KOSGEB, KOBİ’lere dijitalleşme desteği verecek

TÜRKİYE’nin en büyük destek bütçesine sahip kamu kuruluşlarından TÜBİTAK ve KOSGEB yeni çağrılar açtı. 2021 yılında 1 milyar 164 milyon TL’si hibe olmak üzere toplam 1.6 milyar TL’lik destek bütçesi kullandıracak olan Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı çerçevesinde “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2021 yılı birinci ve ikinci proje teklif çağrılarını açtı. 2021 yılında yaklaşık 200 milyon TL’lik kaynak bu alanda kullandırılacak. Çağrı kapsamında KOBÎ’lere 300 milyon TL’si hibe olmak üzere 1 milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği verilecek. KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında ayrıca model fabrikalardan alınacak hizmetler için 70 bin TL’ye kadar destek verilecek. KOSGEB, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ilk çağrısını da açtı. Otomotiv ve elektronik olarak belirlenen öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmelerle, orta büyüklükteki işletmelerin kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projeleri desteklenecek. Destek üst limiti küçük işletmeler için 1.5 milyon TL’ye, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon TL’ye kadar çıkacak. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Ar-Ge projeleri için bu yıl 2.2 milyar TL’lik kaynak ayrılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ise 1512-Girişimcilik Destekleme Programı (BiGG) 2021 yılı çağrısını yeni girişimci tanımıyla açtı. Altı tematik alanda başvuruların kabul edildiği çağrı çerçevesinde, yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecek. 200 bin TL’ye kadar hibe destek verilecek.

30 MİLYON TL KAYNAK

2021 yılı birinci çağrısına girişimciler tarafından yoğun ilgi bekleyen TÜBİTAK’tan edinilen bilgiye göre, program için her yıl iki çağrı açılıyor ve her çağrı için de 30 milyon bütçe planlanıyor. BiGG 2021 yılı birinci çağrısı çerçevesinde de 30 milyon TL kaynak kullandırılması öngörülüyor. BiGG 2021 yılı ikinci çağrısının ise 2021 yılının Eylül ayında açılması planlanıyor. 2021 yılı ikinci çağrısının ilk çağrıda belirlenen “Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, ileri imalat ve sanayi 4.0, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme” olarak belirlenen altı tematik alana ilave olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı’yla uyumlu alanlarda açılması planlanıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı olan yeşil ekonomiye geçişin sağlanması hedefleniyor.

kosgeb

GİRİŞİMCİ TANIMI GENİŞLETİLDİ

Girişimcilerin özellikle doğal ekosistemlerin iklim değişikliğinden korunması, temiz ve döngüsel ekonomi imkanları, temiz, erişilebilir ve güvenli eneıji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım ile sürdürülebilir akıllı ulaşım için net sıfır karbon salım hedefiyle uyumlu olan önemli katkıların olabileceği değerlendiriliyor.

BiGG. 2021 yılı birinci çağrısı yeni girişimci tanımıyla açıldı. Ekosistemin ihtiyaçları ve gelişmeler takip edilerek BiGG başvuru koşullarında önemli değişiklikler yapıldı. 2021 yılında gerçekleştirilen Uygulama Esasları değişikliği ile programın adı 1512-Girişim-cilik Destekleme Programı (BiGG) olarak değiştirildi. Buna göre 2021 yılı birinci çağrı döneminden itibaren daha geniş bir girişimci kitlesine ulaşmak amacıyla açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencilerinin BiGG’e başvuru yapabilmesi, teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmesi mümkün olacak. Ayrıca sektör tecrübesinin girişimcilikte getirdiği başarı dikkate alınarak mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 10 yıl içerisinde başvurabilme kısıtı kaldırıldı. Başvuru koşullarında gidilen iyileştirme ile teknoloji tabanlı yeni pek çok fikrin ekonomiye katkı sağlayan uygulamalara döneceği ifade ediliyor.

HEDEF KİTLE GENİŞLEDİ

Fırat Teknokent TGB Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, adayların mezuniyet şartı ve yıl sınırlaması kaldırılmasıyla hedef kitlenin genişlemesinin sağlandığını vurguladı. Adaylara daha erken yaşta girişimcilikle tanışma fırsatı verildiğini dile getiren Akın, “Başarılı girişimciler arasında dünyadaki ortalamaya bakıldığından yaş 40-47 aralığına kadar çıkıyor. Mezuniyetten sonraki yıl kısıtlamasının kaldırılması ile özellikle akademik dünyadan doktora çalışmalarının daha fazla girişimciliğe aktarılacağını ve ticarileşme potansiyeli yüksek girişimlere dönüşeceğini beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç da yeni çağrıyla daha geniş bir girişimci kitlesine hitap edilebileceğinin altını çizerek, bu değişikliklerin, akademisyenler ve halihazırda iş dünyasında aktif olarak faaliyet gösterip mezuniyet tarihleri nedeniyle programa başvuru yapamayanların da önünün açılması bakımından oldukça faydalı olduğunu kaydetti.

Ege Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker, yapılan değişikliklerin programa ilgiyi artıracağını vurgulayarak, “BiGG programı her ne kadar proje odaklı bir program olarak algılansa da gün sonunda bir şirket kurulumu olmakta. Şirket idari süreçleri ve sadece proje süresince değil yıllar boyunca aktif kalacak, globalde ürün satabilecek bir şirket kurgusu ile bu yola girilmesi oldukça önemli. Bu konuları da göz önüne alarak iyi bir ekip kurarak bu yola başlamak bu yüzden çok önemli” dedi.

200 BİN TL’YE KADAR HİBE

BiGG 2021 yılı birinci çağrısında yeni girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanıyor. BiGG 2021 yılı birinci çağrısında hibe olarak verilecek girişimcilik proje desteği üst limiti 200 bin TL olacak. Çağrı kapsamında personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri desteklenecek.

5 Nisan itibarıyla 63 uygulayıcı kuruluş tarafından alınmaya başlanan BiGG 2021 yılı birinci çağrısı ön başvuruları, 30 Temmuz 2021 günü saat 17.00’a kadar yapılacak. Uygulayıcı kuruluşlar birinci aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a ikinci aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. îş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacak. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen birinci aşama faaliyetleri 27 Ağustos 2021’de sona erecek. TÜBİTAK tarafından ikinci aşama başvurularının alınması ise 31 Ağustos-10 Eylül 2021 saat 17.00 arasında yapılacak. Ocak 2022 itibarıyla ikinci aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden şirket kurmaları istenecek. Destek başlangıç tarihi Şubat 2022 olacak.

DİJİTALLEŞME TEMALI İKİ ÇAĞRI

KOSGEB’in KOBÎGEL-KOBÎ Gelişim Destek Programı çerçevesinde “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı açılan çağrılardan ilki imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBl’lerin desteklenmesine yönelik. Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterinin genişletilmesini amaçlayan çağrı kapsamında, akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBl’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün/yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün/yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek. İkinci çağrı ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBl’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılmasına yönelik. İmalat sanayi sektöründeki KOBl’ler, imalat sanayi ile ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek. Bu çağrılarda KOBl’lerin proje sunabileceği konu başlıkları şöyle:

“Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı, imalat sanayinde nesnelerin interneti, imalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri, imalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, imalat sanayinde siber güvenlik, imalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, imalat sanayinde artırılmış gerçeklik / sanal gerçeklik teknolojileri.”

DESTEK ORANI YÜZDE 60

Dijitalleşmeye yönelik 2021 yılı birinci ve ikinci çağrısına proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabam’nda kayıtlı ve aktif olmaları gerekecek. KOBl’lere 300 bin TL’si geri ödemesiz, 700 bin TL’si geri ödemeli (teminat veya Kredi Garanti Fonu Kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon TL‘ye kadar destek verilecek. Destek oranı personel dışındaki giderler için yüzde 60 olacak. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin yüzde 30’u geri ödemesiz destek ve yüzde 70’i geri ödemeli destek olarak ödenecek. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenecek. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 16 ay olacak. Her iki çağrıda da 7 Nisan’da başlayan başvuru süreci 17 Mayıs 2021 günü saat 23.59’da kapanacak. KOBl’ler çağrıya e-Devlet üzerinden başvurulabilecek. Kabul edilen projelerin Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

KOSGEB Başkanı Haşan Basri Kurt’un verdiği bilgiye KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında ayrıca model fabrikalardan alınacak hizmetler için 70 bin TL’ye kadar destek verilecek.

ÖNCEKİ ÇAĞRILARA GÖRE FARKLILIKLAR

KOSGEB, “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temasıyla 2019 ve 2020 yılında açtığı çağrılarda KOBl’lerden gelen geri dönüşleri dikkate aldı. Para Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Kurt, akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBl’lerin ihtiyaç duydukları en önemli kaynağın nitelikli personel olduğu dikkate alınarak; bu kesimin personel desteği limitinin 90 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Kurt, akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte edecek imalat sanayi sektörü KOBI’leri-nin yazılım desteği limitinin ise 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarıldığını vurguladı.

Kurt, 2021 birinci ve ikinci proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabileceğini belirterek, çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabileceğini dile getirdi. Kurt, “Teknoloji geliştiricisi KOBl’lerin, proje konusu ürün/yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin satın alma niyet beyanı ile başvuru yapmaları zorunlu, imalatçı KOBÎ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacak” dedi.

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYONDA İLK ÇAĞRI

KOSGEB’in açık çağrılarından bir diğeri ise Ar-Ge, Ür-Ge ve Inovasyon Destek Programı çerçevesinde ilk defa açılan proje teklif çağrısı. Çağrı ile orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren küçük işletmelerle, orta büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve inovasyon ile Ür-Ge projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon Destek Programı ilk çağrısında öncelikli hedef sektörler otomotiv sanayi ve elektronik sektörü olarak belirlendi. Proje teklif çağrısına göre otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotiv sektöründe kullanılmak üzere elektrikli veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil (batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirleri desteklenecek. Elektronik sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında Ar-Ge ve inovasyon ile Or-Ge proje fikirlerine destek verilecek.

DESTEK ORANI YÜZDE 75

Proje teklif çağrısı kapsamında destek üst limiti küçük işletmeler için 1.5 milyon TL’ye, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon TL’ye kadar çıkacak. Çağrı kapsamında nitelikli personel giderleri, hibe veya geri ödemeli makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri, sınai mülkiyet hakları giderleri, test-analiz ve belgelendirme giderleri, proje danışmanlık, eğitim, proje tanıtımı, yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, fuar ziyareti, teknolojik işbirliği ziyareti desteğini kapsayan diğer giderler desteklenecek. Şunu da hatırlatalım, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alım giderleri küçük işletmelerde 400 bin TL’si geri ödemeli olmak üzere 800 bin TL’ye, orta ölçekli işletmelerde 3 milyon TL’si geri ödemeli olmak üzere 5 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Destek oranı tüm bölgelerde yüzde 75 olacak. Programda belirtilen nitelikli personel giderlerinde destek oranı yüzde 100 uygulanacak. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 ay olacak. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın çağrısına KOSGEB: veri tabanında kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı, orta yüksek yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler KOBİ bilgi sistemi üzerinden başvurabilecek. 25 Mart’ta başlayan proje başvuruları 18 Mayıs 2021’de saat 23.59’da sona erecek.

“FARKINDALIK YARATACAK”

Pandemi döneminde artık tüm sektörlerin dijitalleşme yolunda adımlar attığına dikkat çeken Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Yönetim Kurulu Başkanı, Bil-kent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, KOBl’lerin de imalat sanayiinde böyle bir çağrı ile imalat sanayiini güçlendirecek farklı başlıklarda desteklenmelerinin hem dijitalleşme alanında bir farkındalık yaratacağını hem de imalat sanayiinde teknolojik alt yapısı kuvvetli personellerin yetişmesine olanak tanıyacağını vurguladı.

Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr, Serdal Terzi, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı çerçevesinde açılan ilk çağrının, KOSGEB’in tek seferde vermiş olduğu en yüksek rakamlı hibe programlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon çağrısı ve BİGG programındaki tematik alanların ortak paydada olduğunu görüyoruz. Bu durum teknoloji üretme kabiliyeti yüksek ancak mali gücü zayıf teknolojik girişimler için ekstra bir avantaj oluşturmakta. Her iki çağrının da ortak noktası olarak desteklerin artık daha çok katma değerli ve teknoloji seviyesi yüksek ürün gruplarında. İmalat sanayi dijitalleşme programında ise hem teknoloji geliştiriciyi hem de bu teknolojiyi satın alacak olanı destekler bir çağrı söz konusu. Bu programın, ürünlerini ticarileştirmek isteyen yeni girişimler için özellikle bir avantaj olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hasan Basri KURT / KOSGEB BAŞKANI
“200 milyon TL’lik kaynağın kullandırılması planlanıyor”

Sanayide dijital dönüşümün yerli imkanlar odaklı olarak sağlanması için; akıllı dijital teknolojilerin hem teknoloji tedarikçisi, hem teknoloji kullanıcısı tarafında bulunan KOBİ’ler KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı çağrıları kapsamında desteklenmeye başlandı. 2019 ve 2020’de ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme Proje Teklif Çağrısı’ ilan edildi. Çağrılar kapsamında 2019’da 258 proje için 71.5 milyon TL’lik, 2020’de ise 396 proje için 158 milyon TL’lik destek onaylandı. Dijital teknolojilere yerli ve yetkin teknoloji tedarikçileri üzerinden erişilebilirliğinin arttırılması amacıyla, teknoloji geliştiren KOBİ’ler ile djjital teknolojileri iş süreçlerine adapte edecek sanayici KOBİ’lerin işbirliklerinin desteklenmesine 2021 tekrar edilen ve önümüzdeki yıllarda da tekrarlanacak çağrılar kapsamında devam edilecek. 2021’de yaklaşık 200 milyon TL’lik kaynağın bu alanda kullanılması planlanıyor.

Kamu desteğinin 3.75 katı satış geliri elde edildi

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en önemli aktörlerinden olan 1512-Girişimcilik Destek Programı [BiGG) kapsamında 2012’den bu yana 12 çağrı açıldı, iş fikri başvuru süreci tamamlanan 11 çağrı döneminde toplam 33 bin 93 iş fikri başvurusu alındı. 2020’de açılan birinci çağrıda iş fikri başvuru süreci tamamlanırken, ikinci çağrıda iş fikri başvuru süreci devam etmekte. 4 bin 593 iş fikri iş planına dönüşerek ikinci aşama panellerinde değerlendirildi. Bin 627 girişimci destek almaya hak kazandı, bin 519 teknogirişim firması kuruldu ve sağlandı. TÜBİTAK, tarafından hazırlanan BiGG Performans Analiz Raporu’nda önemli bulgulara ulaşıldı. Girişimcilik Bilgi Sistemi [GBS] kapsamında elde edilen verilere göre desteklenen ilk bin 178 girişimci firma tarafından beş yıl içerisinde (2014-2019 verileri) 958 milyon TL yurt içi ve yurt dışı satış yapıldı. Satış gelirinin yüzde 23.3’ü yurt dışı satışlardan elde edildi. Kamu desteğinin 3.75 katı kadar satış gelir sağlandı. Ayrıca BiGG çekirdek sermaye desteğinin 7.14 katı kadar ekonomiye girdi sağlandı. 314 fikri sınai mülkiyet hakkı başvurusu yapıldı.

Nezih KULEYİN / Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensuplan ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı
“Etkin bir tanıtım yapılmalı”

KOSGEB’in uzun yıllar boyunca sunmuş olduğu Ar-Ge ve inovasyon desteğine geçtiğimiz aylarda uygulamaya aldığı Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile iki yeni ve önemli noktada açılım sağladığını görüyoruz. Bunlardan ilki, ürün geliştirme noktasında ihtiyaç duyulan desteği de ihtiva eder şekliyle programın zenginleştirilmesidir.

Diğeri ise öncelikli sektörlerde kritik teknolojilere yoğunlaşabilmesine imkan veren çağrı bazlı destek uygulamasıdır. Bu yeni anlayışın ihtiyaç duyduğu destek miktarının da önemli ölçüde arttırıldığı  ve destek üst limitinin 6 milyon TL’ye çıkartılması Vakfımızca da çok olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Söz konusu W desteğin firmalarımızın istifadelerine sunulmasında etkin bir tanıtımın yapılmasının uygun olacağı görüşümüzü paylaşmak isteriz.

Faruk İNALTEKİN / Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü
“Daha fazla girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz”

Bilkent CYBERPARK olarak başarıyla yürüttüğümüz Uygulayıcı Kuruluş görevinde, geçtiğimiz dönem Pamukkale Teknokent ve Konya Teknokent ile güçlü iş birlikleri gerçekleştirdik. Daha fazla girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. 3İGG MARKA programımız, girişimci adaylarına temel girişimcilik eğitimleri, birebir iş geliştirme mentorlukları sağlamanın yanı sıra sektör lideri firmalardan teknik mentorluk almalarını ve saha tecrübesi kazanmalarını sağlamakta. Aynı zamanda girişimcilere erken aşamada yatırımcı görüşmesi deneyimi kazandırmak hedefiyle, Türkiye’nin önde gelen yatırımcı ağları ile iş birliğimiz var. Bir önceki çağrı döneminde yaklaşık 200 başvuru aldık. 60 girişimci adayını programa kabul ettik, 16 aday sürecin sonunda TÜBİTAK’a bildirildi ve yüzde 50 başarı oranı ile 8 ekip şirketleşti. Son çağrı dönemlerinde en yüksek başarı oranına sahip kuruluşlar arasındayız. Sermaye eksiği girişimcilerin karşılaştığı en önemli engellerden biri ve devlet destekleri, bu konuda girişimcilere büyük imkanlar sunuyor. BiGG programı erken aşama girişimcilere sağladığı sermaye ile riske ortak olarak en büyük melek yatırımcı rolünü üstleniyor.

Prof. Dr. Emre İLKER / Ege Teknopark Genel Müdürü
“Girişimciyi en doğru şekilde hazırlıyoruz”

2015’ten beri EGE Teknopark olarak, Uygulayıcı Kuruluş olarak BiGG programı kapsamında, nüvEGE Kuluçka Merkezi’mizde genç girişimcilere BİGG-EGE programımız aracılığıyla mentorluk, iş planı hazırlama, girişimcilik kampları, eğitimler ve ön kuluçka hizmetleri sağlıyoruz. BİGG-Ege programında kabul ettiğimiz girişimci adaylarını bir ön kuluçka programına alıyoruz. Mentorluk ve iş geliştirme destekleri ile iş fikrinin validasyonu, potansiyel müşterilerin talepleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında girişimciyi en doğru şekilde hazırlıyoruz. Her bir girişim takımına kendi ekibimizden bir uzmanı ‘girişim koçu’ olarak atayarak, iş fikri özelinde ‘tailor-made’ destek veriyoruz.

En son sonuçlan açıklanan BiGG çağrısında, BİGG-Ege Programı yüzde 66’lık bir başarı oranıyla yüzde 39 olan genel başarı ortalamasının üstünde bir başarı yakaladı. Programın uzun soluklu başarı ortalaması da yüzde 62 oldu. Yeni dönemde de girişim ekiplerine destek vererek başarılı girişimlerin kurulmasına katkı sağlayacağız.

Prof. Dr. Recai KILIÇ /Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı
“Her adımda mentorluk desteği”

Uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alan Erciyes Teknopark olarak bu süreci Marmara Üniversitesi ile işbirliği kapsamında yürüterek daha geniş bir kitleye hitap edebileceğiz. BiGG Erciyes Programı kapsamında tüm girişimcilere ve ekiplere sürecin her adımında mentorluk desteği veriliyor. Erciyes Teknopark girişimcilere BiGG Programı kapsamında özel olarak hazırlanmış nitelikli eğitimler sunuyor. Girişimci adaylarına sunduğumuz en önemli katkılardan birisi ERBAN Melek Yatırım Ağı’na üye onlarca yatırımcı ile onları bir araya getirebilmemiz. Her ayın ilk çarşambası düzenlenen ERBAN Invest Day etkinliğinde BiGG Erciyes & BiGG Marmara programına başvuran adaylar yatırımcılarla buluşturuluyor. Adaylar hem sunum becerilerini geliştiriyor hem de TÜBİTAK desteği haricinde fazladan sermaye elde edebiliyor. Bu sermaye ile şirket kurulum masrafları, kira, vergi, personel gibi giderler çok erkenden karşılanabiliyor. Böylece fınansal sorunlarını şirketlerinin kurulduğu ilk günden çözen adaylarımız çok hızlı prototip geliştirerek pazara ürün sunabiliyor.

Prof. Dr. Serdal TERZİ / Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü
“On prototip desteği veriyoruz”

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), 2018’den beri birinci aşama uygulayıcı kuruluşu olarak faaliyetlerine BİGGVVind programı adı altında devam ediyor. BİGGVVind programında girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planına dönüştürmeleri ve iş planı hazırlamaları için gerekli olanakları sunuyoruz.

BiGG 2021 yılı birinci çağrısında girişimcilere ön kuluçka merkezinde açık ofis alanından oluşan mekânda, iş fikirlerini geliştirmek için ihtiyaç duyacakları altyapı hizmetleri, teknik, idari ve mali danışmanlık hizmetleri, üniversite imkanlarından faydalanma hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz. Ayrıca SDÜ Girişimci Yetiştirme ve Verimliği Artırma Projesi kapsamında birinci aşamaya seçilen ekiplere 10 bin TL’ye kadar ön prototip desteği sağlıyoruz. Girişimcilere profesyonel iş ağlarına ve yatırımcı ağlarına erişim sağlanmakla birlikte şirketleşen ekiplere Göller Bölgesi Teknokent Kuluçka Merkezi’nde girişimcilere yönelik altyapı hizmetlerini ücretsiz sağlıyoruz.

Prof. Dr. Erhan AKIN / Fırat Teknokent TGB Yönetici A.Ş. Genel Müdürü
“Girişimci adaylarına iyi bir başlangıç fırsatı”

BiGG programına aldığımız adayların iş fikirlerini derinlemesine tartmalarını teşvik ederek fikirlerinin ticarileşebilmesi için pazar koşullarına uyumlaşmalarını sağlayan atölyeler yapıyoruz. Deneyimli mentörler ve FABLAB imkanlarımızla onları fikir, takım, vizyon konusunda destekleyerek hazırlıyoruz. Kalkınma Ajansı desteği ile kurmakta olduğumuz Fırat Damla Girişimcilik Merkezi ile tam donanımlı kuluçka ve hızlandırıcı hizmeti vermekteyiz. Çeşitli erken aşama yatırımcıları ile ortak çalışmalarımız, ekosistemdeki diğer TTO’larla ortak yatırım hedeflerimiz ve Elazığ merkezli bir ‘Melek Yatırım Ağı’ kurma gayretimizle bölgedeki girişimcilikten ulusal ve uluslararası başarı hikayeleri çıkartmayı hedeflemekteyiz. 2015-18 yıllarındaki ilk dönemde 600’den fazla başvuru aldık, panellere gönderdiğimiz adaylardan 30 girişimci desteklenmeye uygun bulunarak şirketleşmiştir. BiGG programı gibi çağrılarda girişimcilerin iş fikirleri ticarileşmeden inovasyona, takım yönetiminden Fikri Mülkiyet haklarına çok geniş bir perspektifte konusunda uzman kişilerce destekleniyor.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir