Kalkınma ajansları 500 milyon TL dağıtacak

Kalkınma ajanslarının 2017 destek bütçesi 500 milyon TL olacak. Destek mekanizmaları çeşitlendirilecek. Bölgesel girişim sermayesi, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacak. Güdümlü projelere odaklanılacak…

KALKINMA ajanslarının destek bütçesi 2017 yılında yaklaşık 500 milyon TL olarak belirlendi. Kalkınma ajansları insan kaynaklarının geliştirilmesine, girişimciliğin artırılmasına, kamu yararı görülen alanlarda güdümlü projelerin desteklenmesine odaklanacak. Kalkınma ajanslarının etkinliklerini artırmak üzere yönetim ve destek süreçlerinde gerekli düzenlemeler yapılıyor. Buna göre ajansların destek mekanizmaları çeşitlendirilerek yeni destek mekanizmaları oluşturuluyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip ve finansman ihtiyacı olan girişimcileri desteklemek üzere bölgesel girişim sermayesi pilot uygulamasına geçilmek üzere.

DESTEK BÜTÇESİ ARTTI

Bölge planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu ku-rumlarına, mahalli idarelere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre mali ve teknik destek sağlayan kalkınma ajanslarına 2017 yılı bütçesinden ayrılan kaynak 2016’ya göre yüzde 7.5 artışla 532 milyon TL’ye çıkarıldı. Genel itibarıyla yaklaşık “150-200 milyon TL” civarında değişen belediye, il özel idareleri ve ticaret sanayi odaları bütçelerinden katkıları içeren “yerel pay” ise yapılan hesaplamalara göre 2017’de yaklaşık 190 milyon TL oldu. Böylece kalkınma ajanslarının 2017 yılı destek bütçesi yaklaşık 500 milyon TL’ye ulaştı. Kalkınma ajanslarının 2016 yılı destek bütçesi büyüklüğü 477 milyon TL olarak öngörülmüştü.

Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, bütçeden kalkınma ajanslarına 2008’de 39.6 milyon TL, 2009’da 260 milyon TL, 2010’da 450 milyon TL, performans paylarıyla birlikte 2011’de 450 milyon TL, 2012’de 450 milyon TL, 2013’te 473 milyon TL, 2014’te 499 milyon TL, 2015’te 370 milyon TL, 2016’da 496 milyon TL kaynak tahsis edilmişti. Yerel idare payları ise genel itibarıyla 150-200 milyon TL civarında gerçekleşirken, 2017 yılı programına göre 2016 yılında yerel katkı payının 210 milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

kalkinma-ajans

2.8 MİLYAR TL HİBE VERİLDİ

Bölgelerinde girişimciliği geliştirmeye, iş ve yatırım ortamını güçlendirmeye, yatırım imkanlarını tanıtmaya, beşeri ve kurumsal kapasiteyi geliştirilmeye yönelik faaliyetlerini sürdüren kalkınma ajansları, 2017 yılında insan kaynaklarının geliştirilmesine, girişimciliğin artırılmasına, kamu yararı görülen alanlarda güdümlü projelerin desteklenmesine odaklanacak.

2016’da 477 milyon TL’lik destek bütçesinin yüzde 417 milyon TL’sini proje teklif çağrısına, 11.7 milyon TL’sini güdümlü projelere aktarmayı öngören kalkınma ajanslarının, 2017’de destek mekanizmalarında yapılacak değişikliklerin ardından destek bütçesinin dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Kalkınma ajanslarına 2008-2016 döneminde (ekim 2016) 54 bin 984 proje başvurusu yapıldı. 2017 Yılı Programı’na göre 9 yıllık dönemde 15 bin 562 projeye yaklaşık 2 milyar 828.1 milyon TL’lik hibe desteği sağlandı. Bu destekle yapılan toplam yatırım tutarı 5 milyar TL’ye ulaştı. “Proje teklif çağrısı” kapsamında bu dönemde 39 bin 744 başvuru gelirken, 8 bin 713 proje için sözleşme imzalandı. Destek tutarı 2 milyar 510 milyon TL’ye, eş-finansman dahil toplam proje bütçesi 4.5 milyar TL’ye ulaştı.

52 BÜYÜK PROJE DESTEKLENDİ

Güdümlü proje destekleri çerçevesinde 2008-2016 döneminde 52 proje için sözleşme imzalanırken, kalkınma ajansları tarafından tahsis edilen kaynak 186.1 milyon TL’ye, eş finansman desteğiyle toplam proje bütçesi 332.1 milyon TL’ye ulaşıyor. Güdümlü proje desteği bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı veya işletme desteklerini içeriyor.

Bu destek programı ile stratejik önem taşıyan projelere ajansın öncülük edip koordinasyonu üstlenmesi ile proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde destek yönetmeliğinde yapılacak değişiklik ile kalkınma ajanslarının toplam gider bütçesi içinde güdümlü destek projelerine getirilen yüzde 20 sınırının kaldırılması öngörülüyor. Böylece kalkınma ajanslarının hayata geçireceği güdümlü proje desteklerinin sayısı ve bu projelere ayrılan kaynak miktarı artacak.

2017 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

2008-2016 döneminde kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ile geçici süreli uzman veya danışman temini şeklinde verilen teknik destekler için 9 bin 912 başvuru yapıldı, bunlardan 5 bin 108’i ile sözleşme imzalandı. Bu dönemde teknik destekler için tahsis edilen kaynak 39.3 milyon TL oldu. Dokuz yıllık dönemde doğrudan faaliyet desteği için yapılan 5 bin 276 başvurudan bin 689’u onaylanırken, verilen destek bütçesi 93.1 milyon TL’ye ulaştı.

AB ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar, faaliyet gelirleri ile bağış ve yardımlar da kalkınma ajanslarının gelirleri arasında sayılıyor. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 1 dönemi uygulamaları kapsamında, kalkınma ajansları proje faydalanıcısı olarak rol üstlenmiş bulunuyor. Bu kapsamda kalkınma ajanslarının faydalanıcısı olduğu toplamda yaklaşık 93 milyon euro bütçeli 10 adet proje desteklendi. Uygulamaları devam eden bu projeler kapsamında 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 16.5 milyon euro tutarında harcama gerçekleştirildi. Projelerin 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞUYA 5 BİN PROJE

Kalkınma ajanslarına Doğu ve Güneyoğu Anadolu Böl-gesi’nde 20 binin üzerinde proje başvurusu gelirken, bu projelerden 5 bini desteklendi. Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında kalkınma ajanslarının illerin ve bölgelerin kalkınmasında önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, eskiden bazı bölgelerden proje gelmediğini, proje oluşturma kapasitesinin olmadığına işaret etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da proje hazırlama ve insan altyapısının son derece zayıf olduğunu, hatta kamu kurum ve kuruluşların bile proje hazırlama ve yatırım programına teklif etme altyapılarının çok zayıf olduğunu vurgulayan Elvan, kalkınma ajanslarının bu bölgelerde kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına çok ciddi destek verdiğini dile getirdi. Proje hazırlama altyapısının ciddi şekilde güçlendiğini belirten Elvan, “Eğer o bölgelerde 20 bin proje üre-tilebiliyorsa, önemli bir gelişme olmuş demektir” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Ajanslarının Avrupa Birliği projelerinden de kaynak kullanarak, özellikle yerel düzeyde birçok çalışmaya imza attığını dile getiren Elvan şunları kaydetti: “Samsun, Bingöl, Gümüşhane, Sivas, Şanlıurfa ve daha birçok ilimizde kalkınma ajanslarımız bölgesel rekabet edebilirlik başta olmak üzere birçok alanda projeler yürütüyor. Önemli bir alan bölgesel rekabet edebilirlik. Bu alanda bakanlık olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

AJANSLARIN ETKİNLİĞİ ARTIRILIYOR

Kalkınma ajanslarının etkinlikleri artırmak üzere yönetim ve destek süreçlerinde gerekli düzenlemeler yapılacak. Şu an itibarıyla 831 personelle faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının, kurumsal yapısı, beşeri kaynak yönetimi, mali yönetim ve destek sistemlerinin uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve ilgili tarafların katkıları dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

Ajanslar, bölgelerinde girişimciliği geliştirmeye, iş ve yatırım ortamını güçlendirmeye, yatırım imkanlarını tanıtmaya, beşeri ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürecek. Mevzuat düzenlemelerinin ardından ajansların bölgesel kalkınmaya yönelik destek araçları çeşitlendirilecek. Destek mekanizmaları etkinleştirilecek. Yatırım destek ofisleri iş ve yatırım ortamının değerlendirilmesine yönelik analiz çalışmaları yürütecek, il düzeyinde yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlayarak yatırım imkanlarının daha etkili tanıtımını yapacak.

KANUN TASARISI BAŞBAKANLIKTA

Bu çerçevede, kalkınma ajanslarının yönetim, danışma ve denetim mekanizmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili tüm merkezi ve yerel kuramların katkılarıyla 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu ve Koordinasyonu Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması için çalışmalar tamamlandı. Sosyal tarafların görüşünün alınarak Temmuz 2016 itibarıyla Başbakanlığa sevk edilen tasarının, bir torba kanuna eklenerek Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor.

Kalkınma ajanslarının mali yönetim sistemini daha etkin hale getirmeye dönük mevzuat çalışmaları sürdürülüyor. Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Denetim Yönetmeliği, Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarına, Destek Yönetim Kılavuzu değişiklik tasarıları hazırlanırken, Destek Programlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’m belirlenmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Mevcut düzenlemelerin 2017’de hayata geçirilmesi planlanıyor.

YÖNETİM YAPISINDA YENİLİK

Kalkınma Bakam Lütfi Elvan’m yaptığı açıklamalar, kalkınma ajanslarında yeni dönemin ipuçlarını veriyor. Kalkınma ajanslarının yapısını değiştireceklerine, özellikle yönetim yapısında değişikliğe gideceklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, bu konuda çalışmaların hemen hemen tamamlandığını vurguluyor. Elvan’m açıklamalarına göre artık kalkınma ajansları daha çok insan altyapısının geliştirilmesine zaman ve kaynak ayıracak. Zaman içinde daha çok destek veren, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı benzeri bir yapıya dönüşen kalkınma ajansları, bu yapıdan tekrar dönüş yapacak. Kalkınma ajansları, ilin gelişmesine, kalkınmasına odaklanan bir çalışma programı yol haritasını ortaya koyacak.

BÜTÇEDE BİRÇOK DEĞİŞİKLİK VAR

Edinilen bilgiye göre mevzuatta yapılacak değişiklikle kalkınma ajanslarının toplam gider bütçesi içinde güdümlü destek projelerine getirilen yüzde 20 sınırı kaldırılacak. Kalkınma ajanslarının birkaç milyon TL’lik projeler yerine biraz daha fark yaratacak, daha büyük ölçekli projelere vereceği desteklerin önü açılacak. Bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak, iş ortamının gelişimini destekleyecek altyapı projeleri desteklenecek. Mevzuatta tanımlı olmasına karşın, bu zamana kadar uygulanmayan faiz desteği ve faizsiz kredi desteği de pilot uygulama olarak hayata geçirilecek. İlk etapta faiz desteği ve faizsiz kredi desteği bölgelerdeki ihtiyaca ve ajans yönetim kurullarının vereceği kararlara göre 2017’de devreye sokulacak. KOBI’lere ve kar amaçlı kuruluş projelerine verilecek bu desteğin hayata geçirilmesiyle birlikte, kalkınma ajanslarının bu zamana kadar hibe olarak kullandırdığı destekler arasına, geri dönüşlü destek mekanizması da eklenmiş olacak. Bu arada, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği konusunda yazılım altyapısı da KAYS Projesi kapsamında geliştirildi.

BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ

Girişim sermayesi, finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri ortaya çıkarmak ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere kalkınma ajanslarının işbirliğiyle bölgesel düzeyde uygulanacak. Başbakanlığa sevk edilen kanun tasarısı taslağına göre kalkınma ajanslarının yeni destek mekanizması olarak yüksek büyüme potansiyeline sahip ve finansman ihtiyacı olan girişimcileri desteklemek üzere bölgesel girişim sermayesi hayata geçirilecek.

Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılanma süreci ile belirlenecek uygulama modeli çerçevesinde mevzuatta değişikliğe gidilecek. Bölgesel girişim sermayesi ilk etapta pilot uygulama olarak başlatılacak. Kalkınma ajanslarının mevcut destek bütçesinin ne kadarının bölgesel girişim sermayesine aktarılacağı henüz netlik kazanmadı.

YEREL İŞBİRLİKLERİ DESTEKLENECEK

Kalkınma ajanslarının 2017 yılı ajandasında yoğun bir gündem bulunuyor. Kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki yerel işbirliği ve ortaklıklar kalkınma ajansları aracılığıyla desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması ve bu ağlar vasıtasıyla iyi uygulama örnekleri başta olmak üzere bilgi ve tecrübe paylaşımı özendirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak üzere karar alma süreçlerine katılımı sağlanacak.

Ulusal ve sektörel stratejiler, bölgeler özelinde analiz edilerek bölgelerin potansiyelleri doğrultusunda ulusal rekabet düzeyini artırmaya en fazla katkıyı verecekleri sektör ve alanlara odaklanması sağlanacak. Rekabetçi sektörlere odaklanan ve yerel teşebbüsleri öne çıkaran kümelenme çalışmaları desteklenecek. Kümelenme yönetişim modeliyle yerel ve merkezi düzeyde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanacak program ve projelerde uygulama birliği temin edilecek. Bölgesel yenilik stratejilerinin akıllı ihtisaslaşma yaklaşımı çerçevesinde hazırlanması sürecinde kalkınma ajansları desteklenecek.

Yatırım destek ve tanıtım işlevini 81 ilde 202 personelle sürdüren yatırım destek ofislerinin (YDO), kurumsal ve beşeri kapasitesinin geliştirilmesine devam edilecek. 2017 Yılı Progra-mı’na göre YDO’lar, kuruluşlarından bu yana yaklaşık 2 bin 500 araştırma ve analiz, 30 binden fazla bilgilendirme ve danışmanlık, 8 bin tanıtım, promosyon ve organizasyon faaliyeti gerçekleştirdi. Yeni teşvik sisteminde de aktif rol alan YDO’lar, teşvik izleme ziyaretleri ile birlikte bilgilendirme ve belge kapama faaliyetleri yürütüyor. YDO faaliyetlerinin takibine yönelik faaliyetler, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi (KAYS) kapsamında TÜBİTAK teknik desteğiyle sürüyor.

Nezih KULEYİN / TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı
“Girişimciliği geliştiriyorlar”

Kalkınma ajansları bizim için fonksiyonları açısından anlamlı bir noktaya doğru gidiyor. Ajansların bölgelerinde girişimciliği geliştirmeye, iş ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesini, bölgesel kalkınmaya yönelik destek araçlarının çeşitlendirilmesi ve etkinleştirilmesini önemsiyoruz. Kalkınma ajansları girişimcileri verdikleri eğitimlerle destekliyor, cesaretlendiriyor. Örneğin, TOSYÖV’ün Ankara Kalkınma Ajansı ile yaptığı işbirliği var. Girişimcilik eğitimi veriyoruz. Ayrıca ajansların güdümlü projelerin desteklenmesine odaklanmasıyla, bölgenin rekabet edilebilirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanacağını düşünüyoruz.

Akıllı kent uygulamaları da unutulmadı

2017 Yıl. Programı’na göre 2017 Aralık sonuna kadar illerin ve ilçelerin mukayeseli olarak genel gelişmişliğim tespit etmek ve bölgesel gelişme, kırsal kalkınma odaklı politikalara katkı sağlamak amacıyla sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması güncellenecek ve yayımlanacak. Yine 2017 Aralık sonuna kadar kalkınma ajanslarının kurumsal performanslarının değerlendirmesi yapılacak.

Bu çerçevede kalkınma norfnrmansları. kurumsal ajanslarının performansları, kurumsal ve mali yönetim, işbirliği geliştirme ve koordinasyon planlama, araştırma ve analiz destek uygulamaları ile yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri başlıkları çerçevesinde değerlendirilmeye başlanacak. Gerekli çalışmalar yapılacak. Bu arada büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına kalkınma ajanslarınca mali veya teknik destek sağlanacak.

Bölgesel yenilik stratejileri

Kalkınma ajansları, Türkiye’deki kümeler ve küme oluşumlarını analiz ediyor, tespit edilen kümelere yönelik destek faaliyetleri sürdürülüyor.

Farklı kurumların kümelere yönelik destek mekanizmaları arasındaki uyumu tesis etmeye, kalkınma ajanslarının bu süreçlerdeki teknik ve mali katkılarını güçlendirmeye yönelik koordinasyon çalışmaları devam ediyor.

Bölgelerin yenilik potansiyelinin belirlenmesi, kurulacak işbirliği modelleri ve sağlanacak mali ve teknik desteklerle bu potansiyellerin ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürülmesi amacıyla kalkınma ajansları koordinasyonunda bölgesel yenilik stratejileri hazırlanıyor. Halihazırda İzmir, Orta Karadeniz, Zafer, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Mevlana, Orta Anadolu, Trakya ve Güney Ege Kalkınma Ajansları strateji belgesi çalışmaları tamamlandı.

İstanbul organ naklinde uluslararası bir merkez olacak

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), özel sektör işletmeciliğini geliştirmek üzere etkili bir enstrüman olarak tasarlanan güdümlü proje desteği mekanizmasına büyük önem veriyor.

Bu kapsamda desteklenen ilk güdümlü proje olan Çelik Test ve Araştırma Merkezi-ÇETAM projesinin kurulumunu tamamlayan İSTKA, 25 Kasım 2016’da merkezin açılışını yapacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve GALSİAD ortaklığında kurulan Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi-ALUTEAM güdümlü projesinin başarıyla ilerlediğini söyleyen İSTKA Birim Başkanı Süleyman Bayezit, bu kapsamda Mekanik ve Metalografik Test Laboratuvarı ile Isı Enerji Test Laboratuvarı’nın sektörün hizmetine girdiğini vurguladı. Bayezit, Boğaziçi Üniversitesi-Borsa İstanbul ortaklığında kurulacak olan Finans Teknopark Projesi’nin sözleşmesinin bu yıl içinde imzalandığını, çalışmaların devam ettiğini belirtti. İSTKA’nın sözleşme aşamasına gelmemiş olsa da pek çok proje fikrine dair faaliyetleri bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO) kurulan İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı ile İstanbul’da üretilen bilginin yüksek ekonomik değere dönüşümünü sağlayacak bir merkez kurulması çalışmalarının sürdüğünü belirten Bayezit, üzerinde çalıştıkları ez’t bir diğer önemli projenin Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın gerçekleştireceği Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi olduğuna dikkat çekti. Bu proje ile İstanbul’un gelişmekte olan ülkelere organ bağışı ve nakline ilişkin teknik yardım sunması ve bu alanda uluslararası bir merkez olması amaçlandığını vurguladı.

3.8 milyar TL kaynak ayrıldı

2008-2015 yılları arasında kalkınma ajanslarına merkezi bütçeden 2.1 milyar TL kaynak aktarıldı. 2016 yılı merkezi bütçe payı tahsisatı 496 milyon TL oldu. 2018-2015 döneminde kalkınma ajanslarına yerel pay olarak belediyeler, il özel idareleri ile ticaret ve sanayi odaları tarafından toplam 1.1 milyar katkı yapıldı. 2016 yılında yerel payın 210 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Böylece, kalkınma ajanslarına bugüne kadar yaklaşık 3.8 milyar TL’lik kaynak aktarılmış olacak.

20 milyon TL destek kullandıracak

Trakya Kalkınma Ajansı 2017’de yaklaşık 20 milyon TL destek bütçesine sahip olacak. 2017 yılı çalışma programları ve destek bütçelerinin kesinleşmediğini söyleyen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2016’da tahsis edilen destek bütçesinin yüzde 80’inin Aralık sonuna kadar yüzde 80’inin biteceğini belirtti. 2016 Teknik Destek Programı çerçevesinde Eylül-Aralık döneminde kurumların talep ettiği eğitim ve danışmanlık taleplerini karşıladıklarını vurgulayan Şahin, bölgede bulunan kurum ve kuruluşların 1 milyon TL’nin üzerine hayata geçirmek istedikleri projelerin fizibilite çalışmalarına da destek verdiklerini ifade etti. Şahin, eğitim ve fizibilite çalışmalarına aktarılacak toplam bütçenin 1.5 milyon TL olduğunu kaydetti. Bölgedeki paydaşlarla ortak hareket ederek illerin önemli ihtiyaçlarını giderecek güdümlü projelere yöneldiklerini dile getiren Şahin, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ile Kırkpınar Alanı Rekreasyon Projesi geliştirdiğini vurguladı. Projenin geleneksel Kırkpınar güreşleri ve festivaline yakın bir alanda x gerçekleştirileceğine değinen Şahin, proje çerçevesinde stadyumun etrafının yenileneceğini, bölgede rekreasyon ve peyzaj çalışmaları, spor sahaları, piknik alanları, müze ve hediyelik eşya satış yerleri, konser alanlarının yapılacağını söyledi. Diğer güdümlü projelerinin 12 milyon TL’lik Kırklareli Fuar Alanı ve Kongre Merkezi olduğunu vurgulayan Şahin, Tekirdağ’da da Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’ni hayata geçireceklerini dile getirdi.

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı

Yeşilay bağımlılıkla mücadele alanında sosyal destek temelli yenilikçi projeler üreten STK ve üniversiteler için mali destek programını açıkladı. Program, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin ve farkındalığın oluşturulmasını amaçlıyor. Bağımlılıkla mücadelede tedavi ile entegre ve sürdürülebilir sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, İkincil veya üçüncül önleme faaliyetlerine konu gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması amaçlanıyor.

Programı, dernekler, vakıflar, federasyonlar ve üniversiteler başvurabiliyor. Bağımlılıkla Mücadele Destek Programı toplam bütçesi 1 milyon TL. Bu kapsamda program toplam bütçesinin öncelikler bazında dağılımı ile proje başına verilecek asgari destek tutarı 10 bin TL, azami destek tutarı ise 90 bin TL. Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde projelerinin yüzde 100’üne kadar destek talep edebiliyor. Ön başvurular için son teslim tarihi 9 Aralık 2016 17:30. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir