KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşıyor

KOBİ’lere büyük kolaylık

KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşıyor. Kredi Garanti Fonu A.Ş., KOBİ’lere yüzde 85, talebini Eximbank kanalıyla ileten ihracatçılara yüzde 100’e kadar kefalet sağlayacak. Azami limit KOBİ’lerde 3 milyon dolar, diğerlerinde ise 50 milyon dolar olacak…

TÜRKİYE, KOBİ’lerin ve ihracatçıların finansmana erişiminde yeni bir sayfa açtı. Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine’nin kredi garanti sisteminin kapsamı genişletilirken, KOBİ ve ihracatçıların finansmana erişim imkanlarını kolaylaştıracak adımlar atıldı.

Karara göre Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş. tarafından KOBİ’lere yüzde 85, talebini Eximbank kanalıyla ileten ihracatçılara ise yüzde 100’e kadar kefalet sağlanacak. Her bir yararlanıcı için kefalet limiti KOBİ’lerde azami 3 milyon dolar, diğer yararlanıcılarda ise azami 50 milyon dolar olmak üzere protokol ile belirlenecek. Yararlanıcıların kefalet başvuru süresi 31 Aralık 2020’de sona erecek. KGF tarafından verilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 20 milyar TL’ye yükselecek.

bankalarin kobi destekleri

YENİ BİR SAYFA

Hazine’nin kredi garanti sisteminin kapsamını genişleten “Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Desteği’ne İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önemli yenilikler getiren Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklamalarda bulunan KGF A.Ş. Genel Müdürü İsmet Gergerli, yeni düzenlemeyle KOBİ’lerin finansmana erişiminde yeni bir sayfa açılacağını vurguladı. KGF tarafından verilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarının 15 milyar TL’den 20 milyar TL’ye çıkarıldığım vurgulayan Gergerli, Bakanlar Kurulu kararında yararlanıcıların kefalet başvuru süresinin 31 Aralık 2017’den 31 Aralık 2020’ye uzatıldığını belirtti.

Yeni düzenlemeyle KOBİ’lerin kefalet üst limiti artırıldı. KOBİ tanımını haiz ve KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçı firmaların kefalet üst limitleri kapsamında yararlanacağını dile getiren Gergerli, “KGF, hazine desteği kapsamında Eximbank’a direkt olarak yüzde 100 kefalet verebilecek” dedi.

Gergerli banka aracılığıyla kullanılacak Eximbank kredilerinde ise mevcutta yüzde 75 olan kefalet limitinin KOBİ ve KOBİ tanımı dışında kalan ihracatçı yararlanıcılar için yüzde 85 olarak uygulanacağını aktardı.

Bankalara kefalet kullanım limitleri ve tazminler için NPL oranları verileceğini söyleyen Gergerli, KOBİ’lerin kefalet üst limitinin KOBİ’ler için 1.5 milyon TL’den, yatırım yapan imalatçı KOBİ’ler için 2.5 milyon TL’den 3 milyon dolara çıkarıldığı vurguladı. Yararlanıcı tanımına KOBÎ tanımı dışında kalan diğer işletmelerin eklendiğini kaydeden Gergerli, KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmelerin kefalet üst limitinin ise 50 milyon dolar olacağının altını çizdi.

İŞLETME KREDİLERİNİN VADESİ

Bakanlar Kurulu kararma göre işletme kredilerinin vadesi asgari altı ay, azami beş yıl olacak. Yatırım kredilerinin vadesi asgari altı ay, ana para ödemesiz dönemi en fazla üç yıl olmak üzere azami 10 yıl şeklinde uygulanacak. Ödemesiz döneme ilişkin faizler azami bir yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilecek.

Bakanlar Kurulu kararma göre döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilere kefalet sağlanırken, limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki ve komisyon hesaplamalarında komisyonunu ödeme tarihindeki Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacak. TL cinsi kredilere kefalet sağlanırken, limit hesaplamalarında kefalet kararının verildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak. Aynı limit içinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilecek, ismet Gergerli, yeni işleyişte KO-Bt’lerden kefalet tutarının yüzde l’i, KOBI tanımı dışındaki firmalardan ise yüzde 2 oranında komisyon tahsil edileceğini kaydetti.

UYGULAMA ESASLARI

Bakanlar Kurulu kararma göre KGF, kredi verenler tarafından alman veya alınacak teminatlardan başka teminat aramayacak ve bu teminatlara kefaleti oranında ortak olacak. Kurum, portföy garanti sistemi dışında verilecek kefaletler için kredi verenler tarafından yararlamcılarm kredi değerliliği konusunda gönderilen kredi derecelendirme notlarını kredi kriterleri çerçevesinde değerlendirerek, kefalet başvurularını kabul veya reddine karar verecek.

Temerrüt sonrası takip süreçleri kredi verenlerce yürütülecek. Eximbank aracılığıyla yüzde 100 kefalet sağlanan ihracatçı kredilerinin temerrüt sonrası takip işlemleri KGF tarafından yürütülecek. Müsteşarlık, Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından kredi verenlere tahsis edilen kredi limiti üzerinden belirlenen azami kefalet oranı ve tazmin üst limitine uygun olarak kredi verenler tarafından yararlanıcılara kullandırılan kredi işlemlerinden kaynaklanan tazminleri karşılayacak.

TEKNOLOJİK ÜRÜN DESTEK KEFALETİ

KGF, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında proje sahibi KOBİ’lere yapılan “Geri Ödemesiz Destek” ön ödemelerinde kefalet verecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Kefalet Protokolü” ile bir firma lehine KGF tarafından verilecek kefalet limiti, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında Bakanlık tarafından uygunluk verilen Geri Ödemesiz Destek ön ödeme tutarını geçmemek üzere azami 1 milyon TL ile sınırlı olacak. Bir firma, 1 milyon TL ile sınırlı olmak üzere, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamındaki birden çok geri ödemesiz destek ön ödemesi için KGF’ye kefalet başvurusunda bulunabilecek.

Nurettin ÖZDEBİR / Ankara Sanayi Odası Başkanı
KOBİMer rahatladı

Reel sektörün en büyük sıkıntılarından biri finansmana erişimdi. Birçok işletmenin teminatları artık yetersiz kalmaya başlamıştı. Yeni düzenlemenin KOBİ’lerin finansmana erişiminde büyük rahatlık yaratacağına inanıyorum. Yeter ki bankalarımız düzgün raporlar hazırlasınlar ve bunlar KGF’ye gitsin. KGF, bu rapor üzerine bir gün içinde bu kefaleti tesis etsin. Eximbank ayağına gelince; Eximbank kredilerinden istifade edebilmek için bankadan teminat mektubuna ihtiyaç duyuluyordu. Teminatlarla ilgili sıkıntı orada da yaşanıyordu. Ayrıca, KGF’den aldığınız teminat mektubunu bankaya verip, oradan başka teminat mektubu almak gerekiyordu. Şimdi iş kestirmeden halledilmiş oldu. KGF’den alınan teminat mektubunu, doğrudan Eximbank’a verip yüzde 100’ü karşılığında bir krediye erişebileceksiniz. Sadece Eximbank’ın KGF’yi kullanmasıyla 6 milyar TL civarında fon yaratılmış olacak. Bunlar, dünya konjonktürü ve Türkiye açısından önemli rakamlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir