KOSGEB’den 1 milyar TL destek

KOBİ’lerin destekçisi KOSGEB, 2016’da 1 milyar TL destek kullandıracak. Bunun 700 milyon TL’sini geri ödemesiz destekler oluşturacak. Kurum bu yıl başta KOBİ-GEL olmak üzere bir dizi yeni destek programım hayata geçirecek…

KOBİ’LERE ve girişimcilere KOSGEB’den destek müjdesi geldi. 2016 yılında destek bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 182 artışla yaklaşık I milyar TL’ye çıkarılan KOSGF.B, bunun 700 milyon TL’sini geri ödemesiz desteklere, 177.9 milyon TL’sini geri ödemeli desteklere, 93.6 milyon TL’sini ise kredi faizi desteğine tahsis edecek. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Desteği uygu lamasını 1 Ocak 2016 itibarıyla başlatan KOSGEB, ABD’de kurulacak kuluçka merkezi için 1 Nisan’a kadar başvuru toplayacak. Bu kapsamda yurtdışmda kuluçka merkezi kuracak kuruluşlara 3 milyon 850 bin dolara kadar destek verecek. Uluslararası Hızlandırıcı Program Desteği kapsamında ise yurtdışmdaki hızlandırıcı programlarına katılacak firmalara 60 bin dolara kadar destek sağlanacak.

kosgeb kredileri

Bu yıl KOBİ’leri yeni destek programlarıyla tanıştırmaya hazırlanan KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin yapacağı yatırımlara 300 bin TL’si hibe ve 700 bin TL’si faizsiz kredi desteği olmak üzere toplanı I milyon Tl. destek verecek. ’KOBİ-GEL’ adıyla Mart ayında başlayacak bu destek programında, ilk çağrı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lere yapılacak. KOSGEB’in bu yıl hayata geçireceği yeni destekler arasında işletmelere enerji verimliliği desteği ile lojistik desteği de olacak.

DESTEK BÜTÇESİ ARTTI

KOSGEB’in KOBİ ve girişimcilere vereceği destek bütçesi, 2016 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda 991 milyon 432 bin TL’ye çıkarıldı. 2015 yılında bütçeden KOBI destekleri için yaklaşık 350 milyon TL ödenek tahsis edildiğini söyleyen KOSGEB Başkam Recep Biçer, 2016’da KOBİ ve girişimcilere yönelik destek bütçesinin geçen yıla göre yüzde 182 oranında artırıldığını vurguluyor. Söz konusu destek bütçesinin 700 milyon TL’sinin geri ödemesiz destek olarak tahsis edileceğini açıklayan Biçer, “93 milyon 555 bin TL’si kredi faiz desteği, 177 milyon 877 bin TL’si geri ödemeli destek olarak tahsis edilecek” diyor.

Böylece, 2016 yılında KOSGEB’in kullandıracağı geri ödemesiz destekler bir önceki yıla göre yüzde 270 oranında, geri ödemeli destekler yüzde 144 oranında artacak. Bu arada, KOSGEB’e 2016 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda 1 milyar 236 milyon 898 bin TL ödenek ayrıldı.

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ

KOSGEB’te Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Desteği, 1 Ocak 2016 itibarıyla başlatıldı. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esasları düzenleyen KOSGEB, ABD’de kurulacak kuluçka merkezi için çağrıya çıktı. Bu kapsamda yurtdışında kuluçka merkezi kuracak kuruluşlara 3 milyon 850 bin dolara kadar destek verilecek. Bunun 100 bin doları destek kapsamında kuruluş ve donanım desteği, 3 milyon 750 bin doları ise Operasyonel Giderler Desteği olarak verilecek. Program süresi beş yıl olacak. Destek oranları ise birinci ve ikinci yıl için yüzde 80, üç, dört ve beşinci yıl içinse yüzde 60 oranında olacak.

ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAM

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin faydalanacağı Uluslararası Hızlandırıcı Program Desteği kapsamında ise yurtdışındaki hızlandırıcı programlarına katılacak firmalara 60 bin dolara kadar destek verilecek.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı’nın süresi üç yıl, destek üst limiti 60 bin dolar olarak belirlenirken, destek oranı ise yüzde 80 olacak. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından uluslararası kuluçka merkezi kurma ve yürütme hizmetlerinin koordinasyonunun KOSGEB’e verildiğini söyleyen Başkan Biçer, bu programla Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji anlamında iş yapan startup firmalarını ve belli bir ürüne dönüşüm faaliyetlerini yurtdışma taşıma gayretlerini destekleyeceklerini belirtiyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma programına üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapabilecekler. Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programından KOBİ’ler faydalanabilecek. Ar-Ge veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarı ile tamamlanmış işletmelerin bireysel olarak uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına destek verilecek. Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcılar, Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı Kurulu tarafından uygun bulunan hızlandırıcılar da dikkate alınarak ilgili Başkanlık birimi tarafından belirlenecek, işletmeye destek ödemesi yapılabilmesi için tüm hizmetleri başvuruda belirttiği uluslararası hızlandırıcıdan alması gerekecek. Bireysel olarak katılım sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı Programında işletmelerin, hızlandırıcılarda yer kiralaması esas olacak. Program için seyahatin süresi en fazla 30 gün olup, başlangıç ve bitiş tarihi dışında alman hizmetler destek kapsamında olmayacak.

HEDEF, YURTDIŞI PAZARLAR

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile gelişmiş ülke menşeli başlangıç firması kurularak Türk menşeli firmaların uluslararası pazarlarda algı ve prestij açısından karşılaştığı zorlukların aşılması, mühendisliği ve Ar-Ge’si Türkiye’de gerçekleşen ürünlerin gelişmiş pazarlarda yer alması sağlanarak katma değeri yüksek ürünlerde ihracatın artırılması, yurtdışında yaşayan Türklerin bilgi birikiminden faydalanılması, başarılı uygulama örnekleri ile ilk üç yılında olan başlangıç firmalarının yurtdışı pazarlara açılması konusunda özendirilmesi ve güven kazanmaları amaçlanıyor. Ayrıca teknoloji ağırlıklı başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemi içerisinde bulunması sağlanarak Ar-Ge ve girişimcilik yeteneklerinin uluslararası tecrübe ile arttırılması hedefleniyor.

KOBİ-GEL İLE 1 MİLYON TL DESTEK

KOSGEB’in bu yıl hayata geçireceği yeni destek mekanizmalarından biri de KOBI-GEL olacak. ‘KOBI Gelişim Destek Programı’ kapsamında KOBI’lerin yapacağı yatırımlara proje başına 300 bin TL’si hibe ve 700 bin TL’si faizsiz kredi desteği olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek, işletmelere bölgesel ve sektörel alanlarda destek sağlayacak olan KOBl-GEL’in Mart ayında başlatılacağını söyleyen KOSGEB Başkanı Recep Biçer, ilk çağrının savunma sanayi sektörüne yönelik olacağım açıklıyor. KOBI-GEL destek programının sanayinin öncelikleri ve ihtiyaçlarına göre şekillenebileceğim belirten Biçer, sektörle ilgili kuruluşlar ve partnerlerle yapılan çalışmalar sonrasında savunma sanayine yönelik çağrıya çıkılmasına karar verdiklerini aktarıyor. Biçer, 11 Şubat’ta yapacakları çalıştaym, bu destek programı çerçevesinde çağrıya çıkılacak sektörlerin belirlenmesine katkıda bulunacağının altını çiziyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

KOSGEB’in bu yıl hayata geçireceği yeni desteklerden bir diğeri ise ‘Enerji Verimliliği Desteği’ olacak. KOSGEB, işletmelere enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık, eğitim hizmetlerine verilen desteğe ek olarak, uygulama giderlerini de kapsama alacak. 30 bin TL olan toplam destek üst limiti 50 bin TL’ye çıkarılacak.

ULUSLARARASI TİCARETE DESTEK

Yeni destek programlarından bir diğeri ise ‘Lojistik Desteği’ olacak. Destek programı kapsamında son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteği verilecek. Her bir uluslararası ticaret işlemi için sağlanacak desteğin üst limiti 4 bin TL olup, toplam destek üst limiti 20 bin TL olacak.

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ KAZANDIRACAK

KOSGEB, KOBİ’lerin ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği projelerini destekliyor. Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az beş işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Projenin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda en az üç işletmenin bir araya gelmesi yeterli oluyor.

işbirliği-güçbirliği projeleri 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam destek üst limiti 1 milyon TL’ye ulaşıyor. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilen projelerde 300 bin TL geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin TL geri ödemeli destek sağlanıyor; toplam destek üst limiti ise 1 milyon 500 bin TL’ye ulaşıyor. Bugüne kadar ‘İşbirliği-Güç-birliği Destek Programı’ kapsamında sorunlarına ortak çözümler arayan yaklaşık bin 100 işletmenin bir araya gelerek kurduğu 209 girişim projesine 69 milyon TL destek verildi.

23 BİN 300 GİRİŞİMCİYE 400 MİLYON TL

KOSGEB sadece mevcut KOBİ’lere değil, girişimcilere yönelik destek programları da uyguluyor. Bu programlardan biri Girişim Destek Programı. 2016 yılında KOSGEB destek bütçesinin en önemli kalemlerinden birini bu program oluşturacak. Girişimciliğin desteklenmesi, başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlayan programdan KOBİ’ler, girişimciler, işletici kuruluşlar yararlanacak.

2010-2015 döneminde uygulanan KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında bu zamana kadar 385 bin kişiye eğitim verildi. Bugüne kadar eğitim programlarından sertifika alan 23 bin 300 girişimci ‘Yeni Girişimci Destek Programı’ndan yararlanarak kendi işinin patronu oldu. Bu çerçevede 400 milyon TL destek sağlandı.

Kadın, engelli gaziler ve şehit ailelerine pozitif ayrımcılık yapılarak Yeni Girişimci Desteği kapsamında ilave destek oranı yüzde 20’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme 1. ve 2. bölgelerde yüzde 80, diğer bölgelerde yüzde 90 oranına kadar destek sağlanıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 90 MİLYON TL

KOSGEB desteklerinden yararlanan kadın girişimci sayısı da artıyor. 2014 yılında 4 bin 633 işletmeye 49.2 milyon TL, 2015 yılında 5 bin 680 işletmeye 57.9 milyon TL destek kullandıran KOSGEB, 2016 yılında kadın girişimciler için tahsis edilmesi öngörülen destek tutarını 90 milyon TL’ye yükseltiyor.

‘Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’ ile yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve ticarileştirilmesinin sağlanması amacıyla 2 bin 806 projeye 90 milyon TL destek verildi.

Bu program kapsamında işletmelerin yenilikçi fikirlerini desteklenmeye devam edileceğini söyleyen Recep Biçer, program kapsamında hibe ve geri ödemeli toplam destek tutarının 1.5 milyon TL olduğunu söylüyor.

150 BİN TL’YE ÇIKTI

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, daha önce 30 bin TL hibe, 70 bin TL ise geri ödemeli faizsiz sabit yatırım desteği olan Girişimcilik Destek Programı’nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak, programın hibe kısmının 50 bin TL’ye, geri ödemeli faizsiz kredi kısmının ise 100 bin TL ile toplam 150 bin TL’ye çıkarıldığını vurguluyor.

GENÇ GİRİŞİMCİYE 50 BİN TL

Kendi işini kuracak girişimcilere 50 bin TL’si geri ödemesiz, 100 bin TL’si kredi olmak üzere destek programı başlatıldı. Aralık ayında alman kararla iş kurmak isteyen gençlere verilen bu destek kapsamında, yeni destek rakamlarıyla başvurular alınmaya başladı.

84 BİN İŞLETMEYE 1.5 MİLYAR TL

Bugün 81 ilde, 88 il müdürlüğü ile faaliyet gösteren KOSGEB, farklı model ve yöntemler içeren programlarıyla KOBİ ve girişimcilere destek veriyor. 2010’da devreye alman proje esaslı yeni destek programlarıyla, ‘ucuz finansman sağlayan bir kurum’ olmanın ötesinde, nitelikli projelere etkin destekler sağlayan bir yapıya kavuşan KOSGEB, son beş yılda bu programlardan yararlanan 84 bin işletmeye 1.48 milyar TL destek sağladı. Bugün itibarıyla KOSGEB’in veri tabanındaki kayıtlı işletme sayısının 827 bini bulduğunu söyleyen Başkan Biçer, böylece KOSGEB’in Türkiye’de en fazla KOBİ ve girişimciye destek sağlayan kuruluş haline gelerek, KOBİ’lerin hamiliğini üstlendiğini vurguluyor.

Kurumsallaşma ve markalaşmaya 55 milyon TL verecek

KOSGEB 2015 yılında KOBİ’lerin ürün bazında uluslararası pazarlara açılmalarını sağlayabilmek ve profesyonel bir yönetim anlayışı ile yaşam döngülerim devam ettirebilmeleri için ‘Markalaşma ve Kurumsallaşma Destek Programı’ başlattı Bu program kapsamında 2015 yılında iki defa çağrıya çıkıldı. İlk çağrıda KOBİ’lere 45 milyon TL destek sağlandı. 2015 yılının son günlerinde destek programı kapsamında ikinci kez çağrıya çıkan KOSGEB, 55 milyon TL destek sağlayarak, program çerçevesinde 100 milyon TL kaynak kullandırmış olacak. Destek programı kapsamında işletmelere 150 bin TL’ye kadar destek verilecek. İkinci çağrı kapsamında -Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi’ başlığında 748, ‘KOBI lerde Markalaşmaya Geçiş’ başlığında ise 269 proje olmak üzere toplam bin 17 proje sistem ön değerlendirmesi sonucu 50 ve üzeri puan alarak, KOBI Proje Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu gündemine alınmaya hak kazandı. Çağrıya ilişkin süreç halen devam ediyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir