Yatırımcılara yeni destek ve kolaylıklar geldi

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler serisi devam ediyor. Şimdi de yatırımlara devlet yardımı ve yatırımcılara kolaylıklar hayata geçirildi. Özellikle bölgesel teşvik mekanizmasındaki değişiklikler dikkat çekici…

ÜLKEMİZDE yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’m uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi planı çerçevesinde, hükümetçe yeni tedbirler ve destekler gelmeye devam ediyor. Bunlardan en önemlisi, 5 Ekim 2016 Tarihli, 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9139 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” olarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenleme ile “genel teşvik uygulamaları” ibaresi “genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” seklinde değiştirildi, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere devredildi.

para

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI

■ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması.

■ Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi.

■ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması.

■ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması.

■ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması.

■ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRDİ?

Söz konusu Karar uyarınca…

■ Bölgesel teşvik müracaatları yerel birimlere yapılabilecek.

■ Stratejik yatırımlarda faiz desteğindeki tarih sınırlaması kaldırıldı. sşS

■ Sigorta primi işveren hissesi desteğinde, yatırımın başlama tarihine göre farklı oran uygulaması kaldırıldı.

■ Vergi indirimi desteğinde, yatırımın başlama tarihe göre farklı oran uygulaması kaldırıldı, yatırımcının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulayabileceği indirim tutarı, tüm bölgeler için toplam yatırım tutarının yüzde 80’i olarak belirlendi.

■ Öncelikli yatırımlarda, enerji verimliliğine ilişkin “birim ürün başına en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu” şartı “mevcut durumuna göre en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu” olarak değiştirildi.

■ Yatırımlarını endüstri bölgesinde (imalat sanayiine yönelik yatırımlar) gerçekleştirenler de alt bölge desteğinden yararlanabilecek.

■ kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecek.

■ Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilecek.

■ “İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar” bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar arasından çıkarıldı.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, hükümetçe bir dizi önlemler alınıyor ve yeni düzenlemeler yapılıyor. Gerek yatırım teşvik belgesinin alınmasın kolaylaştırılması, gerekse yatırım teşvik ve desteklerin kapsamının genişletilmesi için bakanlar Kurulunun aldığı Karar gereği yeni kolaylıklar ve imkanlar getirildi. Ancak, yatırımcılara maalesef sunulan bu destekler ve teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değil. Bu itibarla, konu her ne kadar internet sitelerinde yer alıyorsa da gerek medya aracılığı ile gerekse konu ile ilgili broşür ve kitapçıklarla yatırımcıları bilgilendirmek faydalı olacaktır.

Birçok konuda olduğu gibi sadece mevzuatı çıkarmak yeterli olmuyor. Amacına ulaşması açısından, uygulamanın takibi ve bunun sonucunda destekten yararlanan yatırımcı sayısı, yatırımcının beklenti ve memnuniyetinin tespiti de önem arz ediyor. İlgili bakanlık, konunun amacına ulaşıp ulaşmadığını takip ederek, beklentilere göre çözümler üretmeli.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir