Kosgeb’in Kobi Kredi ve Destekleri 2016

300 milyon TL’lik yeni destek

KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ikinci kez çağrıya çıktı. Hızlı büyüyen KOBİ’lere 150 milyon TL, KOSGEB destekli girişim projelerine 100 milyon TL, bilişim KOBİ’lerine ise 50 milyon TL destek kullandırılacak. Başvurular için elinizi çabuk tutun…

Başvurular başladı

KOSGEB’in KOBİ Gelişim Destek Programı’nın ikinci çağrı döneminde açtığı üç yeni başlık için başvurular başladı. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, üç yeni çağrı için 30 Mayıs’ta başlayan başvuruların 1 Temmuz 2016’da [saat 23.59) sona ereceğini söyledi.

Açıklanan takvime göre, başvuru yapılan projeler için ön değerlendirme 2-18 Temmuz’da, düzeltme 19-24 Temmuz’da, kontrol ve onay 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 1-31 Ağustos tarihleri arasında ise kurul değerlendirmesine geçilecek. Projeler, 7 Eylül 2016’dan itibaren başlatılacak.

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında ikinci kez çağrıya çıktı. Üç ayrı çağrıdan oluşan yeni destek paketi ile KOBİ’lere 300 milyon TL destek kullandırılacak. Hızlı büyüyen KOBİ ’lerde kapasite geliştirmeye 150 milyon TL, KOSGEB destekli girişimlere ivme getirecek projelere 100 milyon TL, bilişim teknolojileri KOBİ’lerinin geliştirilmesine ise 50 milyon TL destek verilecek. Bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçeleri değiştirilebilecek. Proje süresi en az altı ay, en fazla ise bir yıl olacak.

KOBÎ ve girişimcilerin yapacağı proje başvurularında proje destek üst limiti hızlı büyüyen KOBİ’lerde kapasite geliştirme başlığında 300 bin TL’si geri ödemesiz toplam 600 bin TL olacak. Bilişim teknolojileri KOBİ’lerinin geliştirilmesi ile KOSGEB destekli girişimlere ivme başlığında geri ödemesiz destek üst limiti 100 bin TL, proje destek üst limiti ise 250 bin TL olarak uygulanacak.

KOSGEB, KOBİGEL’in ilk çağrı döneminde “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” ve Türkiye genelinde “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” başlıklarında 300 milyon TL’lik bir destek bütçesi için çağrıya çıkmıştı.

kosgeb kobi destek

HIZLI BÜYÜYEN KOBİ’YE DESTEK

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2016 yılında uygulamaya konulan KOBİGEL kapsamında ikinci çağrı döneminde 300 milyon TL bütçe ile üç ayrı başlıkta çağrı yayınlandığını söyleyerek, bunları “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi”, “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme” olarak sıraladı.

Yeni çağrı döneminde KOBİ’lerin kapasite geliştirmeye yönelik projelerine 150 milyon TL destek kullandırılacağını vurgulayan Biçer, bu çağrı başlığında proje destek üst limitinin 300 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 600 bin TL olacağını açıkladı.

Yayınlanan proje teklif çağrısına göre üst sınırı 300 bin TL olarak belirlenen geri ödemeli desteklerde işletmelerin makine teçhizat giderlerine 300 bin TL’ye, sadece yazılım lisans giderlerine 100 bin TL’ye kadar destek verilebilecek. Bu grupta personel, hizmet alımı ve diğer giderler için destek verilmeyecek. 300 bin TL üst sınır belirlenen geri ödemesiz desteklerde ise proje çerçevesinde işletmeler personel giderleri için 100 bin TL’ye, makine teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için 50’şer bin TL’ye, hizmet alımı giderleri için 100 bin TL’ye, diğer giderler için 20 bin TL’ye kadar destekten yararlanabilecek.

NET SATIŞ VE İSTİHDAM KRİTERİ

Hızlı Büyüyen KOBl’lerde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı’na NACE Rev. 2 sınıflamasına göre alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, tütün ürünleri imalatı, bina inşaatı, bina dışı yapıların inşaatı, özel inşaat faaliyetleri hariç olmak üzere KOSGEB tarafından des-teklenebilen tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek. Ülke geneline yayılmış, KOBİ tanımına uygun tüm ölçeklerin yararlanabileceği teklif çağrısı için diğer başvuru koşulları şöyle olacak:

“1 Ocak 2014’ten önce kurulan ve bilanço hesabı esasma göre defter tutan, 2015 net satış hasılatı en az 500 bin TL, çalışan sayısı en az 5 olan, 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde eden, 2014 ve 2015 yıllarında istihdam veya net satış hasılatında bir önceki yıla göre artış sağlayan, 2014 ve 2015 yılı istihdam veya net satış hasılatı artış ortalaması en az yüzde 20 olan işletmeler başvurabilecek.”

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE DESTEK

Hızlı Büyüyen KOBÎ’lerde Kapasite Geliştirme Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek uygun proje konuları şöyle olacak:

■ İşletme gelişimi için ihtiyaç duyulan kapasitenin oluşturulmasına yönelik projeler.

■ Pazar payının artırılması, ürün geliştirme ve çeşitlendirmesine yönelik projeler.

■ Hızlı büyümeyi destekleyici kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik projeler.

■ Tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

■ Belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler.

■ İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

GİRİŞİMLERE “İVME” DESTEĞİ

KOBİGEL’in ikinci çağrı döneminde KOSGEB destekli girişimlere ivme kazandırmak üzere 100 milyon TL bütçe kullandırılacağını açıklayan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, proje destek üst limitinin 100 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplamda 250 bin TL olacağını söyledi.

Yayınlanan proje teklif çağrısına göre geri ödemeli desteklerde işletmelerin makine teçhizat giderlerine 150 bin TL’ye, sadece yazılım lisans giderlerine 50 bin TL’ye kadar destek verilebilecek. Bu grupta personel, hizmet alımı ve diğer giderler için destek verilmeyecek. Üst limiti 100 bin TL ile sınırlı geri ödemesiz desteklerde ise işlet

meler personel giderleri için 50 bin TL’ye, makine teçhizat giderleri için 50 bin TL’ye, yazılım giderleri için 50 bin TL’ye, hizmet alımı giderleri için 25 bin TL’ye, diğer giderler için 10 bin TL’ye kadar destekten yararlanabilecek.

2016 ÖNCESİ KURULAN İŞLETMELER

Türkiye genelinde çıkılan çağrı kapsamında KOSGEB tarafından desteklenen tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler destek kapsamında olacak.

Destek için KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanarak 1 Ocak 2016’dan önce kurulan, 2015 yılı verilerine göre, net satış hasılatı en az 200 bin TL, çalışan sayısı en az iki olan ve bilanço hesabı esasına göre defter tutan işletmeler başvuru yapabilecek.

TİCARİLEŞEN PROJELER

KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Teklif Çağrısı kapsamında başvuru yapılabilecek uygun proje konuları şöyle olacak:

■ İşletmenin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler.

■ Ürünün katma değerini artırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler.

■ Ürün, hizmet süreçlerini iyileştirme ve ürün-hizmet kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler.

■ Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik projeler.

■ Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler.

BİLİŞİM KOBİ’LERİNE 50 MİLYON TL

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bilişim teknolojileri KOBİ’lerine gelişimlerini sağlamak için 50 milyon TL destek kullandırılacağını belirterek, bu çağrıda proje destek üst limitinin 100 bin TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplam 250 bin TL olduğunu açıkladı.

Proje teklif çağnlarma göre üst limiti 150 bin TL’ye kadar olan geri ödemeli desteklerde işletmelerin makine teçhizat giderlerine 150 bin TL’ye, sadece yazılım lisans giderlerine 100 bin TL’ye kadar destek verilebilecek. Bu grupta personel ve hizmet alımı giderleri için destek verilmeyecek. 100 bin TL ile sınırlı geri ödemesiz desteklerde ise proje çerçevesinde işletmeler personel giderleri için 75 bin TL’ye, makine teçhizat giderleri için 25 bin TL’ye, yazılım giderleri için 50 bin TL’ye ve hizmet alımı giderleri için 75 bin TL’ye kadar destek alabilecek.

NET SATIŞ EN AZ 100 BİN TL

Türkiye genelinde çıkılan çağrı için NACE Rev.2 Sınıflamasına göre bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler, web portalla-rı grubunda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren KOBİ tanımına uyan işletmelerde, 1 Ocak 2016’dan önce kurulmuş olma, 2015 yılı mali verilerine göre net satış hasılatı en az 100 bin TL olma ve bilanço hesabı esasına göre defter tutma, 2014-2015 yıllarından herhangi birinde brüt satış karı elde etme şartı aranacak.

İHRACAT PROJELERİNE DESTEK

Bilişim Teknolojileri KOBl’lerin Geliştirilmesi çağrısı kapsamında desteklenecek proje konuları şöyle olacak:

■ Üretim süreçlerini ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi, üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

■ Mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek, yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem, iş modeli fikri ile oluşturulan süreçlere yönelik projeler.

■ Yeni teknoloji kullanımı yetkinliklerini artıracak projeler.

■ Tasarım ve yeni ürün geliştirme yetkinliklerini artıracak projeler.

■ Yeni yazılım, oyun ve mobil uygulamalarının geliştirilmesine yönelik projeler.

■ Kalite ve bilgi güvenliğine ilişkin belgelendirme, altyapı, e-imza entegrasyonunun oluşturulması ve güçlendirilmesine yönelik projeler.

■ Çevreye duyarlı, enerji verimliliğini arttıran ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler.

■ İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler.

YENİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI

Söz konusu proje destek çağrıları kapsamında satın alınacak makine teçhizat ve kalıpların gider gösterilmesi için yeni olması şartı aranacak. Proje ile ilişkilendiril-miş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibarıyla işletmede son dört ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel giderleri destek kapsamında yer alacak. Hizmet alımı giderleri arasında eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, tanıtım ile diğer hizmet alımı giderleri de destekten yararlanacak. Yazılım giderleri; yazılım lisans giderleri ile yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık giderlerinden oluşacak. Proje, faaliyetlerine uygun olarak en az iki gider grubundan oluşacak (diğer giderler grubu hariç). Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında “Yurt İçi Marka Tescil Belgesi” şartı aranacak. Giderler, Kurul’un uygun bulması halinde KDV hariç desteklenecek. Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendiril-memiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri yeni paket kapsamında desteklenmeyecek.

Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi çağrısı kapsamında ise hizmet alım giderleri farklılık gösterecek. Bu kapsamda yer alan eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, tanıtım giderleri ve diğer hizmet alımlarının yanı sıra seyahat (yurtdışı), yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımı da eklenecek. Ayrıca diğer hizmet alımları başlığı altında bulut teknolojileri üzerinde yer alan altyapı, sanallaştırma, yazılım geliştirme platformu vb. hizmeti alım ve kiralama giderleri, bulut hizmetleri ve diğer hizmet alımları da desteklenecek.

Şerafettin Nezih KULEYİN / TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı
Girişimcilere proje hazırlama eğitimi de verilmeli

KOSGEB çok ciddi destekler veriyor. Desteklerin daha da genişletilmesi ve zenginleştirilmesinden yanayız. Ancak, şu anda desteklerin büyük bir kısmı kullanılamıyor. ‘Talep geldi, para yetmedi” diye bir durum yok ortada. Desteklerin hayata geçmesi, girişimcilerin desteklere ulaşması noktasında bazı sorunlar yaşanıyor. Bunların başında girişimci eğitimlerinin birikmesi ve doğru proje üretilmemesi geliyor. Girişimci eğitimlerini verecek kurumlar, girişimci olanlardan para alamıyor. Eğitim programları, daha çok sosyal sorumluluk projesi gibi yapılıyor. Bu nedenle eğitim az sunuluyor, talep çok oluyor.

Verilecek eğitimler birikiyor. Projelerin, tekniğine uygun hazırlanması gerekiyor. Bu nedenle girişimcilere proje hazırlama eğitimi de ayrıca vermek gerekiyor. Proje hazırlamanın bir kültür olarak toplumda yerleştirilmesi önemli.

Üç yeni çağrının kimlik karnesi

Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı

Çağrı bütçesi: 50 milyon TL Hedef bölge: Ülke geneli Proje süresi: En az 6 ay, en fazla 12 ay Destek oranı: Tüm bölgelerde yüzde 60 Toplam proje destek üst limiti: 250 bin TL Geri ödemeli destek üst limit: 150 bin TL

– Makine ve teçhizat giderleri: 150 bin TL’ye

– Yazılım giderleri: Sadece yazılım lisans giderleri için Geri ödemesiz destek üst limit: 100 bin TL

– Personel giderleri: 75 bin TL’ye kadar.

– Makine ve teçhizat giderleri: 25 bin TL’ye kadar.

– Yazılım giderleri: 50 bin TL’ye kadar.

– Hizmet alım giderleri: 75 bin TL’ye kadar.

Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı

Çağrı bütçesi: 150 milyon TL

Hedef bölge: Ülke geneli

Proje süresi: En az 6 ay, en fazla 12 ay

Destek oranı: 1. ve 2. bölgelerde yüzde 60, 3., 4., 5., 6. bölgelerde yüzde 80 Toplam proje destek üst limiti: 600 bin TL Geri ödemeli destek üst limit: 300 bin TL

– Makine ve teçhizat giderleri: 300 bin TL’ye kadar.

– Yazılım gderleri: Sadece yazılım lisans giderleri için 100 bin TL’ye kadar. Geri ödemesiz destek üst limit: 300 bin TL

– Personel giderleri: 100 bin TL’ye kadar.

– Makine ve teçhizat giderleri: 50 bin TL’ye kadar.

– Yazılım giderleri: 50 bin TL’ye kadar.

– Hizmet alım giderleri: 100 bin TL’ye kadar.

– Diğer giderler: 20 bin TL’ye kadar.

KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Proje Teklif Çağrısı Çağrı

bütçesi: 100 milyon TL

Hedef bölge: Ülke geneli Proje süresi: En az 6 ay, en fazla 12 ay Destek oranı: 1. ve 2. bölgelerde yüzde 60, 3., 4., 5., 6^bölgelerde yüzde 80 Toplam proje destek üst limiti: 250 bin TL Geri ödemeli destek üst limit: 150 bin TL -Makine ve teçhizat giderleri: 150 bin

-Yazılım giderleri: Sadece yazılım lisans giderleri için 50 bin TL’ye kadar. Geri ödemesiz destek üst limit: 100 bin -Personel giderleri: 50 bin TL’ye kadar.

-Makine ve teçhizat giderleri: 50 bin TL’ye -Yazılım giderleri: 50 bin TL’ye kadar.

-Hizmet Alım giderleri: 25 bin TL’ye kadar.

-Diğer giderler: 10 bin TL’ye kadar.

İlk çağrıya 2 bin 980 işletme başvurdu

KOBİ’leri yeni destek programlarıyla tanıştıran KOSGEB, bu yıl KOBİ’lerin yapacağı yatırımlara 300 bin TL’si hibe ve 700 bin TL’si faizsiz kredi desteği olmak üzere toplam 1 milyon TL destek kullandıracak. KOSGEB’in yeni destek programlarından biri KOBİ Gelişim Destek Programı [KOBİGEL] oluşturuyor.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİGEL kapsamında çıkılan ilk çağrıda, “Geleneksel imalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Artırılması” ve Türkiye genelinde, “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” başlıklarında 1 Nisan -6 Mayıs 2016 tarihleri arasında başvurular alındığını söyledi. İlk çağrı döneminde toplam 300 milyon TL’lik destek bütçesi çerçevesinde 2 bin 980 adet proje başvurusu geldiğini açıklayan Biçer, “2 bin 162’si ön onaydan geçti. Ön onayı gerçekleşen projelerin bin 47 tanesi orta-yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirme alanında, bin 115 tanesi ise geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması alanında olmak üzere toplamda 2 bin 162 proje ön onaydan geçti” dedi.

KOSGEB, işletmeleri yurtdışına taşıyor

Teknolojik faaliyetlerde bulunan işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB, Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında işletme başına 60 bin dolar destek veriyor.

“Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı” çerçevesinde 2016’da Ocak, Mart ve Mayıs aylarında başvuru toplayan KOSGEB, yılsonuna kadar Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında da çağrıya çıkacak. Program bütçesi büyüklüğüne yönelik herhangi bir sınırlama koymayan KOSGEB, program kapsamında hızlandırıcı ofis kirası, eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ulaşım, konaklama, organizasyonla ilgili genel giderlere geri ödemesiz destek verecek.

Edindiğimiz bilgiye göre, işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yurtdışında tanıtılması ve pazarlanması amacıyla teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkanları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programı için, KOSGEB birimleri, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından programlar düzenlenebilecek. Bu programlara işletmeler bireysel olarak başvuru yapabilecek ve her bir başvuru için üst limit olarak 15 bin dolar olmak üzere, üç yıl destek süresi boyunca işletmelerin yaptığı harcamaların yüzde 80’i oranında toplamda 60 bin dolar destek verilebilecek.

Girişimci olmak daha kolay

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalanabilmenin ilk şartı olan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” 72 saatten 32 saate düştü. KOSGEB Böylece daha önce girişimci adaylarına 72 saat olarak verilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri artık 32 saat olarak verilecek. Eğitimler, e-eğitim olarak elektronik ortamda da gerçekleştirilibiliyor. Yetkililer bu eğitimlerin içeriğinin işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile birlikte KOSGEB tarafından belirleneceğini söylüyor. Edindiğimiz bilgilere göre yeni uygulamada KOSGEB tarafından belirlenen eğitmenlerin yanı sıra KOSGEB tarafından görevlendirilen kurum personelleri uygulamalı girişimcilik eğitimi verebilecek. Eğitimlerin, daha nitelikli ve bilinci girişimcilerin ülkeye kazandırılması açısından önemli olduğunun altını çizen yetkililer şunları söylüyor:

“Bugüne kadar 450 bin girişimci adayı, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika aldı. Sertifika alan girişimci adaylarından 25 bin 588’ini KOSGEB’den toplamda 440 milyon TL girişimcilik desteği alarak kendi işinin patronu oldu.”

Destek oranı yüzde 80’e kadar çıkacak

“Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi Teklif Çağrısı’nda” tüm bölgelerde destek oranı yüzde 60 olacak. “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme Teklif Çağrısı” ile “KOSGEB Destekli Girişimlere İvme Teklif Çağrısı” kapsamında 1. ve 2. bölgelerde destek oranı yüzde 60, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde yüzde 80 olacak. Tüm çağrılarda makine-teçhizat giderleri için Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına yüzde 15 ilave edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir