Tarım Kredileri 2017

Bankalar tarlasını ekmeye hazırlanan çiftçilere özel kredi paketleri hazırladı. Paketlerde ücretsiz danışmanlık hizmetleri ve tarıma özel kredi kartları dikkat çekiyor. Yılda bir kez ödemeli bir yıl vadeli kredilerin faiz oranları yüzde 12 ile 20 arasında değişiyor…

TARIMLA uğraşan yaklaşık 3.5 milyon çiftçi ve aileleri için bugünler oldukça hareketli geçiyor. Çünkü artık birçok ürün için hasat dönemi kapandı, sıra 2017 yılının ekim ve dikimlerine geldi. Ne var ki, ekim ve dikim demek yeni masraf kapısı demek. Tohumu, traktörün mazotu, gübresi, ilacı ve daha birçok harcama kalemi ile faturalar iyice kabarıyor. Ancak merak etmeyin Türk bankacılık sektörü bu döneme oldukça hazır lıklı giriyor. Çiftçinin ihtiyacının arttığı bu günlerde her banka birbiri ardına yeni tarım kredi paketleri açıyor. Paketlerin diğer kredilerden en büyük farkı ise ürüne özel krediler ve bölgeye ve ürüne özel ödeme planlarıyla hazırlanması. Hatta hububat gibi bazı ürün gruplarında yılda bir kez hasatta ödemeli krediler de mevcut.

DANIŞMANLIK YAPIYORLAR

Bankalar tarım sektörüne yalnız kredi vermiyor aynı zamanda danışmanlık hizmeti de sunuyor. Özellikle internet üzerinden kurulan platformlar kanalıyla çiftçi don tehlikesine karşı uyarılıyor, ihracat imkanları konusunda bilgilendiriliyor. Çoğu platform uzman kadrolarıyla çiftçilerin sorularını yanıtlıyor. Bu arada tarımın yoğun olduğu bölgelere kurulan tarım şubelerindeki ziraat mühendisleri kanalıyla çiftçi hem krediye hem de teknik bilgilere aynı anda ulaşabiliyor.

Bu yılm en büyük özelliği ise bankaların tarım ve hayvancılığın ötesinde tarım endüstrisine de odaklanmış olması. Tarımın ancak değer zinciri kurulması halinde gelişebileceğine dikkat çeken bankalar tarım sanayi ve ticaretini yapanları da desteklemeye başladı. Hatta bizden duymuş olmayın, bazı bankalar önceliği bu alana kaydırdı…

tarim-7

YÜZLERCE FARKLI ÜRÜN

Bugün bankalar tarla, tarla birleştirme, sera, sulama, yenilenebilir enerji, tavukçuluk, balık çiftliği, deve kuşu çiftliği kredisi gibi aklınıza gelebilecek her alana kredi vermeye başladı. Tarım ve hayvancılık konusunda yüzlerce kalem ürüne özel kredi veren bankalar ayrıca uluslararası fonların Türk çiftçisine ulaşmasına da aracılık ediyorlar. Minik bir bilgi de verelim. Çoğu banka bugünlerde tarım sektörüne özel yeni ürünler çıkartmak için de çalışıyor.

İşte, bütün bu nedenlerle bu hafta kapağımıza milyonlarca çiftçi ailesini ve tarım endüstrisine yatırım yapanları ilgilendiren tarım kredilerini taşıdık. 2016 yılının son çeyreğine girerken, bu alanda iddialı bankaların tarıma özel ürün ve hizmetlerini sizler için derledik…

DENİZBANK
HER İHTİYACA KREDİ VAR

DENİZBANK 7 milyar TL’yi aşan tarım kredi bakiyesi, 1 milyonu aşan çiftçi müşterisi ile özel bankalar arasında bu alanda yüzde 32’lik paya sahip. Bugün Türkiye çapında yaklaşık 300 tarım şubesi ile sayıları 600’ü aşkın çoğunluğu ziraat mühendislerinden oluşan saha kadrosu ile faaliyet gösteren banka tarımsal bankacılık hizmetini üreticinin ayağına götürmeyi hedefliyor.

Çiftçilerin gelirlerini göze alarak bazı ürün gruplarında yılda bir hasatta geri ödeme imkanı sunduklarını söyleyen De-nizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Sektörün ihtiyaçlarına uygun tasarladığımız, Hayvancılık, Seracılık, Meyvecilik, Balıkçılık, Traktör, Ekipman, Arazi Alım, Düğün Dernek, Tadilat Modernizasyon, Pulluk Mibzer, İyi Tarım Uygulamaları gibi ürünlerimiz mevcut. Bankamız ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün bedeli ödemelerine de aracılık ediyor. Üreticiler bankamızın çıkarttığı ‘Çiftçi Kartları’ ile TMO ürün bedellerini 20 gün erken alabiliyor” diyor.

Banka bunun yanı sıra Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ışığında toprak birliğinin korunması ve tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla, 15 yıla varan vade ve yüzde 100’e varan kredilen-dirme olanağı ile ‘Benim Bahçem Benim Tarlam’ kredisi de veriyor. Denizbank yine tarımın yaygınlaşmasını desteklemek için, ‘Genç Çiftçi Hibe Destek Programı’ kapsamında hibe almaya hak kazanan çiftçilere yedi yıla varan vade ve uygun faiz oranı ile finansman sağlıyor.

Yalnız ulusal değil uluslararası kaynakların da Türk çiftçisine ulaşmasına aracılık ettiklerini söyleyen Burak Koçak, “Üreticilerimize projeli yatırım kredilerimizle tarımsal tesis kurulumu, ekipman alımı ve canlı materyal temini konularında danışmanlık yapıyor, anahtar teslim proje hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı (KKYDP) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kapsamında, tarımsal işletmelerin hibe kapsamına giren projelerine uygun vade ve ödeme koşulları ile finansman sağlıyoruz” diyör.

Çiftçilerin bir SMS ile kredi başvurusunda bulunabilecekleri bilgisini de veren Koçak, 2016 yılı itibariyle küçük ölçekli çiftçinin yanı sıra büyük ölçekli üretim yapan çiftçi ve tarımsal işletmelere daha fazla odaklanacaklarını da vurguluyor.

Bankanın çiftçilere ulaştığı bir diğer mecra ise internet. “Deniz’den Toprağa” Facebook sayfası ile çiftçinin finansal okuryazarlığını artırıp ve tarımsal danışmanlık yapmayı hedeflediklerini söyleyen Koçak, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Çiftçimizin ürünlerini daha verimli yetiştirmeleri için tarımsal danışmanlık, hava durumu bilgileri, hibe&destek haberleri ve hasat zamanlarında ürün fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğümüz proje kapsamında 5 bin köye 500 bin kitap götürdük, her yıl Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışmasına sponsor oluyoruz. Tarıma Değer Katanlar yarışmasının tanıtımına destek oluyoruz.”

ŞEKERBANK
BEŞ YIL VADE İMKÂNI

Kuruluş amacı tarımın finansmanı olan Şekerbank tarım sektöründeki üreticilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için birebir ziyaretler yapıyor. Bu ziyaretler sayesinde üreticilerin ihtiyaçlarını tespit edip buna yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Örneğin, üreticilerin işletme giderlerini karşılamaya yönelik ‘Has Kredi’ ürünümüzü beş yıla kadar vade ve yılda bir ödeme imkânı ile üreticilerimize sunuyoruz. Hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticiler içinse ‘Damızlık Süt Sığırcılığı ve Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi’ ile ‘Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Küçükbaş Besicilik Kredileri’ ürünlerimiz var.

Bir diğer ürünümüz ‘Nakliye Aracı Kredisi’ ile 3.500 kg taşıma kapasiteli belli sınıflardaki araçları fatura tutarının yüzde 75’ine kadar kredilendirerek üreticimize hasat sonrası ürününü pazara ve/veya yaş sebze, meyve hallerine kendi aracı ile zaman ve ürün kaybına uğramadan taşıma imkânı sağlamaktayız.”

Şekerbank 2014 sonunda başlattığı Aile Çiftçiliği Bankacılığı ile de küçük arazilerin birleştirilmesine destek oluyor. Banka bu kapsamda beş yıla varan vade ile hasatta ödeme imkanı sunan Tarla Büyütme Kredisi de veriyor.

Yine beş yıl vade imkanı sağlayan ve sabit faizli ve hasatta ödeme imkanı sağlayan Tarım Ekipmanları Kredisi veren banka, ayrıca yine çiftçilerin eneıji verimliliğini ve yenilenebilir eneıji kullanımını artırmayı hedefleyen Tarımsal EKOkredi’yi de sunuyor. Bu kredi aynı zamanda çiftçilerin modem sulama projelerini de yüzde 100 finanse ediyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mn köyden kente göçü de engellemeyi hedefleyen çeşitli hibe programlan bulunduğunu hatırlatan Murat Sabaz, Şe-kerbank’m bu alandaki katılımı hakkında ise şunları söylüyor:

“Şekerbank olarak ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında hibe dışı projelere de finansman sağlamayı hedefliyoruz. Besicilikten süt hayvancılığına, et tavukçuluğundan meyveciliğe uzanan tüm kırsal yatırım projelerini 10 yıl vadeli ve sabit faiz oranlı Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi ile finanse ediyoruz.

Yine çiftçiye özel Tarsim Tarım Sigortası ve aynı zamanda hayat ve ferdi kaza sigortası sunuyoruz. Faiz oranı avantajlı Aile Mevduatı ve çiftçiye özel Bireysel Emeklilik hizmeti de ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında sunacağımız ürünler arasında yer alıyor. Müşterilerimizin işletme giderlerinin finansmanı için iki yıl vadeli, yatırım giderlerinin finansmanı içinse beş yıl vadeli kredi sağlıyoruz.” Şekerbank uluslararası kredilerin Türk çiftçilerine ulaşmasına da aracılık ediyor. Bu kapsamda banka Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun AB ile yürüttüğü IPARD Projesi’nin desteklenmesi amacıyla bir protokol imzaladı. Bugün Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, Türkiye genelinde, özellikle kırsal bölgelerde, yatırım projelerine finansman desteği talep eden girişimciler, yüzde 65’e varan oranlarda hibe desteği alıyor. Şekerbank ise kalan kısmı için kredi niyet mektubu veriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir