreçlerini kolayca takip edebiliyor, kârlılık ve verimliliklerini artırabiliyor. Entegre e-ticaret altyapısı özelliği sayesinde KOBİ’ler kendilerine ait e-ticaret sitesini hemen oluşturarak online satışa başlayabiliyorlar. Entegre VolP altyapısı ise telefon çağrılarının TRCRM sistemi üzerinden yönetilebilmesini sağlıyor.

2015 yılından bu yana yaklaşık 5 bin KOBİ yararlandı. Bulut bilişim teknolojisinden yararlanan çözüm, bu sayede KOBİ’lere herhangi bir kurulum, sunucu ve lisans maliyeti getirmiyor. Kullanıcılar sistemdeki tüm güncelleme ve yeniliklerden otomatik olarak faydalanırken, yedekleme sistemi sayesinde veri kaybetme sıkıntısı da yaşamıyorlar.

Çözüm, bilişimden hizmete, tekstilden mağaza ve yeme-içmeye kadar her sektör tarafından kullanılabiliyor.”

“Kolay ve güvenli bir ödeme platformu sunuyoruz”
İYZİCO CEO’SÜ BARBAROS ÖZBUGUTU:

“iyzico’nun iyziPos ve iyziBazaar adını verdiğimiz iki ürünü var. Bu ürünler yalnızca KOBİ’lere değil, farklı alanlarda hizmet veren tüm e-ticaret şirketlerine kolay ve güvenli bir ödeme platformu sunuyor. İyziPos, e-ticaret yapan şirketlerin tek entegrasyonla tüm kredi kartları ile çalışmaya başlayabilmesini sağlıyor. Pazar yeri modeli için geliştirdiğimiz İyziBazaar ise şirketlerin online ödemelerini ve satıcı hesaplan arasındaki para akışını uçtan uca otomatik olarak yönetebilmesine yarıyor. Türkiye’de sadece iyzico tarafından sunulan bu çözüm, pazar yeri modeli ile e-ticaret yapanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Şirketlere karmaşık sanal POS başvuru işlemleri ve uzun bekleme süreleriyle uğraşmadan, tamamen dijital başvuruyla hızlıca ödeme alabilmeleri için çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz çözümleri ise başlangıç ücreti almadan, üye işyerlerinden geçen işlemler üzerinden komisyon ve başarılı işlem başına ücret olarak fiyatlandırıyoruz. Ürünlerimiz sayesinde KOBİ’ler çok hızlı bir şekilde online olarak ödeme kabul etmeye başlıyorlar. İhracat süreçlerinde KOBİ’lerin yurtdışından ödeme almalarına imkân sağlayarak dünyaya açılabilmelerine olanak tanıyoruz.”

“Mobil cihazdan teklif oluşturabiliyorlar”
OFİSİM KURUCUSU VE CEO’SU SERDARTURAN:

“KOBİ’lerin satış, pazarlama, bilgi yönetimi gibi alanlarda işlerine özel uygulamalara aylık ödemelerle sahip olacağı bir uygulama marketimiz bulunuyor. Burada sunduğumuz uygulamaların hepsi güçlü Ofisim altyapısı üzerinde geliştirilmiş olup, alanında uzman ekibimizce sürekli geliştiriliyor. En popüler uygulamamız olan Ofisim KOBİ ile firmalar, temel seviye müşteri yönetimi, teklif oluşturma ve gelir-gider takibi gibi faaliyetleri internet tarayıcılarından veya mobil cihazlarından gerçekleştirebiliyorlar. Ofisim CRM uygulamamız ise daha büyük çaplı firmaların pazarlama ve satış departmanlarına yönelik ileri seviye satış ekibi yönetimi ve analitik raporlama özellikleri sağlıyor. Eylül ayından itibaren, şirketlerin uçtan uca ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı uygulamalarla müşterilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar arasında insan kaynaklan ve personel yönetimi uygulamasını, zaman ve etkinlik yönetimini sağlamaya dönük asistan uygulamasını ve çağrı merkezi uygulamalarını sayabiliriz.”

“Online matbaa hizmeti sunuyoruz”
BİDOLUBASKİ.COM CEO’SU ÖMER ATAKOĞLU:

“KOBİ’ler tarafından çoğunlukla kartvizit, el ilanı, broşür, cepli dosya, katalog gibi kurumsal kimlik ürünleri tercih ediliyor. Özellikle son dönemde talebi yükselen diğer ürünler arasında sticker, yelken bayrak gibi ürünler de yer alıyor. Geleneksel matbaalara göre avantajlı fiyatlar ve yüksek kalitede hizmet ile Türkiye’nin dört bir tarafından online olarak bize ulaşan tüm KOBİ’lere istedikleri çözümleri sunuyoruz. Hali hazırda 100’ü aşkın ürün ve 10 binin üzerinde ürün varyasyonu ile hizmet veriyoruz. Ayrıca düzenli olarak yeni ürün ekleyerek çeşitliliği de arttırıyoruz. Kısa vadede eklemeyi planladığımız tamamlayıcı ürünler arasında menüler, anketler, müşteri ilişkileri formlarını gösterebiliriz.”

“Güvende kalmalarını sağlıyoruz”
BİTDEFENDER TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ BARBAROS AKKOYUNLU:

“KOBİlerin Bitdefender ile sanal/fiziksel sunucuları, PClerve mobil cihazları bulut veya sisteme yüklü yönetim konsolu ile tek bir noktadan yönetmelerini sağlayarak virüs, siber saldırılar, fidye yazılımları gibi durumlarda güvende kalmalarını sağlayacak çözümler sunuyoruz. Bitdefender Antivirüs, kolay kurulum ve esnek yönetim konsolu sayesinde KOBİlerin tüm sistemlerini istedikleri yerden yönetebilmelerini sağlıyor.

Herhangi bir siber saldırı gerçekleşmiş mi, kullanıcılar son çıkan güncellemeleri alabilmişler mi vb. birçok bilgiye bu yönetim konsolu sayesinde ulaşabiliyorlar. Bitdefender Antivirüs sezgisel tarama katmanı ile yeni çıkan virüs veya saldırılara karşı kullanıcılarını güvende tutuyor. Şu an nesnelerin interneti (IOT) üzerine, ABD’de market araştırması yapılan bir ürünümüz bulunuyor. Bitdefender BOX olarak geçen bu ürün akıllı evlerdeki internete bağlı cihazların güvenliğini sağlamak için ev kullanıcılarına yardımcı olabilecek bir ürün, ilerleyen zamanda bu ürünümüzü de Türkiye pazarına sunmayı planlıyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir