Sanayici ve Girişimcilere Yeni Destek Paketi Açıklandı

500 milyon TL destek geldi

Sanayici ve girişimcilere yeni destek paketi açıklandı. KOSGEB alacakları 2019’a kadar ertelenecek. Kalkınma ajansları aracılığıyla yaklaşık 1500 projeye 500 milyon TL destek verilecek…

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerin ve teknoloji girişimcilerinin olumsuz etkilenmemesi için yerlileştirme adımlarını ve milli teknoloji hamlelerini hızlandırıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’m bayram öncesinde müjdesini verdiği pakete göre TSE Hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak. Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları yeniden yapılandırılacak. Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezaları affedilecek. KOSGEB’in geri ödemeli destekler kapsamında KOBÎ’lerdcn 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacakları 2019’a ertelenecek. KOBl’lerin ihracat kapasitele-rrnin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin TL’ye kadar destek verilecek. Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL’lik destek sağlanacak. Reel sektörün rekabet ve yenilikçilik kabiliyeti artırılacak. Bakanlık tarafından AB fonları desteği ile yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyoncl Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon euro’luk fon yatırımcıların hizmetine sunulacak.

16 MADDELİK EYLEM PLANI

Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerin ve teknoloji girişimlerinin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarını ve milli teknoloji hamlelerini hızlandırdıklarını vurgulayan Varank, “Yeni Ekonomi Modelindeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçeye ilave yük getirmeksizin sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi destekliyoruz” dedi. Pakete göre, yerlileştirme adımı atılacak. Türk sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu; teknoloji seviyesi, ithalat içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeli ile Türkiye’nin üretim yetenekleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından incelendi. Bu ürünlerde, yerlileştirme atağı başlatılacak. Bu inceleme doğrultusunda, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak. Yerli ürünlere fiyat avantajı sağlanacak. Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere yüzde 15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturulacak.

SÜREÇLER HIZLANDIRILACAK

Sanayi işbirliği projeleri etkin bir şekilde uygulanacak. Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferi sağlanacak, ithal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalması önlenecek. Organize sanayi bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamını genişletilecek. Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayarak hızlandırılacak.

Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansları aracılığıyla yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon TL destek sağlayacak. Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak. Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik vererek, faaliyete geçmeleri hızlandırılacak.

Ar-Ge desteğine kur farkı ayan

TÜBİTAK, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst sınırını 600 bin TL’ye çıkaracak. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği programında proje destek üst sınırı 200 bin TL’ye çıkarılacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek. Bu amaçla, yılsonuna kadar 15 milyon TL’lik destek firmalara aktarılacak. TÜBİTAK Sanayi Destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olacak. Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 milyon TL üretim yatırım desteği sağlanacak.

Hülya Genç Sertkaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir