Ticaret ve sanayi odalarının KOBİ’lere yönelik destekleri

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, 2015-2018 KOBİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE KOBİ’LERE OLAN DESTEKLERİNİ ARTIRDI. DÜZENLEDİKLERİ EĞİTİM PROGRAMLARIYLA KURUMSALLAŞMA, MARKALANMA, VERİMLİLİK, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE BÜYÜMENİN SAĞLANMASINI HEDEFLEYEN ODALAR, KENDİ İÇLERİNDE YENİ YAPILANMAYA DA GİTMEYE BAŞLADI. İŞ MELEKLERİ AĞLARI KURARAK FİKİR SAHİBİ GİRİŞİMCİLER İLE YATIRIMCILARI BİR PLATFORMDA BULUŞTURMAYI PLANLAYAN ODALAR, BUNUN YANI SIRA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ AÇARAK, GİRİŞİMCİLERİ DEVLET DESTEKLERİNDEN FAYDALANDIRIYOR.

Girişimcilik yükselen bir trend. Refah yaratma ve sosyal adaletin önemli bir bileşeni olduğu gerçeği tüm dünyada kabul gören girişimcilik, günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri sayılıyor. Bu doğrultuda, tüm dünyada hükümetlerin çoğu girişimciliğin desteklenmesine öncülük veriyor. Ülkemizde de son yıllarda girişimcilik kavramı önem kazandı. Dünyadaki bu trende paralel olarak, ticaret ve sanayi odalarının bünyesinde de girişimcilik alanındaki çalışmalara hız verildi.

TÜİK verilerine göre KOBİ’ler Türkiye’deki girişimlerin yüzde 99’unu, istihdamın yüzde 76’sını, yatırımların ise yüzde 54’ünü oluşturuyor. KOSGEB koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 KOBİ Stratejik Eylem Planfna baktığımızda, KOBİ’lerin beş stratejik alanda desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Buna göre KOBİ’lerin, kurumsallaşma, mar-kalaşma, verimlilik, rekabet gücünün artırılması ve büyümenin sağlanması konularında desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin ihracat kapasitesinin artırılarak globalleşme düzeylerinin yükseltilmesi, bu kapsamda uluslararası pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bir diğer destek alanını ise iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek devlet desteklerinin bütünleştirilmesi oluşturuyor.

Ticaret ve sanayi odaları

Altyapıyı güçlendirmek

KOBİ’lerin AR-GE ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi, bu kapsamda ürün, hizmet ve iş modellerinde yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi, büyük ölçekli işletmeler ve üniteklerinden ise koşulları yerine getirebilen KOBİ’ler faydalanabiliyor. Ticaret ve sanayi odalarını KOBİ’lere yönelik desteklerini araştırdık.

Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın 1882 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası (İTO), dünyanın en büyük beş odasından biri. Üye sayısı 400 bine yaklaştı. İTO’ya kayıtlı üye şirketlerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirdiklerini söyleyen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, katma deger oluşturacak yenilikçi iş fikirlerinin ticarileştirilmesini kolaylaştıracak desteklerinin bulunduğunu belirtiyor. Üyelerin yüzde 85’inden fazlasını oluşturan KOBİ’lere, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlayacak lobi benzeri girişimlerde bulunuluyor. Uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonu da gerçekleştirdiklerini kaydeden Çağlar, şunları ekliyor:

“Ayrıca kuracakları yeni girişimlerin, kendi ayakları üzerinde kalabilmeleri için kurumsal kapasitelerini güçlendirecek eğitimler ve bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Arasında katma değer oluşturabilecek iş fikrine sahip olanların odamız 81 meslek komitesinde faaliyet gösteren 500’ün üzerindeki sektör temsilcisi ile buluşturularak ortaklık, alternatif finansman, mentorluk, netvvork paylaşımına yönelik katkılar sağlıyoruz. Odamız, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik, koordinasyonu yine odamız tarafından sağlanan TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul A.Ş. ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteğiyle Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın projesini yürütüyor.”

Projede, İstanbul’daki kadınların mobil teknoloji sektöründe iş gücüne ve istihdama yönelik faaliyetlerinin arttırılması yoluyla kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi, ülke ekonomilerine katkıları ve bu hizmetlerde etkin rol üstlenmesi hedefleniyor. 3 binden fazla kişi sertifika aldı Ankara bölgesinde sağlıklı bir ekonomik yapı içerisinde yeni iş alanları yaratacak, ino-vatif ürün ve hizmetlerle ekonomiyi daha da canlandıracak, finansal yapısı güçlü, kurumsallaşmış KOBİ’lere ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) çeşitli projeleri var. ATO bünyesinde 2011 yılından bu yana Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri veriliyor. Oda ile KOSGEB arasında imzalanan protokol kapsamında, KOBİ Araştırma ve Destekleme Özel ihtisas Komisyonu koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, katılımcılara kendi işini kurabilecek ve sürdürebilecek yeterliliklerin kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerden mezun olan ve kendi işini kuran girişimciler, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ne başvurabiliyor. 2015 yılı içerisinde, 30’ar katılımcıdan oluşan 32 gruba yönelik eğitimler sonunda 960 girişimci adayının sertifika almaya hak kazandığını söyleyen ATO Başkanı Salih Bezci, eğitimlerin başladığı Temmuz 2011 ile Kasım 2015 dönemi içerisinde toplam 127 gruba eğitim, 3 bin 810 kişiye de sertifika verdiklerini belirtiyor.

Yenilikçi fikir atölyeleri

Ayrıca, hizmet sektöründe faaliyet gösteren üye işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri ve güçlerini koruyabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, ‘Yenilikçi Fikir Atölyeleri ve Deneyim Paylaşımı Programı’ yürüttüklerini bildiren Bezci, AR-GE, Yenilikçilik ve Kümeleme Özel ihtisas Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında atölye çalışmalarının da düzenlendiğini ifade ediyor. Eğitim çalışmalarına ek olarak, KOBİ’lerin Avrupa Birliği fonlarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini vurgulayan Bezci, şöyle devam ediyor:

“80 milyar Euro bütçesi bulunan Ufuk 2020 programı çerçevesinde, AR-GE ve ino-vasyon projelerine destek veriliyor. Dünyanın en büyük sivil araştırma programı olan Ufuk 2020, KOBİ’lere dışa açılma fırsatı sunuyor. TÜBİTAK işbirliğiyle üyelerimizi Ufuk 2020 hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantılar gerçekleştiriyoruz. KOBİ’lere yönelik bir başka çalışmamız da Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğümüz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi… Proje kapsamında tıbbi cihaz ve medikal sarf malzemesi üreten 19 firmayı tek çatı altında toplayarak ortak ihtiyaç analizini yaptık. Bu firmaları, dünyanın en prestijli fuarlarına götürerek dünyaya açılmalarını sağlıyoruz. KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik bu proje için şu ana kadar 1 milyon 250 bin TL harcadık.”

İş melekleri ağı kurdu

İzmir Ticaret Odası bünyesinde Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefliği kurdu. Bu çalışmalar ile girişimcilik olgusunun, İzmir’de yaygınlaştırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve potansiyel girişimcilerin cesaret kazanarak ticari hayatta daha aktif rol almalarına destek olunması hedefleniyor. Ayrıca işini kurmuş ve uzun bir süredir başarılı bir şekilde yürüten ve yeni bir sektörde şansını denemek isteyen mevcut üyelere de vizyon kazandırılması amaçlanıyor.

Girişimcilik hizmetleri kapsamında, tüm KOBİ ve girişimcilerin iş fikirleriyle ilgili soru ve taleplerini paylaşabildiklerine dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, iş kurma, tutundurma, büyütme, pazarlama ve satış süreçlerinde karşılaşabilecekleri her türlü sorunlara yönelik odadan danışmanlık hizmeti alınabildiğine vurgu yapıyor. Fikir sahibi girişimciler ile yatırımcıları bir platformda buluşturmak için, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Bilimpark ve Em-bryonix-TTO işbirliği ve İzmir Ticaret Borsası, Ege ihracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Sanayicileri ve işadamları Derneği, Ege Genç işadamları Derneği desteği ile İzmir Ticaret Odası iş Melekleri Mentor Ağı kurduklarını söyleyen Demirtaş, şöyle devam ediyor:

“Bu ağ Türkiye’de oda tarafından faaliyete geçen ilk ağ olma özelliğini de taşıyor. Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefliği’mizde KOSGEB Danışma Masası kurduk. Bu sayede artık üyelerimiz KOSGEB teşvik ve desteklerine daha yakın hale geldi. Buradan KOSGEB veri tabanına kayıt olunması, teşvik ve desteklere ilişkin başvuru koşulları, hazırlanması gerekli olan evraklar, beyanname doldurulması, iş planı hazırlama, proje planı vb. konularda odamız çatısı altında uzmanlarımız eşliğinde giderebilmekte ve KOSGEB’e başvurularının eksiksiz yapılması sağlıyoruz. Ayrıca, odamızın bankalarla imzaladığı uygun koşullu kredi protokolleri bulunuyor. Kredi protokolleri sayesinde odamıza kayıtlı üyelerimiz bankalardan daha uygun faiz oranları ödeme seçenekleri ile kredi kullanabiliyor.’’

6 bin kişiye eğitim verdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ’lerin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve varlıklarının sürekli hale getirilmesi adına şirketlere rehberlik ettiklerini söyledi. Burkay, bu kapsamda odanın makro projeleri arasında bulunan BTSO Akademi ile işdünyası profesyonellerine ve yönetici kadrolarındaki çalışanlarina alanında uzman isimlerle eğitim ve gelişim programları sunduklarını belirtiyor. Bugüne kadar 70’i aşkın alanda eğitim programı gerçekleştirdiklerini bildiren Burkay, aile şirketlerinde kurumsallaşmadan değişim yönetimine, etkin müşteri ilişkileri yönetiminden fi-nansal süreçlere, kurumsal risk yönetiminden satış tekniklerine çok önemli eğitim ve gelişim programları düzenlediklerini sözlerine ekliyor. Programdan bugüne kadar yaklaşık 6 bin kişi faydalandı. 18 sektörel konsey yapılanması kurduklarını bunun içerisinde Ekonomik ilişkiler ve Finans Konseyi ile KOBİ’lerde ‘Finans Birimlerinin Kurulmasını’ teşvik edecek çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini ifade eden Burkay, şöyle devam ediyor:

“KOSGEB kaynaklarını da harekete geçirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi projemiz ile dünyanın dört bir yanındaki prestijli fuarlarına 2 yılda 60’tan fazla özel organizasyon düzenledik. Yeni iş bağlantıları ve güçlü işbirliklerinin yolunu açtığımız bu fuarlara 2 bin 700’den fazla üyemizi taşıdık. Neredeyse her

10 üyemizden biri küresel fuar organizasyonumuzla ilk kez yurtdışına çıktı. Üyelerimizin dünyaya açılmasına destek sağlayan projemiz ile her yıl 3 bin üyemizi sektörleriyle ilgili en önemli buluşmalara taşımayı hedefliyoruz.”

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Eskişehir Ticaret Odası ise özellikle girişimcilere KOSGEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenliyor. Bugüne kadar düzenlenen eğitimlerden yaklaşık bin kişi sertifika aldı. Eğitim alıp iş yerini açanların sayısı ise 208’e ulaştı. Odanın ve KOSGEB aracılığıyla düzenlenen eğitimler sonucunda her 5 kişiden l’i kendi işini kurma başarısı yakaladı. Öte yandan KOBİ’leri Avrupa Birliği ve kalkınma ajansının hibe ve desteklerinden yararlanabilmesi için proje ofislerinin bulunduğunu ifade eden Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, “Bu ofis aracılığı ile hibe ve destekler konusunda üyelerimizi bilgilendiriyor, proje yazmalarında destek oluyoruz. Odamız binasında faaliyet gösteren Kredi Garanti Fonu da üyelerimize finansman desteği sağlıyor” diye konuşuyor.

Üyelere yeni ufuklar kazandırmak amacıyla ETO Akademi aracılığıyla yürütülen mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerin sürdüğüne dikkat çeken Güler, şunları söylüyor:

“Geçtiğimiz yıl 7 binden fazla üyemiz eğitimlerden yararlanmıştı. Bu yıl daha fazla üyemize ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca iş yerinde mesleki eğitim ve online eğitim gibi imkanlar da sunuyoruz. Üyelerimizi yurt içi ve yurt dışı fuarlarla buluşturuyor, sektörel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.”

Mobilyayı geliştirme projesi

2012 yılından bugüne kadar 975 girişimciye Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde girişimcilik belgesi vererek iş hayatına kazandırıldığını söyleyen odanın başkanı Hikmet Çinçin, girişimcilik kurslarının 2016 yıl içerisinde de devam ettiğini belirtiyor. Bu yıl Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi, Gelecek Yolunda Engelsiz Üretim projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Çinçin, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Mobilya projesi ile KOBİ’lerin tek başlarına sahip olamadıkları 20 çeşit ileri teknoloji ve kapasiteli makine ve ekipmanları kullanmalarına imkan verilip, pazarda rekabet güçlerini arttırabilecekler. Gelecek Yolunda Engelsiz Üretim ile de işitme ve konuşma engelli bireylerin Ahşap CNC Operatörlüğü ve Ahşap Oymacılık konularında eğitim almaları sağlanarak kalifiye eleman konusunda mobilyacılık sektörünün desteklenmesi, söz konusu engellere sahip bireylere dikkatlerin çekilerek bu bireylerin iş hayatına dâhil edilmesi ve engellilere karşı toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor.”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil ise oda olarak düzenli girişimcilik kursları organize ettiklerini belirtiyor. Bunun yanı sıra kursiyerlerin eğitimlerine daha sonra da devam ettiklerini vurguluyor. 2015 yılında düzenlenen eğitim, tanıtım ve fuar organizasyonlarına yaklaşık bine yakın üye katıldı. KOBİ’lere yönelik markalaşma, işletme yönetimi başta olmak üzere birçok farklı konuda eğitim çalışmaları düzenlediklerini ifade eden Erbil, “KOBİ’lerin daha verimli çalışmasını sağlamak. Ve mutlaka ihracata yönelmeleri için onlara yardımcı olmak” diyor. Erbil, bu yıl da markalaşma, pazarlama ve dış ticaret ile ilgili eğitimlerinin devam edeceğini sözlerine ekliyor.

Yatırım destek ofisi kurdu

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ, tüm üyelerini birer süper girişimci olarak değerlendirdiklerine dikkat çekiyor. iş geliştirme adını verdikleri hizmet kapsamında üyelerin ticaret hacimlerini artırmak, uluslararası ticaretten daha fazla pay almalarını sağlamak, devlet desteklerinden azami ölçüde yararlanmalarını sağlamak, markalaş-malarına katkı vermek, rekabet güçlerini artırmak, ilin ticaret merkezi pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Özdağ, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Uluslararası ticaret hacminden daha fazla pay alması için son 2,5 yılda 21 farklı ülkeden 28 farklı heyetle yaklaşık 300 yabancı işadamını odamızda üyelerimizle buluşturduk. Macaristan, Bulgaristan, St. Petersburg, Kazakistan, Moskova, Almanya, Dubai ve İtalya’ya toplam 182 üyemizin katılımıyla sekiz farklı iş ve Yatırım Programı organize ettik. Bu gezilerin tamamında KOSGEB’den destek aldık ve üyelerimizi yaklaşık 172 bin TL destekten yararlandırdık. Profesyonel yatırım danışmanlığı vermek için ‘Yatırım Destek Ofisimizi’ kurduk.”

Yeni girişimciler ile yatırım yapmak isteyen tüm tüccarlar bu ofisle devlet desteklerden yararlandırılıyor. Üyelerin rekabet gücünü artırmak için en önemli eksikliklerinin nitelikli çalışan olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Özdağ, “Bu sorunun kaynağından çözümü için ilk olarak KOTO AKADEMİ projemizi hayata geçirdik. Üye firmalarımızın çalışanlarının niteliklerini artırmak üzere kurduğumuz ‘KOTO AKADEMİ’ kapsamında bu güne kadar 97 farklı alanda 4 bin 721 kişiye eğitim verildi” diye konuşuyor.

Bedava uçak bileti

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası da (UTSO), üyelerine birçok destek sağlıyor. 2015 yılında bin 575 kişi eğitim, 336 kişi de fuar desteklerinden yararlandı. 2016 senesinde hedef, 17 meslek komitesinin her birine en az bir eğitim bir yurtiçi bir de yurtdışı fuar desteği sağlamak. Üyelerin kurumsal ve kişisel gelişimlerinin yanında ticari faaliyetlerinin arttırılması, tanı-nırlığının artırılması ve AR-GE potansiyellerinin ortaya çıkarılması için çalışmaları devam ediyor. 2016’da yurtdışı ilişkiler fuar stant desteği, fuarlara katılım desteği, B2B hizmeti kurum içi eğitimlerinde ücretsiz salon tahsisi gibi yeni desteklerinin olduğunu belirten UTSO Başkanı Mustafa Kuvvet, üyelerinin fuarlara olan katılımını arttırmaları ve firma tanıtımlarına destek olmak için ‘Fuarlara Katılım Sizden, Stant Bizden’ sloganıyla yeni hizmet sunmaya başladıklarını ekliyor.- ‘UTSO Uçuruyor’ sloganıyla ise fuara giden üyelerin uçak biletlerini aldıklarını belirten Kuvvet, şu bilgileri veriyor:

“Bu desteklerin yanı sıra üyelerimize bir web platformu oluşturuyoruz. Bu platform sayesinde ürün tanıtımlarını ve alım- satım işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecekler. Ayrıca KOSGEB destekli yurtdışı fuar organizasyonları ve UR-GE gibi kümelenme destekleriyle de üyelerimizin devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Geçen yıl ilk kez düzenlediğimiz ‘Uşak Tanıtım Günleri’ organizasyonunu tekrar düzenleyeceğiz. Bizim için önem arz eden bir organizasyon, ilimizin değerlerini ve markalarını öncelikle kendi halkımıza ve fahri elçi olarak gördüğümüz üniversite öğrencilerimize tanıtıyoruz. Üyelerimiz, bu kapsamda stand açarak markalarını ve ürünlerini tanıtıyorlar. Bu yıl her sektörü ayrı ayrı toplayarak, sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit ettik. Çalışmalarımıza bu toplantıların sonuçlarına göre şekil veriyoruz. Meslek lisesi öğrencilerine yönelik mesleki eğitim projesinden, marka desteğine kadar farklı projelere imza atıyoruz.”

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ticaretin kalbi İstanbul Eminönü’nde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM) hayata geçiriyor. BTM kendini erken aşama şirketlere ve fikir düzeyinde işlere adayacak, iş fikri olan getirecek, BTM bu fikri olgunlaştırıp, kuluçka merkezinde büyüttükten sonra hayata geçirmek üzere fikirler İTO üyelerine sunulacak. Benzer şekilde İTO üyelerinin yatırım yapılabilecek fikirlerini de incelemeye alınacak. Mucitler ihtiyacı gördükten sonra da işe koyulabilecekler. Hedef İTO’nun 400 bin üyesini ‘melek yatırımcı1 yapmak.

GARANTİ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI NAFİZ KARADERE
“Maliyetleri azaltacak çözümler üretiyoruz”

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Borsa İstanbul, KOSGEB ve İŞKUR başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, KOBÎ’lere destek sağlamak üzere çalışmalar yapıyor. Devlet kurumları, sivil toplum ve meslek kuruluşları, üniversiteler ve bankalar gibi ekosistemdeki tüm oyuncuların KOBİ’lere destek sağlaması, işletmelerin ekonomiye yapacağı katkıyı daha da artırıyor.

Özellikle iş dünyasının çatı örgütü TOBB’un, KOBİ’leri desteklemek için önemli projeler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Avrupa Birliği fonlarından birçok projeyi Türk iş dünyasının hizmetine sunan TOBB’un kurduğu Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, bulunduğu ildeki işletmelere ihtiyaç duydukları alanda destek veriyor. Son yülarda yerel düzeyde danışmanlık hizmetinin gelişmesiyle, KOBÎ’ler pek çok alanda bilgiye daha kolay erişiyor, eğitim alıyor. Garanti Bankası olarak KOBİ bankacılığında çok ciddi bir birikim ve saha tecrübesine sahibiz. KOBİ’lere geniş bir yelpazede sunduğumuz finans ve fînarıs dışı ürün ve hizmetlerimizle, bir nevi çözüm ortağı oluyoruz. Aynı zamanda hayatlarım kolaylaştıracak, dijitalleşmelerine yardımcı olacak, maliyetleri azaltacak çözümler üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TOBB’un KOBİ’leri yerelde destekleme stratejisine paralel olarak, il ve ilçelerdeki meslek odalarına üye KOBİ ve esnafın farkmdaiığmı artırıyor, onların uygun koşullarda finansmana erişmesini sağlıyoruz. Gerek illerde gerek ilçelerde odalarla gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar aracılığıyla daha çok KOBİ’ye ulaşarak, finansmanın yanı sıra işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Dalıa çok sayıda KOBİ’ye ulaşabilmek için, önümüzdeki dönemde oda ve borsalarla yaptığımız anlaşmaları artırarak devam ettireceğiz.”

Akaryakıtta Künefesini Tescil Ettirecek

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay’ın en önemli lezzeti olan künefenin Coğrafi işaret Belgesi’ni aldıktan sonra şimdi de Avrupa Birliği Marka Tescili’ni almak için DOĞAKA ile işbirliği anlaşması yaptı. Dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Hatay mutfağının tatlısı künefenin Avrupa’da ve 3’üncü dünya ülkelerinde tanıtımı planlanıyor. Türkiye’deki tescil edilebilecek ürünlerden bugüne kadar Avrupa Birliği’nde toplam 7 adet ürünümüz tescillendi, 8’inci başvuru ise Antakya Künefesi için yapılacak. Künefenin Avrupa Birliği Marka Tescili’nin ardından Hatay’daki ürünlerden tuzlu yoğurt ve künefelik peynirin Türk Patent Enstitüsü’nden Coğrafi işaret Belgesi alınacak.

Burcu Tuvay / Ekonomist

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir