30 Soruda KOBİ’lere KGF Kredi Destekleri

Yeni iş kuranlar, mevcut işini büyütmek isteyen girişimciler, kadın girişimciler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sayesinde banka kredisi kullanabiliyor. KGF’nin sunduğu en önemli avantaj, bankaların talep ettiği teminata sahip olmayan ancak umut voat eden KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlamak. Bankaların teminat olarak kabul etmediği ticari işletme ve makine teçhizat gibi varlıkları teminat kabul ederek KOBİ’lere kefil olan KGF, Hazine tarafından sağlanan fonu kullanarak düşük maliyetlerle KOBİ’lerin finansmana erişmelerine imkan veriyor.

KOBİ’ler ekonominin can damarı. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’i K0Bi ve KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 77,8’ini karşılıyor. Ayrıca, ülkedeki toplam yatırımların yüzde 35,7’sini, üretimin yüzde 54,2’sini ve katma değerin de yüzde 55’ini KOBİ’ler sağlıyor. Özetle, bu veriler net olarak gösteriyor ki, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için KOBİ’lere destek şart.

Bu nedenle KOBİ’lerin verimliliği artırılması, uluslararası piyasalara entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi, yatırım, üretim ve pazarlama alanında teknik bilgi ve danışmanlık yardımı almalarının sağlanması ve düşük maliyetli, uzun vadeli kredi kaynaklarına ulaşımlarının desteklenmesi gerekiyor.

işte tam da bu noktada Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye giriyor. Kısaca KGF olarak anılan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lerin kredi taleplerinin ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, KOBİ piyasası ve sektör analiz raporları hazırlamak gibi hizmetler sunan bir kuruluş. Ancak KGF’nin kuşkusuz en büyük misyonu, KOBİ’lerin işletme finansmanı veya yatırımları için ihtiyaçları olan leasing işlemleri dahil, krediye erişmesini sağlamak üzere kefaletiyle teminat vermesi. Yani kar amacı gütmeyen bir kuruluş KGF.

kgf

KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlıyor ve uzun vadede uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale getiriyor. Bu sayede bir yandan girişimcilik teşvik edilirken, bir yandan da KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak, ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanıyor. KGF, Almanya’daki benzer kuruluşların yapılanması model alınarak kurulmuş kamu hizmeti veren, ancak özel şirket statüsünde bir kurum. Kredi garanti programlarının ekonomide kaldıraç etkisi gören finansal mekanizmalardan biri olduğuna dikkat çekiliyor. Bu programlar ile başarı vadeden genç, yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek vererek, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

30 soruda KGF’nin vermiş olduğu destek ve hizmetlere yanıt aradık.

1-) Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) faaliyet alanı nedir?

Kredi Garanti Fonu (KGF) KGF, 1993 yılında KOBİ’lerin finansmana erişmelerine yardım etme hedefiyle kuruldu. O tarihten bu yana, bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat gücü olmadığı için kredi kullanamayan KOBİ’lere kefil olmayı ve onlara teminat desteği sağlamayı temel görev olarak kabul etti.

2-) KGF bir devlet kuruluşu mu?

KGF, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir anonim şirket. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TE5K ile Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Eximbank ve Ziraat Katılım Bankası. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatifbank, Asya Katılım Bankası, Denizbank, Burgan Bank, Finansbank, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, iş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV).

3-) KGF kredi verir mi?

KGF bir kefalet kuruluşu. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almıyor. Ancak KOBfler lehine kefil olmak suretiyle KOBİ’lerin kredi ve destek kullanımını kolaylaştırıyor.

4-) Devlet tarafından KGF’ye sağlanan destek var mı?

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmiyor. Bu nedenle KGF, damga vergisinden, kurumlar vergisinden ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutuldu. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF’ye 1 Milyar TL’lik kaynak da sağlandı. Söz konusu fon 27 Mart 2015 tarih 6637 no’lu ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 2 milyar TL’ye yükseltildi.

5-) KGF’ye nasıl başvuru yapılır?

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, kullanacakları krediler için ortağı olan bankalar ve bu bankaların finansal kiralama şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli. Ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya da 33 ilde bulunan 38 şubeye doğrudan başvuru kabul ediliyor.

6-) Başvuruyu kimler yapabilir?

■ Vadesi geçmiş vergi ve 5GK borcu bulunmayan,
■ iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmayan,
■ Bankalarda kanuni takibe intikal etmiş borcu bulunmayan,
■ Başvuru tarihine göre erkek girişimciler için en az 1, kadın girişimciler için ise 2 yıldan az süreyle faaliyet göstermekte olan, bütün KOBİ’ler, kadın girişimciler, genç girişimciler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler, serbest meslek mensupları, hazine desteklerinden şarta bağlı olarak KOBİ olmayan; seyahat acenteleri, gemi inşa işletmeleri ve havayolu şirketleri KGF teminatlarına başvurabilir.

7-) KGF’nin kredi kullandırma kriterleri nelerdir?

KGF, ülke ekonomisine maksimum katkıyı sağlamak için destek olunacak öncelikli sektörleri belirledi. Kadın girişimciler, genç girişimciler, ithalatı önleyici üretim yapan KOBİ’ler, ihracatçı KOBİ’ler, AR-GE ve inovasyon sektöründeki KOBİ’ler, savunma sanayine yönelik üretim yapan KOBİ’ler ve istihdam arttırıcı faaliyetleri olan KOBİ’ler KGF için öncelikli olarak ifade ediliyor. Ayrıca bölgeler arası gelişmişlik farkını giderici destekleri olacak. KGF, sınırlı kaynakları ülke ekonomisinin gelişmesinde en etkili sektörlere, firmalara nasıl aktarabileceğine bakıyor.

😎 KGF hangi tür kefaletler verir?

  • Banka talepli kefaletler,
  • Portföy Garantisi Sistemi kapsamındaki kefaletler,
  • Doğrudan kefaletler
  • KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri için
  • TÜBİTAK Transfer Ödemeleri için
  • TTGV Destekleri için
  • EXİMBANK Kredileri için

9-) KGF kefil olduğu firmalardan herhangi bir masraf talep ediyor mu?

KGF’nin kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, kullanacakları krediler için ortağı olan bankalar ve bu bankaların finansal kiralama şirketlerinden herhangi birine başvuruda bulunmaları yeterli. Ayrıca Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜBİTAK, KOSGEB ve Eximbank destek ve kredilerine yönelik kefalet talepleri için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya da 33 ilde bulunan 38 şubeye doğrudan başvuru kabul ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir